Ana səhifə »  Siyasət »  Tarixi zərurətdən doğan əməkdaşlıq
A+   Yenilə  A-
Tarixi zərurətdən doğan əməkdaşlıq
Azərbaycanla Ukrayna arasındakı əlaqələr ölkələrimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir
"Ukrayna və Azərbaycan xalqlarının qarşılıqlı münasibətlərinin tarixi zəngin, çoxəsrlikdir. Bu tarix dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlığın bir çox parlaq səhifələrini özündə hifz edir. İki müstəqil dövlət, iki müstəqil respublika - Ukrayna və Azərbaycan bu zəmində münasibətlərimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq, Ukrayna xalqının və Azərbaycan xalqının rifahı naminə dostluğu və qarşılıqlı yardımı daha da möhkəmləndirmək imkanına malikdirlər".
Heydər Əliyev, 28 iyul 1995-ci il
1995-ci ildə Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma respublikamıza ilk rəsmi səfərə gəldi. Prezidentlərin görüşü zamanı ölkələr arasında iqtisadi, elmi, mədəni əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə edildi. Hər iki ölkədə səfirliklərin açılması barədə öhdəliklər götürüldü. Səfər çərçivəsində Leonid Kuçma Zəngilan, Qubadlı və Cəbrayıl qaçqınları, sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və işgüzar dairələrin nümayəndələri, həmçinin, Bakıkondisioner istehsalat birliyinin əməkçiləri ilə də görüşdü.
Qeyd edək ki, 60-cı, 70-ci və 80-ci illər - ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövrü də Ukrayna və Azərbaycan arasında əlaqələrin yüksək inkişafı ilə səciyyəvi olub. İki respublika arasında təşkil edilən festivallar, dostluq günləri, eyni zamanda, ikitərəfli mədəni əlaqələr ənənəvi şəkil alıb. Ukraynanın ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək, geniş oxucu kütləsinə çatdırılıb. Taras Şevçenko, İvan Franko, Lesya Ukrainka, Maksim Rılski, Mikola Bajan, Aleksandr Korneyçuk, Oles Qonçar kimi görkəmli Ukrayna yazıçı və mütəfəkkirlərinin külliyyatı, seçilmiş əsərləri dilimizə tərcümə edilərək geniş təbliğ olunub. XIX əsrdə görkəmli Ukrayna yazıçısı və mütəfəkkiri Nikolay İvanoviç Qulak Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə", Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemalarını, Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərini Ukrayna, rus və alman dillərinə tərcümə edib. Bütün bunlar xalqlarımızın bir-birindən uzaqda yaşasalar da, bir-biri ilə sıx bağlı olduqlarını sübut edir. 1995-ci ildə ölkə rəhbərlərinin görüşündə ulu öndər bu məqamı xüsusi vurğuladı ki, xalqlarımız arasında mövcud olan münasibətlər və yeni müstəvidə davam etmək üçün əsas olan bu görüşün təməli həmin əlaqələrin real nəticəsidir.
Ulu öndər bu səfəri respublikamızın həyatında mühüm hadisə kimi dəyərləndirir və dövlətlərarası münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə təkan verəcək bir addım kimi qiymətləndirirdi. Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında zəngin və çoxəsrlik tarixə malik əlaqələrin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin əsərlərində, eyni zamanda, iqtisadi, sosial və mədəni həyatın bütün sahələrində çoxillik əməkdaşlıqda öz əksini tapdığını deyirdi: "Bütün bu əlaqələr elə bir dostluq və əməkdaşlıq körpüsü yaradıb ki, bu körpü uzun illərdən, onilliklərdən və əsrlərdən bəri xalqlarımızı birləşdirir, bizi yaxınlaşdırır və dostluq münasibətləri üçün, səmərəli əməkdaşlıq üçün şərait yaradır".
ümummilli liderimizin bu qənaəti onun ölkələrimizin arasında əlaqələrə nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyini göstərirdi.
ötən əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladığı vaxt Ukrayna ilə Azərbaycan arasında formalaşmağa başlayan iqtisadi əlaqələr 1995-ci il görüşündən sonra dünya praktikasında qəbul edilmiş prinsiplər əsasında qurulmağa başladı. İri Avropa dövləti kimi iqtisadi, güclü elmi, intellektual potensialı olan bu ölkə qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün geniş imkanları ilə böyük maraq doğururdu. Azərbaycan da Ukrayna üçün həmin maraqlarını realizə etmək baxımından qiymətli idi. Ona görə də, bu iki ölkədə baş verən bütün proseslər maraqla izlənirdi.
Müstəqil Azərbaycan dövləti qarşısında duran çoxlu mürəkkəb problemlər Ukraynada qarşıya çıxan problemlərlə çox oxşar idi. Ukrayna da demokratik dövlət, demokratik cəmiyyət qurur, bazar islahatları keçirilməsi yolu ilə gedir, öz müstəqilliyini möhkəmlətmək yolunu tuturdu. Azərbaycanda da həmin proseslər gedirdi - hüquqi dövlət quruculuğu, demokratik cəmiyyət formalaşır, geniş iqtisadi islahatlar həyata keçirilirdi. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və aqrar sektorda aparılan islahatlar məhz həmin dövrə təsadüf edirdi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının parlamentinə ilk seçkilər və müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hazırlanması kimi tarixi bir məqam da məhz 1995-ci ilin payına düşürdü.
Prinsiplərin
17 ifadəsi
1995-ci ildə Ukrayna prezidentinin Azərbaycana gəlişi zamanı ölkə başçıları əlaqələrin bərpası və güclənməsi üçün nəqliyyat əlaqələrinin bərpası məsələlərini də müzakirə etdilər. Həmin vaxt Azərbaycan ilə Rusiyanın Dağıstan ərazisindən keçən sərhədi bağlı olduğundan və nəqliyyat kommunikasiyası iflic vəziyyətinə düşdüyündən dəmiryol əlaqələri demək olar ki, kəsilmişdi. Ona görə də, Azərbaycan ilə Ukrayna, ümumiyyətlə isə Şimalla əlaqələr üçün, o cümlədən də Avropaya çıxış üçün əsas nəqliyyat növü olan dəmiryol magistralının bərpa olunması ölkəmiz üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyırdı.
Bu məsələ müzakirə olunarkən yükləri Gürcüstan ərazisi ilə aparıb oradan Qara dənizə, sonra isə Ukraynaya çıxarmaq üçün Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanın müştərək nəqliyyat şirkətini yaratmaq təklifi nəzərdən keçirildi. Bu xətti Xəzər dənizindən keçərək Şərqə-Türkmənistana və təbii olaraq, oradan da özbəkistana, Qazaxıstana, digər ölkələrə tərəf çəkməyə dair bir neçə layihə də müzakirə olundu. İqtisadi səmərəlilik, təhlükəsizlik, bütün ölkələrlə razılığın mümkünlüyü baxımından diqqətlə işlənməli olan bu layihələrin reallaşması nəqliyyat blokadasından çıxış yolu və güclü iqtisadi əlaqələrin qurulması üçün zəmin demək idi.
Leonid Kuçma Azərbaycanın neft və neft məhsullarını Ukrayna üçün, Ukrayna buğdasını isə Azərbaycan üçün çörək adlandırırdı.
Ona görə də, nəqliyyat əlaqələri ilə yanaşı, iki ölkə arasında hələ ki, uzaq hesab edilən perspektivlər, neft-qaz kəməri problemləri də müzakirə mövzusu kimi gündəliyə əlavə edilmişdi. Bu məsələlər iki ölkə prezidenti arasında müzakirə edilərkən yekdil fikir bu oldu ki, birgə fəaliyyət və nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması mövcud beynəlxalq prinsiplərə söykənən ticari münasibətlərin üzərində qurulmalıdır. Bununla yanaşı, Kuçmanın səfəri zamanı xüsusən Azərbaycan və Ukraynanın sənayeləri arasında inteqrasiya əlaqələrini bərpa etmək, habelə yeni münasibətlər və əlaqələr qurmağın yolları da araşdırıldı.
1997-ci il martın 24-də isə də Heydər Əliyev Kuçmanın dəvəti ilə Ukraynaya rəsmi səfərə yola düşdü. Səfər çərçivəsində təkcə iki ölkə arasında yox, ümumiyyətlə, Qafqaz bölgəsi, Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında nəqliyyat və başqa sahələrdə böyük aktuallıq kəsb edən əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi.
Martın 24-də Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək və genişləndirmək, xalqlarımız arasında dostluğu möhkəmləndirmək üçün böyük imkanlar açan dövlətlərarası mühüm sənədlərin imzalanma mərasimi keçirildi. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək haqqında bəyannamə, neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq, ümumiyyətlə, Azərbaycanla Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında əlaqələri nəzərdə tutan 17 sənəd imzalandı. "Bu gün imzalanmış çoxsaylı sənədlərlə yanaşı, əvvəlki dövrün də başlıca yekunu bundan ibarətdir ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri təşəkkül tapmış və mövcuddur, buna görə də biz bu münasibətləri inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək əzmindəyik" - deyə ulu öndər səfərin nəticələri haqqında danışırdı.
Ən böyük mükafat
Ulu öndər Heydər Əliyev Ukraynaya səfəri zamanı Kiyevin Mariya Sarayında Ukraynanın Ali Ordeni - Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif edildi. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərini, geniş Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığını inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək üçün bütün qüvvə və bacarığını sərf edən ulu öndər ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla inkişafında böyük xidmətlərə sahib oldu. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev aldığı mükafatı belə dəyərləndirirdi: "Mən bu mükafatı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında inkişaf etməkdə olan dostluq münasibətlərinə aid edirəm. Bu, çoxlu mükafatlar aldığım həyatımda və böyük tərcümeyi-halımda yeni bir səhifədir".
Ulu öndərə, həmçinin, Kiyev şəhərinin Fəxri qonağı diplomu və şəhərin rəmzi açarı da təqdim olundu. "Bu, mənim həyatımda böyük hadisədir. Bunu Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycan Respublikasına və təbii ki, şəxsən mənə olan hörmət və ehtiram hisslərinin ifadəsi kimi qəbul edirəm. Zəngin tarixə malik, rus dövlətinin başlanğıcı sayılan, bütün tarixi boyunca Ukraynanın milli azadlığının, dövlət müstəqilliyinin rəmzi olmuş və indi də rəmzi olaraq qalan Kiyev kimi gözəl şəhərin Fəxri qonağı statusunu almaq mənə çox xoşdur".
Bir sözlə, vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyevin çıxışlarında vurğuladığı kimi, Azərbaycanla Ukrayna arasında olan əlaqələr ölkələrimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. "Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın hüdudlarında yerləşir, Avropanın bir hissəsidir, bununla bərabər, coğrafi baxımdan ən ucqar cinahdadır. Ukrayna da, Azərbaycan da son dərəcə böyük coğrafi-siyasi əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də, xalqlarımızın, ölkələrimizin rifahı naminə dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın olduqca böyük əhəmiyyəti var".
Zərnişan AÄžAQIZI
 
  • Oxunub:  17070  |  
  • Tarix:  03-07-2008  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Azərbaycan Avropaya enerji resurslarının nəqli baxımından yeni mənbə olaraq qitənin enerji xəritəsini dəyişdirir

23 Fevral 14:17
Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrinin döyüş atışlı təlimləri keçirilib
23 Fevral 13:55
Elman Məmmədov: ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən konkret nəticələr gözləyirik
23 Fevral 13:43
Sevinc Hüseynova: Atılan addımlar dövlətimizin qayğıya ehtiyacı olan təbəqəyə göstərdiyi diqqətin nümunəsidir
23 Fevral 12:58
Vüqar Bayramov: Dövlət başçısının Fərmanı əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində atılan daha bir önəmli addımdır
23 Fevral 12:56
Elman Nəsirov: Ortada yenə də Madrid prinsipləridir
23 Fevral 12:47
Özbəkistan nümayəndə heyəti ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
23 Fevral 12:29
Əmək Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər edilməsi istiqamətində işlər aparılır
23 Fevral 12:17
İsraildə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində Soyqırımı qurbanlarının Xatirəsi Günü qeyd edilib
23 Fevral 12:04
Azərbaycan Slavyan Gənclərinin Birinci Forumu keçirlir
23 Fevral 11:58
UNEC-də karyera günü: Vergi orqanlarına işə qəbul
23 Fevral 11:52
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü Bişkekdə qeyd edilib
23 Fevral 10:55
Xocalı Soyqırımının qurbanlarının xatirəsi Brüsseldə anılıb
23 Fevral 10:55
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Ermənistanın İsveçdəki səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilib
23 Fevral 10:50
Kaliforniyanın televiziya kanallarında Xocalı soyqırımından bəhs edən film nümayiş etdirilir
23 Fevral 10:48
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir
23 Fevral 10:36
Gədəbəy rayonu 2018-ci ili uğurla başa vurub
23 Fevral 10:27
Hesablama Palatası ilə Gürcüstan Dövlət Audit Ofisi arasındakı anlaşma memorandumu yenilənib
23 Fevral 10:25
Azərbaycan Avropaya enerji resurslarının nəqli baxımından yeni mənbə olaraq qitənin enerji xəritəsini dəyişdirir
23 Fevral 10:22
Azercell-in Korporativ Sosial Məsuliyyət strategiyası çərçivəsində 13 minə yaxın insan tibbi yardım alıb
23 Fevral 10:21
Regionların uğurlu inkişafı bütün sahələri əhatə edir
22 Fevral 21:19
Təhsil naziri və Böyük Britaniyanın Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi 23 nömrəli məktəbdə
22 Fevral 21:17
“ASAN Viza” üçün “Radiant Launch” mükafatının təqdimolunma mərasimi keçirilib
22 Fevral 21:12
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Moldovaya səfər edib
22 Fevral 21:09
Xocalı soyqırımı ötən əsrin ən dəhşətli faciəsidir
22 Fevral 21:07
YAP Səbail rayon təşkilatının yaranmasının 26-cı ildönümü qeyd olunub
22 Fevral 21:04
Naxçıvanda yeni Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilib
22 Fevral 21:02
Ermənistan yeni geosiyasi turbulentlikdə: boş vədlər və sözçülüyün “real töhfələri”
22 Fevral 20:51
Şahin Mustafayev: Yeni gəmilər ASCO-nun Xəzərdəki üstünlüyünü davamlı edəcək
22 Fevral 20:45
VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin bağlanış mərasimi keçirilib
22 Fevral 20:34
ADA Məktəbinin təqdimatı olub
22 Fevral 20:32
Bahar Muradova: Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində verilmiş qərarların praktikada həyata keçirilməsinə çalışmaq lazımdır
22 Fevral 20:14
Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
22 Fevral 20:08
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Argentinada da ehtiramla anılıb
22 Fevral 19:55
Deputat: Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması sülh danışıqlarında maraqlıdır və daim buna hazırdır
22 Fevral 19:46
Kseniya Kiriçenko: Yaxın beş ildə Rusiyadan Azərbaycana turist axını iki dəfə artırılacaq
22 Fevral 19:34
ATƏT sənədlərində Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları münaqişə tərəfləri deyil, yalnız maraqlı tərəflər kimi müəyyən edilir
22 Fevral 18:49
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun növbəti iclası keçirilib
22 Fevral 18:36
Azərbaycan-Xorvatiya münasibətlərinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
22 Fevral 17:39
Bu ilin ilk ixrac missiyası Çinə təşkil olunacaq
22 Fevral 17:37
Aqiyə Naxçıvanlı: Cəmiyyət hər zaman ailənin möhkəm bünövrə əsasında qurulmasına, onun inkişafına çalışmalıdır
22 Fevral 17:29
YAP Ağstafa rayon təşkilatında Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
22 Fevral 17:23
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda “Erasmus+” proqramı tətbiq olunacaq
22 Fevral 17:19
ADU-da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib
22 Fevral 17:14
BDU və Avropa Şurasının Bakı ofisi birgə tədbirlər keçirəcək
22 Fevral 17:08
ATƏT PA-nın iclasında Ermənistan Azərbaycanın mədəni və tarixi abidələrinin dağıdılmasını dayandırmağa çağırılıb
22 Fevral 17:04
Bahar Muradova: ATƏT qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinə lazımi diqqət ayırmır
22 Fevral 17:00
Dünya Bankı ilə ədliyyə sahəsində birgə layihələr uğurla həyata keçirilir
22 Fevral 16:41
Elçin Quliyev: Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsi ən müasir döyüş texnikaları, gözətçi gəmiləri ilə təchiz olunub
22 Fevral 16:38
Naxçıvan: uğurlu inkişaf strategiyası yeni mərhələdə
22 Fevral 16:37
UEFA Avropa Liqasının səkkizdəbir final mərhələsinin püşkü atılıb
22 Fevral 16:35
Sumqayıtda yeni yaşayış kompleksinə köçürülmə başlanır
22 Fevral 16:24
Abşeron rayonunda “KOB Dostu” fəaliyyətə başlayıb
22 Fevral 16:11
Şəmsəddin Hacıyev: Azərbaycan dünyada nüfuzlu, etibarlı tərəfdaş ölkə kimi özünü təsdiq edib
22 Fevral 15:45
Azərbaycanda ilk dəfə Qubada Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin tətbiqinə başlanıldı
22 Fevral 15:43
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcək
22 Fevral 15:40
Azərbaycan nümayəndə heyəti Melburnda bir sıra görüşlər keçirib
22 Fevral 15:18
ATƏT: Son vaxtlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında müsbət dinamikaya ümid yaranıb
22 Fevral 14:47
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Mingəçevirdə vətəndaşların müraciətlərini dinləyib
22 Fevral 14:40
Ərdoğan Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi sahədə mühüm sənədi təsdiqlədi
22 Fevral 14:37
"Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində İsraildə soyqırım qurbanlarının anım günü keçirilib
22 Fevral 14:33
Pauerliftinq üzrə Paralimpiya yığmamızın üzvləri ilə görüş keçirilib
22 Fevral 14:31
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə seminar keçirilib
22 Fevral 14:27
Energetika naziri Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
22 Fevral 14:21
Baş prokuror Salyan rayonunda vətəndaşları qəbul edib
22 Fevral 14:19
Pakistan mətbuatında Xocalı faciəsi haqqında məqalələr yayılıb
22 Fevral 14:17
Milli Olimpiya Komitəsi media və kommunikasiya mütəxəssisləri üçün təlim proqramına başlayıb
22 Fevral 14:14
Beynəlxalq konqresdə ADNSU-nun rektorunun məruzəsi dinlənilib
22 Fevral 14:12
Avropa çempionatının seçmə mərhələsində iştirak edəcək millimizin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib
22 Fevral 14:09
BANM-in tələbələri təhsillərini Bolqarıstanda və Yunanıstanda davam etdirəcəklər
22 Fevral 14:07
Prezident İlham Əliyev Xızıda yol tikintisinə 850 min manat ayırıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+9 +11
gecə+2 +5