Ana səhifə »  Sosial »  Yeni Azərbaycan Partiyası zamanın sınaqlarından uğurla çıxan ən böyük siyasi təşkilatdır
A+   Yenilə  A-
Yeni Azərbaycan Partiyası zamanın sınaqlarından uğurla çıxan ən böyük siyasi təşkilatdır

Respublikamızın müstəqillik tarixinin bələdçisi olan, nəinki ölkənin, regionun aparıcı siyasi təşkilatı kimi nüfuz qazanan Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) yaradılmasından 25 il ötür. 25 illik şərəfli yol keçən YAP bu gün Azərbaycan dövlətinin onurğa sütununu təşkil edir. Hər bir tarixi gün keçilən yolun təhlilini bir zərurət kimi ortaya çıxarır. Partiyanın yaradıcısı, müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu olan Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin “Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin içərisindən çıxan zərurətdir. O, bir adamın istəyi ilə yaranan partiya deyildir. Azərbaycanda yaranan partiyaların bir çoxu ayrı-ayrı şəxslərin, siyasi fəaliyyətə başlayan adamların şəxsi təşəbbüsü ilə, onların ətrafında toplaşan adamların təşəbbüsü ilə yaranan partiyalardır. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının fərqi ondan ibarətdir ki, bu partiya onu yaratmaq istəyən, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən adamların istəkləri ilə, bir təşkilati mərkəz olmadan, hərəsinin öz tərəfindən hərəkət etməsi nəticəsində, ağır şəraitdə, böyük təqiblər şəraitində yaranmış bir partiyadır” fikirləri YAP-ın hansı zərurətdən yaradılmasına işıq salmaqla yanaşı, perspektivlərini də açıqlayır.
YAP çətinliklərdən uğurla çıxaraq böyük şərəfli yol keçmiş, müxalifət partiyası kimi siyasi arenaya gələrək qısa zamanda iqtidar partiyasına çevrilərək sıralarını kəmiyyət və keyfiyyət baxımından daha da zənginləşdirmiş, qarşıya yeni-yeni hədəflər qoyaraq, onlara nail olmaq üçün ciddi səylər göstərərək biri-birindən əhəmiyyətli uğurlara imza atır.
Ötən hər günün ölkənin, partiyanın həyatında böyük rol oynadığını, hesabat xarakteri daşıdığını nəzərə alsaq, 25 ildə keçilən yolun geniş xarakteristikasını bir yazı çərçivəsində əhatə etmək mümkünsüzdür. Böyük çətinliklərə, fırtınalara sinə gərərək, həyata keçirdiyi uğurlu siyasəti ilə milyonların partiyası imicini qazanan Yeni Azərbaycan Partiyası öz adında böyük bir mənanı, məqsədi birləşdirir. Müstəqilliyinin ilk illərində ölkəyə rəhbərlik edənlərin siyasi savadsızlığı, səriştəsizliyi ucbatından varlığı şübhə altında qalan, dünya xəritəsindən bir dövlət olaraq silinmək təhlükəsini yaşayan Azərbaycanın bu bəlalardan xilas olması üçün xalqın üzünü Ulu öndər Heydər Əliyevə tutması gələcəyə ümiddən xəbər verirdi. Yəni, həmin dövrdə ölkədə yaranan vəziyyət xalqda sabaha ümidsizlik yaratsa da, bir təsəlli var idi ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdarsa, öz siyasi bacarığı, təcrübəsi, güclü idarəçilik qabilyyəti sayəsində mövcud problemlərin həllinə yol açar, Azərbaycanı inkişaf, tərəqqi yoluna çıxarar. Xalqın böyük əksəriyyətinin istəyinin ifadəsi olan 91 nəfər ziyalının “Səs” qəzeti vasitəsi ilə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə müraciətində də bu inam öz əksini tapmışdır: “İndiki vəziyyətdə bu çətin, məsuliyyətli işi respublikada öz üzərinə götürməyə qadir yeganə şəxs Sizsiniz! Uzun illər əldə etdiyiniz dövlət quruculuğu təcrübələrinizə əsaslanaraq, Siz qısa müddətdə Azərbaycanda geniş xalq kütləsini əhatə eləyəcək çox böyük, güclü, nüfuzlu və işlək bir partiya yaratmağa qadirsiniz... Biz Yeni Azərbaycan Partiyasını yeni düşüncə tərzli insanların Sizin ətrafınızda sıx birləşdiyi mütəşəkkil, güclü aparıcı qüvvəyə malik bir partiya kimi görürük”.
Müraciətdə bu inam da ifadə olunmuşdur ki, Azərbaycanımızın bu günü, sabahı naminə başqa partiya, qurum və cəmiyyətlərin vətənpərvər üzvləri də həlledici anda məhz bu partiyanın mövqeyində dayanacaqlar.
Bu gün partiyanın fəaliyyətində demokratik prinsipləri öndə saxlayaraq birləşdirici missiyanı yüksək səviyyədə yerinə yetirməsi, sıralarını kəmiyyət və keyfiyyət baxımından zənginləşdirməsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu əminliyinin böyük əsaslara söykəndiyini təsdiq etməklə yanaşı, partiyanın öz dəsti-xəttinə sadiqliyini də nümayiş etdirir. YAP-ın yaradılmasının 15 illiyi şərəfinə həsr olunmuş ziyafətdə Prezident İlham Əliyev 1992-ci ildə müxalifət partiyası kimi yaradılan YAP ilə indiki müxalifət arasında fərqi təhlil edərək bildirmişdir ki, biz dövlətə, dövlətçiliyə yox, ovaxtkı antimilli iqtidara müxalifətdə idik. “Deyə bilərəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda siyasi davranış, siyasi mədəniyyət nümunəsini göstərmişdir. Biz müxalifətdə əlimizdə daş-kəsəklə yox, əlimizdə qələmlə çalışırdıq. İdeyalarımızı, fikirlərimizi öz çıxışlarımızda, məqalələrdə, ictimai tədbirlərdə irəli sürürdük. Bugünkü müxalifətdən fərqli olaraq, biz maksimum dərəcədə siyasi mədəniyyət göstərmişdik. Siyasi opponentləri təhqir etməmişdik, onlara fiziki xəsarət yetirməmişdik. Biz, sadəcə, xalqın iradəsinə arxalanaraq, Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə çalışırdıq”.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı yeni, müasir Azərbaycanın yaranmasını şərtləndirdi. O, uğurlu, düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti ilə Azərbaycanı yenidən qurdu. Azərbaycanın dünyaya günəş kimi doğacağını bir hədəf kimi qarşıya qoyan Ulu öndər Heydər Əliyev çox qısa zamanda bu məqsədə nail oldu. Ölkədə sabitliyin, əmin-amanlığın yaradılması malik olduğumuz enerji resurslarından səmərəli istifadəyə yol açdı. Dövlət başçısı İlham Əliyev hər zaman çıxışlarında 1993-cü ildəki Azərbaycanla bugünkü Azərbaycanı müqayisə edərək bu reallığı bəyan edir ki, müstəqil müasir Azərbaycan Ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir: “O vaxt Azərbaycanda xaos hökm sürürdü. Bu gün Azərbaycanda sabitlikdir. O vaxt Azərbaycanda hərc-mərclik var idi. Bu gün Azərbaycanda sülhdür, əmin-amanlıqdır. O vaxt Azərbaycanın iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayırdı. Bu gün Azərbaycan dünyada ən dinamik inkişaf edən ölkələrdən biridir. O vaxt Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bu gün Azərbaycanda milli birlik, milli həmrəylik mövcuddur. O vaxt Azərbaycanda total böhran hökm sürürdü. Bu gün dünyanın aparıcı dairələri etiraf edir ki, Azərbaycan ən qüdrətli ölkəyə çevrilməkdədir. Bütün bunları edən, bütün bunları yaradan xalqın dəstəyinə arxalanan xalqımızın əbədi lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Onun zəhmətidir, Onun əməyidir və xalqla birlikdə bu gün biz Azərbaycanı daha da inamla, daha da sürətlə inkişaf etdiririk”.
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış 1993-2003-cü illər ölkəmizin dirçəlişi, tərəqqisi dövrü kimi xarakterizə olunur. Xaosdan, anarxiyadan, özbaşınalıqdan, iqtisadi böhrandan xilas olan Azərbaycan bütün çətin anları geridə qoyaraq, inkişaf yoluna çıxdı. İqtisadi sahədə yaşanan tənəzzül aradan qaldırıldı, siyasi proseslər müsbət məcrada inkişaf etməyə başladı. Ölkəmizdə siyasi plüralizm, demokratiya, söz və fikir azadlığı bərqərar oldu, çoxpartiyalı sistem yaradıldı. Bu sistemin yaradılmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının rolu inkaredilməzdir. Bu fikir dövlət başçısı İlham Əliyevin çıxışlarında da hər zaman önə çəkilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz mövqeyini başqa partiyaları zəiflətməklə yox, öz fəaliyyəti ilə təmin etmişdir. YAP bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrini birləşdirən partiyadır. Ölkəmizin uğurlarında partiyamızın rolu böyükdür və danılmazdır.
26 illik müstəqillik tarixinə malik olan Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yolunun qısa təhlili bu uğurlara töhfələri ilə diqqət çəkən Yeni Azərbaycan Partiyasının inkişaf tarixinə baxışımızdan irəli gəlir. Dövlətə, xalqa xidməti fəaliyyətinin önündə saxlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının uğurları davamlıdır, yeni-yeni hədəflərə çatmaq üçün ciddi səylər göstərir. Demokratik cəmiyyətin mövcudluğunu təsdiqləyən əsas göstəricilərdən biri məhz ölkədə seçkilərin azad, şəffaf və dünya standartlarına uyğun keçirilməsidir. 1995-ci ildə Milli Konstitusiyamızın qəbulundan ötən dövr ərzində ölkəmizdə keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinə, ümumxalq səsverməsinə diqqət yetirsək, Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük qələbələr qazanması xalqın ona inamının, dəstəyinin göstəricisidir. Yaradıcısı Ulu öndərimiz Heydər Əliyev olan Yeni Azərbaycan Partiyası son 14 ildə dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla inkişaf edir, təkmilləşir, yeniləşir. Hazırda sıralarında 700 mindən artıq üzvü birləşdirən partiyamızın hər bir üzvü ölkəmizin uğurlarına töhfə verməyə çalışır. Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri bütün orqanlarda fəal iştirak edir, öz fəaliyyətləri ilə ölkəmizi gücləndirir, siyasi sistemin inkişafında fəal rol oynayırlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir: “Biz iqtidar partiyasıyıq. Ona görə iqtidar partiyasıyıq ki, bizim siyasətimiz xalq siyasətidir. Deyə bilərəm ki, biz ümumxalq partiyasıyıq. Çünki Azərbaycanın qarşısında duran bütün məsələlərdə biz fəal iştirak edirik. Biz öz əməyimizlə bu siyasəti aparırıq”.
Bu reallıq da inkaredilməzdir ki, siyasət ilk növbədə, praktik işlərdir. Görülən işlər, sözlə əməl birliyi Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfuzunu artırır, Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevirir. Heç bir siyasi qüvvə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə rəqabət aparmaq imkanında deyil.
Partiyanın sıralarında gənclərin çoxluq təşkil etməsi öz potensial imkanlarından istifadə etmək üçün lazım olan şəraitin yaradılmasından irəli gəlir. Gənc siyasətçilərin yetişdirilməsinə xidmət edən layihələrin icrası təqdir olunur. Dövlət siyasətində gənclərə diqqət və qayğı partiyanın fəaliyyətində də özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Məlum olduğu kimi, son parlament və bələdiyyə seçkilərində gənclərin təmsilçilik faizlərinin artırılması qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyularaq, bu istəyə lazımi səviyyədə nail olunmuşdur. Partiyanın hər bir üzvü kimi, gənclər də müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsinə, çiçəklənməsinə səy göstərir.
Təbii ki, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, bir yazı çərçivəsində ölkənin aparıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi inkişaf yolunu əhatə etmək qeyri-mümkündür. Ümumiləşdirmə aparsaq, Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük inamla söylədiyi “Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır” fikri bu günümüzün reallığıdır. Bu gün sıralarında 700 mindən artıq üzvü birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası 25 illik tarixi yoluna böyük qürur hissi ilə baxır. Azərbaycanın hər bir uğurunda imzası olan Yeni Azərbaycan Partiyası gələcəyə böyük inamla irəliləyir.
Manaf Manafov
YAP üzvü, Pirallahı rayon
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı
Birliyinin rəisi

 
  • Oxunub:  1860  |  
  • Tarix:  14-11-2017  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Nazirlər Kabineti Milli Məclisdə illik hesabat verib

12:33
18 Mart
Türkiyədə Çanaqqala zəfərinin 103-cü ildönümü təntənə ilə qeyd olunur
12:32
18 Mart
Bu gün idman gimnastikası üzrə dünya kuboku yarışlarının sonuncu qalibləri müəyyənləşəcək
12:26
18 Mart
Azərbaycan Kazanda Beynəlxalq Türk Kinosu Festivalında təmsil olunacaq
12:10
18 Mart
Prezident İlham Əliyev OPEC-in baş katibinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
12:04
18 Mart
Hikmət Babaoğlu: ABŞ-ın müvafiq dairələrinin Bako Saakyanın səfərinə imkan yaratması beynəlxalq hüquqa ziddir
12:00
18 Mart
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir
11:57
18 Mart
Altıncı Qlobal Bakı Forumu başa çatıb
21:34
17 Mart
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ağacəkmə aksiyası keçiriblər
16:58
17 Mart
Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon və şəhər təşkilat sədrlərinin ümumrespublika müşavirəsi keçirildi
16:53
17 Mart
Allahşükür Paşazadə: Hər yeni Novruz bayramı dövlətimiz və millətimizin uğurlu inkişaf yoluna rəvac verir, Qarabağda qələbəmizə əzmimizi daha da artırır
16:51
17 Mart
Novruz bayramı münasibətilə keçirilən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
15:56
17 Mart
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində şagirdlərin ikinci mübadilə proqramının açılış mərasimi olub
15:53
17 Mart
Masallı, Mingəçevir və Quba “ASAN həyat” komplekslərində Novruz şənliyi keçiriləcək
15:33
17 Mart
Qırğızıstanın sabiq Baş naziri: Azərbaycan son illərdə sürətli inkişafı ilə beynəlxalq aləmdə diqqəti cəlb edir
15:30
17 Mart
Qlobal Forum çərçivəsində növbəti panel iclas “Elm və siyasət” mövzusuna həsr edilib
15:19
17 Mart
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi hissəsində bayram şənliyi təşkil olunub
15:10
17 Mart
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aztəminatlı ailələrə Novruz sovqatları paylanılır
15:05
17 Mart
Rosen Plevneliev: Qlobal Bakı Forumu aktual müzakirələrin aparıldığı mühüm platformaya çevrilib
13:53
17 Mart
Təlimlərə cəlb edilmiş şəxsi heyət və hərbi texnika daimi dislokasiya məntəqələrinə qayıdıb
13:46
17 Mart
Azərbaycan gimnastı dünya kubokunun gümüş medalını qazanıb
13:42
17 Mart
Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
11:27
17 Mart
“Dərnəgül” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istifadəyə verilib
11:14
17 Mart
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi media ilə əməkdaşlığı genişləndirir
10:44
17 Mart
Sofiyada Novruz bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib
10:39
17 Mart
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 115 dəfə pozub
10:37
17 Mart
Kosta-Rikadakı Expotur-da Azərbaycan da təmsil olunacaq
10:31
17 Mart
Vyanada Azərbaycan kəlağayılarına həsr olunmuş təqdimat keçirlib
10:27
17 Mart
Prezident seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılıb
10:21
17 Mart
Azərbaycan və Özbəkistan modelyerləri əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar
02:19
17 Mart
“Mühacirlər”in erməni lobbisindən və xaricə sığınan bəzi azərbaycanlılardan maliyyələşdiyi məlum olub
02:19
17 Mart
Bako Saakyanın Amerikaya səfəri ABŞ-ın siyasətində ikili standartların bariz nümunəsidir
02:19
17 Mart
Əli Kərimli xalqın onu dəstəkləmədiyini necə etiraf etdi, yaxud ictimai rəylə manipulyasiya etmək artıq mümkün deyil
02:19
17 Mart
İbadoğlunun kəlləmayallaq pensiya “araşdırması”
02:18
17 Mart
VI Qlobal Bakı Forumu qlobal əhəmiyyətli məsələlərin aktiv müzakirə platformasıdır
17:53
16 Mart
Qlobal Forum çərçivəsində keçirilən panel iclaslarından biri Çinin xarici siyasətinə həsr edilib
17:47
16 Mart
Mübariz Qurbanlı: Azərbaycan müxtəlif dinlər, mədəniyyətlərarası qarşılıqlı anlaşmaya xüsusi diqqət ayırır
17:46
16 Mart
Tur-aksiya iştirakçıları Qubada ermənilərin törətdikləri soyqırımı haqqında ətraflı məlumatlandırılıblar
17:45
16 Mart
Sahil Babayev: Ötən il vahid ölkə stendi mexanizmi çərçivəsində 19 milyon manatlıq müqavilələr imzalanıb
17:43
16 Mart
Azərbaycanda 2017-ci ildə şərab ixracı 68 faiz artıb
17:33
16 Mart
Vidadi İsgəndərlinin qohumları onun yalanlarını ifşa etdilər
17:32
16 Mart
Hikmət Babaoğlu: 2017-ci ildə hökumətin əldə etdiyi nəticələr qarşıdakı dövrdə də milli maraqlarımızın təmin olunmasının əsasları kimi qəbul oluna bilər
17:29
16 Mart
Darxan Kıdırəli: Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfələr təqdirəlayiqdir
17:24
16 Mart
Ötən il Azərbaycan ilə Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 69 faiz artıb
17:23
16 Mart
Aİ-nin dəstəyi ilə Yeni Bakı Limanının əməliyyat imkanlarının genişləndirilməsinə hesablanmış layihəyə start verilib
17:13
16 Mart
“Fitch Ratings”: Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın uzunmüddətli makroiqtisadi sabitliyi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır
17:12
16 Mart
Türk dünyası ilə bağlı müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb
17:07
16 Mart
UNEC-də Novruz şənliyi - müəllimlərlə tələbələr yarışıblar
16:37
16 Mart
Daxili İşlər Nazirliyində geniş kollegiya iclası keçirilib
16:19
16 Mart
Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın bir qrup iştirakçısı Bakı Slavyan Universitetində olub
16:11
16 Mart
Forum çərçivəsində Balkan regionunun indiki və gələcək vəziyyəti müzakirə olunub
16:08
16 Mart
Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarının 106 min nəfərə yaxın sakini kütləvi tibbi müayinələrdən keçirilib
16:01
16 Mart
Siyasi ekspert: Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi bazası məhz demokratiya dəyərlərə söykənir
15:59
16 Mart
IDEA ekoskautlarının sayı gündən günə çoxalır
15:42
16 Mart
Müdafiə naziri: Təlimlər Azərbaycan Ordusunun əməliyyat və döyüş hazırlığında yüksək nailiyyətlər qazandığını bir daha sübut etdi
15:41
16 Mart
UEFA Çempionlar Liqasının dördəbir final mərhələsinin püşkü atılıb
15:27
16 Mart
Naxçıvan məktəbliləri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
15:00
16 Mart
Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin könüllüləri “İlkin tibbi yardım” təlimi keçiblər
14:57
16 Mart
Azərbaycan Hökuməti ilə UNICEF arasında 2016-2020-ci illər üçün ölkə üzrə əməkdaşlıq proqramının orta dövr icmalına dair müzakirələr aparılıb
14:45
16 Mart
Məşhur müğənni Kristina Aqilera Formula-1 yarışı ərəfəsində Bakıda konsert verəcək
14:42
16 Mart
Dünya Bankının missiyası ilə birgə əmək bazarı ilə əlaqədar müzakirələr aparılıb
14:39
16 Mart
Albaniya Prezidenti: Qlobal Bakı Forumu ölkələr arasında əməkdaşlığa və sülhə böyük töhfədir
14:28
16 Mart
Artur Rasi-zadə: Müdafiə sənayesinin inkişafı üçün bu sahəyə ayrılan vəsait 13,5 dəfə artırılıb
14:24
16 Mart
Bakı Dövlət Universitetində bayram tədbiri: Türk xalqlarında Novruz
14:23
16 Mart
“Ölkəmizi tanıyaq”: doqquz şəhər və rayonun məktəbliləri qədim Şəkinin tarixi məkanlarını gəziblər
14:15
16 Mart
Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin tərəfdarıdır
14:14
16 Mart
Altıncı Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Regional təhlükəsizlik, regional sülh: Orta Şərq” mövzusunda panel iclası keçirilib
14:11
16 Mart
Ombudsman 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
13:00
16 Mart
Baş nazir: Ötən 14 il ərzində Azərbaycanda 1 milyon 900 mindən çox iş yeri açılıb
12:50
16 Mart
Oqtay Əsədov: Həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın investisiya qoyuluşları üçün cəlbediciliyini qoruyub saxlayır
12:45
16 Mart
"SOCAR Polymer"in məhsullarından xammal kimi istifadə edəcək şirkətlərlə danışıqlar aparılır

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+11 +16
gecə+4 +6