Ana səhifə »  Xəbər lenti »  Tarixi şəxsiyyət, əbədiyaşar Lider - HEYDƏR ƏLİYEV
A+   Yenilə  A-
Tarixi şəxsiyyət, əbədiyaşar Lider - HEYDƏR ƏLİYEV

Xalqımız üçün may ayının 10-u əlamətdar gündür. Həmin gün biz azərbaycanlılar üçün artıq simvollaşıb, tarixləşib. Çünki Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi, xalqımızın dahi oğlu və böyük öndəri Heydər Əlirza oğlu Əliyev məhz bu gün - mayın 10-da anadan olmuşdur.
Tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, Ulu Öndər böyük iradə və qətiyyət sahibi, təkrarsız şəxsiyyət olmaqla ən çətin vəziyyətdən belə çıxmaq üçün düzgün yol tapmağı bacarırdı. Ona görə də həmişə başladığı işi uğurla sona çatdırırdı.
Unudulmaz rəhbər hələ sağlığında xalqımızın qəlbində özünə əbədi abidə ucaltmış, iti təfəkkürü, müdrikliyi, təkrarsız siyasi keyfiyyətləri ilə ölkəmizi dünyada tanıtmışdır. O, qəti olaraq bəyan etmişdi: “Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olmuşdur”. Bundan işıqlı, bundan aydın siyasi ideya ola bilməz.
Heydər Əliyev xalqımızın ləyaqət və qeyrət simvolu, ən ağır vaxtlarda yeganə güvənc yeri olmuşdur. Azərbaycanın son yarım əsrə yaxın bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəlişi dahi şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə Ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir.
1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri vəzifəsində işləmiş və 1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin müavini, birinci müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə O, Leninqradda (indiki Sankt-Peterburq) xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.
Ulu Öndərimizin ən ali keyfiyyətlərindən biri Onun milli ruha, milli maraqlara sadiq olması idi. 60-cı illərdə respublikanın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyən azarbaycanlıları barmaqla saymaq olardı. Böyük əksəriyyət başqa xalqların nümayəndəsi idi. Ən dəhşətlisi isə komitədə ermənilərin çoxluq təşkil etməsiydi. Bildiyimiz kimi o vaxtlar SSRİ-nin tərkibində olan respublikalarda dövlət təhlükəsizlik orqanlarına milli kadrlar təyin olunmurdu. Lakin Ulu Öndərin yüksək təşkilatçılığı, iti təfəkkürü ovaxtkı SSRİ rəhbərlərini Azərbaycanda həmin orqana sədr vəzifəsinə Heydər Əliyevi etibar etmələrinə səbəb oldu. Onun bu təşkilata rəhbərlik etdiyi dövrdə isə təhlükəsizlik orqanlarında azərbaycanlı kadrların xüsusi çəkisi nəinki ildən-ilə, hətta aydan-aya artırdı.
Ulu Öndər xalqın milli maraqlarına zidd olan, milli ziyalılara qarşı yönələn aksiyaların həyata keçirilməsinə heç vaxt yol vermirdi. Doğrudur, bir-iki nəfərin çıxışı və ya yazısı ilə sovet hakimiyyətinə qarşı durmaq, onun dayaqlarını sarsıtmaq mümkün deyildi, amma bunlar milli düşüncəli, vətənpərvər ziyalılar idilər. Ümummilli Liderimiz Bəxtiyar Vahabzadəni və onlarla milli düşüncə sahiblərini müdafiə edir və həbs olunmalarına imkan vermirdi.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrində, xüsusən sənayedə və kənd təsərrüfatında tənəzzül meyilləri müşahidə olunmağa başlamışdı. SSRİ rəhbərliyi bu mənfi meyillərin qarşısını almaq və respublikada inkişafa nail olmaq üçün optimal çıxış yolu axtarırdı və ən uğurlu variant tapıldı. Qısa müddət ərzində Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində mühüm dəyişikliklərə nail olmuş Heydər Əliyev 1969-cu il 14 iyul plenumunda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri oldu. 13 ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malik 5 mühüm qərar qəbul etmişdir, respublikamızda 250-dən çox yeni fabrik, zavod tikilmişdir. Sənaye məhsulu istehsalının həcmi 4,3 dəfə artmışdı. Bakı Dəniz Özülləri zavodu, Bakı Kondisionerləri zavodu, “Azərelektromaş” İstehsalat Birliyinin tikintisinin Bakıya salınması Heydər Əliyevin ciddi səyi və nüfuzu hesabına mümkün olmuşdu.
Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı 2,7 dəfə artmışdı. 1971-1975-ci illərdə 1965-1969-cu illərə nisbətən kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı 34 faiz çox olmuşdu, 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun artımına görə İttifaqda 1-ci yerə çıxmışdı.
Həmin illərdə Azərbaycan elmi intibah dövrünü yaşamışdır. SSRİ-nin 170 aparıcı ali məktəbinə hər il 1600-1800 gənc göndərilirdi. 1973-cü ildə Bakıda C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb açıldı. 1969-cu ildə respublikada 10 ali məktəb fəaliyyət göstərirdisə, 1982-ci ildə bu göstərici 18-ə çatmışdı.
1978-ci ildə yeni Konstitusiyada Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu təsbit olundu. Bu totalitar cəmiyyətdə görünməmiş hadisə idi.
Mədəniyyət sahəsində görülən işlərin miqyası əvvəlki illərdən dəfələrlə fərqlənirdi. 70-80-ci illərdə Nizaminin, Nəsiminin, Tusinin, Aşıq Ələsgərin, Aşıq Alının, Üzeyir Hacıbəyovun, Hüseyn Cavidin və onlarla başqa tanınmış azərbaycanlı mütəfəkkirlərin Kremlin sütunlu salonunda yubileyləri qeyd olundu. Bir vaxtlar sürgün edilmiş Hüseyn Cavidin nəşi 1982-ci ildə İrkutsk vilayətindən gətirilərək Naxçıvanda torpağa tapşırıldı.
Azərbaycan 1970-1982-ci illərdə 12 dəfə müxtəlif ümumittifaq yarışlarda qalib çıxaraq keçici qırmızı bayrağa layiq görüldü, nailiyyətlərinə görə Azərbaycan SSRİ-nin ən ali mükafatları, o cümlədən 1970-ci ildə “Oktyabr inqilabı” ordeni, 1972-ci ildə “Xalqlar Dostluğu” ordeni və 1980-ci ildə “Lenin” ordeni ilə təltif edildi. İkinci Dünya müharibəsində Bakı neftinin həlledici amilə çevrilməsi istiqamətində Heydər Əliyevin inadla apardığı təşkilati işlər nəticəsində 1978-ci ildə Bakıya “Lenin” ordeni verildi. Heydər Əliyevin ölkəmizə birinci rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə SSRİ rəhbəri Sov.İKP MK-nın baş katibi Brejnev 2 dəfə respublikamıza səfər etmişdir. Onun hər səfəri Ulu Öndərin çox uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycana SSRİ büdcəsindən əlavə vəsaitlər ayrılması ilə nəticələnirdi.
Sabirabad rayonunun da dirçəlişi həmin dövrə aiddir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Sabirabada 14 dəfə səfər edib, müstəqillik dövründə isə 1998-ci ilin oktyabrın 4-də rayona səfəri olmuşdur. Onun sayəsində bu rayonda 5 istehsal müəssisəsi açılıb, 31 orta məktəb, 5 xəstəxana, 12 mədəniyyət obyekti tikilib, Kür çayı üzərindən nəhəng körpü salınıb, keçmiş İttifaqda analoqu olmayan Qrup Su kəməri kompleksi qurulub, əhaliyə təbii qaz verilib, onlarla çoxmərtəbəli yaşayış və inzibati binalar inşa edilib. Möhtəşəm mədəniyyət sarayı da digər tikililərlə bərabər dahi rəhbərin sabirabadlılara hədiyyəsidir. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə tikilən və Onun iştirakı ilə 1976-cı ilin sentyabrın 3-də istifadəyə verilən bu mədəniyyət sarayında Heydər Əliyev 8 dəfə zona müşavirələri keçirib.
Rayonda torpaqların meliorasiya edilərək yararlı hala salınması, taxılçılıq, pambıqçılıq və heyvandarlıq sahəsində əldə edilən nailiyyətlər Onun gərgin zəhmətinin nəticəsində mümkün olmuşdur. Əməksevər insanların fərxi adlara, orden və medallara, rayonumuzda 5 nəfərin “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” kimi yüksək ada layiq görülməsi o dövrün unudulmaz xatirələridir. Heydər Əliyevin rayonda keçirdiyi hər bir görüş, müşavirə və yığıncaq, sözün əsl mənasında, həyat məktəbi idi.
1982-ci ilin dekabrın 3-də Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur. Heydər Əliyev iyirmi il ərzində SSRİ Ali Sovetinin deputatı, beş il isə SSRİ Ali Soveti sədrinin müavini vəzifəsində çalışmışdır. SSRİ-də ən çox quruculuq işləri həmin dövrdə görülüb. Baykal-Amur magistral dəmir yol xəttinin çəkilişinin təşəbbüskarlarından biri olmuş, 1986-cı ilin aprelin 26-da Ukraynada Çernobl Atom Elektrik Stansiyasında qəza baş verəndən sonra həmin ərazilərə ilk səfər edən, əsrin ən dəhşətli hadisəsi barədə geniş məlumat verən də Heydər Əliyev olmuşdur.
Ulu Öndər Moskvada işlədiyi illərdə də Azərbaycana böyük himayədarlıq edirdi. Məhz buna görə də erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya gətirməyə cəsarət etmirdilər. Həmin dövrdə Türkiyə mətbuatı yazırdı ki, türk oğlu Kremldə oturur. Şübhəsiz ki, ermənilər Heydər Əliyevin İttifaq rəhbərliyində təmsil olunmasından çox böyük narahatçılıq keçirirdilər. Ulu Öndər 1987-ci ilin oktyabrın 24-də Kremldə tutduğu vəzifəsindən istefa verdikdən sonra isə məlum aqambekyanlar və balayanlar Azərbaycana qarşı xain niyyətlərini həyata keçirməyə imkan tapdılar. Bu hadisədən 21 gün sonra M.Qorbaçovun məsləhətçisi erməni Aqanbekyan Fransada erməni icmasına Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi barədə Qorbaçovun razılıq verdiyini bildirdi. Ermənistandan qısa müddətdə (1988-ci ildə) 260 min soydaşımız didərgin salındı, hazırkı Ermənistanın 24,6 min kv. km ərazisindən azərbaycanlılar qovuldu, evləri talan edildi, 20 min nəfərdən çox soydaşımız öldürüldü və şikəst edildi.
Həmin dövrdə SSRİ hakimiyyəti ilə bərabər respublika rəhbərliyində çalışan milli xəyanətkarlar ölkənin həyati əhəmiyyətli məsələlərini bir tərəfə qoyub Heydər Əliyevə qarşı çirkin kampaniya aparırdı. O ağır günlərdə 1990-cı ildə Heydər Əliyev Azərbaycandan uzaqda - Moskvada xüsusi nəzarət altında yaşayırdı. Ancaq 20 Yanvar faciəsinin ertəsi günü özünün və ailə üzvlərinin həyatını açıq təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlib sərt bəyanatla çıxış etməsi göstərdi ki, bu böyük şəxsiyyət üçün Vətənindən, Xalqından əziz heç nə yoxdur.
20 Yanvar qırğınından sonra Azərbaycan xalqının ümidi, ancaq Heydər Əliyevə qalmışdı. Vəzirov, Mütəllibov dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikaya gəlməsinə şərait yaradılmaması nəticəsində O, 1990-cı ilin iyulunda ata yurdu Naxçıvana getdi. Heydər Əliyev, sadəcə olaraq, Naxçıvanda yaşamağa, muxtar respublika əhalisinin dərd-sərinə şərik olmağa qərar vermişdi. Ancaq Naxçıvan əhalisi Onu Ümummilli Lider kimi qəbul etdi və muxtar respublikanın rəhbərliyinə gətirdi. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1992-ci ilin noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın Sədri seçilmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan səhifələri milli dövlətçilik ənənələrimizin dirçəldilməsi, muxtar respublikanın adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının bərpa olunması, 1990-cı ilin 20 Yanvar fəciəsinə siyasi qiymət verilməsi, Naxçıvan əhalisinin SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumdan imtina etməsi, muxtar respublika ərazisində kommunist partiyası yerli orqanlarının fəaliyyətinin dayandırılması, 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan olunması silinməz tarixdir. Bu qısa dövr indi də xalqa xidmətin misilsiz nümunəsi kimi xarakterizə edilir.
Vaxtilə meydanlarda demokratiyadan, insan hüquq və azadlığından ağızdolusu danışan AXC-”Müsavat” cütlüyü siyasi hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra dövləti bolşevizm üsulları ilə idarə etməyə başladılar. Belə bir şəraitdə cəmiyyət də vətəndaş həmrəyliyi üçün zəruri olan ictimai razılıq sarsıldı, hakimiyyətin və əhalinin ayrı-ayrı qrupları arasında narazılıq və qarşıdurma gücləndi. Ölkəni xaos və anarxiya bürümüşdü.
Müstəqilliyimizin ilk illəri Azərbaycan üçün çox ağır keçdi. Vaxtilə Heydər Əliyevin qurub-yaratdıqlarını dövlət quruculuğunda və idarəçiliyində heç bir səriştəsi olmayanlar talan etdilər. Bu azmış kimi cəmiyyətin ayrı-ayrı zümrələrinə də münasibət dəyişdi. İkinci Dünya müharibəsi veteranlarına az qala düşmən kimi baxırdılar. Vaxtilə respublikamızın inkişafı üçün böyük əmək sərf edən, adlı-sanlı insanlar unuduldu. Hər şeyə, hər kəsə bolşevikcəsinə yanaşılırdı. Xalq aclıqla da imtahana çəkilmişdi. Daha insanlar cana doymuşdular. Geri çəkilməyə yer yox idi, sanki uçrumun bir addımlığında dayanmışdılar.
AXC-“Müsavat” iqtidarının siyasi səriştəsizliyi və savadsızlığı üzündən ölkədə yaranmış dərin problemlər müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin mövcudluğunu təhlükə altına alanda xalq təkidlə Ulu Öndər Heydər Əliyevi ölkəni xilas etmək üçün Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi. Ölkəni iflic vəziyyətə salmış, Surət Hüseynovun quracağı dar ağacından qorxuya düşən bəylər Onun Naxçıvandan Bakıya qayıtması üçün dəfələrlə təyyarə göndərdilər.
Ulu Öndər xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ilin iyunun 9-da Bakıya gəldi. Xalq öz xilaskarını böyük sevinclə qarşıladı. O, ertəsi gün Gəncəyə getdi. Həmin dövrdə artıq vətəndaş müharibəsi başlamışdı, Gəncədə qardaş qanı axıdılmışdı. Öyrəndi ki, Gəncədə 35 nəfər öldürülüb, 150 nəfər ağır yaralanıb. Bütün bunlar barədə O, Ali Sovetin iyunun 14-dəki iclasında geniş məlumat verdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi. 3 gün sonra isə ölkə Prezidenti Əbülfəz Elçibəy vəzifəsini “dondurub” Kələkiyə qaçdı. Belə çətin bir situasiyada Heydər Əliyev iyunun 24-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra etməyə başladı. 1993-cü ilin oktyabrın 3-də isə Heydər Əliyev yekdilliklə ölkə Prezidenti seçildi.
İnsanların hava qaralandan sonra küçəyə çıxmağa ürək etmədiyi, sabaha inamsızlıqdan doğan qorxu və təlaşın hökm sürdüyü, kriminal qüvvələrin adamları vahimə içərisində saxladığı bir dövrdə hakimiyyət sükanı arxasına keçən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını və dövlətini rüsvayçılıqdan və məhv olmaqdan xilas etdi.
Amma Azərbaycan dövlətçiliyini, müstəqilliyini istəməyən qara qüvvələr də var idi. Onlar “sapı özümüzdən olan baltalar”ın əli ilə Azərbaycanda yeni yaranmış sabitliyi pozmaq, öz məkrli niyyətlərini həyata keçirmək üçün 1994-cü ilin oktyabrın 4-5-də və 1995-ci ilin martın 13-17-də dövlət çevrilişinə cəhdlər etdilər. Lakin Xalq-Heydər Əliyev birliyi və həyata keçirilən müdrik siyasət bu cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə aldı və ölkəmizdə siyasi sabitlik təmin edildi. Böyük iftixarla qeyd etmək istəyirəm ki, rayonumuzun Əliləmbəyli kəndindən Ağayev Fərhad İslam oğlu 1995-ci ilin mart dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınmasında göstərdyi hünərə görə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülüb.
Mahir diplomat və böyük idarəçilik ustadı olan Heydər Əliyev ölkəni böhrandan qurtarmağın əsas yolunu daxili ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsində və cəbhədə atəşkəsə nail olunmasında görürdü. Ulu Öndər bunları ardıcıllıqla həyata keçirirdi. 1994-cü ilin mayın 12-də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsində atəşkəs elan olundu. Müharibədə şəhid olanlar minlərlə idi, təkcə Sabirabad 223 şəhid vermişdi, onlardan 2 nəfəri “Azərbaycan Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüş, 4 nəfəri “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Ölkədə sabitlik və əmin-amanlıq yaradıldıqdan sonra iqtisadi-siyasi islahatların həyata keçirilməsinə yönəlmiş addımlar atıldı. 1994-cü il sentyabrın 20-də isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Beynəlxalq Konsorsium arasında “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Sonralar reallaşdırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac kəmərləri kimi dövlət müstəqilliyimizin əbədiləşdirilməsinə zəmanət verən möhtəşəm layihələr bu addımların məntiqi nəticəsi idi.
1995-ci il noyabrın 12-də Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Milli Konstitusiyamız qəbul edildi. Torpaq islahatı keçirildi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi aparıldı. Geniş hüquqi baza yaradıldı, 600-dən çox yeni qanun qəbul edildi. 1998-ci il martın 26-da “ Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Sərəncam imzalandı, elə həmin il mətbuatda senzura ləğv edildi, ölüm hökmü aradan qaldırıldı. Xarici siyasət sahəsində də böyük uğurlar əldə olundu. Azərbaycanın Avropa Şurasının tam və bərabərhüquqlu üzv qəbul edilməsi milli maraqlarımızın daha geniş miqyasda təmin edilməsinə növbəti zəmin yaratdı. 2001-ci ildən AŞPA-dakı daimi nümayəndə heyətinin ilk rəhbəri İlham Əliyevin prinsipiallığı və təşəbbüskarlığı nəticəsində Avropa miqyaslı bu qurum Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyan ilk rəsmi beynəlxalq sənəd qəbul etdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev beş dəfə keçmiş SSRİ-nin Lenin ordeni ilə, Qırmızı Ulduz ordeni və çoxsaylı medallarla təltif edilib, iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına, həmçinin müxtəlif ölkələrin ali mükafatlarına, nüfuzlu ali məktəblərin fəxri adlarına layiq görülüb.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin milli maraqların təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi titanik siyasi fəaliyyəti barədə söz açarkən, ilk növbədə, bu günümüzün reallıqlarını qeyd etmək zərurəti yaranır. Belə ki, 2003-cü ildən indiyədək Azərbaycan xalqının etimadını böyük bacarıqla doğrultmuş möhtərəm Prezident İlham Əliyev xalqa xidmət etməyin Heydər Əliyev nümunəsinə möhtəşəm bir sədaqət nümayiş etdirir.
Ulu Öndərin idarəçilik məktəbini ən zərif incəliklərinə qədər öyrənən cənab İlham Əliyev dövlətin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində, cəmiyyətin demokratikləşdirilməsində və həmçinin beynəlxalq münasibətlərdə özünə məxsus Azərbaycan nümunəsi formalaşdırmağa nail olmuşdur.
Dövlət başçımızın yürütdüyü iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas qayəsi regionların tarazlı inkişafına nail olmaqdır. Sabirabad rayonu da möhtərəm Prezidentimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. 2010-cu ildə Kür və Araz çaylarının yaratdığı təbii fəlakət zamanı rayon sakinləri bunun bir daha şahidi oldular. Əhalinin ən çətin anlarında dövlət başçısı onlara dayaq durdu, dərdlərinə şərik çıxdı, bütün zəruri köməkliyin göstərilməsini təmin etdi. Çox qətiyyətlə deyərdim ki, məhz Prezidentin fədakarlığı sayəsində insan itkisi olmadan fəlakətin qarşısı mətinliklə alındı.
Ölkə Prezidenti sel və daşqınların nəticələrinin aradan qaldırılması vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq üçün 2 dəfə Sabirabada səfər etmişdir. Ölkə başçısının rayonumuza birbaşa diqqətinin nəticəsidir ki, fəlakətin törətdiyi dağıntıların nəticələri tamamilə aradan qaldırılıb.
Bu gün Ümummilli Liderimizin ideyalarına əməli ilə sadiqliyini nümayiş etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz böyük inkişaf yolundadır. Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qlobal layihələr də ölkə Prezidentinin fəaliyyəti ilə vəhdət təşkil edir.
Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə respublikamızda görülmüş işlərin miqyası əminliklə söyləməyə əsas verir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı və sarsılmaz təməl üzərində tərəqqi edən Azərbaycan Respublikası yaxın gələcəkdə uğurları daha da artıracaqdır.
Nə qədər Azərbaycan var, Azərbaycan xalqı var, Heydər Əliyev də olacaqdır!
Kamal CƏFƏROV
Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü

 
  • Oxunub:  3570  |  
  • Tarix:  07-05-2021  |  
  •    Çap et   |  
Azərbaycanda şəhid ailələri, müharibə əlilləri dövlətin və cəmiyyətin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunublar

12 İyun 20:36
“Avro-2020”: Türkiyə millisi Bakıya gəlib
12 İyun 20:16
Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim etməsi Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli iradəsinin nəticəsidir
12 İyun 20:15
Deputat: Azərbaycanın mülki və hərbçi ermənilərə qarşı humanist davranışı Avropa Məhkəməsi tərəfindən də təqdir olunur
12 İyun 20:14
Şamil Ayrım: Qarabağ Zəfərindən sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
12 İyun 19:35
Bakı Olimpiya Stadionunda Avropa çempionatının final mərhələsinin Uels-İsveçrə matçı keçirilib
12 İyun 19:03
Prezident İlham Əliyev günəş elektrik stansiyasının tikintisi üçün imzalanmış müqaviləni təsdiqləyib
12 İyun 18:49
XİN: Ermənistan Ağdam rayonu üzrə tank və piyada əleyhinə 97 min minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib
12 İyun 18:17
Milli Məclisin sədri Azərbaycanda səfərdə olan Böyük Britaniya nümayəndə heyəti ilə görüşüb
12 İyun 18:10
Birləşmiş Krallığın siyasi-ictimai dairələri işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki vəziyyət barədə məlumatlandırılıb
12 İyun 17:39
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın xarici siyasət kursu bütün ölkələrlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi daşıyır
12 İyun 17:26
İyunun 12-də Azərbaycanda koronavirusa qarşı 40 min 844 doza vaksin vurulub
12 İyun 17:25
Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan sülh istəyirsə, onlar delimitasiya ilə bağlı bizimlə danışıqlara başlamalıdır
12 İyun 17:23
KOBİA beynəlxalq forumda təmsil olunub
12 İyun 17:21
Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından daha 204 nəfər müalicə olunaraq sağalıb
12 İyun 17:20
Prezident: 10 noyabr tarixli birgə Bəyanat Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi üçün bünövrədir
12 İyun 17:17
Politoloq: Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Ermənistanın tələbini rədd edən qərarı hüququn aliliyinə söykənir
12 İyun 16:32
“Zəfərin mübarək Azərbaycan” adlı sərgi açılıb
12 İyun 15:45
Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun Ankaraya səfəri başa çatıb
12 İyun 15:42
Siyasi ekspert: Avropa Məhkəməsinin Ermənistanın əsassız tələbini rədd etməsi bu qurumun Azərbaycanda hüququn aliliyinə olan etimadın göstəricisidir
12 İyun 15:22
Prezident İlham Əliyev on ölkənin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş qeyri-rezident səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib
12 İyun 13:56
Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
12 İyun 12:36
NTV telekanalının aparıcısı: Beynəlxalq ictimaiyyət haqlı mübarizəsində Azərbaycanın yanında olmalıdır
12 İyun 09:50
Misirli tədqiqatçı azərbaycanlı jurnalistlərin şəhid olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
12 İyun 09:48
Kraliça II Elizabet “Böyük yeddilik” ölkələrinin liderləri ilə görüşüb
12 İyun 09:43
Qoşqar Təhməzli Türkiyə Respublikasının kənd təsərrüfatı və meşə nazirinin müavini ilə görüşüb
12 İyun 09:41
Azərbaycanda şəhid ailələri, müharibə əlilləri dövlətin və cəmiyyətin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunublar
12 İyun 09:39
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclası keçirilib
12 İyun 09:38
“Sizi tanıyaq” layihəsi çərçivəsində növbəti görüş keçirilib
12 İyun 09:35
COVID-19 xəstəliyinin müalicəsindən sonrakı dövrdə sağlam həyat tərzinə riayət etmək olduqca vacibdir
12 İyun 09:33
Ermənistanda 2008-ci ildə baş vermiş hadisələr təkrarlana bilər
12 İyun 09:30
Əli Kərimlinin Paşinyan sevgisi

11 İyun 21:17
“Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda inşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

11 İyun 20:47
Bakı Ali Neft Məktəbi YAP-la birgə Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirdi
11 İyun 20:04
Nizami Mönsümov: 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günüdür
11 İyun 19:56
YAP Sumqayıt şəhər təşkilatında "Qurtuluşdan – Zəfərə" adlı elmi-praktik konfrans keçirilib
11 İyun 17:46
YAP Nərimanov rayon təşkilatında 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş “Xalqın xilas günü” mövzusunda tədbir keçirilib
11 İyun 17:37
Malik Həsənov: Mina xəritələrini verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir
11 İyun 17:24
“Sağlamlıq Xəmsəsi” layihəsi çərçivəsində Füzuli Rayon Mərkəzi Xəsətxanasında görüş keçirilib
11 İyun 17:21
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə və Azərbaycan arasında tammiqyaslı saziş imzalanacaq
11 İyun 17:20
Dövlət Komitəsində Böyük Britaniya və Avstraliyadan olan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
11 İyun 17:19
“Avro-2020”: Uels yığması Bakıda İsveçrə ilə oyundan əvvəl son məşqinə çıxıb
11 İyun 17:15
Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub
11 İyun 16:58
“The Korea Post” qəzeti Kəlbəcərdə baş vermiş hadisədən yazıb
11 İyun 16:50
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin dinamik və uğurlu inkişafı xüsusi məmnunluq doğurur
11 İyun 16:40
Nazir Vilayət Eyvazov: Əminəm ki, gənc zabitlərimiz xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət edəcəklər
11 İyun 16:33
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Ərazilərin minalanması məsələsinin həllinə lazımi dəstəyi göstərəcəyik
11 İyun 16:32
YAP Qaradağ rayon təşkilatında müşavirə keçirilib
11 İyun 16:27
Əliabbas Salahzadə: Azərbaycan-Türkiyə birliyi dostluq və qardaşlıq nümunəsidir
11 İyun 16:24
Anar Məmmədov: 15 İyun Milli Qurtuluş Günü sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür
11 İyun 16:22
Bütün təxribat cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan öz sərhədlərini bundan sonra da möhkəmləndirəcək
11 İyun 15:50
Prezident İlham Əliyev Kralica II Elizabeti 95 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib
11 İyun 15:48
ATƏT Parlament Assambleyası Bürosunun onlayn iclası keçirilib
11 İyun 15:40
Yeni yaradılan hərbi hissələrin modul tipli yerləşmə məntəqəsi ilə tanışlıq üçün mediatur təşkil olunub
11 İyun 15:39
İspaniya Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondu mətbuat nümayəndələrinə qarşı hərbi cinayəti pisləyib
11 İyun 15:24
Abşeronda şəhid Asəf Nəsibovun ailəsinə mənzil verilib
11 İyun 15:23
“TURKUAZ” layihəsi çərçivəsində ölkəmizə daha bir konteyener qatarı gəlib
11 İyun 15:15
AzMİU-nun rektoru Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının medalı ilə təltif olunub
11 İyun 15:07
Kürdəmir, Ağcabədi və Tovuz “ASAN xidmət” mərkəzlərində YAP ərazi ilk partiya təşkilatları yaradılıb
11 İyun 15:02
Tomas Bax: Tokioda Olimpiya Oyunları mütləq keçiriləcək
11 İyun 14:45
Deputat Pərvin Kərimzadə: YAP-AKP münasibətlərinin dinamik şəkildə inkişafı Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir
11 İyun 14:22
Kamran Əliyev prokurorluq orqanlarının veteran və pensiyaya çıxmış işçiləri ilə görüşüb
11 İyun 14:04
AVRO-2020-nin oyunları ilə əlaqədar Bakı metrosunda könüllülər fəaliyyət göstərəcək
11 İyun 14:03
Deputat: Türkiyə Azərbaycanın Qələbəsindən sonra bölgədə sülhün qorunması prosesində də yaxından iştirak edir
11 İyun 13:57
ADA Universiteti və “PAŞA Həyat” arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
11 İyun 13:48
Sabah hava əsasən yağmursuz olacaq
11 İyun 13:40
Ali Attestasiya Komissiyası 5 elm sahəsi üzrə 7 nəfərə diplom və şəhadətnamələr təqdim edib
11 İyun 13:34
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Moskvanın və Bütün Rusiyanın Patriarxı Kirillə başsağlığı veriliblər
11 İyun 13:25
Səhiyyə nazirinin birinci müavini İİV/QİÇS üzrə BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edib
11 İyun 13:16
Ukraynalı hərbi jurnalist: Mülki şəxslərin mina partlayışı nəticəsində həlak olmasının məsuliyyəti Ermənistan üzərinə düşür
11 İyun 12:26
Onlar bizə əmanət!

Video

 
»»»
 

»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
HAVA HAQQINDA