Ana səhifə »  Qəzetin pdf formatı »  Azərbaycanın “dəniz gücü”: ənənə və XXI əsrin tələbləri səviyyəsində inkişaf (II hissə)
A+   Yenilə  A-
Azərbaycanın “dəniz gücü”: ənənə və XXI əsrin tələbləri səviyyəsində inkişaf (II hissə)

Biz Azərbaycanın “dəniz gücü”nün təhlilini davam etdiririk. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) yeni geostrateji və coğrafi-iqtisadi reallıqlar şəraitində Azərbaycan ərazisindən tranzit yüklərin daşınması, ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi və tranzit potensialının reallaşdırılması aspektində mühüm rolunun, əlbəttə, daha geniş analizinə ehtiyac duyulur. Lakin vurğulamaq istədiyimiz məqamlar da bu prosesin başlıca məzmununu dərk etməyə imkan verir. Prezident İlham Əliyevin qlobal miqyaslı təşəbbüsləri sayəsində öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyan, bütün sahələrdə çox ciddi nailiyyətlər qazanan "Azərbaycan Dəniz Gəmiçiliyi" Xəzər hövzəsində ən böyük potensiala malik quruma çevrilib. Bu proses hazırda sistemli olaraq davam etdirilir. Son illər QSC ilə bağlı həyata keçirilən proqramlar həmin kontekstdə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Həmin bağlılıqda məsələnin geosiyasi aspekti üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Genişlənən imkanlar: Xəzər hövzəsində liderliyin təmini naminə

Birinci yazıda vurğulamışdıq ki, hazırda Xəzər hövzəsində 200-dən çox gəmisi ilə ən böyük donanmaya malik qurum “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”dir. Onun tərkibində müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən struktur vahidləri vardır. Onlara nəqliyyat, ixtisaslaşdırılmış funksiyaya malik donanma və təmiredici zavodlar daxildir. Göründüyü kimi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” çoxfunksiyalı və daim inkişafda olan strukturdur. Bu gün onun sərəncamında 20 tanker var. Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə daha 4 tanker də inşa edilir. Bundan əlavə, müxtəlif təyinatlı gəmilərin inşası ilə bağlı danışıqlar aparılır. QSC quru yük, konteyner daşıyan, kran, yanğınsöndürən, yedək-təchizat, təchizat və nəqliyyat gəmiləri ilə də təchiz olunacaq.

Dövlət başçısının iştirakı ilə suya salınan “RoPax” tipli yeni “Azərbaycan2 gəmi-bərəsi Xəzərdə ən çox avtomobil və TIR götürən gəmi olacaq. “Azərbaycan” gəmi-bərəsi 56 vaqon, 50 TIR, həmçinin 100 sərnişin götürəcək. Heyət sayı 30 nəfərdən ibarət olacaq unikal gəmi-bərənin uzunluğu 154,5, eni 17,7 metr, sürəti 14 uzelə bərabərdir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, “Azərbaycan” gəmi-bərəsi və inşa olunan daha 1 ədəd eyni tipli bərə gəmisi “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi üzrə Xəzər üzərindən keçən tranzit yüklərin daşınmasında geniş surətdə iştirak edəcək. Onu da qeyd edək ki, Bakı gəmiqayırma zavodu regionda ən müasir və unikal gəmi tikintisi potensialına malikdir. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” onun imkanlarından geniş istifadə edir.

Yuxarıda vurğulanan faktlara onu da əlavə edək ki, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin bərələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşıma zəncirinin mühüm həlqəsidir. Məhz bu qurum Xəzərin şərq və qərb sahillərindəki dəmir yollarını dəniz üzərində birləşdirir. Bu gün “Azərbaycan Dəniz Gəmiçiliyi” Xəzər dənizində yeganə bərə operatorudur. Qurum tam gücü və funksiyaları ilə ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi və tranzit potensialının reallaşdırılmasına xidmət edir.

Bunlar bir daha onu təsdiq edir ki, Azərbaycanın “dəniz gücü”nün əsas təmsilçisi olan "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" ancaq statik funksiyalar yerinə yetirən struktur vahidi deyil. Əksinə, bu qurum daim özünü inkişaf etdirən və funksional imkanlarını mütəmadi genişləndirən dinamik təşkilatdır. QSC-nin fəaliyyəti bütövlükdə ölkənin davamlı inkişaf kursunun tərkibinə üzvi surətdə daxildir. O, faktiki olaraq, Azərbaycanın “quruda” inkişafını “dənizdə” tamamlayan çevik strukturdur. Bu keyfiyyətdə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Azərbaycan dövləti üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məsələnin həmin tərəfinə iki aspektdə yanaşmaq doğru olardı.

Birinci aspekt “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Xəzərdə öz funksiyasını tranzit-nəqliyyat potensialı kontekstində yüksək səviyyədə yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Onun konkret əlaməti qurumun etibarlı tərəfdaş kimi müxtəlif tranzit proseslərində iştirakından ibarətdir. Regional və beynəlxalq layihələr çərçivəsində QSC-nin imkanlarından geniş istifadə olunur. Xarici tərəfdaşlar Azərbaycanın bu qurumuna tam etibar edirlər. İkinci aspekt “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin “Şimal-Cənub” və “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizlərində özəl funksiya yerinə yetirməsi ilə əlaqəlidir. Belə ki, hər iki istiqamət üzrə yükdaşımalar məhz Xəzərin Azərbaycan sektorunda qovuşur. Bu isə təşkilat qarşısında sadəcə yükləri daşımaq kimi vəzifə deyil, həm də onların tənzimlənməsi kimi logistik bir öhdəlik qoyur. Bu iki funksiyanın səmərəli surətdə uzlaşdırılması QSC-nin bugünkü fəaliyyətini təmin etməklə yanaşı, gələcək inkişaf xəttinin konkret cizgilərini də müəyyənləşdirməyə real imkan yaradır. Bu aspektdə "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin strateji hədəfləri, missiyası və dəyərləri ayrıca maraq doğurur. Qurumun xüsusi hazırladığı sənəddə həmin məqamlar öz dolğun əksini tapıb.

Strateji hədəflər və məqsədlər: regional və qlobal şərtlərin qovşağında

Qurumun öz fəaliyyətində rəhbər tutduğu əsas dəyərlər kadrların peşəkarlığı, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, keyfiyyətli xidmət və dayanıqlı inkişaf anlayışlarını əhatə edir. Kadrların peşəkarlığı xidməti və təhlükəsizliyi təmin edir. Bunun əsasında dayanıqlı inkişafa nail olunur. Həmin çərçivədə ekoloji təmizliyə əməl etmək şansı yaranır. Bu, dayanıqlı inkişaf punktunda belə ümumiləşdiririlir: “Effektiv və səmərəli idarəetməyə malik gəmiçilik şirkəti olaraq, göstərdiyimiz xidmətlərin dəyər zəncirimiz boyu bütün maraqlı tərəflərimiz üçün əlavə dəyər yaratması məqsədilə fəaliyyətimizin bütün aspektlərində dayanıqlı inkişaf yolunu tutmuşuq”. Bundan başqa, təhlükəsizliyin təmini “yüksək səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi və risklərin qarşısının alınması” əsasında reallaşdırılır.

Bu cür dəyərlərin məzmunundan QSC-nin “beynəlxalq yüklərin ahəngdar və fasiləsiz axınının təmin edilməsi və Azərbaycanın regional nəqliyyat qovşağı strategiyasına töhfə verilməsi” kimi missiyası meydana çıxır. Yuxarıda vurğuladığımız məqamlar məhz Azərbaycanın regional nəqliyyat qovşağı strategiyasının müxtəlif aspektlərini izah edir. Yəni, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”, faktiki olaraq, vahid bir strategiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərir və ona uyğun missiya daşıyır.

Bu fəaliyyət metodunun da öz məramı vardır. Bu, haqqında bəhs etdiyimiz sənəddə belə ifadə olunub: “Xəzər dənizində aparıcı mövqenin qorunub saxlanılması və Xəzərdən kənarda əməliyyatların genişləndirilməsi”. Məsələnin bu tərəfi “dəniz gücü” anlayışı kontekstində prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Aydın görünür ki, QSC-nin fəaliyyəti daim inkişaf və təkmilləşmə ilə yanaşı, fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi tələbi ilə də müəyyən olunur. Bu isə Azərbaycanın gələcəkdə də Xəzərdə öz liderliyini saxlamaq niyyətində olduğunu göstərir. Konkret ifadə etsək, Azərbaycan “dəniz gücü”nü dinamik inkişaf edən mükəmməl və açıq sistem halına çatdırmaqda qərarlıdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin suverenliyi və müstəqilliyi üçün olduqca vacib bir faktordur.

Bütün bu funksiyaların öhdəsindən gəlmək üçün QSC başlıca şüar kimi “Avropa və Asiya arasında Sizin ən qısa körpünüz” lakonik tezisini seçib ki, bu da məqsədə tam uyğundur. Əlbəttə, bütün bu vurğulanan məqamların prizmasından “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin “dəniz gücü” keyfiyyətində strateji hədəfləri və məqsədləri də çox maraq doğurur. Qurum dörd əsas hədəf müəyyənləşdirib. Onlar aşağıdakılardır: “səmərəli fəaliyyət göstərən və dayanıqlı inkişafı təmin edən müasir gəmiçilik şirkətinin qurulması”, “əməliyyatların təhlükəsiz şəkildə və ətraf mühitə zərər vurmadan aparılması”, “güclü yerli kadrların hazırlanması” və “biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi və şaxələndirilməsi”.

Bu hədəflərə çatmaq üçün on altı məqsəd müəyyənləşdirilib. Onların məzmununun analizi göstərir ki, QSC, faktiki olaraq, özünü təmin edən, tələb olunan iş keyfiyyətinə hazır olan, çevik strukturlu və inkişafda olan bir qurumdur. Onun fəaliyyətində şəffaflıq başlıca yerlərdən birini tutur. Bununla yanaşı, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin əsas məqsədləri sırasında “Xəzər dənizində yükdaşımalarda aparıcı mövqenin qorunub saxlanılması” və “Xəzərdən kənarda fəaliyyətin genişləndirilməsi” müddəalarının yer alması qurumun ciddi strateji məqsədinin olduğunu ifadə edir.

Bütün bu məqamlar Azərbaycanın “dəniz gücü”nün artıq bir siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, geosiyasi və geoiqtisadi reallıq olduğunu təsdiq edir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən, dərin düşünülmüş və dəqiq əsaslandırılmış siyasəti nəticəsində ölkənin "dəniz gücü" dinamik inkişaf edən bir prosesə çevrilib. Şübhə yoxdur ki, bu dinamika daha da intensiv ritmlərdə inkişaf edəcək. Və bu prosesdə "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC öz mühüm rolunu oynamaqda davam edəcək!

 

Newtimes.az

 
  • Oxunub:  1050  |  
  • Tarix:  14-01-2020  |  
  •    Çap et   |  

Qəzetin son buraxılışı

2019-cu il Azərbaycanda dərin islahatlar ili kimi tarixə düşüb

18 Yanvar 18:52
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın vahid və dayanıqlı dünyada rolu
18 Yanvar 15:07
Əli Əhmədov: 20 Yanvar faciəsi xalqımızın azadlıq mübarizəsinin şanlı və parlaq səhifələrindən biridir
18 Yanvar 15:01
YAP İcra Katibliyində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib
18 Yanvar 14:20
99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsindən YAP-ın deputatlığa namizədi Nurlan Həsənov seçiciləri ilə ilk görüşünü keçirib
18 Yanvar 14:16
YAP-ın 98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi üzrə namizədi Sahibə Qafarova seçicilərlə ilk görüşlərini keçirib
18 Yanvar 14:13
Yeni Azərbaycan Partiyasından 100 saylı Şəmkir-Daşkəsən Seçki Dairəsi üzrə Deputatlığa namizəd Kamran Bayramovun Kür qəsəbə seçiciləri ilə görüşü keçirilmişdir
18 Yanvar 13:14
Ağdaşlı mədəniyyət işçilərinin seçimi Cavid Osmanovdur
18 Yanvar 13:10
14 saylı Xəzər seçki dairəsində 76 müşahidəçi qeydiyyatdan keçib
18 Yanvar 13:01
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının üzvləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
18 Yanvar 12:55
109 saylı Balakən seçki dairəsindən YAP-ın deputatlığa namizədi Nəsib Məhəməliyevin seçicilərlə görüşü keçirilib
18 Yanvar 12:53
Gəncənin deputatlığa namizədi Pərvin Kərimzadə 100 yaşlı seçicisinin xeyir-duasını alıb
18 Yanvar 12:50
Sosial sahədə aparılan islahatlar bu il daha geniş miqyasda davam etdiriləcək
18 Yanvar 12:42
Deputatlığa namizəd Sevinc Fətəliyevanın Hövsan seçiciləri ilə görüşü keçirilmişdir
18 Yanvar 12:38
Parlament seçkilərinə qatılan namizəd qadınların sayında artım müşahidə olunub
18 Yanvar 12:36
Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Şəkidə vətəndaşlarla görüşüb
18 Yanvar 11:59
Seçkiqabağı təşviqat necə aparılmalıdır, nələr qadağandır?
18 Yanvar 11:39
Suat Önal: "Azərbaycanda parlamentin yenilənməsi ölkənin inkişafına əlavə impuls verəcək"
18 Yanvar 11:17
20 Yanvar Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin şanlı qəhrəmanlıq səhifəsidir
18 Yanvar 11:15
Seçki hüququnun pozulmasına dair müraciətlərə baxılmasına həsr olunan seminarlar başlayıb
18 Yanvar 11:11
Seçki ilə bağlı daxil olan şikayətlərin sayı açıqlandı
18 Yanvar 11:09
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri AMEA-nın əməkdaşları ilə görüşüb
18 Yanvar 11:08
Azərbaycan regionun qüdrətli dövlətidir
18 Yanvar 11:06
"Edilən müraciətlər qərəzsiz, dəqiq, obyektiv araşdırılır" - MSK rəsmisi
18 Yanvar 10:17
2019-cu il Azərbaycanda dərin islahatlar ili kimi tarixə düşüb
17 Yanvar 22:55
Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib
17 Yanvar 21:46
Azərbaycan Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin qanunsuz həbsi ilə bağlı BMT baş katibinə məktub göndərib
17 Yanvar 21:44
Rusiya XİN: Ötən il Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq bütün əsas istiqamətlərdə yüksələn xətt üzrə inkişaf edib
17 Yanvar 21:30
Nazirlər Kabinetində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib
17 Yanvar 21:22
AMEA Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib
17 Yanvar 21:16
20 Yanvar faciəsi insanlıq əleyhinə cinayətdir
17 Yanvar 17:34
MİDA və YAP Nəsimi rayon təşkilatı 20 Yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri və əlillər ilə görüş təşkil edib
17 Yanvar 17:32
66 saylı Biləsuvar seçki dairəsində 106 müşahidəçi qeydiyyatdan keçib
17 Yanvar 17:17
“İrəli” İctimai Birliyinin “Könüllülər ili” ilə əlaqədar fəaliyyət planı müzakirə olunub
17 Yanvar 17:01
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədi Hikmət Babaoğlu Nərimanov rayon gəncləri ilə görüş keçirib
17 Yanvar 16:51
MSK nəzdində fəaliyyət göstərən Mətbuat qrupunun tərkibində dəyişiklik edilib
17 Yanvar 16:41
RF Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyev Bakıya “Əmək rəşadəti şəhəri” adı verilməsini təklif edib
17 Yanvar 16:31
Siyasi analitik: "Seçkiqabağı təbliğat və təşviqat dövründə gənclər öz potensiallarını göstərməlidirlər"
17 Yanvar 16:29
YAP Goranboy rayon təşkilatı təbliğat kampaniyasına start verib
17 Yanvar 16:26
17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi üzrə deputatlığa namizəd Elnur Allahverdiyev seçicilərlə ilk görüşünü keçirib
17 Yanvar 16:15
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda 20 Yanvar şəhidlərinə həsr olunan tədbir keçirilib
17 Yanvar 16:11
Naqif Həmzəyev: Ermənistan heç bir sahədə Azərbaycanla rəqabət aparmaq imkanında deyil
17 Yanvar 16:08
Xətai rayonunda YAP-ın namizədlərinin seçki qərərgahı təbliğat-təşviqat kampaniyasına start verdi
17 Yanvar 16:06
Ali Məhkəmənin sədri Salyanda vətəndaşları qəbul edib
17 Yanvar 16:03
Müdafiə naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi ilə görüşüb
17 Yanvar 15:59
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində ötən ilin yekunları müzakirə olunub
17 Yanvar 15:58
Millət vəkili seçilərəmsə əlimdən gələni edəcəm ki, insanlar mənə səs verdikləri üçün təəssüflənməsinlər
17 Yanvar 15:53
Prezident Kitabxanasında 20 Yanvar şəhidlərinə həsr edilmiş foto və kitab sərgisinin açılışı olub
17 Yanvar 15:51
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ötən ilin yekunları ilə əlaqədar hesabat verib
17 Yanvar 15:45
Milli Kitabxanada 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş kitabların və elektron məlumat bazasının təqdimatı olub
17 Yanvar 15:41
Yeni Azərbaycan Partiyası pulsuz efir hüququndan imtina ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdi
17 Yanvar 15:35
Yeni Azərbaycan Partiyası öz gücünü xalqdan alır və seçkilərdə də bu amil vacib şərtlərdən biridir
17 Yanvar 15:31
YAP Oğuz rayon təşkilatı təbliğat-təşviqat kampaniyasına start verib
17 Yanvar 15:30
“Aparılan islahatlar parlament seçkilərində gənclərin yeni ideyalarla iştirakına stimul verəcək” - Arye Qut
17 Yanvar 15:26
AzMİU-da 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
17 Yanvar 15:18
Hüseynbala Mirələmov: 2020-ci ilin Azərbaycanda "Könüllülər ili” elan edilməsinin böyük rəmzi mənası var
17 Yanvar 15:16
Qazaxıstanlı ekspert: “Azərbaycandakı seçkilər digər ölkələr üçün müsbət nümunə olacaq”
17 Yanvar 15:03
Naftalanda da YAP üzvləri fəallıqları ilə fərqlənirlər
17 Yanvar 14:57
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
17 Yanvar 14:56
İlahiyyat İnstitutunda qış imtahan sessiyası davam edir
17 Yanvar 14:52
Şəmkirdə 3 istiqamət üzrə 32,9 kilometrlik yol yenidən qurulub
17 Yanvar 14:46
YAP Samux rayon təşkilatı təbliğat kampaniyasına başlayıb
17 Yanvar 14:43
YAP Xəzər rayon təşkilatı təbliğat-təşviqat kampaniyasına start verib
17 Yanvar 14:34
Prezidentin köməkçisi: Ermənistan tərəfi münaqişənin həlli ilə bağlı cəfəng fikirlər söyləmək əvəzinə lazımi addımları atmalıdır
17 Yanvar 14:29
Gəncədə seçkiqabağı təşviqat kampaniyasına start verildi
17 Yanvar 14:25
Pərvin Kərimzadə: Ölkəmizin MDB tarixində ən böyük sosial paketə imza atıb
17 Yanvar 14:23
Hikmət Hacıyev: Aİ-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı ardıcıl mövqeyini yüksək qiymətləndiririk
17 Yanvar 14:20
Ukraynalı jurnalist: Azərbaycanın yeni parlamenti ölkədə aparılan islahatlara müvafiq olacaq
17 Yanvar 14:14
Xaçmazda 9 fevral 2020-ci il tarixdə keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərə təbliğat-təşviqat kompaniyasına start verildi
17 Yanvar 14:12
Ravalpindidə Azərbaycan-Pakistan işçi qrupunun növbəti görüşü keçirilib
17 Yanvar 14:08
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA