Ana səhifə »  Sosial »  Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxış imkanları daha da genişlənəcək
A+   Yenilə  A-
Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara çıxış imkanları daha da genişlənəcək

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi bu işlərdə yeni keyfiyyət dəyişikliyi yaradacaq
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 5 sentyabr 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə onların aparatlarının təsis edilməsi nəzərdə tutulub. Sənəddə vurğulanır ki, ticarət nümayəndələri və onların aparatları Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxildir.
Bəs Azərbaycanın özünün ixrac imkanlarını genişləndirməyi hədəflədiyi indiki dövrdə bəhs olunan Fərmanın aktuallığı nədən ibarətdir? Dövlət başçısının imzaladığı sənəd ölkəmizin rəqabətqabiliyyətli məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması, “Made in Azerbaijan” brendinin təbliği baxımından hansı yeni imkanlar açır?
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə akkreditasiya olunmuş səfirlik və konsulluqlarının xəttilə ixracın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində institusional təkmilləşdirməyə dair davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi hər bir zaman dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılıb. Dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Fərman da məhz bu siyasətin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Məlumdur ki, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”ndə də qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf baxımından regionun lider dövlətindən beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində yüksək rəqabətqabiliyyətli iştirakçı statusuna yüksəlməsi perspektivdə reallaşdırılacaq planlar arasında yer alır. Bu məqsədlə ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi, geniş potensialı əsas götürülərək Azərbaycanın regionun ticarət mərkəzinə çevrilməsi, qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına düşən ixrac həcminin 2025-ci ilə qədər 450 ABŞ dollarına çatdırılması planlaşdırılır. Bu isə o deməkdir ki, bəhs olunan dövrün sonunda Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 5 milyard ABŞ dollarına çatdırılaraq, hazırkı qeyri-neft ixracı həcmindən təxminən 4-5 dəfə çox artırılmalıdır. Eyni zamanda, əgər ticarət əlaqələrinin inkişafı inersiya üzrə davam edərsə, onda Azərbaycanın ixracının əsasən Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Avropa İttifaqı istiqamətində artacağını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Hərçənd ki, burada hansısa bazardan yarana biləcək asılılığı bəri başdan önləmək üçün ixracın geostrateji və coğrafi şaxələndirilməsi tələb olunur. Ənənəvi bazarlarda mövqelər qorunmaqla yanaşı, yeni bazarlara, - Cənub-Şərqi Asiya, Mərkəzi Asiya, Körfəz ölkələri, Latın Amerikası və Afrika bazarlarına, - çıxış təmin edilməlidir. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı əsasında yaradılan “Azexport.az” portalı ixrac potensialı olan məhsulların vahid məlumat bazasını yaratmaqla ölkəmizin geoiqtisadi ixrac xəritəsi funksiyasını həyata keçirməkdədir. Belə bir xəritənin olması isə bütün institusional resursların məqsədyönlü istiqamətlərdə cəmləşdirilməsinə və hədəfə yönəlik səmərəli istifadəsinə zəmin yaradır.
Beynəlxalq arenada ixracın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi üzrə tətbiq edilmiş təşviq siyasəti təcrübələrinin öyrənilməsi onu deməyə əsas verir ki, ixracın təşviqinə çəkilən hər 1 ABŞ dolları həcmində xərc ixrac həcmini 40 ABŞ dolları qədər artırır. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, Azərbaycan imzalanmış son Fərman çərçivəsində icra mexanizminin effektiv şəkildə təşkil edilməsi yolu ilə ixracın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində yaxşı nəticələr əldə edilməsinə nail ola bilər.
Mövcud vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının ölkə hüdudlarından kənarda iqtisadi maraqlarını əsasən xaricdəki aşağıdakı institutlar təmin edirlər:
1. Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirlik və konsulluqlarında fəaliyyət göstərən ticarət nümayəndələri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına əsasən, səfirlik və konsulluqlarda ticarət nümayəndələrinin təyin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin icrası istiqamətində işlər davam etdirilməkdədir. Belə ki, respublikamızın qeyri-neft məhsulları üzrə əsas ticarət tərəfdaşı olan Rusiya Federasiyası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Çin Xalq Respublikasında Azərbaycanın ticarət nümayəndələri artıq fəaliyyət göstərməkdədir. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq yerinə düşər ki, ticarət nümayəndələrinin təyin olunması ölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında, qeyri-neft ixracının genişləndirilməsində, “Made in Azerbaijan” brendinin, əlverişli biznes və investisiya mühitinin təşviqində və həmin ölkələrin investisiyalarının cəlb olunmasında önəmli rol oynayacaqdır.
2. Hazırda Azərbaycanın ixrac potensialının artmasına “Azexport.az” portalı da öz töhfəsini verməkdədir. “Azexport.az” portalı dünyanın aparıcı elektron ticarət portalları ilə inteqrasiya olunaraq fəaliyyətinin ilk ilində dünyada 150 min biznes nümayəndəsinin Azərbaycan məhsulları ilə maraqlanmasına nail olub. Portalın xətti ilə indiyədək 60-dan çox ölkədən 350 milyon ABŞ dollarına yaxın ixrac sifarişi əldə olunub.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarına əsasən, Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Asiya qitəsi və Körfəz ölkələrində Azərbaycanın Ticarət Evlərinin yaradılması istiqamətində də işlər davam etdirilməkdədir. Artıq Belarusda belə bir Ticarət Evi yaradılıb və uğurla fəaliyyət göstərir.
4. Azərbaycanın xaricdə iqtisadi maraqlarının təmin olunmasında İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) da rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. AZPROMO İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 2003-cü ildə təsis edilib. Fondun bir sıra ölkələrdə nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir, eyni zamanda, qurum ixracın təşviqi məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir.
5. SOCAR-ın transmilli şirkətə çevrilməsi aşağıdakı şəhərlərdə nümayəndəliklərinin açılmasına zəmin yaradıb: İstanbul, Tehran, Astana, Buxarest, Frankfurt, Cenevrə, London, Vyana, Tbilisi və Kiyev. Bundan başqa, SOCAR-ın Gürcüstan, İsveçrə və Türkiyə kimi ölkələrdə törəmə şirkətləri fəaliyyət göstərir. Bu nümayəndəliklər əsasən SOCAR-ın iqtisadi maraqlarını təmsil etməklə yanaşı, həm də Azərbaycan Respublikasından qeyri-neft ixracının stimullaşdırılmasında, ölkəmizə xarici investisiya cəlbində və digər iqtisadi maraqların təmin edilməsində geniş potensiala malikdir.
6. Azərbaycanda özəl sektorda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şirkətlərin xarici ölkələrdəki nümayəndəlikləri daha çox özəl sektorun tələbatlarına uyğun olaraq korporativ maraqların inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərirlər.
7. Azərbaycan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası aşağıdakı beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla dövlətin iqtisadi maraqlarını təmsil edir: Avropa Palataları Assosiasiyası, İslam Ticarət və Sənaye Palatası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM ölkələri Ticarət və Sənaye Palataları Şurası, MDB Ölkələrinin Ticarət və Sənaye Palataları Şurası və s.
Fərmandan irəli gələn potensial təsir imkanlarına gəlincə qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının ölkə hüdudlarından kənarda iqtisadi maraqlarının təmsilçiliyində müxtəlif institutların olması fərqli əməkdaşlıq platformalarının mövcudluğu baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Sözügedən Fərman vasitəsilə təsdiq olunmuş bəzi institusional təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsi ixrac potensialının genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində müsbət rol oynayacaqdır. Burada, eyni zamanda, Fərmanın effektiv icrasını təmin etmək məqsədilə reallaşdırılacaq tədbirlər sırasında bir sıra faktorların nəzərə alınması gözləniləndir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirliklərinin rəhbərliyi əsasında bütün mövcud təmsilçiliklər arasında respublikamızdan ixracın təşviq edilməsi və ölkəmizə investisiya cəlbi istiqamətində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi bir-birini təkrarlayan fəaliyyətlərin aradan qaldırılmasına və tamamlayıcı fəaliyyətlərin sistemləşdirilməsinə zəmin yaratmış olacaqdır. Məsələn, Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyinin “CzechTrade” agentliyinin 47 ölkədə təmsilçiliyi var. Bununla yanaşı, Çexiyanın xaricdəki səfirliklərinin müvafiq Ticarət və İqtisadiyyat bölmələri (Commercial and Economic Section) fəaliyyət göstərirlər. Hər iki qurum xaricdəki fəaliyyətlərini koordinasiya edir. Təcrübədə “CzechTrade” agentliyinin xaricdəki nümayəndəliklərinin bu ölkənin səfirlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərməsi müşahidə edilir. Azərbaycan üçün qeyri-neft ixracı baxımından əhəmiyyət kəsb edən ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərimizdə iqtisadi məsələlərə cavabdeh olan diplomatların təyin edilməsi bu prosesin daha da sürətləndirilməsi baxımından müsbət rol oynayacaqdır.
Fərman mühüm yeni bazarlarda - xüsusilə, Cənub-Şərqi Asiya, Körfəz ölkələri, Latın Amerikası və Afrika bazarlarında təmsilçi institutların gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərəcək. Məsələn, Cənubi Koreya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Braziliya, İtaliya, Avstraliya, Misir Ərəb Respublikası, Cənubi Afrika Respublikası və s. kimi ölkələrdə olan səfirliklərdə birbaşa iqtisadi məsələlərə cavabdeh olan diplomatların təyin edilməsi Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi maraqları baxımından əhəmiyyətli rol oynaya bilər.
“Azexport.az” portalının və Azərbaycanın xaricdəki Ticarət Evlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi baxımından xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərimizlə daha sıx əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması da ölkəmizin ixrac potensialının artmasına və investisiyaların cəlb edilməsinə xidmət edəcəkdir. Rusiya, Türkiyə, Çin və İran kimi qeyri-neft ixracımızda prioritet təşkil edən ölkələrdə AZPROMO, Azexport və Ticarət Evlərinin fəaliyyət dairəsinin həmin ölkələrdəki səfirliklərimizlə koordinasiya edilərək genişləndirilməsi və gücləndirilməsi qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasında əvəzsiz rol oynayacaqdır. Məsələn, İsrailin Sənaye, Ticarət və Əmək Nazirliyinin Xarici Ticarət Administrasiyası ticarət, ixrac və xarici sərmayələrin cəlbini təşviq edən orqan olmaqla bütün dünyada iqtisadi nümayəndələr şəbəkəsinə malikdir. Sözügedən nazirlik İsrailin xaricdəki səfirliklərində ticarət attaşesi (Commercial Attache) təyin etməklə xarici investisiyanın cəlbi və ixracın təşviqi istiqamətində işlər görür. İxracyönümlü iqtisadiyyat qurmuş Malayziyanın təcrübəsi də Azərbaycan üçün cəlbedici sayıla bilər. Məsələn, Malayziyanın müvafiq MATRADE agentliyi (Malaysia External Trade Development Corporation) xarici ölkələrin 40 şəhərində təmsil olunur.
Fərman, eyni zamanda, Azərbaycan üçün mövcud ola biləcək potensial iqtisadi imkanların diplomatlar tərəfindən yerində daha dərindən öyrənilməsinə xidmət edəcəkdir. Mühüm iqtisadi əməkdaşlıq potensialına malik ölkələrdə iqtisadi məsələlərə cavabdeh olan ayrıca diplomatın fəaliyyət göstərməsi və eyni zamanda, bu cür kadrların sırf iqtisadi maraqların daha effektiv təmin olunmasına istiqamətləndirilməsi ixracın və investisiyaların təşviq edilməsində müsbət rol oynayacaqdır. Belə ki, Türkiyə təcrübəsinə nəzər yetirsək, görərik ki, hətta iri ticarət partnyoru olan ölkələrdə, məsələn, Türkiyənin ABŞ-dakı səfirliyində fəaliyyət göstərən 10 ofisdən 4-ü bilavasitə iqtisadi münasibətlərə cavabdehdir: Ticarət Müşavirliyinin Ofisi, Mədəniyyət və Turizm Müşavirliyinin Ofisi, İqtisadiyyat Müşavirliyinin Ofisi, Aqrar Müşavirliyin Ofisi.
Azərbaycan Respublikasının xaricdəki səfirliklərinin internet resurslarında (veb səhifə, bloq, Twitter səhifəsi və s.) “Azexport.az”, AZPROMO, Ticarət Evləri və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin tanıdılması, habelə səfirliklərin fəaliyyət göstərdikləri ölkələr üzrə investorların maraq dairələrinə uyğun olaraq hazırlanmış spesifik investisiya layihələri barədə müvafiq informasiyaların yerləşdirilməsi öz növbəsində ölkəmizə potensial investisiyaların cəlb edilməsində müsbət rolunu oynayacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli yanaşma bir sıra qabaqcıl ölkələrdə, məsələn, İsraildə geniş yayılmışdır. Bu baxımdan Strateji Yol Xəritələrinin tələbinə uyğun olaraq İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən hazırlanan “İnvestisiya layihələri portalı” mühüm əhəmiyyət daşımaqdadır. Ticarət nümayəndəliklərinin bu portalla əməkdaşlığı Azərbaycanda investisiya layihələrinə xarici investorların cəlb edilməsi imkanlarını daha da genişləndirə bilər.
Sözügedən Fərman üzrə, müvafiq istiqamətlərdə ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi prosesinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarının cəlb olunması və iqtisadiyyatyönümlü diplomatların hazırlanması fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi nəinki qeyri-neft ixracının artırılması və investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək, eyni zamanda, bu istiqamətlərdə beynəlxalq standartlar çərçivəsinə uyğun olaraq formalaşdırılmış insan kapitalı bazasının daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət göstərəcəkdir.
Vüsal Musayev,
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin
analitiki, iqtisad elmləri doktoru

 
  • Oxunub:  10920  |  
  • Tarix:  13-09-2017  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Milli Məclisdə 2018-ci ilin büdcə zərfinə daxil olan məsələlərin müzakirəsi başa çatıb

17:52
24 Noyabr
“Azərbaycanın İntellektual Birincisi” layihəsi çərçivəsində Aran zonası üzrə regional turnir keçirilib
17:51
24 Noyabr
Pakistanın nümayəndə heyəti hərbi təhsil müəssisələrini ziyarət edib
17:46
24 Noyabr
Professor Timuçin Əfəndiyev: Sankt-Peterburq forumu Azərbaycanın təmsil olunduğu nüfuzlu mədəniyyət tədbirlərindəndir
17:45
24 Noyabr
Səhiyyə naziri Biləsuvarda vətəndaşları qəbul edib
17:43
24 Noyabr
Tahir Budaqov: Milli statistika sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində konkret addımlar atılıb
17:41
24 Noyabr
Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bir daha bəyan etdi
17:35
24 Noyabr
Sevinc Fətəliyeva: NATO Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir
17:25
24 Noyabr
Brüssel Sammitinin Birgə Bəyannaməsində Şərq Tərəfdaşlığı dövlətlərinin ərazi bütövlüyü və suverenliyi bir daha dəstəklənib
17:18
24 Noyabr
Vergilər naziri Ağdaşda vətəndaşları qəbul edib
17:14
24 Noyabr
Astanada beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək
17:12
24 Noyabr
Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin nümayəndələri arasında qərargah danışıqları keçirilib
17:01
24 Noyabr
Milli Məclisin əmək və sosial siyasət komitəsinin iclası keçirilib
16:53
24 Noyabr
Azərbaycanın və Gürcüstanın Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb
16:43
24 Noyabr
Kiyev meriyası Bakıda aparılan yenidənqurma işləri ilə bağlı təcrübəni öyrənir
16:24
24 Noyabr
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının Mərakeşdə təqdimatı keçirilib
16:12
24 Noyabr
Bakıda “Heç kim kənarda qalmasın: Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son!” adlı konfrans keçirilir
16:02
24 Noyabr
Britaniyanın dövlət naziri: Əminəm ki, Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əlaqələrimiz genişlənəcək
15:50
24 Noyabr
Nikolay Patruşev və Ramiz Mehdiyev təhlükəsizlik sahəsində Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə ediblər
15:22
24 Noyabr
Mərkəzi Seçki Komissiyasında Qazaxıstan MSK-nın nümayəndə heyəti ilə görüş olub
15:19
24 Noyabr
İtaliyanın populyar turizm portalı Bakının görməli yerləri haqqında yazır
15:11
24 Noyabr
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Neftçalada vətəndaşların müraciətlərini dinləyəcək
15:09
24 Noyabr
Beyləqanda aztəminatlı ailələr üçün meyvə bağları salınıb
15:03
24 Noyabr
“Bakı Şəhər Halqası” Akademiyasında “Gəncsən? Başla!” kitabının təqdimatı olub
14:35
24 Noyabr
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Sankt-Peterburqda bir sıra görüşlər keçirib
14:24
24 Noyabr
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada növbəti xeyriyyə aksiyası keçirilib
14:21
24 Noyabr
Əhliman Əmiraslanov: 2018-ci ilin dövlət büdcəsi mükəmməl və peşəkarlıqla hazırlanıb
14:19
24 Noyabr
İlham Quliyev: Dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatının inkişafına xüsusi diqqət göstərilir
14:12
24 Noyabr
Milli Məclisdə Azərbaycan-Latviya parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub
14:05
24 Noyabr
Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycana 21 milyard dollar investisiya yatırıb
14:02
24 Noyabr
Londonda Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyasında keçirilən audit yoxlamasının nəticələrinin hesabatı dinləniləcək
14:00
24 Noyabr
Qahirədə keçirilən forumda multikulturalizmin Azərbaycan modelindən danışılıb
13:57
24 Noyabr
UNESCO-da “Bakı Prosesi”nin 10 illiyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb
13:53
24 Noyabr
Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Sammitində iştirak edib
13:48
24 Noyabr
Hikmət Babaoğlu: 2018-ci il dövlət büdcəsini ilk növbədə, sosialyönümlü və milli təhlükəsizliyimizi etibarlı şəkildə təmin edəcək büdcə kimi qiymətləndirməliyik
12:54
24 Noyabr
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində “NATO günləri” keçirilib
12:47
24 Noyabr
Milli Gimnastika Arenasında ən güclülər müəyyənləşir
12:31
24 Noyabr
Konstitusiya Məhkəməsinin kollektivi Cocuq Mərcanlıya səfər edib
12:29
24 Noyabr
Azərbaycan Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq konfransda təmsil olunub
12:24
24 Noyabr
Milli Məclisin dekabrın 1-nə olan iclasının gündəliyi müəyyənləşib
12:20
24 Noyabr
Energetika Nazirliyinin əməkdaşları Belarus təcrübəsini öyrəniblər
12:17
24 Noyabr
Bakı Ali Neft Məktəbi Çin şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
12:11
24 Noyabr
Gələn il İranda Xəzəryanı dövlətlərin hərbi dəniz qüvvələri komandanlarının görüşü olacaq
12:03
24 Noyabr
Şahin Mustafayev: Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycanda 1400 şirkəti fəaliyyət göstərir
12:00
24 Noyabr
Bakıda Davamlı İnkişaf Məqsədləri üzrə beynəlxalq konfrans keçirilir
10:56
24 Noyabr
Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətini Çin Xalq Respublikasında genişləndirir
10:27
24 Noyabr
UNESCO-da almanların Azərbaycana gəlişinin 200 illiyinə həsr edilən konsert olub
10:18
24 Noyabr
Vüqar Gülməmmədov: Gələn il Hesablama Palatasının büdcəsi 3,8 milyon manat nəzərdə tutulub
10:16
24 Noyabr
Çində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun təqdimatı keçiriləcək
10:13
24 Noyabr
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 122 dəfə pozub
21:25
23 Noyabr
Bakıda Latviyanın milli bayramı qeyd edilib
21:17
23 Noyabr
Azərbaycan ilə Tacikistan arasında məhkəmə-hüquq sahəsində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb
21:02
23 Noyabr
M.Zaxarova: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması bizim üçün prioritet mövzulardan biridir
20:55
23 Noyabr
Sankt-Peterburqda konfessiyalararası dialoq və İslam həmrəyliyi mövzusunda konfrans keçirilib
19:52
23 Noyabr
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankında Azərbaycanın iqtisadi perspektivlərinə dair təqdimat keçiriləcək
19:39
23 Noyabr
Milli Məclisdə dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi başa çatıb
18:00
23 Noyabr
“ADA” Universitetində Bakı Fond Birjasının “Bilik mübadiləsi” layihəsi çərçivəsində təlim keçirilib
17:50
23 Noyabr
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin XIII Yüksək Səviyyəli Afina Toplantısı başa çatıb
17:32
23 Noyabr
Daşkəsəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 25 illiyi münasibətilə “Hərəyə bir ağac əkək” kampaniyasına start verilib
17:23
23 Noyabr
Azərbaycan Prezidenti və NATO-nun baş katibi mətbuata bəyanatla çıxış ediblər
17:20
23 Noyabr
Azərbaycan ilə Pakistan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri uğurla inkişaf edir
17:01
23 Noyabr
MM-də büdcə müzakirələri başa çatıb
16:44
23 Noyabr
Azərbaycanla Pakistan arasında təhlükəsizlik və hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub
16:41
23 Noyabr
Azərbaycan və Benilüks ölkələri arasında xidməti pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında Saziş imzalanıb
16:34
23 Noyabr
Ziyad Səmədzadə: Gələn il üçün yaşayış minimumu 11 faiz artırılacaq
16:30
23 Noyabr
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Müşavirəsində müzakirə edilir
16:21
23 Noyabr
Gələn il əmək pensiyaları üzrə xərclər 193,2 milyon manat artacaq
16:17
23 Noyabr
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gələn il üçün gəlir və xərcləri 3,5 milyard manat proqnozlaşdırılır
16:13
23 Noyabr
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Naxçıvan polad magistrallarına birləşdirilməsi 2020-ci ildə başlanıla bilər
15:56
23 Noyabr
İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda yerləşəcək Əmək Mərkəzinin Nizamnaməsi imzalanıb
15:47
23 Noyabr
Səfir: "Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın dünyada iri enerji ixracatçısına çevrilməsinə imkan yaradacaq”

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA