Ana səhifə »  Xəbər lenti »  Müstəqil Azərbaycan dövləti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əbədi möhtəşəm abidəsidir
A+   Yenilə  A-
Müstəqil Azərbaycan dövləti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əbədi möhtəşəm abidəsidir

Böyük şəxsiyyət, dahi lider, dünya şöhrətli siyasətçi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında, Onun çoxşaxəli fəaliyyəti ilə bağlı münasibət bildirmək, yazı yazmaq nə qədər şərəflidirsə, bir o qədər də məsuliyyətlidir. Mənim tariximizdə xüsusi yeri olan Ümummilli Lider Heydər Əliyevi həm Moskvanın Elmi-Tədqiqat Tətbiqi Fizika İnstitutunda baş elmi işçi və laboratoriya müdiri (1974-1992-ci illər), həm də Milli Məclisdə (1992- 2020-ci illər) şöbə müdiri vəzifəsində işlədiyim dövrlərdə yaxından tanımaq imkanım olub. Müşahidələrimə əsasən, deyə bilərəm ki, O, hadisələri qabaqlamaq, gələcəyi görmək kimi fitri istedada malik idi və bütün varlığı ilə xalqını, Vətənini sevirdi, doğma Azərbaycanın yüksəlməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edirdi.
Bu gün mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi böyük fəxr və qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, müstəqil dövlətimiz özünün yeni, zirvəyə istiqamətlənən davamlı inkişaf dövrünü yaşayır. Ötən illərə nəzər salarkən biz bu dönməz inkişafın möhkəm təməlinin Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunun şahidi oluruq. Bu, bir məlum həqiqətdir ki, Heydər Əliyev 1993-cü ilin yayında xalqın təkidli istəyi ilə ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbərliyinə gələndən sonra başlayan müstəqilliyimiz məhz Onun qətiyyəti, zəngin təcrübəsi, güclü iradəsi, xalqına bağlılığı sayəsində əbədi xarakter almış və gənc dövlətimiz bütün sahələrdə inkişafa, yüksəlişə istiqamət götürmüşdür. Təbii ki, dahi siyasətçinin qısa zaman kəsiyində Azərbaycanı bütün dünyada tanıtması, söz sahibi olan nüfuzlu dövlətə çevirməsi Onun fitri və zəngin idarəçilik istedadından xəbər verir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana bir-birindən əks-qütblərdə dayanan fərqli formasiyalarda rəhbərlik edib. Lakin O, həm keçmiş sovet dönəmində, həm də müstəqillik illərində Azərbaycan naminə titanik fəaliyyət göstərib və respublikamızın sabahı üçün güclü əsaslar yaradılmasına Özünün sanballı töhfələrini verib. 1969-cu ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilən Heydər Əliyev tezliklə respublikadakı ətaləti aradan qaldırdı. 1969-cu ilin yayına qədər keçmiş ittifaqın geridə qalmış aqrar respublikası kimi tanınan Azərbaycan məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, insanları səfərbər etmək bacarığı sayəsində inkişaf etmiş sənaye respublikasına çevrildi. Heydər Əliyev keçmiş ittifaqdakı nüfuzundan istifadə etməklə Azərbaycan SSR-in hərtərəfli inkişafına, respublikamızın güclü iqtisadi dayaqlarının yaradılmasına nail oldu ki, bunun da bəhrəsini biz müstəqillik dövründə görürük.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı çəkiləndə həmişə yadıma 1990-cı ilin Moskva xatirələri düşür. Heydər Əliyev Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi çalışarkən vaxtının azlığına, son dərəcə gərgin olan iş rejiminə baxmayaraq, Azərbaycan haqqında məlumatlarla daim maraqlanırdı. Qəlbi doğma diyarla döyünən Ulu Öndər imkan taparaq Moskvada yaşayan azərbaycanlılarla, o cümlədən vaxtilə şəxsən Özünün buraya nüfuzlu ali məktəblərdə təhsil almağa göndərdiyi azərbaycanlı tələbələrlə görüşür, onların həyatı ilə maraqlanır, qarşılaşdıqları problemlərin həllinə kömək edirdi. Bir məqamı xüsusi qeyd edim ki, Heydər Əliyevin Moskvada yaşayan azərbaycanlılara mütəmadi göstərdiyi diqqət və qayğısı, mənəvi dayaq olması orada Azərbaycan diasporunun formalaşmasına və fəaliyyətinə güclü təsir göstərirdi.
Yaxşı xatirimdədir, 1990-cı ildə Bakıda baş verən və çoxlu sayda insanın həyatını itirməsi ilə nəticələnən 20 Yanvar faciəsi Moskvada, eləcə də Moskva ətrafında yaşayan bütün azərbaycanlıların daha da sıx birləşməsinə səbəb oldu. O zaman mən də Moskvada yaşayan azərbaycanlılarla birgə burada Azərbaycan diasporunun formalaşmasında yaxından iştirak edirdim. Yadımdadır, Ulu Öndər yaratdığımız “Vətəndaş Cəmiyyəti” ilə həmişə maraqlanır, soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasına, təşkilatlararası əlaqələrin daha da genişlənməsinə, həmrəyliyin yaradılmasına və qorunub saxlanmasına xüsusi diqqət göstərirdi. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı bir-biri ilə, ana Vətənlə əlaqələr yaratmağa çağırırdı. Vətənin sevinci Onun sevinci, kədəri Onun kədəri idi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə paytaxt Bakıda törədilən qanlı qırğından böyük narahatlıq keçirən Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gəldi. Ulu Öndər burada Bakıda törədilən qırğınları hiddətlə ittiham edən bəyanat verdi. Beləliklə, Ulu Öndər Heydər Əliyev 20 Yanvar faciəsinin beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlədilməsinə imkan vermədi. O, Özünə xas olan cəsarətlə Bakıda dinc əhaliyə qarşı qırğının törədilməsinin səbəblərini və bu qanlı hadisədə əli olan günahkarların kim olduqlarını, sovet ordusunun azadlıq istəyən azərbaycanlılara qarşı misli görünməmiş vəhşiliyə əl atdığını bütün dünyanın diqqətinə çatdırdı.
Qeyd edim ki, həmin vaxt bu qandonduran cinayət bütün azərbaycanlıları ayağa qaldırdı və biz - Moskvada yaşayan azərbaycanlılar günahsız insanlara qarşı törədilən hadisələrə etirazımızı bildirmək üçün 21 yanvar tarixində Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinin qarşısına toplaşdıq. Ulu Öndər Heydər Əliyev, oğlu İlham Əliyev və digər şəxslər də bura gəlmişdilər. Ulu Öndər çox cəsarətli çıxış edərək 20 Yanvar hadisəsini törədənləri təcavüzkar adlandırdı. Biz çox həyəcanlı idik. Qışın ən sərt ayında, 18 dərəcə şaxta olmasına baxmayaraq, kolon şəklində Ostankin televiziyasına getdik və proqramların birində etirazımızı çatdırmağa nail olduq.
Həmişə belə olub, daim öz xalqını düşünən, ana Vətən naminə bütün çətinlikləri dəf etməyi bacaran fenomenal şəxsiyyətlər tarixin səhifələrində iz qoyur, əbədi yaşamaq haqqı, qazanırlar. Belə şəxsiyyətlərin parlaq ideyaları, tükənməz Vətən sevgisi insanları onların ətrafında birləşdirir. Böyük şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin keçdiyi mənalı və şərəfli ömür yoluna nəzər salsaq, birmənalı şəkildə qeyd edə bilərik ki, öz xalqının müqəddəratında önəmli rolu olan belə liderlər dünyaya az-az gəlir və nəinki yalnız təmsil etdikləri xalqların, eləcə də bütün dünyanın tarixində silinməz izlər qoyurlar.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatının sonrakı mərhələsindəki fəaliyyəti müstəqil Azərbaycanla bağlı olub. 1993-cü ilin yayında xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev XX yüzillikdə ikinci dəfə qazandığımız müstəqilliyin əldən getməsinə imkan vermədi, Özünə xas olan müdrikliklə ölkədəki xaosun qarşısını aldı, insanların qəlbində sabaha ümid işığı yandırdı. Ulu Öndər həmin çətin dövrdə Azərbaycanın gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyan bir sıra mühüm qərarlar qəbul etdi. O cümlədən Onun rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını təmin etdi, dövlətimizin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipinin, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz qorunmasının bünövrəsini qoydu. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgüsünü özünün gələcək inkişaf yolu kimi müəyyənləşdirməyə müvəffəq oldu. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın parlamentinə keçirilən ilk seçkilər isə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi prosesinin hüquqi bazasının yaradılmasına daha geniş imkanlar açdı. Ulu Öndərimizin fəaliyyətinin əsas istiqamətini Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması təşkil edirdi. Təsadüfi deyildir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdışından sonra xüsusi diqqət yetirdiyi sahələrdən biri ordu quruculuğu oldu.
Azərbaycanda yüksəksəviyyəli ordu quruculuğu bu gün də diqqət mərkəzində saxlanılır. Dövlət başçısı postunda fəaliyyətə başladığı ilk gündən Ümummilli Liderimizin həyata keçirdiyi strateji əhəmiyyətli tədbirləri və ənənələri uğurla davam etdirən Prezident, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev ordu quruculuğunu dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib. Bu da onunla bağlı idi ki, Azərbaycan düşmən təcavüzünə məruz qalmışdı. Ərazi bütövlüyü məsələsində prinsipial mövqedən çıxış edən Prezident İlham Əliyev həmişə qətiyyətlə bəyan edirdi ki, sülh danışıqları nəticə verməyəcəyi təqdirdə respublikamız öz ərazi bütövlüyünü Ordusunun gücü ilə təmin edəcək və belə də oldu. Azərbaycanın əzəli dədə-baba torpaqlarının erməni qəsbkarları tərəfindən 30 ilə yaxın bir müddətdə zəbt olunması, ayrı-ayrı xarici dövlətlərin və bəzi beynəlxalq təşkilatların buna göz yumaraq təcavüzkara dəstək vermələri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün yaradılan ATƏT-in Mink qrupunun səmərəsiz fəaliyyəti problemin həllinin uzanmasına gətirib çıxarmışdı. Prezident İlham Əliyev 27 sentyabr 2020-ci il tarixində saat 11:50-də xalqa müraciət edərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdə müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi, dinc sakinlərimizi atəşə məruz qoyması haqda məlumat verdi. “Vətən müharibəsi”, “İkinci Qarabağ müharibəsi”, “Dəmir yumruq” əməliyyatı kimi tarixə düşən müharibə çox uzun sürmədi. Cəmi 44 gün davam edən müharibə Azərbaycanın müzəffər Ordusunun şanlı qələbəsi ilə başa çatdı. Azərbaycan dövləti özünün ərazi bütövlüyünü qısa zaman ərzində bərpa etməklə nəinki ermənilərə, o cümlədən bütün dünyaya nəyə qadir olduğumuzu göstərdi.
Bu gün Azərbaycanda hər kəs xoş ovqatla qələbə sevincini yaşayır. Üç onillik ərzində qaçqınlıq taleyi yaşayan insanlar artıq öz doğma yurdlarına dönəcəkləri günü səbirsizliklə gözləyirlər.
Aylar, illər bir-birini əvəzləsə də, Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın yaddaşında Azərbaycanın xilaskarı, əvəzi olmayan dövlət xadimi, böyük siyasi Lider kimi əbədi yaşayacaq. Onu yalnız azərbaycanlılar deyil, başqa xalqların çoxsaylı nümayəndələri də həmişə sevgi və məhəbbətlə anacaqlar. Onun yaddaşlara həkk olunan əziz xatirəsi hər bir kəsin qəlbində dərin kök salaraq yaşayır və yaşayacaq.
Adilə Abasova,
YAP Veteranlar Şurasının üzvü,
2-ci dərəcə dövlət müşaviri,
BDU-nun professoru

 
  • Oxunub:  2130  |  
  • Tarix:  04-05-2021  |  
  •    Çap et   |  
Azərbaycanla Türkiyə arasındakı möhkəm əlaqələrin təməlində iki ölkə xalqlarının qardaşlığı və liderlərin siyasi iradəsi dayanır

07 May 13:30
“Kimya və kimya mühəndisliyində dayanıqlı inkişaf” konfransının qalibləri mükafatlandırılıb
07 May 13:27
TARİXİ ZƏFƏR ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİNİN TƏNTƏNƏSİ, MÜZƏFFƏR ALİ BAŞ KOMANDAN İLHAM ƏLİYEVİN QÜDRƏTİNİN TƏCƏSSÜMÜDÜR!
07 May 13:16
İtkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilərək nəşi aidiyyəti üzrə verilib
07 May 12:58
Bu günümüz və sabahımız Ülu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı özül üzərində ucalır
07 May 12:46
Milli Məclisin deputatı Əliabbas Salahzadə seçicilərlə növbəti görüş keçirib
07 May 12:43
Ötən il İTSDA bütün tibb müəssisələrində koronavirus ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edənlərə 169.4 milyon manat müddətli əlavə və mükafat ödəyib
07 May 12:05
Prezident İlham Əliyev Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edib
07 May 11:28
Azərbaycanla Gürcüstan dəmir yolları əməkdaşlığa dair sənəd imzalayıb
07 May 11:23
Paytaxtın daha bir ərazisində cib tipli avtobus dayanacaq məntəqələri və nizamlanan piyada keçidi təşkil edilib
07 May 11:16
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında konfrans: Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasəti
07 May 10:51
“Avro-2020”nin kubokunun Bakı səyahəti
07 May 10:47
Şuşanın içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün magistral su kəmərinin tikintisinə başlanılıb
07 May 10:45
Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya kuboku yarışlarına start verilib
07 May 10:44
Ro-Pax tipli “Azərbaycan” gəmi-bərəsi ilk səfərinə çıxıb
07 May 10:06
AVRO-2020-nin kuboku Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub
07 May 09:02
Azərbaycanla Türkiyə arasındakı möhkəm əlaqələrin təməlində iki ölkə xalqlarının qardaşlığı və liderlərin siyasi iradəsi dayanır
07 May 08:59
Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşımızın reallıqları
07 May 08:56
Tarixi şəxsiyyət, əbədiyaşar Lider - HEYDƏR ƏLİYEV
07 May 08:46
8 may tarixi bundan sonra Şuşanın işğalı günü kimi qeyd edilməyəcək
07 May 08:42
Elşad Musayev: Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi sayəsində Zəngəzur dəhlizi mütləq reallaşdırılacaq
07 May 08:41
Əsli Kazımova: Zəngilan rayonu ərazisində beynəlxalq hava limanının inşa edilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir
07 May 08:38
Abutalıb Səmədov: Azərbaycan dövləti bütün səylərini Böyük Qayıdışın reallaşması üçün səfərbər edib
07 May 08:37
Arzuxan Əlizadə: Hər hansı bir təxribat Azərbaycan Ordusu tərəfindən ən ağır şəkildə cavablandırılacaq
07 May 08:35
Əli Kərimlinin yeni yalanları...
07 May 08:34
Paşinyan yeni repressiya dalğasına start verib
07 May 08:32
Azərbaycan dövlətinin növbəti humanist addımı
07 May 08:31
Peyvənd olunsaq da, gigiyena qaydalarına əməl etməliyik
07 May 08:29
Azərbaycançılıq xalqımızın milli-tarixi sərvətidir
06 May 20:51
Milli Məclisdə Azərbaycan-Venesuela əlaqələri müzakirə olunub
06 May 20:47
Samir Nuriyev: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri dövlətimizin başçısının daim diqqət mərkəzindədir
06 May 20:43
Səfir: Qazaxıstan həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib
06 May 20:05
YAP Gənclər Birliyi “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji vəziyyətin bərpasında gənclərin rolu” mövzusunda görüş keçirib
06 May 19:06
YAP Xəzər rayon təşkilatının nümayəndələri şəhid Rəşad Şiriyevin ailəsini ziyarət ediblər
06 May 19:03
YAP Qusar rayon təşkilatı "Heydər Əliyev siyasətinin parlaq nəticəsi: Qalib Azərbaycan" mövzusunda tədbir keçirib
06 May 18:53
Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı Rusiyanın xarici işlər nazirinə müraciət ünvanlayıb
06 May 18:51
BDU-da dəyirmi masa: Heydər Əliyev gənclər siyasətinin banisidir
06 May 18:49
Ermənilərin müharibədən əvvəlki və postmüharibə dövründəki ritorikasında nifrət nitqi ilə bağlı hesabat təqdimat olunub
06 May 18:43
Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 15-16-da keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb
06 May 18:27
Milli Məclisdə Vətən müharibəsinin qəhrəmanları və jurnalistlərlə görüş keçirilib
06 May 18:14
Ombudsmanın ermənilərin azərbaycanlılara qarşı nifrət nitqinə dair hesabatında Ermənistanın terrorçu mahiyyəti faktlarla göstərilir
06 May 18:02
Deputat: Azərbaycan ombudsmanının hesabatı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı nifrət bəslədiklərini açıq-aşkar göstərir
06 May 17:59
Baş Prokurorluq: Azərbaycandan Rusiyaya bir nəfər ekstradisiya edilib
06 May 17:58
Azərbaycan ombudsmanı Ermənistan ombudsmanının regionda sülhə zərbə vuran fəaliyyəti haqqında Mişel Başele və Dunya Miyatoviçə məktub ünvanlayıb
06 May 17:52
UNEC-də Heydər Əliyev və Azərbaycanda iqtisadi islahatlar mövzusunda konfrans təşkil edilib
06 May 17:48
Apreldə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 919 - Çağrı mərkəzinə 9532 zəng daxil olub
06 May 16:49
Azərbaycanda koronavirusa 844 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
06 May 16:45
Gürcüstanla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələr və ticarət dövriyyəsinin genişləndirilməsi üçün geniş imkanlar var
06 May 16:44
Nazir: Apreldə qeyri-neft ixracı 62,5 faiz artıb
06 May 16:23
Azərbaycan Tibb Universiteti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
06 May 16:17
Vladimir Zelenski ABŞ-ın Dövlət katibi ilə görüşüb
06 May 16:14
Deputat: Dünya ictimaiyyətinin həqiqətləri bilməsi informasiya müharibəsində əsas hədəflərimizdən biri olmalıdır
06 May 16:12
Minskdə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Nəcəfqulu Rəfiyevin xatirəsi yad edilib
06 May 16:09
Yüz gənc hüquqşünas prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul edilib
06 May 15:40
Mariya Odriskol : Faşizmin izləri insanı dəhşətə gətirir
06 May 15:34
ANAMA-ya daxil olan 3 minə yaxın çağırış nəticəsində mindən çox partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb
06 May 15:13
İyirmi üç yaşayış məntəqəsində subartezian quyuları qazılacaq – SƏRƏNCAM
06 May 15:12
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 98 illiyinə həsr olunan bilik yarışı keçirilib
06 May 15:09
Pirallahı rayonunda 15 may – Beynəlxalq Ailə Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib
06 May 14:51
Türkiyə XİN: Latviya parlamentinin saxta “soyqırımı” ilə bağlı qərəzli qərarını rədd edirirk
06 May 14:44
Fərid Şəfiyev: Hazırda Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycanofobiya hökm sürür
06 May 14:26
Mədəni müxtəlifliyin rəmzi – Ramazanın birliyi
06 May 14:21
Dövlət Miqrasiya Xidməti vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması istiqamətində mütəmadi olaraq zəruri tədbirlər görür – MÜSAHİBƏ
06 May 14:18
FHN-in Akademiyası ilə DİN-in Polis Akademiyası arasında elm və təhsilə dair əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
06 May 14:16
Fermerlər təsərrüfatlarında zərərvericilərin vəziyyətini SMS ilə öyrənə biləcəklər
06 May 14:11
YAP Suraxanı rayon təşkilatının nümayəndələri şəhid ailəsini ziyarət ediblər
06 May 13:44
Mayın 10-dan Azərbaycanda 18 yaşına çatmış vətəndaşların vaksinasiyası başlanır
06 May 13:41
Hulusi Kılıç: Ermənilərin müharibə cinayətlərinin araşdıracaq komissiya tarixi missiya həyata keçirəcək
06 May 13:28
“Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli” monoqrafiyasının təqdimatı olub
06 May 13:17
Teymur Musayev: Ramazan bayramı günlərində əlavə məhdudiyyətlər tətbiq olunmayacaq
06 May 13:01
Səhiyyə işçilərinin 90 faizə qədəri koronavirusa qarşı peyvənd olunub

Video

 
»»»
 

»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
HAVA HAQQINDA