Ana səhifə »  Xəbər lenti »  Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği milli ədəbiyyatımızın aktual mövzularındandır
A+   Yenilə  A-
Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği milli ədəbiyyatımızın aktual mövzularındandır

Milli ənənələri özündə əks etdirən ədəbi nümunələrin gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində mühüm payı var
Bu, bir həqiqətdir ki, azərbaycançılıq ideologiyasının mühüm elementlərindən sayılan vətənpərvərlik milli ruhun formalaşmasında, milli kimliyin identikləşməsində əsaslı rol oynayır. Bu mənada, milli ruhun yüksəldilməsi, vətənpərvərliyin təbliği birmənalı şəkildə ölkəmizdə milli birliyin və həmrəyliyin daha da güclənməsinə, gənc nəslin öz torpağına, vətəninə bağlılığına yol açır. Təbii ki, bu məsələdə ən böyük vəzifələrdən biri ədəbiyyatımızın üzərinə düşür. Belə ki, milli ənənələri özündə əks etdirən ədəbi nümunələr xalqın milli ruhda yetişməsinin təməlini təşkil edir.
Bu məqamda vurğulamaq lazımdır ki, 44 günlük Vətən müharibəsi və onun nəticələri azərbaycançılıq ideologiyasından güc alan ölkə gəncliyinin öz dövlətinə, torpağına bağlılığını növbəti dəfə sübuta yetirdi. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycanda vətənpərvər, güclü, milli ruhda tərbiyə almış gənc nəsil yetişib və bu Qələbədə əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə yetirdi. Belə vətənpərvər gənc nəslin yetişməsində isə milli keçmişimizi, tariximizi özündə əks etdirən ədəbi nümunələrimizin payı olduqca böyükdür. Yeri gəlmişkən, 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin, bu zəfərə aparan yolun və onu təmin edən qəhrəmanların təbliği, tanınması da müəyyən mənada ədəbiyyatımızın ən aktual mövzusuna çevrilməkdədir. Çünki gələcək nəsillər bu qəhrəmanlıqları məhz indi yaranan ədəbi nümunələr vasitəsilə oxuyub əxz edəcəklər.
Mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşən Xalq şairi, Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı milli kimliyimizin formalaşmasında, milli ideologiyamızın inkişafında ədəbiyyatımızın mühüm rol oynadığını diqqətə çatdırıb. S.Rüstəmxanlı bildirib ki, milli ədəbiyyatımız yüz illərdir, hələ “Kitabi Dədə Qorqud” dastanından başlanan genetik kodları və rəmzləri özündə qoruyur və gələcəyə daşıyır. Xalqımızın öz varlığını hər zaman qılınca və sözə borclu olduğunu önə çəkən S.Rüstəmxanlı vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqını, dövlətini qoruyan, dövlətin təməl daşlarını quran başlıca rəmzlər məhz söz və qılıncdır: “Qədim dastanlarımıza baxsaq, bunun şahidi olarıq. Məsələn, “Koroğlu” dastanında da saz, yəni dolayısı ilə söz və qılınc rəmzi xarakter daşıyır. Heç bir zaman unutmamalıyıq ki, milli varlığımızı həm də öz Ana dilimizə, bu dildə yaranan əsərlərə borcluyuq. Milli ədəbiyyatımız uzun əsrlərboyu millətimizin tarixini, milli ideyasını, yaşam mücadiləsinin hədəflərini özündə qoruyub. Qədim zamanlarda millətimizin dili başqa dildə danışılanda, siyasəti saraylarda başqa dillərdə yazılanda milli ruhu, milli tarixi, təfəkkürü, idealları ədəbiyyatında yaşayıb. Bu baxımdan birmənalı şəkildə, demək olar ki, bizim milli dövlətimiz və millətimiz ədəbiyyatımızdan doğulub, güc alıb. O cümlədən milli-mənəvi düşüncələrimizin sərhədlərini də ədəbiyyatımız cızıb. Diqqət yetirsək “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında Azərbaycanın dövlət xəritəsi var. Bizim hansı sərhədlərdə yaşadığımızı bu dastan aşkar şəkildə ortaya qoyur”.
Millət vəkili vurğulayıb ki, milli ədəbiyyatımız milli simvollarımızın və atributlarımızın müasir dövrə qədər yaşamasında da önəmli rola malikdir. Hətta 1918-ci ildə Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qəbul etdiyi üçrəngli bayrağımızın rəngləri də ədəbiyyatımızın tarixindən keçir. “Ədəbiyyatımız tariximizin, milli ənənələrin, milli kimliyin yaşamasına zəmin yaradıb. Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi kimi klassiklər ədəbiyyatımızın nə qədər böyük insan sevgisi və humanizmlə biçimləndiyini, vətənpərvərlik, insanı yüksəldən, onu öz torpağına, yurduna bağlayan ruhla aşılandığını ortaya qoyublar. Sonrakı dövrlərdə Füzuli bu sərhədləri daha da genişləndirdi. 200 il öncə Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan ədəbiyyatında xalqımızın düşüncə, mənəvi konturlarını daha aydın cızdı. Bəlkə də, Mirzə Fətəli Axundzadə olmasaydı, müasir Azərbaycan düşüncəsi də hazırkı səviyyədə olmazdı”, - deyən S.Rüstəmxanlı əlavə edib ki, XX əsrin ikinci onilliyinin başlanğıcında Azərbaycan Türk dünyasının, Türk dilinin bir parçası olsa da, eyni zamanda, azərbaycançılıq düşüncəsi, Azərbaycan varlığı ön plana çıxdı. İlk müstəqil respublikamızın qurulması öncəsi Mirzə Cəlil, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Məhəmməd Hadi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Hüseyn Cavid, Üzeyir Hacıbəyli kimi şəxsiyyətlər milli məfkurəmizin inkişafı yolunda müstəsna xidmətlər göstərdilər: “Bizim milli məfkurəmiz belə bir yol gəlib. Hətta sovet dönəmində, repressiya illərində belə Səməd Vurğun məşhur “Azərbaycan” şeirini, “Yandırılan kitablar”ı, Süleyman Rüstəm Cənub şeirlərini, Məmməd Səid Ordubadi “Dumanlı Təbriz”i, “Qılınc və Qələm”i yazmışdı. Həmin şəraitdə belə şairlərimiz, yazıçılarımız ehtiyatla olsa da Azərbaycan varlığı, bütövlüyü və dövlət müstəqilliyinin bərpası ideyasını qoruyurdular. 1960-80-ci illərdə öz intibah dövrünü yaşayan Azərbaycan ədəbiyyatında da milli vətənpərvərlik nümunələri, xüsusilə ön plana çıxdı. Bəxtiyar Vahabzadə, Balaş Azəroğlu, Xəlil Rza, Söhrab Tahir, Məmməd Araz və digər görkəmli şairlərimiz istiqlal ideyasını tərənnüm edirdilər, arzulayırdılar. Nəticədə, 1988-ci illərdə həmin şair və yazıçıların sözlə apardığı bu mübarizə meydanlara daşındı və orada da ədəbiyyat adamları ön planda oldular. Bugünkü müasir gəncliyimiz də məhz o təməllər üzərində, azərbaycançılıq, milli birlik ideyaları əsasında formalaşmış gənclikdir. Sirr deyil ki, Vətən müharibəsinin ən böyük yükü məhz gənclərimizin çiyninə düşdü. Həmin döyüş günlərində bir nəfər də olsun Azərbaycan gənci fərarilik etmədi, ordudan yayınmadı. Bu nəyin təzahürü idi? Məhz milli ideyalarla böyüyən, milli ədəbiyyatın işığında formalaşan gənclik öz torpağı, dövləti uğrunda bütün çətinliklərə sinə gərdi. Xatırlayıram, hələ 1990-cı illərin əvvəlində meydanlara gələn gənclərimiz əllərində istiqlalı, milli düşüncəni, vətənpərvərliyi tərənnüm edən yazıçılarımızın, şairlərimizin kitablarını gəzdirirdilər. Sevinirəm ki, gənclərin milli şüurunun formalaşmasında mənim də kitablarımın - “Gəncə qapısı”, “Sağ ol Ana dilim”, “Qan yaddaşı”, “Ömür kitabı”nın da rolu olub. Sonrakı illərdə bəzən gənclərdən narazılıq edirdilər, gənclərin milli ruhdan kənar düşdükləri iddia olunurdu. Unutmamalıyıq ki, vətənpərvərlik qan yaddaşıdır və bu, 44 günlük Vətən müharibəsində bir daha özünü göstərdi”.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və inkişafında ədəbiyyatımızın da önəmli rol oynadığını bildirən “Xalq cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli isə deyib ki, istər müstəqilliyimizin bərpasından əvvəlki, istərsə də sonrakı Azərbaycan ədəbiyyatı gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsində müstəsna rol oynayıb. Ədəbiyyatın bu istiqamətdə formalaşmasının və milli şüurun təşəkkül tapmasının siyasi liderlərlə bağlı olduğunu diqqətə çatdıran E.Mirzəbəyli vurğulayıb ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə gəlişinin ardından Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Məhz Ümummilli Liderin səyi və qayğısı nəticəsində 80-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatına bütöv, kompleks şəkildə yanaşıldı: “Həmin dövrdən başlayaraq ədəbiyyatımız sovet Azərbaycanının sərhədlərindən kənara çıxdı və bütövlükdə dünya azərbaycanlılarının ərsəyə gətirdiyi ədəbiyyat nümunələri əsas götürüldü. Azərbaycan ilk olaraq ədəbiyyat məkanında bütövləşdirildi. Bu çox mühüm faktor idi. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Güney şöbəsinin açılması, eyni zamanda, Milli Elmlər Akademiyasında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı müvafiq şöbələrin yaradılması da həmin vaxtlara təsadüf edirdi. Eyni zamanda, həmin dövrdə yaradılan ədəbi nümunələrin əksəriyyəti əsasən, Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə yönəlik ədəbi əsərlər idi”.
“Müasir dövrdə də milli vətənpərvərliyin təbliği məsələsinin Azərbaycan ədəbiyyatının əsas istiqamətlərindən biri olması müasir gəncliyin tərbiyəsində əsaslı rol oynayıb. 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan qələbə isə əbədiyyatımızın inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır”, - deyə E.Mirzəbəyli əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatının üzərinə mühüm məsuliyyət düşür: “Biz artıq qalib xalqın ədəbiyyatını yaradırıq, cəmiyyətə yeni düşüncə, hədəflər, strategiya bəxş edirik. Təbii ki, ideoloji amillər insanların genetik yaddaşında illərlə, bəlkə də on illərlə yer alan bir məsələdir. Bu gün yazılanlar həmin an bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmir və gənc nəsil də bir şeirlə, bir romanla formalaşmır. Bunun üçün isə indiyə qədər aparılan kütləvi və uzunmüddətli proses davam etdirilməlidir. Məhz indiyə qədər aparılan uğurlu prosesin nəticəsində yetişmiş nəsil Qarabağda rəşadət göstərdi və tarixə 44 günlük müharibənin zəfərini yazdı. Bu aspektdən daha böyük hədəflər üçün real qəhrəmanlıq nümunələrimizi yazmağın, gələcək nəsillərə çatdırmağın zamanıdır”.
Vətən müharibəsi ilə bağlı ciddi poetik nümunələrin yaradılmasını vacib sayan E.Mirzəbəyli bildirib ki, məhz belə əsərlər gələcək nəslin milli şüurunun formalaşmasında təsirli rol oynaya bilər. Baş redaktorun fikrincə, millətin ideoloji prinsiplərinin müəyyənləşməsinə xidmət edən əsərlər ciddi ədəbiyyat adamlarının, musiqiçilərin əlindən çıxmalıdır: “Bu gün ölkəmizdə ən ideal milli birliyi təmin etmişik və bunu gələcəyə daşımalıyıq. Ədəbiyyat adamları anlamalıdır ki, yaradıcı insan həm də milli birliyin və həmrəyliyin prinsiplərinin təbliğatçısı olmalıdır. Çünki ədəbiyyat adamı cəmiyyətin bir parçasıdır, ziyalıdır və öz missiyasını yerinə yetirərək Azərbaycan cəmiyyətinin birliyinin daha da möhkəmlənməsinə çalışmalıdır”.
Bir sözlə, deyilənlərdən belə bir yekun qənaətə gəlmək olar ki, ölkəmizdə vətənpərvər gənc nəslin yetişməsində milli keçmişimizi, tariximizi özündə əks etdirən ədəbi nümunələrimizin payı olduqca böyükdür. 44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən qələbənin ədəbiyyatda lazımi şəkildə öz əksini tapması isə ziyalıların qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.
Pərviz SADAYOĞLU

 
  • Oxunub:  4410  |  
  • Tarix:  02-03-2021  |  
  •    Çap et   |  
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük bərpa-quruculuq işlərinə başlanılması Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərir

14 May 13:30
Azad olunmuş ərazilərdə indiyədək 20 modul və konteyner tipli hərbi hissə istifadəyə verilib
14 May 12:26
RAGB-nin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Volqoqradda Regionlararası forum keçirilib
14 May 10:15
Müdafiə naziri azad olunmuş ərazilərdə yerləşən HHMQ bölmələrində olub
13 May 20:52
İslam ölkələrində sosial-mədəni hüquqların təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunub
13 May 20:19
Azərbaycan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub
13 May 20:06
Azərbaycanda koronavirusa 509 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
13 May 19:12
Milli Məclis sədrinin müavini: Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir
13 May 17:09
“ASAN Könüllüləri” Təşkilatının “Əsgərə məktub” layihəsi davam edir
13 May 16:58
Bu gün şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil təqdim olunub
13 May 15:06
Daha 3 şəhidin yeni doğulan övladının zəruri xərcləri qarşılanıb
13 May 14:30
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb - VİDEO
13 May 12:55
Prezident İlham Əliyev Şuşada Yuxarı Gövhərağa məscidində olub - VİDEO
13 May 12:28
“Müzəffər Ali Baş Komandanımız xilaskarlıq missiyasını böyük uğurla yerinə yetirdi”
13 May 10:00
Şuşada bayram namazı qılınıb - VİDEO
13 May 09:48
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ramazan bayramı ilə bağlı paylaşım edib
13 May 09:47
Azərbaycan Prezidenti Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib
12 May 22:17
Qarabağ səmasında, Şuşada atəşfəşanlıq
12 May 22:12
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Şuşada təşkil olunan atəşfəşanlığın görüntülərini paylaşıb - VİDEO
12 May 19:30
Bu gün yenə Tarix yazıldı!
12 May 18:23
Prezident İlham Əliyev: Mən dünyada Şuşaya bənzər şəhər görməmişəm, bəlkə də yoxdur
12 May 18:15
Ramazan bayramı münasibətilə Dövlət Miqrasiya Xidməti yardım aksiyası həyata keçirib
12 May 17:57
Prezident İlham Əliyev: Ermənilər nə qədər çalışsalar da Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər
12 May 17:42
Azərbaycan Prezidenti: Bizi irəliyə aparan milli ruh bu Qələbəni təmin etdi
12 May 17:31
Prezident İlham Əliyev: Bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək
12 May 17:21
“Xarıbülbül” musiqi festivalının keçirilməsi azad edilmiş ərazilərimizdə mədəni irsimizin bərpasının gözəl nümunələrindəndir
12 May 17:10
Azərbaycanda koronavirusa 558 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
12 May 16:53
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin notlarının toplusu Şuşada təqdim edilib
12 May 16:08
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak ediblər
12 May 15:29
Bu gün milyonların gözü Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada
12 May 15:27
Şuşada 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin təməli qoyulub
12 May 15:24
Prezident İlham Əliyev Şuşa Rəsm Qalereyasında görülən işlərlə tanış olub
12 May 15:00
Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin inzibati binası ilə tanışlıq
12 May 14:59
Prezident İlham Əliyev Şuşada bərpa edilən “Xan qızı” bulağında olub
12 May 14:54
Prezident İlham Əliyev Şuşada yeni məscidin təməlini qoyub
12 May 14:53
Şuşada “Xarı Bülbül” otelinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub
12 May 14:52
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada səfərdədirlər
12 May 14:39
Deputat: Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri böyük əhəmiyyət kəsb edir
12 May 12:45
Milli Məclisin deputatı Ağalar Vəliyev seçicilərini Ramazan Bayramı münasibətilə təbrik edib və 1000-ə yaxın şəhid, qazi və aztəminatlı ailəyə bayram sovqatı göndərib
12 May 12:39
Şuşa regionun zəngin mədəniyyət mərkəzinə çevrilir
12 May 12:36
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə Qarabağa növbəti səfərdən görüntülər paylaşıb VİDEO
12 May 11:01
Tofiq Cahangirov: Bütün bunlar “Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik” vədinin yerinə yetirilməsidir
11 May 13:57
Azərbaycanın və Rusiyanın Xarici İşlər nazirlikləri arasında 2021-2022-ci illər üçün məsləhətləşmələr Planı imzalanıb
11 May 13:35
Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin görüşü olub
11 May 13:27
Kəlbəcərdə qar əriyəndən sonra Ermənistanın basdırdığı minlərlə mina üzə çıxıb - Ombudsman beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdi
11 May 13:24
Miqrasiya könüllüləri “Ramazan sovqatı” aksiyasına start veriblər
11 May 13:21
Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik
11 May 13:19
Daha 40 qazi sosial-psixoloji yardım təlimlərinə cəlb olunub
11 May 13:18
Rusiyanın xarici işlər naziri Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın qəhrəman övladlarının xatirəsini anıb
11 May 13:12
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
11 May 13:10
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
10 May 23:57
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
10 May 20:50
Prezident İlham Əliyev: Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib
10 May 20:29
Azərbaycan Prezidenti: Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və açılacaq, heç kimin buna şübhəsi olmasın
10 May 19:40
Prezident İlham Əliyev: Onlar bizim yumruğumuzu görüblər, bu yumruq yerindədir
10 May 19:31
Prezident İlham Əliyev: Bəzi siyasətçilər olmayan qurumun statusu haqqında danışırlar
10 May 19:11
Azad edilmiş ərazilərdə modul tipli yeni hərbi hissə istifadəyə verilib
10 May 19:08
Azərbaycan Prezidenti Kanadaya və Fransaya səsləndi: Getsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar
10 May 19:04
Krasnoyarskın “TBK” telekanalında Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədli film nümayiş olunub
10 May 18:45
Prezident İlham Əliyev: Münaqişə öz həllini tapıb və hesab edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir

10 May 18:27
“ASAN xidmət” ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı silsilə tədbirləri davam etdirir

10 May 18:25
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib
10 May 18:21
Tərtərdə ağacəkmə aksiyası keçirilib
10 May 18:20
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar Astarada silsilə tədbirlər keçirilib
10 May 18:18
Astarada keçirilən aksiyada 1200 növ müxtəlif ağac əkilib
10 May 18:13
Qüdrətli, qalib Azərbaycanın memarı
10 May 18:12
“Heydər Əliyev 18 yaşımda məni qəbul etmişdi” - Firdovsi Umudov
10 May 18:11
Ərəb KİV-ləri diaspor sədrinin Ulu Öndərə həsr etdiyi məqaləsini yayımlayıb
10 May 17:49
Könüllülər arasında Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunmuş intellektual turnir keçirilib
10 May 17:47
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi və kollektivi ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
10 May 17:45
Heydər Əliyev: Qalibiyyətlər üçün doğulmuş unikal şəxsiyyət

Video

 
»»»
 

»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
HAVA HAQQINDA