Ana səhifə »  Sosial »  Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxış imkanları daha da genişlənəcək
A+   Yenilə  A-
Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxış imkanları daha da genişlənəcək

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi bu işlərdə yeni keyfiyyət dəyişikliyi yaradacaq
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 5 sentyabr 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə onların aparatlarının təsis edilməsi nəzərdə tutulub. Sənəddə vurğulanır ki, ticarət nümayəndələri və onların aparatları Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxildir.
Bəs Azərbaycanın özünün ixrac imkanlarını genişləndirməyi hədəflədiyi indiki dövrdə bəhs olunan Fərmanın aktuallığı nədən ibarətdir? Dövlət başçısının imzaladığı sənəd ölkəmizin rəqabətqabiliyyətli məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması, “Made in Azerbaijan” brendinin təbliği baxımından hansı yeni imkanlar açır?
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə akkreditasiya olunmuş səfirlik və konsulluqlarının xəttilə ixracın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində institusional təkmilləşdirməyə dair davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi hər bir zaman dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılıb. Dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Fərman da məhz bu siyasətin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Məlumdur ki, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”ndə də qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf baxımından regionun lider dövlətindən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində yüksək rəqabətqabiliyyətli iştirakçı statusuna yüksəlməsi perspektivdə reallaşdırılacaq planlar arasında yer alır. Bu məqsədlə ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi, geniş potensialı əsas götürülərək Azərbaycanın regionun ticarət mərkəzinə çevrilməsi, qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına düşən ixrac həcminin 2025-ci ilə qədər 450 ABŞ dollarına çatdırılması planlaşdırılır. Bu isə o deməkdir ki, bəhs olunan dövrün sonunda Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 5 milyard ABŞ dollarına çatdırılaraq, hazırkı qeyri-neft ixracı həcmindən təxminən 4-5 dəfə çox artırılmalıdır. Eyni zamanda, əgər ticarət əlaqələrinin inkişafı inersiya üzrə davam edərsə, onda Azərbaycanın ixracının əsasən Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Avropa İttifaqı istiqamətində artacağını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Hərçənd ki, burada hansısa bazardan yarana biləcək asılılığı bəri başdan önləmək üçün ixracın geostrateji və coğrafi şaxələndirilməsi tələb olunur. Ənənəvi bazarlarda mövqelər qorunmaqla yanaşı, yeni bazarlara, - Cənub-Şərqi Asiya, Mərkəzi Asiya, Körfəz ölkələri, Latın Amerikası və Afrika bazarlarına, - çıxış təmin edilməlidir. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı əsasında yaradılan “Azexport.az” portalı ixrac potensialı olan məhsulların vahid məlumat bazasını yaratmaqla ölkəmizin geoiqtisadi ixrac xəritəsi funksiyasını həyata keçirməkdədir. Belə bir xəritənin olması isə bütün institusional resursların məqsədyönlü istiqamətlərdə cəmləşdirilməsinə və hədəfə yönəlik səmərəli istifadəsinə zəmin yaradır.
Beynəlxalq arenada ixracın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi üzrə tətbiq edilmiş təşviq siyasəti təcrübələrinin öyrənilməsi onu deməyə əsas verir ki, ixracın təşviqinə çəkilən hər 1 ABŞ dolları həcmində xərc ixrac həcmini 40 ABŞ dolları qədər artırır. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, Azərbaycan imzalanmış son Fərman çərçivəsində icra mexanizminin effektiv şəkildə təşkil edilməsi yolu ilə ixracın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində yaxşı nəticələr əldə edilməsinə nail ola bilər.
Mövcud vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının ölkə hüdudlarından kənarda iqtisadi maraqlarını əsasən xaricdəki aşağıdakı institutlar təmin edirlər:
1. Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirlik və konsulluqlarında fəaliyyət göstərən ticarət nümayəndələri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına əsasən, səfirlik və konsulluqlarda ticarət nümayəndələrinin təyin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin icrası istiqamətində işlər davam etdirilməkdədir. Belə ki, respublikamızın qeyri-neft məhsulları üzrə əsas ticarət tərəfdaşı olan Rusiya Federasiyası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Çin Xalq Respublikasında Azərbaycanın ticarət nümayəndələri artıq fəaliyyət göstərməkdədir. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq yerinə düşər ki, ticarət nümayəndələrinin təyin olunması ölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsində, “Made in Azerbaijan” brendinin, əlverişli biznes və investisiya mühitinin təşviqində və həmin ölkələrin investisiyalarının cəlb olunmasında önəmli rol oynayacaqdır.
2. Hazırda Azərbaycanın ixrac potensialının artmasına “Azexport.az” portalı da öz töhfəsini verməkdədir. “Azexport.az” portalı dünyanın aparıcı elektron ticarət portalları ilə inteqrasiya olunaraq fəaliyyətinin ilk ilində dünyada 150 min biznes nümayəndəsinin Azərbaycan məhsulları ilə maraqlanmasına nail olub. Portalın xətti ilə indiyədək 60-dan çox ölkədən 350 milyon ABŞ dollarına yaxın ixrac sifarişi əldə olunub.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarına əsasən, Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Asiya qitəsi və Körfəz ölkələrində Azərbaycanın Ticarət Evlərinin yaradılması istiqamətində də işlər davam etdirilməkdədir. Artıq Belarusda belə bir Ticarət Evi yaradılıb və uğurla fəaliyyət göstərir.
4. Azərbaycanın xaricdə iqtisadi maraqlarının təmin olunmasında İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) da rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. AZPROMO İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 2003-cü ildə təsis edilib. Fondun bir sıra ölkələrdə nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir, eyni zamanda, qurum ixracın təşviqi məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir.
5. SOCAR-ın transmilli şirkətə çevrilməsi aşağıdakı şəhərlərdə nümayəndəliklərinin açılmasına zəmin yaradıb: İstanbul, Tehran, Astana, Buxarest, Frankfurt, Cenevrə, London, Vyana, Tbilisi və Kiyev. Bundan başqa, SOCAR-ın Gürcüstan, İsveçrə və Türkiyə kimi ölkələrdə törəmə şirkətləri fəaliyyət göstərir. Bu nümayəndəliklər əsasən SOCAR-ın iqtisadi maraqlarını təmsil etməklə yanaşı, həm də Azərbaycan Respublikasından qeyri-neft ixracının stimullaşdırılmasında, ölkəmizə xarici investisiya cəlbində və digər iqtisadi maraqların təmin edilməsində geniş potensiala malikdir.
6. Azərbaycanda özəl sektorda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şirkətlərin xarici ölkələrdəki nümayəndəlikləri daha çox özəl sektorun tələbatlarına uyğun olaraq korporativ maraqların inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərirlər.
7. Azərbaycan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla dövlətin iqtisadi maraqlarını təmsil edir: Avropa Palataları Assosiasiyası, İslam Ticarət və Sənaye Palatası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM ölkələri Ticarət və Sənaye Palataları Şurası, MDB Ölkələrinin Ticarət və Sənaye Palataları Şurası və s.
Fərmandan irəli gələn potensial təsir imkanlarına gəlincə qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının ölkə hüdudlarından kənarda iqtisadi maraqlarının təmsilçiliyində müxtəlif institutların olması fərqli əməkdaşlıq platformalarının mövcudluğu baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Sözügedən Fərman vasitəsilə təsdiq olunmuş bəzi institusional təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsi ixrac potensialının genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində müsbət rol oynayacaqdır. Burada, eyni zamanda, Fərmanın effektiv icrasını təmin etmək məqsədilə reallaşdırılacaq tədbirlər sırasında bir sıra faktorların nəzərə alınması gözləniləndir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirliklərinin rəhbərliyi əsasında bütün mövcud təmsilçiliklər arasında respublikamızdan ixracın təşviq edilməsi və ölkəmizə investisiya cəlbi istiqamətində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi bir-birini təkrarlayan fəaliyyətlərin aradan qaldırılmasına və tamamlayıcı fəaliyyətlərin sistemləşdirilməsinə zəmin yaratmış olacaqdır. Məsələn, Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyinin “CzechTrade” agentliyinin 47 ölkədə təmsilçiliyi var. Bununla yanaşı, Çexiyanın xaricdəki səfirliklərinin müvafiq Ticarət və İqtisadiyyat bölmələri (Commercial and Economic Section) fəaliyyət göstərirlər. Hər iki qurum xaricdəki fəaliyyətlərini koordinasiya edir. Təcrübədə “CzechTrade” agentliyinin xaricdəki nümayəndəliklərinin bu ölkənin səfirlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərməsi müşahidə edilir. Azərbaycan üçün qeyri-neft ixracı baxımından əhəmiyyət kəsb edən ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərimizdə iqtisadi məsələlərə cavabdeh olan diplomatların təyin edilməsi bu prosesin daha da sürətləndirilməsi baxımından müsbət rol oynayacaqdır.
Fərman mühüm yeni bazarlarda - xüsusilə, Cənub-Şərqi Asiya, Körfəz ölkələri, Latın Amerikası və Afrika bazarlarında təmsilçi institutların gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərəcək. Məsələn, Cənubi Koreya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Braziliya, İtaliya, Avstraliya, Misir Ərəb Respublikası, Cənubi Afrika Respublikası və s. kimi ölkələrdə olan səfirliklərdə birbaşa iqtisadi məsələlərə cavabdeh olan diplomatların təyin edilməsi Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi maraqları baxımından əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
“Azexport.az” portalının və Azərbaycanın xaricdəki Ticarət Evlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi baxımından xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərimizlə daha sıx əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması da ölkəmizin ixrac potensialının artmasına və investisiyaların cəlb edilməsinə xidmət edəcəkdir. Rusiya, Türkiyə, Çin və İran kimi qeyri-neft ixracımızda prioritet təşkil edən ölkələrdə AZPROMO, Azexport və Ticarət Evlərinin fəaliyyət dairəsinin həmin ölkələrdəki səfirliklərimizlə koordinasiya edilərək genişləndirilməsi və gücləndirilməsi qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasında əvəzsiz rol oynayacaqdır. Məsələn, İsrailin Sənaye, Ticarət və Əmək Nazirliyinin Xarici Ticarət Administrasiyası ticarət, ixrac və xarici sərmayələrin cəlbini təşviq edən orqan olmaqla bütün dünyada iqtisadi nümayəndələr şəbəkəsinə malikdir. Sözügedən nazirlik İsrailin xaricdəki səfirliklərində ticarət attaşesi (Commercial Attache) təyin etməklə xarici investisiyanın cəlbi və ixracın təşviqi istiqamətində işlər görür. İxracyönümlü iqtisadiyyat qurmuş Malayziyanın təcrübəsi də Azərbaycan üçün cəlbedici sayıla bilər. Məsələn, Malayziyanın müvafiq MATRADE agentliyi (Malaysia External Trade Development Corporation) xarici ölkələrin 40 şəhərində təmsil olunur.
Fərman, eyni zamanda, Azərbaycan üçün mövcud ola biləcək potensial iqtisadi imkanların diplomatlar tərəfindən yerində daha dərindən öyrənilməsinə xidmət edəcəkdir. Mühüm iqtisadi əməkdaşlıq potensialına malik ölkələrdə iqtisadi məsələlərə cavabdeh olan ayrıca diplomatın fəaliyyət göstərməsi və eyni zamanda, bu cür kadrların sırf iqtisadi maraqların daha effektiv təmin olunmasına istiqamətləndirilməsi ixracın və investisiyaların təşviq edilməsində müsbət rol oynayacaqdır. Belə ki, Türkiyə təcrübəsinə nəzər yetirsək, görərik ki, hətta iri ticarət partnyoru olan ölkələrdə, məsələn, Türkiyənin ABŞ-dakı səfirliyində fəaliyyət göstərən 10 ofisdən 4-ü bilavasitə iqtisadi münasibətlərə cavabdehdir: Ticarət Müşavirliyinin Ofisi, Mədəniyyət və Turizm Müşavirliyinin Ofisi, İqtisadiyyat Müşavirliyinin Ofisi, Aqrar Müşavirliyin Ofisi.
Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirliklərinin internet resurslarında (veb səhifə, bloq, Twitter səhifəsi və s.) “Azexport.az”, AZPROMO, Ticarət Evləri və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin tanıdılması, habelə səfirliklərin fəaliyyət göstərdikləri ölkələr üzrə investorların maraq dairələrinə uyğun olaraq hazırlanmış spesifik investisiya layihələri barədə müvafiq informasiyaların yerləşdirilməsi öz növbəsində ölkəmizə potensial investisiyaların cəlb edilməsində müsbət rolunu oynayacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli yanaşma bir sıra qabaqcıl ölkələrdə, məsələn, İsraildə geniş yayılmışdır. Bu baxımdan Strateji Yol Xəritələrinin tələbinə uyğun olaraq İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən hazırlanan “İnvestisiya layihələri portalı” mühüm əhəmiyyət daşımaqdadır. Ticarət nümayəndəliklərinin bu portalla əməkdaşlığı Azərbaycanda investisiya layihələrinə xarici investorların cəlb edilməsi imkanlarını daha da genişləndirə bilər.
Sözügedən Fərman üzrə, müvafiq istiqamətlərdə ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi prosesinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarının cəlb olunması və iqtisadiyyatyönümlü diplomatların hazırlanması fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi nəinki qeyri-neft ixracının artırılması və investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək, eyni zamanda, bu istiqamətlərdə beynəlxalq standartlar çərçivəsinə uyğun olaraq formalaşdırılmış insan kapitalı bazasının daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərəcəkdir.
Vüsal Musayev,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin
analitiki, iqtisad elmləri doktoru

 
  • Oxunub:  960  |  
  • Tarix:  13-09-2017  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 42-ci kitabı çapdan çıxıb

17:49
19 Sentyabr
Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin II konfransı keçirilmişdir
17:42
19 Sentyabr
Milli Məclisin əmək və sosial siyasət komitəsinin iclası keçirilib
17:40
19 Sentyabr
Tahir Rzayev: Düşünülmüş siyasətin həyata keçirilməsi qarşıdakı hədəflərə nail olmağa imkan verəcək
17:36
19 Sentyabr
Mikayıl Cabbarov: qarşılıqlı tələbə mübadiləsi təhsillə yanaşı, xalqlar arasında dostluğun güclənməsində də mühüm rol oynayacaq
17:34
19 Sentyabr
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında danışıqlar gələn həftə Brüsseldə keçiriləcək
17:19
19 Sentyabr
Kamran Nəbizadə: Gələcəkdə təbii sərvətlərimiz yalnız ehtiyat faktoru kimi önəm kəsb edəcək
17:17
19 Sentyabr
Müdafiə naziri cəbhəboyu zonada yerləşən yeni hərbi hissənin açılışını edib
17:11
19 Sentyabr
Qarabağ münaqişəsinə dair təmas qrupu toplandı
16:39
19 Sentyabr
Bu il “Cənub Qaz Dəhlizi” üzrə layihələrə 1,7 milyard dollaradək investisiya qoyulub
16:29
19 Sentyabr
İsveçrənin “Romandie” qəzeti AÇG üzrə yeni sazişdən yazır
16:26
19 Sentyabr
Azərbaycan Dünya Bankı ilə güclü tərəfdaşlıq qurub
16:24
19 Sentyabr
Gələn ilin dövlət büdcəsində sosial sahəyə diqqət yetiriləcək
16:03
19 Sentyabr
Şahin İsmayılov: Həyata keçirilən dövlət proqramlarından minlərlə Azərbaycan gənci yararlanıb
15:32
19 Sentyabr
Ermənistan rəhbərliyinin siyasi təşvişi: Azərbaycan Prezidenti qarşısında acizlik
15:27
19 Sentyabr
Dəniz Nəqliyyatı İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin VI Qurultayının iştirakçıları Fəxri xiyabanı ziyarət ediblər
15:25
19 Sentyabr
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin müdafiə zolağında yerləşən hərbi hissələrə baxış keçirilib
14:51
19 Sentyabr
Milli Məclisin komitə iclasında bir sıra məsələlər müzakirə edilir
14:44
19 Sentyabr
Səttar Mehbalıyev: Azərbaycan dövləti dəniz nəqliyyatının inkişafına xüsusi önəm verir
14:31
19 Sentyabr
İdman jurnalistləri “Asiada-2017”nin informasiya təminatı məsələlərini müzakirə ediblər
14:30
19 Sentyabr
Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Bakıya gəlir
14:06
19 Sentyabr
SOCAR: TANAP ilə Azərbaycan qazının nəzərdə tutulan vaxtda Türkiyəyə çatdırılması tamamilə realdır
14:02
19 Sentyabr
Elman Rüstəmov: DB-nin Azərbaycan üzrə portfeli MDB ölkələri arasında ən böyük portfellərdən biridir
13:57
19 Sentyabr
İlham Əliyev: Mən çalışıram və çalışacağam ki, Azərbaycan xalqı yaxşı yaşasın
12:50
19 Sentyabr
Avropa çempionu adını qazanan gənc cüdoçularımız Vətənə qayıdıblar
12:49
19 Sentyabr
Seymur Səfərli: Prezidentin Sərəncamı ölkəmizdə çayçılıq ənənələrinin bərpasına şərait yaradacaq
12:38
19 Sentyabr
Şahin Mustafayev: Qeyri-neft sektorunun inkişafı və şaxələndirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritetləridir
12:28
19 Sentyabr
Bakıda “Maddi-texniki təminatın əsasları” mövzusunda seminar keçirilir
12:23
19 Sentyabr
Bakı Dövlət Universitetində yaponşünaslıq ixtisasının tədrisi ilə bağlı auditoriyalar açılıb
12:21
19 Sentyabr
Görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın xatirəsi anılıb
12:17
19 Sentyabr
Səyyar “ASAN xidmət” Goranboy şəhərində
12:04
19 Sentyabr
Dünya Bankı Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə 170 milyon dollar vəsait ayırıb
11:55
19 Sentyabr
DİA-nın “Heydər Əliyev Dövlət İdarəçiliyi Məktəbi”ndə birinci kurs tələbələri ilk mühazirəni dinləyiblər
11:47
19 Sentyabr
“TurAz Qartalı - 2017” birgə taktiki təlimləri davam edir
11:44
19 Sentyabr
Yaqub Mahmudov: İndiki Ermənistan ərazisi tamamilə bizim tariximizdir
11:43
19 Sentyabr
Azərbaycanın iqtisadi ticarət tərəfdaşlarının sayı 180 ölkəyə çatıb
11:41
19 Sentyabr
Dünya Bankı: Azərbaycan 25 il ərzində öz regionunda ən böyük artım nümayiş etdirib
11:16
19 Sentyabr
Bu gün görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın xatirə günüdür
10:57
19 Sentyabr
Çində "Bir kəmər, bir yol" layihəsi çərçivəsində Media Əməkdaşlıq Forumu keçirilir
10:53
19 Sentyabr
Əfqan İsayev: Azərbaycan “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə maliyyə öhdəliklərinin 62 faizini icra edib
10:44
19 Sentyabr
Hava Hücumundan Müdafiə qoşunları bölmələrinin birində növbəti yaşayış kompleksi istifadəyə verilib
10:13
19 Sentyabr
Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair müzakirələr aparılıb
10:07
19 Sentyabr
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 125 dəfə pozub
17:37
18 Sentyabr
Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi hissəsində yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verilib
17:27
18 Sentyabr
ISESCO-nun İslam Dünyası üçün Mədəniyyət Strategiyasının Tətbiqi üzrə Məşvərət Şurasının növbəti iclası keçirilib
17:21
18 Sentyabr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun sədri ilə görüşüb
17:20
18 Sentyabr
Tahir Mirkişili: Sahibkarlığın inkişafında əlçatan malliyyə mənbələri xüsusi rol oynayır
17:10
18 Sentyabr
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 42-ci kitabı çapdan çıxıb
17:03
18 Sentyabr
Heydər Əliyev “İslam həmrəyliyi” ideologiyasının banisidir
16:58
18 Sentyabr
Sahibsiz heyvanlarla mübarizəyə dair profilaktik tədbirlər davam etdirilir
16:55
18 Sentyabr
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək
16:35
18 Sentyabr
Etibar Nəcəfov: Azərbaycanın multikulturalizm siyasəti ölkədəki milli azlıqların sosial, iqtisadi və mədəni məsələlərinin həllində mühüm rol oynayır
15:49
18 Sentyabr
Zakir Həsənov və Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Erkan Özoral “TurAz Qartalı - 2017” birgə taktiki-uçuş təlimlərinin açılış mərasimində iştirak ediblər
15:46
18 Sentyabr
Vüqar Bayramov: Dolların aparıcı valyutalara nisbətən dəyərsizləşməsi neftin qiymətinin yüksəlməsinə təsir edən faktorlardan hesab edilir
15:33
18 Sentyabr
Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri ilə görüş keçirilib
15:24
18 Sentyabr
Azərbaycandakı günəş elektrik stansiyalarında 28,9 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal edilib
15:18
18 Sentyabr
Cocuq Mərcanlıda tikinti işlərinin növbəti mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir
12:54
18 Sentyabr
İƏT Təmas qrupu BMT-də Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü müzakirə edəcək
12:43
18 Sentyabr
Azərbaycanda “TurAz Qartalı - 2017” təlimləri başlayıb
12:38
18 Sentyabr
Bu gün Ümumdünya Su Monitorinqi Günüdür
12:32
18 Sentyabr
Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında Milli Musiqi Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib
12:24
18 Sentyabr
Milli Məclisin komitə iclasında 19 məsələ müzakirə olunub
12:23
18 Sentyabr
Səfir Xanım İbrahimova etimadnamələrini İsveçrə Konfederasiyasının Prezidentinə təqdim edəcək
12:21
18 Sentyabr
Milli Musiqi Günü münasibətilə ilk konsert Milli Konservatoriyada olub
11:58
18 Sentyabr
Azərbaycan ilə Belorus Milli kitabxanaları arasında əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb
11:42
18 Sentyabr
Bakıda “İslam dünyasında həmrəylik: dünən, bu gün, sabah” mövzusunda konfrans işə başlayıb
11:24
18 Sentyabr
İntiqam Babayev: Dövlət proqramı Azərbaycan gənclərinin inkişafında yeni bir mərhələ olacaq
10:51
18 Sentyabr
Bakıda MDB ölkələri Botanika Bağlari Cəmiyyətinin dördüncü qurultayı keçirilir
10:39
18 Sentyabr
Aşqabadda qapalı məkanlarda və döyüş növləri üzrə V Asiya Oyunları davam edir
10:26
18 Sentyabr
Hikmət Babaoğlu: Azərbaycan dövləti öz maraqlarından geri addım atmır
10:18
18 Sentyabr
Jan-Batist Lömuan: Fransanın aparıcı şirkətləri Azərbaycan ilə əməkdaşlıqda çox maraqlıdır

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA