Ana səhifə »  Siyasət »  Tarixi zərurətdən doğan əməkdaşlıq
A+   Yenilə  A-
Tarixi zərurətdən doğan əməkdaşlıq
Azərbaycanla Ukrayna arasındakı əlaqələr ölkələrimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir
"Ukrayna və Azərbaycan xalqlarının qarşılıqlı münasibətlərinin tarixi zəngin, çoxəsrlikdir. Bu tarix dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlığın bir çox parlaq səhifələrini özündə hifz edir. İki müstəqil dövlət, iki müstəqil respublika - Ukrayna və Azərbaycan bu zəmində münasibətlərimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq, Ukrayna xalqının və Azərbaycan xalqının rifahı naminə dostluğu və qarşılıqlı yardımı daha da möhkəmləndirmək imkanına malikdirlər".
Heydər Əliyev, 28 iyul 1995-ci il
1995-ci ildə Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma respublikamıza ilk rəsmi səfərə gəldi. Prezidentlərin görüşü zamanı ölkələr arasında iqtisadi, elmi, mədəni əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə edildi. Hər iki ölkədə səfirliklərin açılması barədə öhdəliklər götürüldü. Səfər çərçivəsində Leonid Kuçma Zəngilan, Qubadlı və Cəbrayıl qaçqınları, sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və işgüzar dairələrin nümayəndələri, həmçinin, Bakıkondisioner istehsalat birliyinin əməkçiləri ilə də görüşdü.
Qeyd edək ki, 60-cı, 70-ci və 80-ci illər - ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövrü də Ukrayna və Azərbaycan arasında əlaqələrin yüksək inkişafı ilə səciyyəvi olub. İki respublika arasında təşkil edilən festivallar, dostluq günləri, eyni zamanda, ikitərəfli mədəni əlaqələr ənənəvi şəkil alıb. Ukraynanın ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək, geniş oxucu kütləsinə çatdırılıb. Taras Şevçenko, İvan Franko, Lesya Ukrainka, Maksim Rılski, Mikola Bajan, Aleksandr Korneyçuk, Oles Qonçar kimi görkəmli Ukrayna yazıçı və mütəfəkkirlərinin külliyyatı, seçilmiş əsərləri dilimizə tərcümə edilərək geniş təbliğ olunub. XIX əsrdə görkəmli Ukrayna yazıçısı və mütəfəkkiri Nikolay İvanoviç Qulak Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə", Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemalarını, Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərini Ukrayna, rus və alman dillərinə tərcümə edib. Bütün bunlar xalqlarımızın bir-birindən uzaqda yaşasalar da, bir-biri ilə sıx bağlı olduqlarını sübut edir. 1995-ci ildə ölkə rəhbərlərinin görüşündə ulu öndər bu məqamı xüsusi vurğuladı ki, xalqlarımız arasında mövcud olan münasibətlər və yeni müstəvidə davam etmək üçün əsas olan bu görüşün təməli həmin əlaqələrin real nəticəsidir.
Ulu öndər bu səfəri respublikamızın həyatında mühüm hadisə kimi dəyərləndirir və dövlətlərarası münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsinə təkan verəcək bir addım kimi qiymətləndirirdi. Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında zəngin və çoxəsrlik tarixə malik əlaqələrin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin əsərlərində, eyni zamanda, iqtisadi, sosial və mədəni həyatın bütün sahələrində çoxillik əməkdaşlıqda öz əksini tapdığını deyirdi: "Bütün bu əlaqələr elə bir dostluq və əməkdaşlıq körpüsü yaradıb ki, bu körpü uzun illərdən, onilliklərdən və əsrlərdən bəri xalqlarımızı birləşdirir, bizi yaxınlaşdırır və dostluq münasibətləri üçün, səmərəli əməkdaşlıq üçün şərait yaradır".
ümummilli liderimizin bu qənaəti onun ölkələrimizin arasında əlaqələrə nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyini göstərirdi.
ötən əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladığı vaxt Ukrayna ilə Azərbaycan arasında formalaşmağa başlayan iqtisadi əlaqələr 1995-ci il görüşündən sonra dünya praktikasında qəbul edilmiş prinsiplər əsasında qurulmağa başladı. İri Avropa dövləti kimi iqtisadi, güclü elmi, intellektual potensialı olan bu ölkə qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün geniş imkanları ilə böyük maraq doğururdu. Azərbaycan da Ukrayna üçün həmin maraqlarını realizə etmək baxımından qiymətli idi. Ona görə də, bu iki ölkədə baş verən bütün proseslər maraqla izlənirdi.
Müstəqil Azərbaycan dövləti qarşısında duran çoxlu mürəkkəb problemlər Ukraynada qarşıya çıxan problemlərlə çox oxşar idi. Ukrayna da demokratik dövlət, demokratik cəmiyyət qurur, bazar islahatları keçirilməsi yolu ilə gedir, öz müstəqilliyini möhkəmlətmək yolunu tuturdu. Azərbaycanda da həmin proseslər gedirdi - hüquqi dövlət quruculuğu, demokratik cəmiyyət formalaşır, geniş iqtisadi islahatlar həyata keçirilirdi. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və aqrar sektorda aparılan islahatlar məhz həmin dövrə təsadüf edirdi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının parlamentinə ilk seçkilər və müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hazırlanması kimi tarixi bir məqam da məhz 1995-ci ilin payına düşürdü.
Prinsiplərin
17 ifadəsi
1995-ci ildə Ukrayna prezidentinin Azərbaycana gəlişi zamanı ölkə başçıları əlaqələrin bərpası və güclənməsi üçün nəqliyyat əlaqələrinin bərpası məsələlərini də müzakirə etdilər. Həmin vaxt Azərbaycan ilə Rusiyanın Dağıstan ərazisindən keçən sərhədi bağlı olduğundan və nəqliyyat kommunikasiyası iflic vəziyyətinə düşdüyündən dəmiryol əlaqələri demək olar ki, kəsilmişdi. Ona görə də, Azərbaycan ilə Ukrayna, ümumiyyətlə isə Şimalla əlaqələr üçün, o cümlədən də Avropaya çıxış üçün əsas nəqliyyat növü olan dəmiryol magistralının bərpa olunması ölkəmiz üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyırdı.
Bu məsələ müzakirə olunarkən yükləri Gürcüstan ərazisi ilə aparıb oradan Qara dənizə, sonra isə Ukraynaya çıxarmaq üçün Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanın müştərək nəqliyyat şirkətini yaratmaq təklifi nəzərdən keçirildi. Bu xətti Xəzər dənizindən keçərək Şərqə-Türkmənistana və təbii olaraq, oradan da özbəkistana, Qazaxıstana, digər ölkələrə tərəf çəkməyə dair bir neçə layihə də müzakirə olundu. İqtisadi səmərəlilik, təhlükəsizlik, bütün ölkələrlə razılığın mümkünlüyü baxımından diqqətlə işlənməli olan bu layihələrin reallaşması nəqliyyat blokadasından çıxış yolu və güclü iqtisadi əlaqələrin qurulması üçün zəmin demək idi.
Leonid Kuçma Azərbaycanın neft və neft məhsullarını Ukrayna üçün, Ukrayna buğdasını isə Azərbaycan üçün çörək adlandırırdı.
Ona görə də, nəqliyyat əlaqələri ilə yanaşı, iki ölkə arasında hələ ki, uzaq hesab edilən perspektivlər, neft-qaz kəməri problemləri də müzakirə mövzusu kimi gündəliyə əlavə edilmişdi. Bu məsələlər iki ölkə prezidenti arasında müzakirə edilərkən yekdil fikir bu oldu ki, birgə fəaliyyət və nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması mövcud beynəlxalq prinsiplərə söykənən ticari münasibətlərin üzərində qurulmalıdır. Bununla yanaşı, Kuçmanın səfəri zamanı xüsusən Azərbaycan və Ukraynanın sənayeləri arasında inteqrasiya əlaqələrini bərpa etmək, habelə yeni münasibətlər və əlaqələr qurmağın yolları da araşdırıldı.
1997-ci il martın 24-də isə də Heydər Əliyev Kuçmanın dəvəti ilə Ukraynaya rəsmi səfərə yola düşdü. Səfər çərçivəsində təkcə iki ölkə arasında yox, ümumiyyətlə, Qafqaz bölgəsi, Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında nəqliyyat və başqa sahələrdə böyük aktuallıq kəsb edən əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi.
Martın 24-də Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək və genişləndirmək, xalqlarımız arasında dostluğu möhkəmləndirmək üçün böyük imkanlar açan dövlətlərarası mühüm sənədlərin imzalanma mərasimi keçirildi. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək haqqında bəyannamə, neft-qaz sənayesi sahəsində əməkdaşlıq, ümumiyyətlə, Azərbaycanla Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında əlaqələri nəzərdə tutan 17 sənəd imzalandı. "Bu gün imzalanmış çoxsaylı sənədlərlə yanaşı, əvvəlki dövrün də başlıca yekunu bundan ibarətdir ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri təşəkkül tapmış və mövcuddur, buna görə də biz bu münasibətləri inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək əzmindəyik" - deyə ulu öndər səfərin nəticələri haqqında danışırdı.
Ən böyük mükafat
Ulu öndər Heydər Əliyev Ukraynaya səfəri zamanı Kiyevin Mariya Sarayında Ukraynanın Ali Ordeni - Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif edildi. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərini, geniş Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığını inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək üçün bütün qüvvə və bacarığını sərf edən ulu öndər ölkələrimiz arasında əlaqələrin uğurla inkişafında böyük xidmətlərə sahib oldu. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev aldığı mükafatı belə dəyərləndirirdi: "Mən bu mükafatı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında inkişaf etməkdə olan dostluq münasibətlərinə aid edirəm. Bu, çoxlu mükafatlar aldığım həyatımda və böyük tərcümeyi-halımda yeni bir səhifədir".
Ulu öndərə, həmçinin, Kiyev şəhərinin Fəxri qonağı diplomu və şəhərin rəmzi açarı da təqdim olundu. "Bu, mənim həyatımda böyük hadisədir. Bunu Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycan Respublikasına və təbii ki, şəxsən mənə olan hörmət və ehtiram hisslərinin ifadəsi kimi qəbul edirəm. Zəngin tarixə malik, rus dövlətinin başlanğıcı sayılan, bütün tarixi boyunca Ukraynanın milli azadlığının, dövlət müstəqilliyinin rəmzi olmuş və indi də rəmzi olaraq qalan Kiyev kimi gözəl şəhərin Fəxri qonağı statusunu almaq mənə çox xoşdur".
Bir sözlə, vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyevin çıxışlarında vurğuladığı kimi, Azərbaycanla Ukrayna arasında olan əlaqələr ölkələrimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. "Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın hüdudlarında yerləşir, Avropanın bir hissəsidir, bununla bərabər, coğrafi baxımdan ən ucqar cinahdadır. Ukrayna da, Azərbaycan da son dərəcə böyük coğrafi-siyasi əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də, xalqlarımızın, ölkələrimizin rifahı naminə dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın olduqca böyük əhəmiyyəti var".
Zərnişan AÄžAQIZI
 
  • Oxunub:  19470  |  
  • Tarix:  03-07-2008  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılması böyük sosial əhəmiyyət daşıyır

19 Avqust 15:46
Ölkəmizdə vahid məktəbli forması 2020-2021-ci tədris ilindən tətbiq ediləcək
19 Avqust 15:44
Sona Əliyeva: Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi siyasəti ardıcıl xarakter daşıyır
19 Avqust 15:27
İlham Məmmədov: Bu il ərzində ölkəmizdə minimum pensiya məbləğinin əhəmiyyətli şəkildə artması təmin edilib
19 Avqust 15:24
Peşə təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu yekunlaşır
19 Avqust 15:05
“Avro 2020”: UEFA nümayəndələrinin Bakıya işgüzar səfəri başlayıb
19 Avqust 14:57
Mir Şahin Gəncə teraktı ilə bağlı - şok VİDEO yaydı
19 Avqust 14:33
Azərbaycan Gürcüstanın ticarət tərəfdaşları sırasında ilk beşlikdədir
19 Avqust 14:06
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Sloveniya yığmasına qalib gəlib
19 Avqust 14:04
Sabah Abşeron çimərliklərində 25-27 dərəcə isti olacaq
19 Avqust 14:01
Çörək alarkən və saxlayarkən diqqət yetirilməli məsələlər
19 Avqust 12:33
Avqustun 19-u Ümumdünya Humanitar Yardım Günüdür
19 Avqust 12:25
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə elmi-tarixi və fəlsəfi müstəvidə baxış
19 Avqust 12:17
“Sosial bağlar” layihəsi çərçivəsində 250 ailə üçün meyvə bağlarının salınmasına başlanılıb
19 Avqust 11:45
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində növbəti kollegiya iclası keçirilib
19 Avqust 11:42
Bakı məktəblərində iki sinfin bütün şagirdləri ali məktəblərə qəbul olublar
19 Avqust 11:37
Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının ikinci turunun təqvimi açıqlanıb
19 Avqust 11:33
Maestro Niyazinin xatirəsi yad olunacaq
19 Avqust 11:23
Bakalavrların qəbul olunduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyatı davam edir
19 Avqust 11:19
Qazlı sudan aşırı dərəcədə istifadə insulta səbəb ola bilər
19 Avqust 10:53
“Azərsu” ASC-nin sədri Qazaxda vətəndaşları qəbul edib
19 Avqust 10:41
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Azərbaycanın layiqli övladları, əsgər və zabitləri ilə fəxr edirəm
19 Avqust 10:30
İlahiyyat İnstitutunun rektoru sənədlərin qəbul prosesini izləyib
19 Avqust 10:22
Azərbaycan Almaniyaya ixracı artıb
19 Avqust 10:16
Abituriyentlərin nəzərinə: boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi bu gün başa çatır
19 Avqust 09:50
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub
19 Avqust 09:43
Muğam Mərkəzində “Rast dünyası” adlı konsert olacaq
19 Avqust 09:38
Qusarda Cibir-Həzrə-Mucuq-Sudur avtomobil yolu yenidən qurulur
19 Avqust 09:36
Dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqomayevin xatirəsi anılıb
19 Avqust 09:33
Müdafiə Nazirliyi: Ordumuz düşmənin istənilən fəaliyyətini müxtəlif kalibrli silahların nişangahı altında saxlayır
17 Avqust 15:43
Anna Netrebko Azərbaycana qonaqpərvərlik üçün təşəkkür edib
17 Avqust 15:02
“Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq qabiliyyətlərinin artırılması proqramı” iştirakçılarının seçiminə başlanıb
17 Avqust 13:36
Şəhriyar Məmmədyarov Sinkfild kuboku turnirində mübarizə aparacaq
17 Avqust 12:47
Dünyanı fəth edən ecazkar səs
17 Avqust 12:36
“ASAN Yay Festivalı” Gəncədə
17 Avqust 12:31
Gömrük təmsilçiliyi institutu təkmilləşdirilir
17 Avqust 12:27
Bu il Azərbaycanın əsas kapitalına 7 milyard manatdan çox vəsait yönəldilib
17 Avqust 10:38
Bakalavrların nəzərinə: qeydiyyatdan keçməyənlər qəbul olunanlar siyahısından xaric ediləcəklər
17 Avqust 10:36
Deputat: Ölkəmizdə sosial siyasət ardıcıl və davamlı olacaq
17 Avqust 10:33
Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb
17 Avqust 10:02
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
17 Avqust 09:57
İmtahanda rekord bal toplayan Bərdə məktəblisi
17 Avqust 09:50
“İaşə müxalifəti” bütün ümidlərini xarici anti-Azərbaycan dairələrin ayırdığı qrantlara bağlayıb
17 Avqust 09:48
Əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılması böyük sosial əhəmiyyət daşıyır
16 Avqust 21:23
Prezident İlham Əliyev Sərhəd Mühafizəsinin 100 illik yubileyi münasibətilə DSX-nin şəxsi heyətini təbrik edib
16 Avqust 21:16
Gürcüstanın hökumət rəsmiləri azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Marneuli rayonunda olublar
16 Avqust 20:24
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Beynəlxalq Bank ilə əməkdaşlıq edəcək
16 Avqust 20:17
Ədliyyə Nazirliyinin yerli qurumlarına qulluğa qəbulla bağlı açıq müsabiqə elan edilir
16 Avqust 19:59
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi açıqlanıb
16 Avqust 19:55
General-mayor Elçin İbrahimov: Azərbaycan sərhədçiləri qoyulan tapşırıqları qısa müddətdə yerinə yetirməyə qadirdirlər
16 Avqust 19:48
Rusiyanın və İranın hərbi gəmiləri Bakı limanını tərk edib
16 Avqust 19:35
Bakıda WKF hakimlər komissiyasının seminarı yüksək səviyyədə keçirilib
16 Avqust 18:07
Prezident İlham Əliyev milli bayram münasibətilə İndoneziya Prezidentini təbrik edib
16 Avqust 17:53
Bu il Zaqatalanın fındıq bağlarından 15 min tondan çox məhsul yığılması gözlənilir
16 Avqust 17:41
Patruşev İrəvanda: şübhələr, qeyri-müəyyənlik və suallarla dolu müttəfiqlik
16 Avqust 17:33
Zenit-Raket Qoşunlarında döyüş atışlı təlimlər keçirilib
16 Avqust 17:10
“DOST” mərkəzinə 25 mininci vətəndaş müraciəti qeydə alınıb
16 Avqust 17:04
Prezident İlham Əliyev DSX-nın hərbi qulluqçularını və mülki işçilərini təltif edib
16 Avqust 17:03
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Ağstafada iki rayonun sakinlərini qəbul edib
16 Avqust 16:52
DSX-nin fəaliyyəti dövründə sərhədçilərimiz tərəfindən 10 min 989 sərhəd pozucusu saxlanılıb
16 Avqust 16:47
Dövlət sərhədinin mühafizə altında götürülməsi sərhədçilərimiz üçün mühüm vəzifədi
16 Avqust 16:26
ADA Universitetinin bakalavr pilləsinə abituriyentlərin qeydiyyatı başlanıb
16 Avqust 16:15
Əsas kapitala yönəldilən ümumi vəsaitin 67,7 faizi tikinti işlərinə sərf olunub
16 Avqust 15:51
Şəkinin kəndlərində üç modul tipli məktəb quraşdırılır
16 Avqust 15:47
Sumqayıtlı əkiz qardaşlardan qəbul imtahanlarında yüksək nəticə – biri 694, digəri isə 676 bal toplayıb
16 Avqust 15:41
Yaponiyanın İto şəhərindən olan qonaqlar İsmayıllıya gəliblər
16 Avqust 15:37
Qusarda Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun könüllüləri üçün “Yay məktəbi” keçiriləcək
16 Avqust 15:34
Məlumat Hesablama Mərkəzinin stendi I Xəzər İqtisadi Forumunda maraqla qarşılanıb
16 Avqust 15:29
Xəzər İqtisadi Forumu: perspektivli yeni əməkdaşlıq formatı
16 Avqust 15:24
Eldar Sultanov: İntiharlarla bağlı xəbərlərin KİV-də yayılması insanların, xüsusilə gənclərin psixologiyasına mənfi təsir göstərir
16 Avqust 15:11
Zaqatalada "Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: tarix və müasirlik" mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+32 +37
gecə+20 +24