Ana səhifə »  Siyasət »  Milli-mənəvi dəyərləri biznes maraqlarına qurban verən televiziya...
A+   Yenilə  A-
Milli-mənəvi dəyərləri biznes maraqlarına qurban verən televiziya...
Bu gün ucuz, bayağı və əxlaq dəyərlərimizə sığmayan verilişləri “cəmiyyətin sifarişi” adlandıran televiziyalar, əslində, maddi maraqlarına yenildiklərini, Azərbaycan tamaşaçısını bu tip yüngül şoulara uyğunlaşdırmağa çalışdıqlarını və öz tamaşaçı auditoriyalarını elə özləri formalaşdırdıqlarını niyə etiraf etmirlər?
Müasir dünyamızda kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) cəmiyyətin siyasi-ictimai həyatında rolu danılmazdır. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının yüksək inkişaf etdiyi bir dövrdə bu rol xüsusilə artmaqdadır. Müasir dövrdə bütün dünyada insanlar üçün obyektiv, qərəzsiz, vicdanlı informasiyanın açıq olması son nəticədə həm də yer üzündə sülhün, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, ölkələr və xalqlar arasında əməkdaşlığın, sivilizasiyalararası dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Hətta bu gün KİV insanların gündəlik həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, ictimai - siyasi həyatda ən təsirli və güclü ideoloji “silah” hesab olunan kütləvi informasiya vasitələri həm də cəmiyyətin aynası funksiyasını icra edir. Məhz bu faktlar dünya dövlətlərinin KİV-in inkişafına, onun çağdaş, müasir dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərməsinə daha çox diqqət ayırmasını şərtləndirir. Şübhəsiz ki, mətbuatın inkişafı, onun maksimum azadlığının təmin olunması kimi məsələlər birbaşa dövlətin vəzifələri sırasındadır. Xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə atdığı addımlar KİV-in inkişafı baxımından kifayət qədər effektiv hesab oluna bilər. Bu gün dünyaya inteqrasiya edən, qabaqcıl beynəlxalq dəyərlərin mənimsənilməsi yolunda uğurla addımlayan, inkişaf edən Azərbaycan dövlətinin demokratiyanın möhkəmlənməsi, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması istiqamətində atdığı addımlar sırasında KİV-in inkişafına yönəlmiş tədbirlər xüsusi çəkiyə malikdir. Baxmayaraq ki, müstəqilliyin ilk illəri mətbuatımızın inkişafı məsələsində heç də uğurlu hadisələrlə yadda qalmamışdı. Əksinə, bu dövrdə iqtidarda olanların bir-birinin ardınca qəbul etdiyi qərarlar KİV üzərində senzuranı daha da gücləndirmiş, azad mətbuat amalı ilə yaşayanların ümidlərini isə puça çıxarmışdı. Amma Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən ölkəmizdə hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu istiqamətdə böyük dəyişikliklər müşahidə olundu. ümummilli lider Heydər Əliyev 90-cı illərin əvvəllərində senzuranın buxovunda boğulan, maddi problemlərin dizə gətirdiyi Azərbaycan KİV-ini yenidən dirçəltdi, onun azad və müstəqil fəaliyyəti üçün yeni üfüqlər açdı. KİV-in azad fəaliyyətinə əngəl yaradan süni məhdudiyyətlərin, o cümlədən, senzuranın aradan qaldırılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və müasir dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onlar üçün çoxsaylı güzəştlərin müəyyənləşdirilməsi, bu istiqamətdə verilmiş bir sıra fərman və sərəncamlar, jurnalistlərlə mütəmadi görüşlər ənənəsinin yaradılması, KİV-lə bağlı problemlərə operativ müdaxilə - bütün bunlar ümummilli lider Heydər Əliyevin azad sözə və onun daşıyıcılarına münasibətini səciyyələndirən faktlardır. ümummilli lider Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd edirdi ki, mətbuata düzgün münasibət, onun problemləri ilə daim məşğul olmaq dövlət quruculuğunun mühüm bir sahəsidir. O, mətbuatda sərt, ziddiyyətli meyilləri duyan kimi dərhal buna reaksiya verir, KİV nümayəndələri ilə görüşür, onlarla canlı dialoq keçirirdi. Sevindirici haldır ki, indi bu ənənələr Ulu öndərin siyasi varisi, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev bu postda fəaliyyətə başladığı ilk gündən KİV-in inkişafını dövlət siyasətinin başlıca prioritetlərindən biri kimi elan etdi və fəaliyyətində bu nüansa xüsusi diqqət ayırdı. Prezident İlham Əliyev böyük humanistlik göstərərək qəzetlərin “Azərbaycan” nəşriyyatına borclarının dövlət büdcəsi hesabına ödənilməsi qərarını qəbul etdi. Azərbaycan Milli Mətbuatının yaradılmasının 130 illik yubileyi münasibətilə ölkənin onlarla jurnalistini ali dövlət mükafatları ilə təltif etdi, kütləvi informasiya vasitələrinə maddi yardımlar olundu. Hətta bir sıra hallarda böyük humanistlik örnəyi nümayiş etdirərək qanunun şərt və tələblərini pozan KİV-lərin bağlanmasının, fəaliyyətini dayandırmasının qarşısını aldı. Bir müddət öncə dövlət başçısının Fərmanı ilə KİV-in İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu yaradıldı və bu qurum artıq KİV-lərin təqdim etdiyi layihələrin maliyyələşməsinə start verib. Bütün bu sadalananlar bir daha sübut edir ki, ölkədə KİV-in azadlığının təmin olunması, onların inkişaf edən, dəyişən dünyada baş verən proseslərlə ayaqlaşaraq inkişaf etməsi, yeniliklərlə təchiz olunması birbaşa dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Hal-hazırda Azərbaycan KİV-lərin kəmiyyətinə görə MDB və Şərqi Avropa ölkələri arasında lider mövqelərdən birini tutur. Bu gün Azərbaycanda 4 minə yaxın KİV müvafiq dövlət orqanında qeydiyyatdan keçib və ya uçota götürülüb. ölkədə yüzlərlə qəzet, jurnal, informasiya agentliyi, 11 radio kanalı, 8 ümumrespublika, 14 regional və 13 kabel televiziya kanalı fəaliyyət göstərir. Həqiqət naminə etiraf olunmalıdır ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesinin uğurla davam etdirilməsi, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, milli ideologiyanın qəbul olunması və cəmiyyətə təqdim edilməsi, Azərbaycanın milli - mənəvi dəyərlərinin qorunması, tariximizin, mədəniyyətimizin hifz olunması istiqamətində görülən işlərdə KİV-in rolu kifayət qədər böyük olub. Lakin bu gün Azərbaycan dövlətinin sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, iqtisadi potensialın gündən - günə güclənməsi, hüquqi islahatların keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində əldə olunmuş yüksək nailiyyətlər ölkəmizdə informasiyaya olan tələbatı daha da artırır. Bu da Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya ilə təmin olunmasına məsul olan qurumların daha böyük potensialla və keyfiyyətli fəaliyyətini tələb edir. Amma Azərbaycan KİV-inin əksəriyyəti öz üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələ bilmir.
Başlıca vəzifəsi maarifləndirmək, bilgiləndirmək, xəbər vermək və əyləndirmək olan Azərbaycan KİV-ləri bir sıra hallarda, çox təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, yalnız dördüncü vəzifəsini icra edir. Bunu edərkən isə dövlətimizin, xalqımızın tarixi həqiqətləri, dünyagörüşü, milli-mənəvi reallıqlar, etalon əxlaq dəyərlərimiz nəzərə alınmır. Eyni zamanda, KİV-lərin fəaliyyətində müşahidə olunan neqativ hallar onların daşıdığı missiyaya, adi televiziyaçılıq ənənələrinə, dünyada qəbul olunmuş reallıqlara, fəaliyyət prinsiplərinə uyğun gəlmir. Bu da, təbii olaraq, cəmiyyətimiz tərəfindən narahatçılıqla qarşılanır. Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Azərbaycan” qəzetinin 02.10.09 tarixli sayında işıq üzü görmüş “Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr” başlıqlı məqaləsində də bu narahatçılıq ifadə olunub, ümumiyyətlə, ölkəmizin efir məkanına aid xüsusiyyətlər, gerçəkliklər, perspektivlər haqqında dərin təhlillər aparılıb. Akademik R.Mehdiyevin bu məqaləsində Azərbaycan KİV-inin keçdiyi inkişaf yolu, KİV-in qlobal mənada əhəmiyyətindən bəhs edən fikirləri kifayət qədər orijinal olmaqla yanaşı, böyük maraq kəsb edir. Eyni zamanda, televiziya məkanında müşahidə olunan eybəcərliklərin qınandığı, ciddi tənqid olunduğu məqalədə akademik Ramiz Mehdiyev gələcəkdə görüləcək işlər haqqında da çox dəyərli təkliflər irəli sürür. Mövcud problemlərə baxmayaraq hörmətli akademik qeyd edir ki, bu gün Azərbaycanın efir məkanında televiziya kanalları milli-mənəvi dəyərlərin təbliği, ictimai əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin müzakirəsi, vətənpərvərlik, uşaqların və yeniyetmələrin intellektual inkişafı və digər sahələr üzrə keyfiyyətli maarifləndirmə proqramları nümayiş etdirmək iqtidarındadırlar. Məsələn, Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Televiziyası ilə nümayiş etdirilən muğam müsabiqələri zəngin mədəni irsimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və təbliğinə mühüm töhfə olmuşdur. Azərbaycan muğam sənəti ölkə hüdudlarından kənara çıxaraq bir çox Şərq ölkələrinin auditoriyasının rəğbətini qazandı. AzTV kanalında “Günün nəbzi”, “Azərbaycan - yurdum mənim”, “Ailə həkimi”, “Məclisi-üns”, İctimai televiziyada “çarpaz baxış”, “Gerçəyin özü”, “Ortaq məxrəc”, “İşgüzar zaman”, “Körpü”, “Din və cəmiyyət”, “Ovqat” və digər verilişlər geniş tamaşaçı auditoriyası tərəfindən müsbət qarşılanır. Digər televiziya kanallarında da yüksək keyfiyyətinə, ictimai əhəmiyyətinə görə fərqlənən verilişlər hazırlanır.
Həmin məqalədə də qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan efir məkanında bu gün müşahidə olunan nöqsanların əksəriyyətinə özəl telekanallarda rast gəlinir. Bir qayda olaraq biznes fəaliyyəti göstərən və daha çox gəlir əldə etmək məqsədi güdən özəl teleradio qurumları KİV-in qarşısında duran digər məqsədləri geri plana atırlar. Prezident Administrasiyasının rəhbəri də bu faktı tənqid edərək xüsusi olaraq vurğulayır ki, özəl medianın əsas məqsədi reytinqini yüksəltmək, sağlam rəqabət mühitində lider mövqe əldə etmək və fəaliyyətini davam etdirmək üçün maliyyə imkanlarını da gücləndirməkdir. Son illər dünyada kinoindustriya, şou-biznesin güclü inkişafı telekanalların proqram siyasətinə ciddi təsir göstərir. Şou-biznes sahəsində çalışan şəxslər daha tez məşhurlaşırlar. Televiziya kanalları həmin təbəqəni cəlb etmək üçün ciddi rəqabət aparırlar. Bu, aktyor və müğənnilər, şou-biznes nümayəndələrinin də maraqlarına uyğundur, onların imiclərini yüksəltməyə, daha çox reklam olunmağa ehtiyacları var. Deməli, qarşılıqlı maraq şou-biznesin ekranlara ayaq açmasına və daha çox efir vaxtı zəbt etməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda, şou-biznesin parlaq nümayəndələri ilə yanaşı, istedadsız, lakin bu sferada populyarlaşmaq istəyən və reklama ciddi ehtiyacı olan şəxslər teleefirə can atır və onların bir qismi müxtəlif vasitələrlə istəklərinə nail olurlar. Təbii istedadları, peşəkarlığı olmayan belə şəxslər daha çox bayağılıq, açıq-saçıq danışıq və geyim tərzi ilə özlərini tanıtdırmaq istəyirlər. Bu, Azərbaycan telekanallarında özünü qabarıq şəkildə büruzə verən problemlərdən biridir. Nəticə etibarilə efirdə ictimai tələbat olmayan keyfiyyətsiz şou-biznes verilişlərinin sayı artır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının telekanallarda apardığı həftəlik monitorinqin nəticələri göstərir ki, ATV telekanalı efirinin 32,3%-ni (“Xeyir ola”, “çal-çağır şou”, “Yağ kimi”, “10-lar”, “Performans”, “106 house”, “Tam sərbəst-solo”, “ATV maqazin”, “Kim kimdir”, “Yeni ulduz” verilişləri), “Lider” telekanalı 16,4%-ni (“Maşın şou”, “Qızıl pillə”, “Kim, harada, necə”, “Cavaba sual var”, “Solo”, “Dostum”, “Ən” verilişləri), “Xəzər” telekanalı 12%-ni (“Nar star”, “Ulduzlu xəzər”, “Mix şou”, “Ay Zaur” verilişləri), “ANS” telekanalı 11,3%-ni (“Günəbaxan”, “çərşənbə axşamları Tural ilə”, “El bilir ki”, “Toylar kraliçası” verilişləri), “Space” telekanalı isə 8%-ni (“Bazar”, “Bazar+”, “Komedi-şou”, “Azəri star” verilişləri) şou-biznes verilişlərinə həsr edir.
Bu verilişlərin əksəriyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb etməyən mövzulara həsr olunur, müəyyən mənada cəmiyyətdə neqativ tendensiyaların yayılmasına istiqamət verir, gənclərin və yeniyetmələrin zövqünü, dünyagörüşünü korlayır, təlim-tərbiyəsinə mənfi təsir edir. Həmin verilişlərdə tamaşaçılara şou-biznes nümayəndələrinin dəbdəbəli həyat tərzi təbliğ olunur, onların bir-biri ilə münasibətləri, mübahisələri araşdırılır. Əksər əyləncə verilişlərinin ixtisaslı kadrlar tərəfindən deyil, aparıcılıq edən müğənni və ya şou-biznes nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunması yaxşı hal kimi qəbul olunmur. çox hallarda bu tipli aparıcıların davranışlarından gənclər özləri üçün nümunə götürməyə çətinlik çəkirlər.
“Göründüyü kimi, Azərbaycanın efir məkanında cəmiyyətin mənəvi inkişafına mənfi təsir edən verilişlərin sayı artır. Belə verilişləri, məsələn, “Azəristar” müsabiqəsini “Yeni ulduz”, “Xalq ulduzu”, “Nar star”, “De gəlsin”, “Sözüm var” və digər variantlarda təkrarlamaqla televiziya kanalı reytinqini yüksəldə bilərmi? Təbii ki, burada yalnız biznes maraqları üstünlük təşkil edir, SMS və digər vasitələrlə gəlir əldə etməkdən söhbət gedə bilər. Düzgün olaraq artıq ictimaiyyətdə həmin müsabiqələrin gənclərin musiqi potensialının müəyyənləşdirilməsi məqsədindən daha çox, təşkilatçıların və televiziya kanallarının biznes maraqlarına xidmət etdiyi qənaəti formalaşmışdır. Qeyd edilməlidir ki, yaradıcılıq potensialının aşağı olması, yeni ideyaların və onların həyata keçirilməsi imkanlarının məhdudluğu kifayət qədər maraqlı olmayan verilişlərin, filmlərin növbəti gün təkrarlanması yolu ilə efir vaxtının doldurulmasına gətirib çıxarır. Heç də gizli deyil ki, belə hallar özəl yayımçının keyfiyyətli efir siyasəti həyata keçirməsinə, reytinqini və populyarlığını artırmasına mənfi təsir göstərir” - deyə Ramiz Mehdiyev vurğulayır.
Görkəmli akademikimizin də ifadə etdiyi bu nöqsanlara telekanalların rəhbərlərinin və məsul şəxslərinin verdikləri cavablar isə, sadəcə, ikrah hissi oyadır. Televiziyaların cəmiyyətin iradlarına qarşı irəli sürdükləri arqumentlərin heç bir əsası yoxdur. Maraqlıdır, görəsən, bu gün ucuz, bayağı və əxlaqi dəyərlərimizə sığmayan veriliş və şouları cəmiyyətin sifarişi adlandıran bu qurumlar, əslində, maddi maraqlarına yenildiklərini, Azərbaycan tamaşıçısını bu tip yüngül şoulara uyğunlaşdırmağa çalışdıqlarını və öz tamaşaçı auditoriyalarını elə özləri formalaşdırdıqlarını niyə etiraf etmirlər? Yüksək intellektə və mədəniyyətə sahib Azərbaycan tamaşaçısına “səviyyəsi budur, bunu tələb edir” şəklində ittiham irəli sürən insanlar həm də xalqımızı təhqir etmirlərmi? Və bu gün cəmiyyəti manqurtlaşdırmağa çalışdıqları üçün tarixin hüzurunda nə vaxtsa hesabat verəcəklərini heç düşünmürlərmi? Zənnimizcə, maddi məsələlər haqqında düşünməyə həsr etdikləri vaxtın sadəcə yarısını bir az da bu suallara cavab tapmağa sərf etsələr, daha yaxşı olardı.
P.S. Mövzunu müxtəlif rakurslardan işıqlandırmağa davam edəcəyik.
Aqşin ŞAHİNOÄžLU
 
  • Oxunub:  16590  |  
  • Tarix:  03-10-2009  |  
  •    Çap et   |  

Qəzetin son buraxılışı

Prezident İlham Əliyev: Hamı bilməlidir ki, şəhər nəqliyyatı həm insanların rahatlığıdır, həm bizim sağlamlığımızdır, həm də havanın təmiz olmasıdır

20 Fevral 20:38
Azərbaycan meşə yanğınlarının fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədi ilə Avstraliyaya humanitar yardım edib
20 Fevral 20:28
Azərbaycan-İtaliya sənədləri mübadilə edilib
20 Fevral 20:17
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva İtaliyanın Kuirinale Sarayı ilə tanış olub
20 Fevral 20:00
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Senatının Sədri ilə görüşüb
20 Fevral 17:46
Prezident İlham Əliyevin İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri Cüzeppe Konte ilə görüşü olub
20 Fevral 17:39
Rusiyanın Baş Naziri Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edib
20 Fevral 17:36
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə “British Council” arasında əməkdaşlıq genişlənir
20 Fevral 16:36
Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
20 Fevral 16:31
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
20 Fevral 16:06
X Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları Azərbaycandakı tolerantlıq barədə məlumatlandırılıb
20 Fevral 16:01
AZAL Daşkənddə keçirilən Beynəlxalq Aviasiya Forumunda təmsil olunub
20 Fevral 15:58
Üzüm bağlarında yaz hazırlıqlarına başlanıb: məqsəd məhsuldarlığı artırmaqdır
20 Fevral 15:38
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Gəncə və Goranboyda vətəndaşları qəbul edib
20 Fevral 15:25
Yevlax rayonunda 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunan hesabat yığıncağı keçirilib
20 Fevral 15:20
Harvard Universitetinin saytında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Münxendə keçirilən müzakirələrə dair məqalə yerləşdirilib
20 Fevral 15:14
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın geniş tərkibdə görüşü olub
20 Fevral 15:06
Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin təkbətək görüşü
20 Fevral 14:57
Prezident İlham Əliyevin Romada rəsmi qarşılanma mərasimi olub
20 Fevral 14:35
Milli Konservatoriyada UNESCO klubunun təqdimatı olub
20 Fevral 14:24
Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri bu ölkənin mətbuatının diqqətindədir
20 Fevral 13:32
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin növbəti Plenumu keçirilib
20 Fevral 13:21
Vyanada ATƏT Parlament Assambleyasının 19-cu qış sessiyası işə başlayıb
20 Fevral 13:17
YAP İcra Katibliyində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev mətbuat konfransı keçirib
20 Fevral 13:10
ATƏT-in 28-ci İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunun I Hazırlıq İclasında “ASAN xidmət”in fəaliyyətindən bəhs olunub
20 Fevral 13:04
Zaur Əliyev: Hazırda icbari tibbi sığortanın tətbiqi 5 tibbi ərazi bölməsini əhatə edir
20 Fevral 12:47
Bakı Ali Neft Məktəbində “Qadınlar və mühəndislik” mövzusu müzakirə olunub
20 Fevral 12:43
İranın İRNA agentliyi Münxendə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı keçirilən panel müzakirələrdən yazır
20 Fevral 12:22
Memarlıq və İnşaat Universitetində Karyera sərgisi təşkil olunub
20 Fevral 12:19
İsveçrə saytında Azərbaycanda aparılan islahatlar barədə məqalə dərc olunub
20 Fevral 12:10
Çerniqovda Xocalı soyqırımına dair elmi konfrans keçirilib
20 Fevral 11:53
İcbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi 23 rayondakı tibb müəssisələrinə 381 mindən artıq insan müraciət edib
20 Fevral 11:50
DOST Agentliyi könüllülüklə əlaqədar keçirilən beynəlxalq müsabiqədə birinci yerə layiq görülüb
20 Fevral 11:47
Məqsədimiz məzunlarımıza karyeralarını qurmaqda yardımçı olmaqdır
20 Fevral 11:33
İndoneziyada Xocalı soyqırımına həsr olunmuş poçt markaları buraxılıb
20 Fevral 11:29
Azərbaycan Respublikası Antiqua və Barbudaya yardım edib
20 Fevral 11:23
Naxçıvanda Azərbaycan əsgərinin keçirdiyi taktiki-xüsusi təlimlər erməniləri təşvişə salıb
20 Fevral 11:20
ABŞ-ın San-Dieqo Ştat Universitetində Azərbaycana dair mühazirə keçirilib
20 Fevral 11:16
Sumqayıtda ötən əsrdə tikilmiş, istismar müddəti başa çatmış yaşayış binaları söküləcək
20 Fevral 10:40
“Ana harayı” abidəsinin yerləşdiyi Xocalı parkında hazırlıq və abadlıq işləri aparılır
20 Fevral 10:28
Bu gün UEFA Avropa Liqasının onaltıdabir final mərhələsinə start verilir
20 Fevral 10:16
Şəki Xan Sarayı ilə tanışlıq Qış məktəbinin iştirakçılarında böyük maraq doğurub
20 Fevral 10:05
Tokioda “Imegine One World-Kimono Project” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan kimonosunun təqdimatı keçirilib
20 Fevral 09:57
BMT-də keçirilən tədbirdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə danışılıb
20 Fevral 09:52
Münxendə Azərbaycanın alternativ enerji sektorunun inkişafı istiqamətində atdığı addımlar yüksək dəyərləndirilib
20 Fevral 09:50
Ermənistan silahlı qüvvələri iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub
20 Fevral 09:48
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir
20 Fevral 09:39
Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib
20 Fevral 09:34
Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə işbirliyi davam etdirilir
20 Fevral 09:33
Tarixçi alim Həsən Həsənov Atropatena/Adorbaygan/ Azərbaycan adlı dövlətin yaranması haqqında
20 Fevral 09:30
İstanbulda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
20 Fevral 09:24
Əsas vəzifəmiz yüksək peşəkar musiqiçi kadrlar yetişdirməkdir
20 Fevral 09:12
Ermənistan ordusundakı acınacaqlı vəziyyət sadə erməniləri qəzəbləndirib
20 Fevral 09:09
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi mədəniyyət ocaqlarında da anılacaq
20 Fevral 08:59
Prezident İlham Əliyev: Hamı bilməlidir ki, şəhər nəqliyyatı həm insanların rahatlığıdır, həm bizim sağlamlığımızdır, həm də havanın təmiz olmasıdır
19 Fevral 20:22
Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib
19 Fevral 20:20
SOCAR-la Sumqayıt Texnologiyalar Parkı birgə müəssisə yaradıb
19 Fevral 20:16
Prezident İlham Əliyevin Münxen qələbəsi: erməni baş nazirin növbəti iflası
19 Fevral 20:12
Naxçıvanda inşa olunan yeni uçuş-enmə zolağı sınaqdan keçirilib
19 Fevral 20:10
AMEA-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri Famil Mustafayevlə görüş keçirilib
19 Fevral 19:46
Bölgələrdə tikilən Olimpiya kompleksləri idmanın kütləviliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır
19 Fevral 17:49
Prezident İlham Əliyev Romada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsini ziyarət edib
19 Fevral 17:48
AzTU Türkiyə universitetləri ilə əlaqələri genişləndirir
19 Fevral 17:36
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyaya dövlət səfərinə gəlib
19 Fevral 17:28
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Böyük Britaniyada görüşləri davam edir
19 Fevral 17:25
Ötən ay ölkədən 60 min tonadək neft məhsulları ixrac olunub
19 Fevral 17:08
Qaradağ rayonunda ötən ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilib
19 Fevral 16:45
Amerikalı ekspert Piter Teys: Ermənistan hökumətinin üzvlərinə qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalar tətbiq edilməlidir
19 Fevral 16:36
Azərbaycan-Latviya əməkdaşlıq əlaqələri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
19 Fevral 16:33
Vüsal Qasımlı: Son bir ildə Azərbaycanda elektron ticarət rekord həddə çatıb
19 Fevral 16:26
AZTU ilə Rusiya şirkəti arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
HAVA HAQQINDA