Ana səhifə »  Siyasət »  Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan müstəqil dövlətdir, qürurlu dövlətdir və gələcəyə çox nikbin baxan dövlətdir
A+   Yenilə  A-
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan müstəqil dövlətdir, qürurlu dövlətdir və gələcəyə çox nikbin baxan dövlətdir

Dövlət başçısı inkişafımızı, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsini gözü götürməyən antimilli dairələrə səslənərək qətiyyətlə bildirib ki, heç kim, heç bir kənar qüvvə bizim işimizə müdaxilə edə və bizim iradəmizə təsir göstərə bilməz
Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, müstəqillik qazanmaq, öz dövlətini qurmaq heç də bütün xalqlara müyəssər olmayıb. Xalqımız isə daim azadlıq arzusu ilə yaşayıb və ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində tarixi şəraitdən bəhrələnərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa edib. Qısa müstəqillik tariximiz heç də hamar olmayıb - bir sıra çətinliklərlə, müstəqilliyimizə qarşı yönələn daxili və xarici təhdidlərlə üzləşmişik. Ancaq dövlət, lider və xalq vəhdəti sayəsində təhlükələri dəf etməyə və gücümüzü, qüvvəmizi ölkəmizin inkişafına, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə yönəltməyə nail olmuşuq. Uğurlarımız az deyil. Bu gün Azərbaycan dünyada heç bir qlobal güc mərkəzinin diktat dili ilə danışa bilmədiyi, əksinə, milli maraqlarını qətiyyətlə qoruyan, tam müstəqil siyasət aparan ləyaqətli və güclü dövlət kimi tanınır. Prezident İlham Əliyev noyabrın 26-da Konqres Mərkəzində Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdə söylədiyi dərinməzmunlu nitqində hər bir azərbaycanlıda qürur doğuran bu reallığa xüsusi diqqət çəkib. “Bizim müstəqilliyimiz başlıca vəzifəmizdir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, qürurlu dövlətdir və gələcəyə çox nikbin baxan dövlətdir”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
Tarixdə heç bir kənar qüvvə bizim xoşbəxtliyimizi istəməyib
Bəhs olunan nitqində Prezident İlham Əliyev gənclərə üz tutaraq onlara tariximizi yaxşı öyrənməyi tövsiyə edib. Dövlət başçısının gənclərə belə bir tövsiyə verməsi isə heç də təsadüfi deyil. Ölkəmizin gələcəyi bugünkü gənclərin əlində olacaq. Bu gün institut, universitet auditoriyalarında əyləşən tələbələr tariximizi öyrənməsələr, dost və düşmənlərimizi yaxşı tanımasalar, təbii ki, müstəqilliyimizi də irəli apara bilməzlər. Tarixi ilk növbədə ondan ibrət götürmək, dost və düşmənlərimizi tanımaq, buraxılan səhvlərin bir daha təkrarlanmaması naminə öyrənmək lazımdır. Uzaq keçmişimizi demirik, yaxın tariximizdə hansı fəlakətlərlə üzləşməmişik? Milli-mənəvi dəyərlərimizə, ərazilərimizə, dövlətçiliyimizə nə qədər basqılar, qəsdlər edilib! Özümüzün də yol verdiyimiz nöqsanlar az olmayıb. Bəzən biganəlik göstərmişik, digər halda düşmənlərimizi süfrəmizin başında əyləşdirmişik. Bütün bunlar da sonradan tariximizdə bir sıra arzuolunmaz səhifələrin yazılması ilə nəticələnib - əcdadlarımızın qurduqları dövlətlər süqut edib, ərazi itkilərinə məruz qalmışıq.
Deyilənlərin təsdiqi olaraq Prezident İlham Əliyevin bəhs olunan nitqində xatırlatdığı ayrı-ayrı məqamlara diqqət yetirək. Götürək elə XX yüzillikdə qurduğumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəni idarə edə bilmirdi. Xarici hərbi missiyaların rəhbərləri qərarlar qəbul edirdilər. Hətta bizim o vaxt qəbul edilmiş birinci dövlət bayrağımız xarici hərbi missioner tərəfindən dəyişdirildi. Ultimatum qoyuldu, tarixçilər bunu yaxşı bilirlər. Müstəqil dövlətin rəhbərliyinə ultimatum qoyuldu ki, siz bu bayrağı dəyişdirməlisiniz və dəyişdirdilər. Ondan sonra indiki üçrəngli bayraq təsis edildi. Ona görə ki, hətta o dövrlərdə müstəqillik yarımçıq idi, natamam idi. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. Bu, bir daha onu göstərir ki, müstəqilliyi əldə etmək onu qoruyub saxlamaqdan daha asandır. Müstəqilliyi qorumaq, onu müdafiə etmək, onu gücləndirmək böyük siyasi biliklər, böyük cəsarət tələb edir”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb.
Azərbaycan xalqı dövlət quruculuğu ilə bağlı çətin məqamları növbəti dəfə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaşadı. 1992-ci ildə hakimiyyəti zorla, qeyri-qanuni yollarla mənimsəyən AXC-“Müsavat” iqtidarının səriştəsizliyinin, o dövrdə müxtəlif yüksək vəzifələri tutan “liderlər”in sırf şəxsi maraqlardan çıxış etmələrinin acı fəsadları idi ki, xalqımız çox acınacaqlı vəziyyətlə üzləşmişdi. Respublikamızda dövlət idarəçiliyi iflic hala düşmüşdü. Mərasimdə də qeyd olunduğu kimi, AXC-“Müsavat” cütlüyünün birillik hakimiyyəti dövründə ölkə prezidentinin kabinetinin qapısını xarici səfirlər ayaqları ilə açırdılar, ona göstərişlər verirdilər. O da məzlum bir adam kimi həmin göstərişləri yerinə yetirirdi. Ölkəni xaos, anarxiya bürümüşdü və bundan istifadə edən düşmən torpaqlarımızın işğalını davam etdirirdi. Belə vəziyyətdə XX yüzillikdə ikinci dəfə qazanılan müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükəsi yaranmışdı.
Təəssüf doğuran haldır ki, o dövrdə respublikanı çıxılmaz vəziyyətə sürükləyənlərin bir çoxu bu gün yenə də heç nə olmayıbmış kimi, məsuliyyətsiz çıxışlar edərək ölkəmizdəki sabitliyə, inkişafımıza xələl gətirməyə çalışırlar. Həmin meydan “qəhrəmanları” “bəlkə də, qaytardılar xülyalarını” gerçəkləşdirmək üçün xaricdəki anti-Azərbaycan dairələri ilə koordinasiya edilmiş şəkildə fəaliyyət göstərirlər.
Lakin bu gün Azərbaycada güclü dövlət var, bu dövlət cəmiyyətin, xalqın dəstəyinə, həmrəyliyinə, monolit gücünə arxalanaraq müstəqilliyimizə qarşı yönələn istənilən təhdidləri qətiyyətlə dəf edir. Biz son 16 ildə xaricdəki anti-Azərbaycan dairələrin müxtəlif rəngli inqilabları Azərbaycana da daşımaq cəhdlərinin şahidi olmuşuq. Nəticə eynidir - antimilli dairələr həmişə qarşılarında Azərbaycan dövlətinin güclü iradəsini, xalqımızın sərt təpkisini görüblər və beləliklə də, ölkəmizdə inqilab ssenariləri, şər-böhtan kampaniyaları həmişə uğursuzluğa düçar olub. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz: “Gənclər özləri də bilməlidirlər, tarixi yaxşı bilməlidirlər. Əgər tarixi yaxşı bilsələr, görərlər ki, tariximizdə heç vaxt heç bir kənar qüvvə, heç bir yad dairə bizim xoşbəxtliyimizi istəməyib, əksinə, bizi əzmək istəyib, özünə ram etmək istəyib, sərvətlərimizi talamaq istəyib, bizi alçaltmaq istəyib. Əgər belə olmasaydı, bizim çoxəsrlik tariximizin böyük hissəsi müstəmləkəçilik tarixi olmazdı. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim müstəqillik dövrlərimiz Azərbaycan xalqının tarixində çox məhduddur. Məhz ona görə ki, aldanmışıq, əzilmişik. Buna imkan vermək olmaz və verməyəcəyik, biz möhkəm dayanmışıq. Heç kim bizim işimizə müdaxilə edə bilməz, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz”.
Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolu Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Tarixdə lider anlayışı həmişə aktual olub. Məhz güclü və müdrik liderlər çətin məqamlarda öz xalqına düzgün yol göstəriblər və xilaskarlıq missiyasını yerinə yetiriblər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti buna bariz nümunədir.
Məlumdur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana bir-birindən fərqli qütblərdə dayanan iki ideoloji mühitdə rəhbərlik edib. Lakin şərait, ideoloji tələblər müxtəlif olsa da, Heydər Əliyevin milli ruhu və uzaqgörənliyi Onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dönəmdə - istər keçmiş sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində respublikamızın böyük uğurlar əldə etməsinə yol açıb. Keçmiş sovet dövrü milli respublikalar, o cümlədən də Azərbaycan üçün bir sıra qadağalarla səciyyələnirdi. 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyev isə rejimin buxovlarını məharətlə sındıraraq milli dirçəlişə, gələcəkdə müstəqil yaşamağa zəmin ola biləcək fundamental əsaslar yaratmağa nail oldu. Heydər Əliyev qısa müddətdə respublikamızı keçmiş ittifaqın aqrar əlavəsindən çıxardaraq yüksək texnologiyalı sənaye inkişafına istiqamətləndirdi.
Növbəti mərhələdə Ulu Öndərin Azərbaycan naminə fəaliyyəti respublikamızın müstəqillik qazandığı dövrə təsadüf edir. Bu mərhələdə Ulu Öndər respublikamızda müasir, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğuna nail olmaq üçün çox mühüm qərarlar qəbul edib. Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Ulu Öndər müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsaslarını hələ Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə yaratmağa başlamışdı. Tam cəsarətlə demək mümkündür ki, Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolunun, qurtuluş tarixinin əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin səyləri və cəsarəti sayəsində məhz qədim diyarda - Naxçıvanda qoyulub. Məlumdur ki, keçmiş ittifaq rəhbərliyinin getdikcə artan təzyiqləri ilə üzləşən Ulu Öndər Heydər Əliyev 1990-cı ildə Moskvadan Bakıya qayıtmaq məcburiyyətində qaldı. Lakin imperiya nökərləri - bəhs olunan dövrdə Azərbaycanın rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışını kresloları üçün təhlükə hesab edərək Onun paytaxtda qalmasını əngəllədilər. Ulu Öndər doğulduğu Naxçıvana üz tutdu və burada insanlar Onu böyük sayğı ilə qarşıladılar. Həmin ilin payızında Heydər Əliyev Babək rayonunun Nehrəm kəndindən Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə deputat seçildi. Ulu Öndər, eyni zamanda, Naxçıvan Ali Sovetinə də deputat seçilmişdi. Muxtar Respublikanın Ali Sovetinin seçkilərdən bir qədər sonra - 17 noyabr 1990-cı il tarixində çağırılan sessiyasına Sədrlik Heydər Əliyevə həvalə olundu. Həmin sessiyada Heydər Əliyevin cəsarəti, milli təəssübkeşliyi, xalqına bağlılığı bütün cəhətləri ilə bir daha özünü büruzə verdi. Sessiyada Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin o vaxtlar çoxlarının tanımadığı üçrəngli bayrağı Naxçıvan Ali Məclisində qaldırıldı. Ulu Öndər xalqda müstəqillik uğrunda mübarizə əzmini möhkəmləndirməyə çalışırdı. Onun çağırışı ilə Naxçıvanın 1991-ci il martın 17-də keçmiş Sovet İttifaqının saxlanması ilə bağlı keçirilən referenduma qatılmaması Azərbaycan xalqının müstəqillik ideyalarına inamını artırdı, insanlarda qarşısıalınmaz mübarizə əzmi yaratdı. Halbuki respublikanın o vaxtkı rəhbərliyinin təhriki ilə həmin saxta referenduma Azərbaycan da qoşulmuşdu.
Tale elə gətirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq missiyası da elə Ulu Öndərin çiyinlərinə düşdü. Prezident İlham Əliyev bəhs olunan nitqində vurğulayıb ki, müstəqilliyə gedən yol da Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. “Müstəqillik 1993-cü ildə də əldən gedirdi, əgər Heydər Əliyev gəlməsəydi. O, müstəqilliyi qorudu, saxladı, gücləndirdi, bizi düz yola gətirdi. Biz də Onun yolu ilə gedirik, müstəqilliyi möhkəmləndiririk və möhkəmləndirəcəyik”, - deyə dövlət başçımız vurğulayıb.
Biz yuxarıda ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində XX yüzillikdə ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşan Azərbaycanın necə böyük çətinliklərlə üzləşdiyindən qısaca söhbət açdıq. Həmin dövrdə xalq üzünü özünün sınanmış oğlu Heydər Əliyevə tutaraq Onun Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəlməsini təkidlə tələb etdi. Ulu Öndər çətin dövrdə xalqını tək buraxmadı, onun yanında olmağa qərar verdi. Xalqın təkidli istəyi ilə ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbərliyinə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev Öz qətiyyəti və müdrikliyi sayəsində müstəqilliyimizi qorumağa, ölkəmizin gələcək inkişafı üçün möhkəm təməllər yaratmağa nail oldu.
Mübariz ABDULLAYEV

 
  • Oxunub:  6300  |  
  • Tarix:  29-11-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsini ehtiramla yad edirəm

14 Dekabr 23:26
Heydər Əliyev Sarayında növbəti “Zima-2019” Beynəlxalq Uşaq Festivalı keçirilib
14 Dekabr 23:06
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Avropa Parlamentinin deputatlarına məktub göndərib
14 Dekabr 23:02
Elçin Əhmədov: Bəzi dairələr qondarma “erməni soyqırımı”nı Türkiyəyə qarşı siyasi təzyiq vasitəsinə çeviriblər
14 Dekabr 22:53
Xristian Yohannes Henrix: Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar ölkənin daha da inkişafını təmin edəcək
14 Dekabr 22:31
Bakıda Azərbaycanın Rus İcmasının V qurultayı keçirilib
14 Dekabr 22:12
Dilarə Seyidzadə: Ulu Öndər Azərbaycanın müstəqilliyini öncədən görürdü və bütün addımları buna hesablanmışdı
14 Dekabr 13:08
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Study UK Alumni Awards 2019”un qaliblərinin elan olunması mərasimində iştirak edib
14 Dekabr 13:02
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasət Akademiyası “Azərbaycan Respublikasının enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi siyasəti” mövzusunda növbəti kurs təşkil edib
14 Dekabr 11:43
YAP Bərdə rayon təşkilatının bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar seçicilərlə görüşləri davam edir
14 Dekabr 11:39
Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar Pirallahı rayon Ağsaqqallar Şurasının seçicilər ilə görüşü keçirilib
14 Dekabr 11:16
Şahin İsmayılov: Sağlam gənclik həm də sağlam gələcək deməkdir
14 Dekabr 11:00
Hadi Rəcəbli: Azərbaycan dövlətinin sosial mahiyyəti davamlı olaraq güclənir
14 Dekabr 10:57
YAP Xəzər rayon təşkilatında bələdiyyə seçkilərinin təbliğat kampaniyası çərçivəsində görüş keçirilib
14 Dekabr 10:40
Sevinc Hüseynova: Qadınlar ölkəmizin ictimai həyatında fəal iştirak edirlər
14 Dekabr 08:04
Serj Sarkisyana qarşı cinayət işi Paşinyanın rəqiblərini siyasi fəaliyyətdən çəkindirmək cəhdlərindən biridir
14 Dekabr 08:03
“Nar” abunəçilərinin nəzərinə!
14 Dekabr 08:01
Azərbaycanın regionlarında elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi uğurla tətbiq olunur
13 Dekabr 23:34
“Rossiyskaya qazeta” Moskvada “Heydər Əliyev: Şəxsiyyət və zaman” üçcildliyinin təqdimatı barədə məqalə dərc edib
13 Dekabr 23:09
Leyla Abdullayeva: Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovun müsahibəsinə Yerevanın reaksiyası olduqca qəribədir
13 Dekabr 22:54
“Yehovanın Xristian Şahidləri” Avropa Assosiasiyasının nümayəndələri Dövlət Komitəsində olublar
13 Dekabr 22:48
Azərbaycan Texniki Universiteti Almaniyanın ali məktəbləri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
13 Dekabr 22:38
Azərbaycan ilə Latviya parlamentləri arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
13 Dekabr 21:47
XİN: ABŞ Senatının qondarma “erməni soyqırımı”nı tanıyan qətnaməsi qərəzli və hüquqi əsası olmayan sənəddir
13 Dekabr 21:40
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə BP Eksploreyşn Limited arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
13 Dekabr 21:32
Kolumbiyalı nazir: Azərbaycanla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün birgə səylərin göstərilməsində maraqlıyıq
13 Dekabr 21:06
ADA Universiteti “Maliyyə” ixtisası üzrə ikili diplom proqramına başlayır
13 Dekabr 20:56
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası dövlətimizin qarşısında duran mühüm vəzifədir
13 Dekabr 20:48
Bələdiyyə seçkilərinin təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində Nəsimi rayonunun səhiyyə işçiləri ilə görüş keçirilib
13 Dekabr 20:37
Azərbaycan və Meksika akademik-diplomatik əməkdaşlığı möhkəmləndirir
13 Dekabr 20:34
Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin mühüm rolu olub
13 Dekabr 17:43
Xalqın etimadını doğrultmaq başlıca vəzifədir
13 Dekabr 17:42
Ağacan Abiyev: Əldə olnunan nəticələr idmanın Azərbaycanda ən yüksək inkişaf zirvəsinə çatdığını göstərir
13 Dekabr 17:37
Qaradağda YAP-ın namizədləri dəstəklənəcək
13 Dekabr 17:34
Fərhad Hacıyev: Ölkəmizdə gənclər ictimai həyatın bütün sahələrində fəallıqları ilə seçilir
13 Dekabr 17:33
Saatlı rayonunda qadın seçicilərlə görüş keçirildi
13 Dekabr 17:29
Müharibə və Çernobıl əlillərinə, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 50 avtomobil təqdim edilib
13 Dekabr 17:26
YAP Səbail rayon təşkilatında ilk dəfə səs verəcək gənclərlə görüş keçirildi
13 Dekabr 17:24
Elman Məmmədov: Ermənistan təcavüzkar siyasətinə son qoymadıqca cəbhə xəttində gərginlik həmişə baş verə bilər
13 Dekabr 17:22
Gəncənin ilk dəfə səs verəcək gəncləri bələdiyyə seçkilərinə inamla gedirlər
13 Dekabr 17:17
Dövlət Sərhəd Xidmətinin cari ildə xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib
13 Dekabr 17:15
Xaçmazda 12 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisinə 15,4 milyon manat ayrılıb – SƏRƏNCAM
13 Dekabr 17:12
Vergilər nazirinin müavini Astarada vətəndaşları qəbul edib
13 Dekabr 16:58
Prezident İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü haqqında Sərəncam imzalayıb
13 Dekabr 16:44
Bu il dövlət sərhədini pozduqlarına görə 739 nəfər saxlanılıb
13 Dekabr 16:25
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi Abşeron, Xızı rayonlarında və Sumqayıt şəhərində vətəndaşlarla görüşüb
13 Dekabr 16:01
Mixail Qusman: Heydər Əliyevin qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycanı dərin siyasi, iqtisadi böhrandan çıxarmağa imkan verdi
13 Dekabr 15:58
Baş prokuror Sumqayıt şəhərində vətəndaşları qəbul edib
13 Dekabr 15:54
Afinada QDİƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 41-ci iclası keçirilib
13 Dekabr 15:52
Baş Prokurorluq: Dövlət qurumlarının adından dələduzluq edən şəxslərin qanunsuz əməlləri ifşa olunub
13 Dekabr 15:50
Moskvada Elmira Axundovanın “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman” roman-tədqiqatının təqdimatı olub
13 Dekabr 15:45
Baş Prokurorluğun nümayəndə heyəti beynəlxalq tədbirdə iştirak edib
13 Dekabr 15:25
AVCİYA bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı aralıq hesabatını təqdim edib
13 Dekabr 15:24
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi Mingəçevirdə vətəndaş qəbulu keçirib
13 Dekabr 15:06
AŞPA-nın 30 nəfərdən ibarət missiyası Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə edəcək
13 Dekabr 15:01
Şərqşünaslıq İnstitutunda Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi qeyd olunub
13 Dekabr 14:56
Kürdəmirin Qarabucaq qəsəbəsinə təbii qaz verilib
13 Dekabr 14:42
Kamilə Əliyeva: Ölkəmizdə təhsilin, elmin inkişafı üçün geniş maddi-intellektual resurslar mövcuddur
13 Dekabr 14:26
“Xarəzm ləzgi rəqsi” UNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib
13 Dekabr 14:19
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Həştərxan vilayətinin qubernatorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
13 Dekabr 14:17
Prezident İlham Əliyev Bakı gəmiqayırma zavodunda inşa olunmuş ilk tankerin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib
13 Dekabr 14:14
AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
13 Dekabr 14:01
Azərbaycanda məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb
13 Dekabr 14:00
Mədəniyyət Nazirliyi “Gələcək nəsillərə yatırım” mövzusunda 4-cü Ümumdünya Turizm və Mədəniyyət Konfransında təmsil olunur
13 Dekabr 13:33
Brüsseldə keçirilən tədbirdə Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət kursunun uğurlarından bəhs olunub
13 Dekabr 13:30
Qəbələdə ilk dəfə səs verəcək gənclər seçki prosesi barədə maarifləndiriliblər
13 Dekabr 13:18
Ombudsman Türkiyənin Azərbaycandakı səfirini qəbul edib
13 Dekabr 13:14
Boris Conson: Böyük Britaniya Avropa İttifaqından 2020-ci il yanvarın 31-də çıxacaq
13 Dekabr 12:52
Azərbaycanın investisiya imkanları Səudiyyə Ərəbistanında təqdim olunub
13 Dekabr 12:39
Azərbaycan tərəfindən Albaniyaya göstərilmiş humanitar yardım rəsmi olaraq təqdim olunub
13 Dekabr 12:32
Həştərxanda keçirilən tədbirdə Ulu Öndərin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafındakı əvəzsiz rolundan danışılıb

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
HAVA HAQQINDA