Ana səhifə »  YAP xəbərləri »  Yeni Azərbaycan Partiyası zamanın tələbi ilə yaranan, bütün sınaqlardan uğurla çıxan və Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandıran əzəmətli siyasi təşkilatdır
A+   Yenilə  A-
Yeni Azərbaycan Partiyası zamanın tələbi ilə yaranan, bütün sınaqlardan uğurla çıxan və Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandıran əzəmətli siyasi təşkilatdır

Əhliman Tağıyev
Yeni Azərbaycan Partiyası
Yasamal rayon təşkilatının
Şura üzvü

 

Siyasi təşkilatların təşəkkül tapması, tarixilik qazanması üçün zamana ehtiyac var. Zaman hər şeyi yerbəyer edir. Dayaqları olmayan, diktələr, korporativ maraqlar əsasında hansısa diletantlar tərəfindən süni şəkildə formalaşdırılan qurumlar, təbii ki, heç yaşamaq iqtidarında da olmurlar və tez də sıradan çıxıb, unudulurlar. Zamanın tələbi, cəmiyyətin sosial sifarişi ilə müdrik, təcrübəli, milli ruhlu siyasi xadimlər tərəfindən yaradılan təşkilatların, o cümlədən də partiyaların isə ömrü uzun olur, belə qurumlar bir növ əbədiyaşarlıq qazanırlar. Biz bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) timsalında bir daha görürük.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində xalqı öz ətrafında yumruq kimi birləşdirəcək, cəmiyyəti öz arxasınca aparacaq bir liderin və partiyanın bütün ölkə miqyasında siyasi fəaliyyət arenasına çıxmasına böyük ehtiyac var idi. Belə bir möhtəşəm siyasi qüvvə xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin xeyir-duası və rəhbərliyi ilə həyata vəsiqə qazanan YAP yarandığı gündən etibarən ölkəmizin son onilliklərdə nail olduğu ən böyük uğurların carçısına çevrildi. Xalqımızın müqəddəs arzularının, sabaha olan ümidlərinin, müstəqilliyinin və azadlığının təminatçısı kimi yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası ötən illər ərzində ümidləri bütünlüklə doğruldub, sözün əsl mənasında, ümumxalq partiyasına çevrilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin təbirincə desək, “Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin içərisindən çıxan zərurətdir... Azərbaycanda yaranan partiyaların bir çoxu ayrı-ayrı şəxslərin, siyasi fəaliyyətə başlayan adamların şəxsi təşəbbüsü ilə, onların ətrafında toplaşan adamların təşəbbüsü ilə yaranan partiyalardır. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının fərqi ondan ibarətdir ki, bu partiya onu yaratmaq istəyən, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən adamların istəkləri ilə, bir təşkilati mərkəz olmadan, hərəsinin öz tərəfindən hərəkət etməsi nəticəsində, ağır şəraitdə, böyük təqiblər şəraitində yaranmış bir partiyadır”.
1991-ci il oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi və xalqımızın həyatında keyfiyyətcə yeni mərhələnin bünövrəsi qoyuldu. Müstəqilliyin əldə edilməsi ölkəmiz qarşısında çox geniş inkişaf perspektivləri açırdı. Bu tarixi hadisənin nəticəsində Azərbaycan xalqı, ilk növbədə, öz həyatını sərbəst və müstəqil qurmaq imkanı qazandı. Yeni, qüdrətli dövlət qurmaq üçün respublikanın müəyyən imkanları mövcud idi. Ölkənin zəngin təbii sərvətləri, iqtisadi, siyasi və mədəni potensialı, əlverişli coğrafi mövqeyi və digər amillər Azərbaycanın regionda və dünyada özünün layiqli yerini tutmasını şərtləndirən vacib faktorlardan idi. Dünyanın aparıcı ölkələrinin regiona, xüsusən də Azərbaycana olan geostrateji maraqları, onların respublikamızla geniş əlaqə qurmağa can atmaları isə müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin dinamik şəkildə inkişaf etməsinə əlavə təminatlar yaradırdı.
Ancaq bütün bu üstünlüklərə, potensial imkanlara baxmayaraq, müstəqillik qazanıldıqdan sonra ilk illərdə başlanan dövlət quruculuğu prosesi çox böyük problemlər və çətinliklərlə müşayiət olunmağa başladı. Bu çətinliklərin bir qismi Ermənistanın ölkəmizə ərazi iddiaları irəli sürməsi və hərbi təcavüzə əl ataraq xarici havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində meydana çıxmışdı. Əslində, ermənilərin bu işğalçılıq siyasətinin arxasında böyük geostrateji maraqlar dayanırdı. Məlumdur ki, erməni millətçilərinin əsrlərlə “Böyük Ermənistan” xülyasına uyaraq Azərbaycan və Türkiyə torpaqlarında erməni dövləti yaratmaq cəhdləri həmişə bölgədə qanlı toqquşmalara səbəb olmuş və düşmən hər dəfə ciddi müqavimətlə üzləşərək layiqli cavabını almışdır. İstər XX əsrin əvvəllərində, istərsə də sovet hakimiyyəti illərində bu cəhdlər mütəmadi xarakter daşımış və məqam düşən kimi erməni separatizmi yenidən baş qaldırmışdır.
Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev sovet hakimiyyəti dövründə erməni separatizminin qarşısını qətiyyətlə alırdı. Xalqına möhkəm tellərlə bağlı olan və erməni separatizminə qarşı barışmaz mövqeyi ilə tanınan Ulu öndər Heydər Əliyev 1987-ci ildə SSRİ rəhbərliyindəki tutduğu vəzifədən istefa verdikdən sonra erməni separatçıları növbəti dəfə fəallaşaraq Dağlıq Qarabağ problemini yenidən gündəmə gətirdilər. Ermənistanın havadarlarının, xaricdəki erməni lobbisinin dəstəyinə arxalanaraq respublikamıza qarşı hərbi təcavüzə əl atması Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə, bütövlükdə regional təhlükəsizliyə ciddi təhdidlər yaradırdı.
Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində başda Azərbaycan xalqına qarşı qərəzli mövqedə dayanan M.Qorbaçov olmaqla ozamankı SSRİ rəhbərliyi Cənubi Qafqazda öz təsir imkanlarını saxlamaq üçün milli separatizmi qızışdırmış, Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və digər münaqişə ocaqları yaratmış, mərkəzin siyasi məqsədlərini reallaşdıra biləcək şəxsləri Azərbaycanda və Gürcüstanda hakimiyyətə gətirmişdi. Həmin dövrdə etnik separatizmin və digər anti-Azərbaycan planların qarşısını ala biləcək Heydər Əliyev kimi görkəmli şəxsiyyət bütün proseslərdən təcrid edilmiş, xalq hərəkatının rəhbərliyində səbatsız şəxslərin təmsil olunması üçün əlverişli şərait yaradılmışdı. Əslində, elə bir mühit formalaşdırılmışdı ki, siyasi hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda gedən proseslər keçmiş imperiyanın maraqlarına cavab verirdi. Müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə ciddi maneə yaradan amillərdən biri də həmin dövrdə səriştəsiz və təsadüfi adamların Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmaları ilə bağlı idi. Milli mənafelərimizə biganə münasibət bəsləyən, dövlətçilik və idarəçilik səriştəsi olmayan, yalnız öz şəxsi maraqlarını düşünən həmin siyasi qüvvələr müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf perspektivləri haqqında heç bir konkret təsəvvürə və proqrama malik deyildilər.
1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqının müstəqil yaşamaq iradəsini qırmağa çalışanlar A.Mütəllibovu hakimiyyətə gətirə bildilər. Lakin bu şəxs yeni dövrün siyasi lideri tələblərinə cavab vermirdi. Ancaq o, mərkəzin, yəni Moskvanın əsas göstərişlərinə əməl etməyə canla-başla hazır idi. Çox keçmədi ki, səriştəsiz və düşünülməmiş siyasəti ilə Azərbaycan xalqının nifrətini qazanan və milli maraqların mahiyyətini belə anlamayan A.Mütəllibov hakimiyyəti birdəfəlik tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Həmin siyasi hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyəti üçün çoxsaylı mürəkkəb problemlər miras qoymaqla tarixin arxivinə atıldı.
Bəhs olunan dövrdə cəmiyyətdə hökm sürən qeyri-müəyyənlik və özbaşınalıq siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək niyyəti güdən müxtəlif təmayüllü qüvvələrin dağıdıcı fəaliyyəti üçün münbit şərait yaratdı. Beləliklə, ölkədəki böhrandan yararlanan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi siyasi hakimiyyəti zəbt etdi. Təsadüfi və idarəetmə təcrübəsi olmayan şəxslərin müstəqilliyə yenicə qovuşan respublikanın siyasi hakimiyyətində təmsil olunmaları çox keçmədən özünün ağır fəsadlarını qabarıq şəkildə göstərdi. AXC-”Müsavat” hakimiyyəti özünün səriştəsizliyi ucbatından yaratdığı sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi-psixoloji böhranın aradan qaldırılması yollarını axtarıb tapmaq əvəzinə, sağlam təfəkkürə sığmayan əməllərə rəvac verməyə başladı. Cəbhə hakimiyyəti Azərbaycanda Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə görə böyük nüfuza malik Heydər Əliyevə qarşı siyasi təqib yolunu tutdu. “Meydan qəhrəmanları” çox tez bir zamanda öz naşı əməlləri ilə ağır ictimai-siyasi, iqtisadi və hərbi problemlərin girovuna çevrildilər. AXC-”Müsavat” rəhbərliyinin təcrübəsizliyi və kobud səhvləri Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu prosesini xeyli ləngitdi və torpaqlarımızı zəbt edən Ermənistana layiqli cavab verilməsini çətinləşdirdi.
AXC-“Müsavat” hakimiyyətinin səriştəsiz idarəçiliyi nəticəsində yaranmış sosial-iqtisadi böhran, getdikcə dərinləşən xaos və anarxiya ölkənin qabaqcıl ziyalılarını narahat etməyə bilməzdi. Respublikanı belə çətin durumdan yalnız böyük və zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan, xalqını sevən müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin xilas edə biləcəyini düşünən qabaqcıl ziyalılar Onun Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəlməsinə nail olmağa çalışırdılar. Əslində, Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə gəlməsi ilə bağlı getdikcə güclənən çağırışlar xalqın, cəmiyyətin sosial sifarişi idi. Ölkə vətəndaşları Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdışını əngəlləməyə çalışan və bunun üçün müxtəlif üsullardan yararlanmaq istəyən respublikanın o vaxtkı yarıtmaz rəhbərlərinin qeyri-demokratik addımlarına qarşı etiraz səslərini qaldırırdılar. İnsanlar Onun respublikanın siyasi rəhbərliyinə qayıtması tələbində qətiyyətlə israr edirdilər. Başda ziyalılar olmaqla ölkə ictimaiyyəti Heydər Əliyevin böyük siyasətə qayıdışına mane olmaq məqsədilə Mütəllibov hakimiyyəti tərəfindən ortaya atılmış “yaş senzi” ilə bağlı qondarma qanunun ləğv edilməsinə nail olmağa çalışırdı. Paytaxt Bakıda, bölgələrdə keçirilən mitinqlərdə insanlar tez bir zamanda yaş senzinin ləğv edilməsini, vaxt itirmədən Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyə gətirilməsini və Onun xalq arasındakı böyük nüfuzundan milli məsələlərin həllində istifadə edilməsinin vacibliyini bildirirdilər. Gündən-günə pisləşən ictimai-siyasi vəziyyət, vətəndaş itaətsizliyinin, sosial-iqtisadi böhranın dözülməz həddə çatması xalqın haqlı tələbini daha da gücləndirirdi.
Sözsüz ki, nə Mütəllibov, nə də AXC-“Müsavat” hakimiyyətləri Heydər Əliyevin nüfuzunu, ölkə əhalisinin Ona olan dərin inamını həzm edə bilmirdi. Onlar Heydər Əliyevi ictimai-siyasi proseslərdən kənarda saxlamaq, Onun xalqla birbaşa təmaslarına imkan verməmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atırdılar. Lakin bu vecsiz insanların panik hərəkətlərinə rəğmən, Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməyə əsla can atmırdı. Onun yeganə istəyi xalqının xoşbəxt, əmin-amanlıq şəraitində yaşaması, müstəqilliyimizin qorunması idi. O hətta Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri olmağa da yerli əhalinin və Ali Məclis üzvlərinin çoxsaylı təkid və xahişlərindən sonra razılıq vermişdi. Həmin vaxt Heydər Əliyevin böyük siyasətə qayıtmaq istəməməsi vaxtilə Onun ədalətsiz şəkildə təzyiq və təqiblərlə üzləşməsi ilə bilavasitə bağlı idi. Sonralar Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətdən getmək istəyini xatırlayaraq belə deyirdi: “...O vaxtlar Azərbaycanın aqibəti məni nə qədər narahat etsə də, mən 1986-1987-ci illərdən sonra, xüsusən 1987-ci ildə istefaya gedəndən sonra, ələlxüsus 1988-ci ildə bəzi qrupların mənə qarşı ədalətsiz hərəkətlərini görəndən sonra bir daha siyasət aləminə qayıtmaq istəmirdim. Bir daha dövlət işləri ilə məşğul olmaq istəmirdim. Bu, mənim qəti qərarım, qəti fikrim idi. Mən bunu istəmirdim. Ancaq bir var ki, bu barədə öz şəxsi fikirlərim olsun, biri də var ki, xalqın istəyi, Azərbaycan haqqında düşünən ayrı-ayrı böyük şəxslərin istəyi, fikirləri olsun. Onlar gəlirdilər, müraciət edirdilər. Mən də hər dəfə lazımi məsləhətlər verirdim. Amma özümün bu məsələdə iştirakımdan imtina edirdim”.
Getdikcə ağırlaşan ictimai-siyasi vəziyyət, ardıcıl olaraq torpaqlarımızın erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması müdrik siyasətçi Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyinə mümkün qədər tez gəlməsi zərurətini gündən-günə daha da aktuallaşdırırdı. Cəmiyyətin aparıcı qüvvələri olan ziyalılar və Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti proseslərin gedişinə daha rasional yanaşaraq o dövrdə Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri olan Heydər Əliyevin respublikanın siyasi hakimiyyətinə qayıdışını tezləşdirmək və bu prosesin təşkilatlanmış formada aparılmasını təmin etmək üçün Onun adı ilə bağlı siyasi təşkilatın təsis olunmasını da zəruri sayırdılar. Ulu öndərin Özünə bu barədə müraciətlər get-gedə daha intensiv xarakter alırdı. İllər keçdikdən sonra Heydər Əliyev o günləri belə xatırlayacaqdı: “Bu barədə çoxları gəlib mənə müraciətlər edirdi, günlərlə Naxçıvanda vaxt keçirirdilər, mənimlə danışıqlar aparırdılar, belə bir partiyanın yaradılması barədə təkliflər verirdilər... Bütün bu proseslər, eləcə də tək Bakıdan deyil, Azərbaycanın bir çox şəhərlərindən, rayonlarından mənə, Naxçıvana ardı-arası kəsilmədən gələn məktublar elə bir şəraitə gətirib çıxardı ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasına razılıq verdim”.
Beləliklə, aparılan uzunmüddətli danışıqlardan sonra ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşlarının ictimai maraq və mənafelərinin ifadəsi kimi 91 nəfər tanınmış ziyalı Ulu öndər Heydər Əliyevə müraciət ünvanladı. Müraciət 16 oktyabr 1992-ci il tarixində “Səs” qəzetində dərc olundu. Cəmiyyətdə geniş əks-səda doğuran və ciddi müzakirələrə səbəb olan bu müraciətə Ümummilli liderimizin cavab məktubu müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcək taleyini müəyyənləşdirdi.
Ölkədəki ictimai-siyasi durumun hərtərəfli əks olunduğu cavab məktubunda Azərbaycandakı mövcud böhranın yaranma səbəbləri və siyasi hakimiyyətin xalqımızı faciəli təhlükələrə sürükləməsi faktı konseptual formada şərh olunmuş, ağır vəziyyətdən çıxış yolları dəqiqliklə göstərilmişdi. Məktubun sonunda Ulu öndər Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının obyektiv zərurətdən doğduğunu vurğulayır və belə bir təşkilatın fəaliyyətində iştiraka hazır olduğunu bəyan edirdi.
Cəmiyyətdə böyük rezonans doğurmuş bəhs olunan müraciətin ardınca Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanların iştirakı ilə respublikanın bütün regionlarında yeni bir siyasi partiyanın təsis konfransına hazırlıq prosesi geniş vüsət aldı. Heydər Əliyev şəxsiyyətinə inanan, ölkənin nicatını yalnız Onun qətiyyətində, müdrikliyində görən vətənpərvər insanlar partiyanın yerli strukturlarının formalaşdırılması işində həvəslə iştirak edirdilər. Bütün ölkə boyunca partiyanın yerli təşkilat komitələrinin təsis edilməsi prosesi dinamik xarakter almışdı. Lakin o dövrdəki hakimiyyət nümayəndələri hər vəchlə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasına əngəl törətməyə çalışır, partiyanın yaradılması prosesində fəallıq göstərən tanınmış ziyalılara qarşı hətta fiziki terrordan belə çəkinmirdilər. Ölkəni fəlakətə sürükləyən yarıtmaz AXC-”Müsavat” iqtidarı yaranmış böhrana, etirazlara, ictimaiyyətin haqlı tələblərinə saymazyana münasibət göstərərək cəfəng bəyanatlarla və xalqın qabaqcıl ziyalılarına qarşı müxtəlif təzyiq üsulları ilə öz ömrünü uzatmağa çalışırdı. Böyük öndərimiz sonralar Öz çıxışlarında bu kimi məqamlara belə münasibət bildirib: “Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən onun tərəfdarları çox idi. Ancaq onun yaranmasına maneçilik göstərənlər də az deyildi. Xüsusən o zaman, Azərbaycanda çoxpartiyalılıq prinsipinin elan olunmasına baxmayaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması hakimiyyət dairələri tərəfindən heç də müsbət qəbul edilməmişdir. Buna görə də bu hazırlıq və partiyanın yaranma prosesi bir çox təzyiqlər, hətta təqiblər altında olmuşdur. Ancaq bunlara baxmayaraq, bu partiyanı yaratmaq istəyənlər öz istəklərinə, məqsədlərinə sadiq olmuşlar və bu partiyanı yaratmışlar”.
Həmin dövrdə Bakı şəhərində YAP-ın təsis konfransının keçirilməsinə imkan verilmədiyindən tədbir 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvan şəhərində şaxtalı bir gündə, Naxçıvan Dram Teatrının binasında keçirildi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş 550 nəfərdən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi konfransda partiyanın Proqram və Nizamnaməsi qəbul edildi və Heydər Əlirza oğlu Əliyev yekdilliklə partiyanın Sədri seçildi. Bununla da ölkənin siyasi gündəmi dəyişdi, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatını yeniləyən qüdrətli bir güc mərkəzi fəaliyyətə başladı. Böyük öndər Heydər Əliyev YAP-ın yaranmasını şərtləndirən amillərin digər partiyaların formalaşması motivlərindən fərqləndiyini bildirirdi.
Gələcək fəaliyyətində ölkənin problemlərinin həllini, müstəqilliyimizin daimiliyini, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsini əsas götürən Yeni Azərbaycan Partiyasının respublikamızın siyasi sistemində aparıcı bir quruma çevrilərək ictimai-siyasi proseslərə istiqamət verəcəyi, bu təşkilatda cəmləşmiş intellektual potensialın xalqımızın taleyüklü məsələlərinin həllində mühüm amil kimi çıxış edəcəyi həqiqət idi. YAP-ın ölkənin ictimai-siyasi həyatına məhz Heydər Əliyev partiyası kimi daxil olması cəmiyyətdə bu partiyanın nüfuzunu müəyyənləşdirən ən başlıca amil kimi çıxış edirdi. Digər tərəfdən, cəmiyyət arasında yüksək nüfuza malik ziyalıların bir araya gəldiyi YAP ölkənin bütün regionlarını təmsil edən sosial bazaya əsaslanır, cəmiyyətdəki mövcud ictimai maraqları təmin etməklə özünün, ailəsinin, ümumilikdə xalqının, dövlətinin gələcəyi barədə düşünən bütün Azərbaycan vətəndaşlarının istinad nöqtəsinə çevrilmək, müstəqil Azərbaycana sivil dəyərlər gətirmək, sovet dövrünün sərt qayda və prinsiplərindən yenicə qurtulmuş ölkəmizi mütərəqqi ənənələrlə yeniləşdirmək amalına istinad edirdi.
YAP o dövrdə mövcud hakimiyyətin həyata keçirdiyi səriştəsiz siyasətə tənqidi mövqedən yanaşsa da, indiki radikal müxalifət partiyalarından fərqli olaraq heç vaxt dövlətə qarşı müxalifətdə dayanmayıb. Yenicə formalaşan partiya hakimiyyətin xalqı uçuruma sürükləyən səhv siyasətinə qarşı müxalifətdə idi. Ulu öndər Heydər Əliyev o dövrdə ən böyük siyasi partiyanın rəhbəri kimi aparılan siyasətin düzgün istiqamətə yönləndirilməsi, eləcə də ölkənin problemlərinin həlli üçün o vaxtkı iqtidara Öz köməyini, məsləhət və tövsiyələrini əsirgəmirdi. Bu mənada tam əminliklə deyə bilərik ki, bir çox demokratik dəyərlər kimi, sivil müxalifətçilik ənənələrini də Azərbaycan cəmiyyətinə məhz Heydər Əliyev gətirib.
Qısa dövr keçəcək, zaman XX əsrin yetişdirdiyi ən qüdrətli şəxsiyyətlərdən biri, müdrik siyasətçi olan Heydər Əlirza oğlu Əliyevin üzərinə daha böyük missiya qoyacaq, Ulu öndərimiz 15 iyun 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi əsasında siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın çağdaş tarixində yeni bir şərəfli səhifə açacaqdı.
Qeyd olunduğu kimi, Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkənin siyasi rəhbərliyinə qayıdışı ümumxalq istəyinin ifadəsi idi. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının bu prosesdə oynadığı rolun miqyası da danılmazdır. Ulu öndərin qayıdışı partiyanın təsis konfransından keçən qısa müddət ərzində ölkənin ən böyük siyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilmiş YAP-ı da hakimiyyətə gətirdi və bu siyasi təşkilat Azərbaycanda dövlət quruculuğu, demokratikləşmə prosesinin hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın qurtuluşu üçün atdığı məqsədyönlü addımların real nəticələri isə elə ilk günlərdən özünü göstərməyə başladı. Ölkə parçalanmaq təhlükəsindən xilas oldu, vətəndaş müharibəsi qorxusu, anarxiya, itaətsizlik təzahürləri aradan qaldırıldı, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi, respublikada kriminogen vəziyyət nizamlandı, ictimai-siyasi sabitlik bərqərar oldu. Bu siyasət Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin əsaslarını formalaşdırmaqla bərabər, insanların gələcəyə olan ümidlərini artırdı, müstəqil dövlətçiliyimizi möhkəmləndirdi. Heydər Əliyevin bir şəxsiyyət və siyasətçi kimi gördüyü işlər sübut etdi ki, proseslərin quruculuq və ya dağıdıcılıq istiqamətlərinə yönəlməsi siyasi liderlərin müdriklik və fəlsəfi təfəkkür tərzindən bilavasitə asılıdır.
Əminliklə söyləmək olar ki, Ulu öndərin parlaq ideyalarına həmişə sadiq qalan YAP artıq öz hədəfinə çatıb, xalqımızı, dövlətimizi 90-cı illərin əvvəllərinin o təlatümlərindən bugünkü aydın, rəvan inkişaf yoluna çıxardıb. Bu mənada Ulu öndər Heydər Əliyevin illər öncəki çıxışlarının birində səsləndirdiyi aşağıdakı fikirlər təkcə bu günlərdə yaradılmasının 26 illiyini qeyd edəcək YAP-a deyil, dövrümüzün müasir, gündən-günə daha da qüdrətlənən, inkişaf edən, beynəlxalq aləmdə öz mövqelərini möhkəmləndirən yeni Azərbaycanına ünvanlanmışdır: “Siz artıq fırtınalardan çıxmısınız. Məsələn, adamı atırsan dəryaya ki, görüm nəyə qadirdir. Görürsən ki, o, fırtınalı dənizdən çıxır. Siz artıq bu fırtınalara tab gətirib sahilə çıxmısınız, bərkimisiniz, ayaq üstə möhkəm dayanırsınız. Bundan sonra da beləcə fəaliyyət göstərəcəksiniz, mən buna tamamilə əminəm”.
Ulu öndərimizin “Dünənin, bu günün, gələcəyin partiyası” deyə qiymətləndirdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının xalq, dövlət qarşısındakı böyük xidmətləri bu nəhəng təşkilatın cəmiyyətdəki mövqelərini get-gedə daha da möhkəmləndirir, insanların bu partiyanın ideoloji-siyasi xəttinə dəstəyini gücləndirir.
Yeni Azərbaycan Partiyası əbədi liderimiz Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasına siyasi-mənəvi dayaq olan, Onun adı ilə simvollaşan, məsuliyyət sükanını böyük məharətlə əllərində saxlayan Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin xalqın mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi müstəqil, qətiyyətli və milli maraqlara əsaslanan siyasəti nəticəsində dinamik inkişaf edən ölkəmizin daha da qüdrətlənməsi, möhkəmlənməsi naminə öz prinsip və amallarına daim sadiq olan möhtəşəm partiyadır.

 
  • Oxunub:  16890  |  
  • Tarix:  25-10-2018  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Milli Məclisdə 2019-cu ilin büdcə zərfinə daxil olan məsələlər müzakirə olunur

19:00
14 Noyabr
Slovakiyanın Baş naziri Peter Pelleqrininin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
18:21
14 Noyabr
Siyavuş Novruzov: Hazırda sosial sahədə aparılan islahatlar təqdirəlayiqdir
18:08
14 Noyabr
Nazir: Həyata keçirilən tədbirlər sığorta təminatı sisteminin inkişaf etdirilməsinə və sosial sığorta sisteminin potensialının tam gücləndirilməsinə imkan verəcək
17:58
14 Noyabr
Ağalar Vəliyev: 2019-cu ilin dövlət büdcəsi qarşıda duran mühüm vəzifələrinin layiqincə yerinə yetirilməsinə möhkəm zəmin yaradacaq
17:55
14 Noyabr
Sahil Babayev: Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2019-cu il üçün xərcləri 3 milyard 928 milyon manat proqnozlaşdırılır
17:23
14 Noyabr
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2019-cu il üçün büdcəsi mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hazırlanıb
17:23
14 Noyabr
Eldar İbrahimov: 2019-cu ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatının stimullaşdırılması daha dolğun nəzərə alınıb
17:17
14 Noyabr
Milli Elmlər Akademiyası BMT ilə əlaqələri gücləndirir
17:13
14 Noyabr
İsmayıllıda “Mənəvi dəyərlərimiz azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsidir” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib
17:04
14 Noyabr
Moskvada “Xəzər dialoqu 2018” beynəlxalq iqtisadi forumu keçirilib
16:47
14 Noyabr
Beynəlxalq hüquq və öz müqəddəratını təyinetmə prinsipinin ermənisayaq təfsiri
16:41
14 Noyabr
Gündüz İsmayılov: Xurafat qüsurlu dini təbliğatın nəticəsidir
16:34
14 Noyabr
Azərbaycan və İtaliyanın hərbi-mülki əməkdaşlıq üzrə ekspertlərinin görüşü keçirilib
16:30
14 Noyabr
Bakıda MDB-nin iştirakçısı olan ölkələrin Daxili İşlər nazirliklərinin kadr aparatları rəhbərlərinin iclası işə başlayıb
16:28
14 Noyabr
Endryu Parsons: Azərbaycanda idmana və paralimpiya hərəkatına olan münasibət təqdirəlayiqdir
16:26
14 Noyabr
Sumqayıtda IV Uşaq Paralimpiya İdman Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
16:19
14 Noyabr
AMEA-da "Türkologiya" jurnalının fəaliyyətinə dair məruzə dinlənilib
16:04
14 Noyabr
Nazir: İnsanların sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin edilməsi ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir
15:51
14 Noyabr
Bəhruz Quliyev: Eleni Teoxarus Avropa dəyərlərini ekstremizm və separatizmlə əvəzləmiş katalizatordur
15:28
14 Noyabr
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Los-Ancelesdə bir sıra görüşlər keçirib
15:00
14 Noyabr
Türkmənistandan enerjidaşıyıcıların dünya bazarlarına çatdırılması üçün yeni marşrutlar yaradılır
14:58
14 Noyabr
Hərbi birliklər komanda-qərargah hərb oyunları çərçivəsində qarşıya qoyulan vəzifələri icra edirlər
14:28
14 Noyabr
Azərbaycan məhsullarının ixracı genişlənir
14:09
14 Noyabr
Azərbaycanın və Slovakiyanın Baş nazirləri birgə işçi nahar ediblər
13:55
14 Noyabr
Slovakiya nümayəndə heyəti Səngəçal terminalında olub
13:47
14 Noyabr
Milli Məclisdə “2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsi birinci oxunuşda təsdiq edilib
13:41
14 Noyabr
Doqquz ayda Azərbaycandan şərab məhsullarının ixracı 43 faizdən çox artıb
13:36
14 Noyabr
Gələn il Pekində Azərbaycan Ticarət Evinin açılması planlaşdırılır
13:31
14 Noyabr
Rəşad Mahmudov: Səhiyyə xərcləri üçün vəsaitin çox ayrılması inkişafa öz real təsirini göstərəcək
12:50
14 Noyabr
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilən monitorinq insidentsiz başa çatıb
12:13
14 Noyabr
İlin sonunadək 3 ölkəyə ixrac missiyası təşkil olunacaq
12:09
14 Noyabr
Azərbaycan ilk dəfədir ki, bir beynəlxalq qurum daxilində iki müxtəlif vəzifəyə seçkilərin hər ikisində qalib gəlib
12:01
14 Noyabr
Doqquz ayda Azərbaycandan ixrac olunan məhsulların çeşidi 2753-ə çatıb
12:00
14 Noyabr
Muxtar Babayev: Yaxın zamanlarda ekoloji vəziyyət böyük dərəcədə yaxşılaşdırılacaq
11:55
14 Noyabr
Milli Məclisin bugünki iclasında büdcə müzakirələri davam edəcək
11:53
14 Noyabr
Slovakiyalı qonaqlar Qobustan Qoruğundan xoş təəssüratla ayrılıblar
11:42
14 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Belarusun Azərbaycandakı səfirini qəbul edib
11:22
14 Noyabr
Yasamal rayon məktəbliləri “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyası çərçivəsində Gəncəyə yola düşüblər
11:20
14 Noyabr
Ağdam məktəblilərini Quba-Qusar-Xaçmaz bölgəsində maraqlı ekskursiya gözləyir
11:17
14 Noyabr
Komanda-qərargah hərb oyunlarının növbəti mərhələsi ilə bağlı dinləmə keçirilib
11:04
14 Noyabr
Gəncə məktəbliləri “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasına qoşulublar
11:01
14 Noyabr
Azərbaycan-Belarus diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 25 illiyinə həsr olunan konfrans keçirilib
10:53
14 Noyabr
Nəsimi rayon məktəbliləri “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasına qoşulublar
10:45
14 Noyabr
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Qırğızıstanda Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xidmət Orqanları Konfransının XXI iclasında iştirak edib
10:41
14 Noyabr
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri atəşkəs rejimini 29 dəfə pozub
10:39
14 Noyabr
Azərbaycan Braziliyada keçirilən növbəti diplomatik yarmarkada təmsil olunub
10:38
14 Noyabr
Bərdə məktəbliləri ölkəmizin şimal bölgəsi ilə yaxından tanış olacaqlar
10:18
14 Noyabr
Tur-aksiyalar şagirdlərə respublikamızın tarixini, mədəniyyətini daha yaxından öyrənməyə imkan yaradır
10:11
14 Noyabr
Tərtər rayonunun məktəbliləri Quba-Qusar-Xaçmaz istiqaməti üzrə tur-aksiyaya başlayıblar
10:09
14 Noyabr
Cənub bölgəsinin məktəbliləri Gəncə-Şəmkir-Göygöl marşrutu üzrə tur-aksiyaya çıxıblar
09:30
14 Noyabr
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətilə Kolumbiya Parlamentində qəbul keçirilib
08:47
14 Noyabr
“Ölkəmizi tanıyaq”: Onuncu tur-aksiyada 76 şəhər və rayondan 3190 şagird iştirak edir
17:55
13 Noyabr
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi tərəfindən növbəti aksiya keçirilib
17:44
13 Noyabr
Vüqar Gülməmmədov: Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı sənədlərdə sosial-iqtisadi inkişafın meyillərinin əsas göstəricilərinin əks etdirilməsi maliyyə inzibatçılığında şəffaflığının yüksəldilməsinə də şərait yaradır
17:41
13 Noyabr
Samir Şərifov: 2019-cu ilin büdcə layihəsi təkcə ölkəmizdə baş verən makroiqtisadi prosesləri deyil, dünyada və regionda baş verən geosiyasi proseslər nəzərə alınmaqla tərtib olunub
17:39
13 Noyabr
Tbilisidə keçirilən beynəlxalq konfransda “Azerkosmos” və “Azersky”in fəaliyyəti barədə məlumat verilib
17:25
13 Noyabr
Dövlət Komitəsində məcburi köçkünlərlə növbəti görüş olub
17:19
13 Noyabr
Azərbaycan regionda digər sahələrdə olduğu kimi, paralimpiya hərəkatında da lider ölkədir
17:16
13 Noyabr
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi: neqativ hallara qarşı aparılan mübarizə daha da gücləndiriləcək
17:14
13 Noyabr
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Bərdə şəhərində media nümayəndələri üçün seminar təşkil edib
17:12
13 Noyabr
Şamaxıda “Mənəvi dəyərlərimiz - dünən, bu gün, sabah” mövzusunda seminar-treninq keçirilib
17:10
13 Noyabr
Bakıda Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu keçirilib
17:03
13 Noyabr
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində UNESCO-nun dəyər və prinsipləri də kobudcasına pozulub
17:01
13 Noyabr
Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin strateji istiqamətlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib
16:58
13 Noyabr
Leyla Abdullayeva: Avropa Parlamentinin etik məsələlərə məsul komitələri deputat Eleni Teoxarusun fəaliyyətini araşdırmalıdır
16:51
13 Noyabr
Peter Pelleqrini: Yaxın zamanlarda Slovakiyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılması nəzərdə tutulur
16:29
13 Noyabr
Folklorda milli dövlətçilik ideyaları ən müxtəlif janrlarda əksini tapıb
15:52
13 Noyabr
Azərbaycanda əmək münasibətlərinin leqallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır
15:43
13 Noyabr
Ölkə üzrə pambıq tədarükü 210 min tona yaxınlaşıb – operativ məlumat
15:37
13 Noyabr
Doqquz ayda Azərbaycan ilə Slovakiya arasında ticarət dövriyyəsi 33 faiz artıb

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA