Ana səhifə »  Xəbər lenti »  Son üç yüzillik tariximizdə Qarabağın dünəni, bu günü və sabahı
A+   Yenilə  A-
Son üç yüzillik tariximizdə Qarabağın dünəni, bu günü və sabahı

Qarabağın dünəni

“1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa verilən o muxtariyyət Azərbaycanın içinə qoyulmuş bir bombadır, nə vaxtsa partlamalı idi”.

Heydər ƏLİYEV

 

Çar Rusiyası Cənubi Qafqazı işğal edəndən sonra burada durum tədricən azərbaycanlıların ziyanına dəyişməyə başladı. İşğaldan əvvəl bu coğrafiyada hadisə və olayları istiqamətləndirənlər məhz azərbaycalılar olmuşlar. Ermənilər isə heç bir nüfuza malik deyildilər. Görünür, bu durum çar Rusiyasını qane etməyib və orada vəziyyətin dəyişdirilməsinə qərar verilib. Bu niyyətlə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni buraya köçürülüb. Onları Azərbaycanın ən münbit torpaqlarında məskunlaşdırır və hərtərəfli himayə edirdilər. Ermənilər torpaq vergisindən azad idilər, onların gənclərini təhsil müəssisələrində oxudur, əsgər aparıb silahdan istifadə etməyi öyrədirdilər. Əsgərlikdən qayıdan və ya məktəb bitirən gənclər dövlət vəzifələrinə irəli çəkilirdilər. Üstəlik, onlara “dənizdən dənizə” böyük bir ərazidə dövlət qurmaq vədi verilirdi.

Sovet dövründə də ermənilərə belə münasibət saxlanılır. Yeni xəritələr cızılanda ermənilərə Azərbaycanın tarixi ərazilərindən yeni torpaq payı verilirdi. Qarabağ torpaqlarının bir hissəsi əvvəlcə mübahisəli ərazi halına gətirilir, sonra ora qondarma ad altında muxtariyyət verilirdi. Aydındır ki, Qarabağın Şimalı, Cənubu, Şərqi və Qərbi var. Min illərin tarixində olmayan “Dağlıq Qarabağ” anlayışı hardan meydana çıxdı?

Belə güclü dəstəkdən azğınlaşan ermənilər sərsəm planlarını həyata keçirmək üçün bəzi terminoloji hiylələrdən də məharətlə istifadə ediblər. Son 30 ildə ermənilər bir az da irəli gedərək “Dağlıq Qarabağ” anlayışını beyinlərdən silmək üçün himayədarlarının köməyi ilə onu “Artsax” adlandırıblar. Qeyd edək ki, “qara” sözü bir sıra türkmənşəli dillərdə “çox”, “böyük”, “nəhəng” anlamında işlədilib. “Qarabağ” sözü də “Böyük bağ” mənasını verir.

Azərbaycanlılar, eyni zamanda, getdikcə iqtisadi cəhətdən də zəif salınırdı, varlı Qarabağ bəyləri “quru bəylərə” çevrilirdilər. Güclü dəstəyin hesabına azğınlaşan ermənilər yerli əhali ilə dinc dolanmırdılar. Babalarımızın “yersiz gəldi, yerli qaç!” deyimi və ya “qoy özümə yer eləyim, gör sənə nə edəcəm” kimi geniş yayılmış deyimləri də ozamankı ictimai-siyasi durumun nəticəsində yaranıb. Bənzər ata sözü gürcülərdə də var. Onlarda da “erməni gəldi - yeni bəla gətirdi” ifadəsi geniş yayılıb.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlament üzvü Hacı Kərim Sanlı “Turut qaçaqları” əsərində yazır ki, türk qaçaqların içərisində bir erməni gənci də varmış. Bu erməninin anasını Tiflisə qubernatorla görüşə aparırlar. Qubernator arvada deyir ki, bu Qafqazda sizləri əlimizin içərisində saxlayırıq, bəs sənin oğlun niyə bu türklərə qoşulub? Erməni qadını deyir ki, kaş sizin ayağınız buralara dəyməyəydi. Siz gələndən bəri bu insanlar bir-birinə düşmən kəsilib.

Ermənilərə göstərilən güclü siyasi dəstəyi Çeçerinin 20 iyul 1920-ci il tarixində Nəriman Nərimanova vurduğu teleqramdan da aydın görmək olar: “İndiyə qədər... bizə izah edə bilmirsiniz ki, nə üçün Rusiya qoşunlarının Qarabağı və Zəngəzuru tutmasının əleyhinəsiniz və nə üçün bu ərazilərin Azərbaycana aid olmasını dönmədən tələb edirsiniz. Biz Ermənistanla işlərimizi qaydaya qoymalıyıq. Türkiyə bizə qarşı çevrildiyi təqdirdə, hətta daşnak Ermənistan belə, türk hücumuna qarşı bizim ön istehkamımız, forpostumuz olacaqdır”.

Beləliklə, 1800-1900-cü illər ərzində ictimai-sosial vəziyyətə ötəri baxış göstərir ki, güclü himayədarlıq hesabına ermənilər Cənubi Qafqazda söz sahibinə çevriliblər. Azərbaycanlıların isə əksinə, titullu millət statusu əllərindən alınıb. Ədalətsiz yanaşma nəticəsində Azərbaycanın ərazisi zaman keçdikcə 114 min kv.km-dən 86,6 min kv.km-ə qədər azalıb, Ermənistanın ərazisi isə 9 min kv.km-dən 28 min kv.km-ə qədər artıb.

Yerli əhalinin müqavimətini qırmaq üçün planlı və düşünülmüş siyasət aparılırdı. Ermənilərlə və qeyri-müsəlman millətlər ilə qohum olmuş və milli ruhu zəif azərbaycanlılara siyasi, inzibati vəzifələr verilirdi. Məqsədli şəkildə təmiz milli qanı, südü qatışdırırdılar. Dayısı erməni olan yeni nəsil azərbaycanlılar yetişdirirdilər. Bu siyasəti başa düşən milli ziyalıları ya məhv edirdilər, ya da Sibirə göndərirdilər. Nəticədə, Cənubi Qafqazda ermənilər titullu millətə çevrildilər. Metaforik dillə desək, ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsinə at belində və müasir silahlarla daxil oldular. Azərbaycanlılar isə piyada və silahsız idilər, ov tüfəngləri belə əllərindən alınmışdı.

Qarabağın bu günü

“Qarabağ” sözü Azərbaycan sözüdür, erməni sözü deyil”.

İlham ƏLİYEV

Havadarlarının köməyi ilə ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsindən qalib çıxdılar və torpaqlarımızı işğal etdilər. BMT və ATƏT bu işə qoşulsalar da, heç nə etmədilər, haqqı-ədaləti qoruya bilmədilər. Bəlkə də, qorumaq istəmədilər...

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı minlərlə vətənpərvər igidlərimiz şəhidlik zirvəsinə ucaldı, qazi oldu. Ölkədə xaos, permanent hakimiyyət dəyişiklikləri baş verirdi. Belə vəziyyətdə respublikanın 91 tanınmış ziyalısı Heydər Əliyevə müraciət ünvanladı və Onu Bakıya dəvət etdi. Nəticədə, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) hakimiyyətə gəldi. Ermənilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini məhz Heydər Əliyevin keçmiş Sovet İttifaqında tutduğu vəzifələrdən uzaqlaşdırıldığı bir şəraitdə gündəmə gətirmişdilər. Ulu Öndər zamanında bu məsələnin yüksək səviyyələrdə müzakirələrə çıxarılmasının qarşısını almışdı. O, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdanda mövcud vəziyyəti, tarixi durumu ilk çıxışlarında belə anlatdı: “Bizim böyük məsuliyyətimiz var. Biz müstəqil Azərbaycan Dövləti yaradırıq. Bunu elə yaratmalıyıq ki, bu daim yaşasın. Bunu heç bir qüvvə heç vaxt, heç bir yana əyə bilməsin. Bunun üçün də hər kəs bu müstəqilliyi qorumaq üçün sadiq olmalıdır. Və öz şəxsi mənafeyini milli mənafedən aşağı tutmalıdır. Milli mənafe, dövlət mənafeyi hər şeydən üstün olmalıdır”.

Ulu Öndər əvvəlcə ölkədə stabillik yaratmağa müvəffəq oldu. Onun rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olundu. Neft kontraktları imzalandı. Ölkəyə valyuta axını başladı. Bütün bunlarla bərabər, sülh danışıqları bir nəticə vermirdi. Qarabağ işğal altında qalırdı. Allahın köməyinə də ehtiyac var idi. Min şükür ki, Allah köməyin əsirgəmədi.

Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Valday konfransında gur səslə bildirdi: “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”. Gənclər qorxmadan cəbhəyə axışdılar. Analar Qarabağ uğrunda övladlarına xeyir-dua verdilər. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsi 44 gün ərzində zəfərlə başa çatdı. Qələbə əzmi və ruhu öz işini gördü. “Dəmir yumruq” qələbə simvoluna çevrildi. Son 30 ildə həyatımız Qarabağ oxu ətrafında çarəsiz fırlanırdı. Vətən müharibəsinin nəticələri barədə, metaforik ifadə etsək, belə deyə bilərik: “Ali Baş Komandan işğalçı Ermənistanı diz üstə çökdürdü, düşməni torpaqlarımızdan iti qovan kimi qovdu”. Beləliklə, tariximizin şərəfli səhifəsi yazıldı və ermənilərin “Qarabağ nağılına” nöqtə qoyuldu.

Ali Baş Komandan İlham Əliyev hərb, informasiya və diplomatiya meydanlarında qələbələr çaldı, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlara haqq-ədalət dərsi keçdi.

Qarabağın sabahı

Kimisi quyu qazar,

                   hər susayan içsin deyə,

Kimisi də quyu qazar,

               gələn-gedən düşsün deyə.

İbn Xaldun

 

Hər bir millət öz fəaliyyəti ilə özünün milli portretini çəkir. Azərbaycanlılar Qarabağda hər susayan içsin deyə bulaqlar salmış, bəşər övladı müalicə olsun deyə dilbər guşələr, müalicəxanalar yaratmışdılar. Ermənilər isə özlərinə xas bəd niyyətlə bu bulaqları, dilbər guşələri yerlə-yeksan edərək özlərinin vandal simalarını ortaya qoyublar.

Daşı daş üstə qalmayan Qarabağın gələcəyi necə olacaq sualı günün sualıdır. Bu sualın cavabı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamındadır. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”adlı mükəmməl sənəddə Qarabağın sabahı ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Görüləcək işlərin 5 istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulur. Bu istiqamətlərdən biri işğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdışın təmin edilməsi ilə bağlıdır.

Böyük Qayıdışın uğurla başa çatması üçün bir neçə istiqamətdə ciddi fəaliyyət təmin olunmalıdır. Bunlardan vacibləri dayanıqlı məskunlaşma, iqtisadiyyatın reinteqrasiyasıdır. Ancaq təhsil və enerji təminatı da nəzərdə tutulan vacib məsələlər sırasında yer alır.

Azad ərazilərə qayıdışı uğurla təmin etmək üçün qeyri-standart baxış və stimullaşdırıcı tədbirlər lazımdır. Eyni zamanda, ənənələr gözlənilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dağlıq rayonlarda kəndlər və qəbiristanlıqlar, adətən, tam yararsız, qeyri-münbit torpaqlarda salınır, münbit torpaqlar isə əkin və bostan üçün saxlanılırdı. Bu tarixi ənənəni unutmamalıyıq.

Müasir dövrdə təhsilə yanaşma çağırışları dəyişib. Qarabağda təhsil müəssisələri XXI əsrin tələblərinə uyğun qurulmalıdır.

Qarabağda əhalinin iqtisadi fəallığını artırmaq üçün, enerji unikal vasitədir. Enerji bolluğu iqtisadi inkişaf üçün sehrli çubuqdur.

Uğurlu idarəetmədə ən vacib məsələ kadr məsələsidir, kimin harda işləməsi ilə bağlıdır. Adətən, 4 qrup kadrlardan (yaşlı, gənc, kişi və qadın) istifadə edilir. Hansı kateqoriyanı təmsil etməsinə baxmayaraq, insanlara o iş həvalə edilməlidir ki, onlar həmin işləri icra edərkən proseslərin içərisindən məhz idarəedən kimi keçə bilsinlər.

Azərbaycan Prezidentinin 01.12.2020 tarixli müracətindən bir cümlə ilə qeydlərimə son vermək istəyirəm: “Biz döyüş meydanında, siyasi müstəvidə Qələbə qazanmışıq və bu Qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu dövr inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi dövrü olacaqdır”.

Mənim doğulduğum Kəlbəcər də azad olundu. Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının anonsunu 1996-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev vermişdi: “Şübhəsiz, vaxt gələcək Kəlbəcər ermənilərin işğalından azad ediləcək. Onda bizim həmvətənlərimiz öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar”.

Rahat yat, Ulu Öndər, Ağdam, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan işğaldan azad edilib, artıq bu yerlər öz sahiblərinin əlindədir.

Şahlar Əsgərov,

professor, YAP Veteranlar Şurasının üzvü, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri

 
  • Oxunub:  9060  |  
  • Tarix:  09-05-2021  |  
  •    Çap et   |  
Azərbaycan ilə Pakistan arasında sıx tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur

25 İyun 14:33
İyunun 26-da paytaxtda 39°, bəzi bölgələrdə isə 43-44° isti olacaq
25 İyun 14:17
Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri ictimai birliyi Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə tədbir keçirib
25 İyun 14:12
Prezident İlham Əliyev Rumıniyanın, Avstriyanın, Litvanın xarici işlər nazirlərini və Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edib
25 İyun 13:56
Azərbaycan Texniki Universitetində “Gələcəyin mühəndisi-2” olimpiadasının qalibləri mükafatlandırılıb
25 İyun 13:48
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
25 İyun 13:18
Azərbaycan Ordusu xalqımızın qürur mənbəyi, təhlükəsizliyimizin qarantıdır
25 İyun 13:09
Adınıza daşınmaz əmlakın olub-olmaması barədə arayışı heç yerə getmədən ala bilərsiniz
25 İyun 12:43
Suraxanı rayonunda şəhid Cavid Cabarzadənin xatirəsinə inşa edilən bulaq istifadəyə verilib
25 İyun 12:41
YAP Gənclər Birliyi tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunan birinci “Davamlı İnkişaf Məktəbi” layihəsinin müsahibə mərhələsi başa çatıb
25 İyun 12:39
Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyində İtaliyanın yeni səfiri ilə görüş keçirilib
25 İyun 12:30
Sahibə Qafarova: Bu il Azərbaycan xalqı Silahlı Qüvvələr Gününü böyük sevinc və qürur hissi ilə qeyd edir
25 İyun 12:29
Tokio Olimpiadasında Azərbaycan komandasının bayraqdarı cüdoçu Rüstəm Orucov olacaq
25 İyun 12:28
Deputat: Koronavirusla bağlı təhlükələri aradan qaldırmaq üçün peyvənd olunmaq zəruridir
25 İyun 12:20
Polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışı keçirilib
25 İyun 12:12
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Müdafiə Nazirliyinin xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Prezidentin əlavəsi müəyyən edilib – SƏRƏNCAM
25 İyun 11:59
Professor Selma Yel: Şuşa Bəyannaməsinin Qars müqaviləsinin prinsiplərinə uyğunlaşdırılması tarixi nailiyyətdir
25 İyun 11:21
Nazir İnam Kərimov İzmirdə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və Heyvandarlıq Sərgisinin açılış mərasimində iştirak edib
25 İyun 10:56
AŞPA-da erməni diasporunun erməni xalqını manipulyasiya etmək cəhdlərindən danışılıb
25 İyun 10:45
Ombudsman FAO-nun Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə görüşüb
25 İyun 10:44
Rusiyanın Tatarıstan Respublikasının Prezidenti Türkiyəyə səfər edib
25 İyun 10:40
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə “Daşkəsən Dəmir Filiz” MMC təhsil və elmi-texniki sahələrdə əməkdaşlığa başlayır
25 İyun 10:06
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub
25 İyun 10:05
Türk Şurası turizm nazirlərinin VI iclası keçirilib
25 İyun 09:46
Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə 76 min 349 hərbi qulluqçu müxtəlif orden və medallarla təltif edilib
25 İyun 09:33
“Vətəndaşlarımız ölkəmizdə tətbiq olunan 4 peyvənddən istədiklərini seçə bilərlər”
25 İyun 09:31
“Göy üzündə göz açan adam” toplusu çap olunub
25 İyun 09:30
Cəmil Həsənlinin antimilli siması
25 İyun 09:29
Ermənistanda seçkisonrası siyasi çəkişmələr davam edir
24 İyun 22:15
Adil Əliyev: Azərbaycan Ordusu təkcə Cənubi Qafqazın deyil, həmçinin dünyanın ən güclü ordularından biridir
24 İyun 21:39
Azərbaycanın xarici işlər naziri səudiyyəli həmkarı ilə görüşüb
24 İyun 21:20
Türkiyə və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub
24 İyun 20:26
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib
24 İyun 19:56
Parlamentin komitə iclasında Mülki Prosessual Məcəllədə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələri müzakirə olunub
24 İyun 19:43
AŞPA-da erməni diasporunun erməni xalqını manipulyasiya etmək cəhdlərindən danışılıb
24 İyun 19:08
Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatının XII hesabat konfransı keçirilib
24 İyun 17:17
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması hər iki dövlət üçün böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır
24 İyun 17:13
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunub
24 İyun 17:05
Azərbaycanda birinci mərhələ üzrə vaksin vurduranların ümumi sayı 2 milyonu keçib
24 İyun 16:56
Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan həyatını itirən olmayıb
24 İyun 16:52
Türk Şurasının turizm nazirlərinin növbəti görüşü Azərbaycanda keçiriləcək
24 İyun 16:34
Baş katib: Körfəz Ərəb Dövlətləri Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər zaman dəstəkləyiblər
24 İyun 16:32
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının energetika nazirlərinin IV iclasında “Bakı Bəyannaməsi” qəbul edilib
24 İyun 16:31
Ordu quruculuğu Vətənə sevgidir, dövlətə və dövlətçiliyə sədaqətdir
24 İyun 16:07
Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının XI hesabat konfransı keçirilib
24 İyun 15:48
Bu gün dünya İlham Əliyevin yaratdığı yeni hərb modelini öyrənir
24 İyun 15:30
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun rəhbəri Türkiyə Prezidentinə kitab hədiyyə edib
24 İyun 15:24
Deputat Sədaqət Vəliyevanın seçiciləri ilə növbəti görüşü olub
24 İyun 15:09
Deputat Soltan Məmmədov: Yoluxanların sayının azalması nikbinlik üçün əsas yaratsa da arxayınlaşmağa səbəb olmamalıdır
24 İyun 15:07
Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası keçirilib
24 İyun 15:00
Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun “Qarabağ şikəstəsi” kitabının onlayn təqdimatı keçirilib
24 İyun 14:52
Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
24 İyun 14:46
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuları “Kəlbəcərin olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib
24 İyun 14:32
Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Forumunda təmsil olunub
24 İyun 14:22
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
24 İyun 14:10
Prezident İlham Əliyev “Gülüstan” sarayında yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olub
24 İyun 14:06
Tarixə şahidlik etmiş Side antik şəhəri
24 İyun 13:53
Ermənistan hökuməti və erməni icma təşkilatlarının maliyyə qanunsuzluqları haqqında Kolumbiyada videosüjet hazırlanıb
24 İyun 13:52
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər arasında sorğular keçiriləcək
24 İyun 13:43
Qubadlı rayonu ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissəsi istifadəyə verilib
24 İyun 13:37
Sabah Azərbaycanın bəzi yerlərində 43° isti olacaq
24 İyun 13:34
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib
24 İyun 13:33
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı arasında sıx əlaqələr mövcuddur
24 İyun 13:08
Məhərrəm Əliyev: Azərbaycan Ordusu bundan sonra da xalqımızın və dövlətimizin etimadını şərəflə doğruldacaq
24 İyun 13:04
YAP Suraxanı rayon təşkilatının nümayəndələri şəhid Elzar Yusubovun ailəsinə baş çəkiblər
24 İyun 12:59
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri işə qəbul imtahanının gedişini izləyib
24 İyun 12:58
İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yerləşən bölmələrdə bayram tədbiri keçirilib
24 İyun 12:55
Pandemiyanın qarşısının alınması üçün Azərbaycan 30-dan çox ölkəyə və 3 beynəlxalq təşkilata yardım göstərib - HESABAT
24 İyun 12:26
Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu və politoloq Nazim Cəfərsoy "Yeni TV"-nin canlı yayımında
24 İyun 12:25
“Naxçıvan” Beynəlxalq Hava Limanı AZAL-ın tabeliyindən çıxarılıb
24 İyun 12:18
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları “Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Video

 
»»»
 

»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+34 +39
gecə+22 +26