Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  "Əsrin müqaviləsi": Azərbaycanın müasir neft və qaz sanayesində qazma işlərində yeni dövrün başlanğıcı
A+   Yenilə  A-
"Əsrin müqaviləsi": Azərbaycanın müasir neft və qaz sanayesində qazma işlərində yeni dövrün başlanğıcı

"Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağının işlənilməsinin 2050-ci ilə qədər uzadılması ilə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulub

Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında müstəqillik əldə etsə də, həmin dövrdə ölkədəki hərc-mərclik nəinki müstəqil dövlətə təbii ehtiyatların istismarı yönündə hansısa addım atmağa, hər hansı iqtisadi inkişaf haqda fikirləşməyə də imkan vermirdi. 15 iyun 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün sahələrə olduğu kimi, iqtisadiyyata da diqqət yetirildi və məhz Onun birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə cəmi 1 il ərzində Azərbaycan özünün yeni neft strategiyasını işləyib hazırladı. Bu strategiyanın əsas müddəalarını Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatlarının müasir texnologiya ilə istismarı, xarici bazarlara ixrac olunması, bu sahədən əldə olunan gəlirlərin ölkənin problemlərinin həllinə yönəldilməsi təşkil etməkdədir.

"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə dövlətimizin yeni neft strategiyası rəsmiləşdirildi

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində 20 sentyabr 1994-cü il tarixində Bakıdakı "Gülüstan" sarayında dünyanın 7 ölkəsini təmsil edən 11 nəhəng neft şirkəti ("Amoco" , "Unocal", "Pennzoil", "Exxon", "British Petroleum", "Ramco", "Lukoil", "Statoil", "Türkiye Petrolleri", "Delta" və "Itochu") ilə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın iqtisadi inkişafının təmin edilməsində əvəzsiz rol oynadı. Onu da qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) ilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) arasında 1994-2024-cü illəri əhatə edən Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin imzalanması dövlətimizin yeni neft strategiyasının rəsmiləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd edək ki, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından ötən 25 il ərzində tarixi inkişaf yolu keçən SOCAR Azərbaycan daxilində və xaricdə bir çox nəhəng layihələr həyata keçirib. "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində istismar olunan karbohidrogen ehtiyatlarını xarici bazara çıxarmaq üçün nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri kimi nəhəng layihələrlə yanaşı, 2018-ci ildə dünyanın ən böyük sənaye layihələrindən olan "Cənub qaz dəhlizi"nin, TANAP-ın, Türkiydə "STAR" neft emalı zavodunun işə salınması həmin tarixi nailiyyətlər sırasındadır.
Əldə edilən nailiyyət və inkişaf göz qabağındadır. Belə ki, "Əsrin müqaviləsi" imzalandığı zaman xarici investisiyaya ehtiyacı olan SOCAR indiki dövrdə daxili imkanları hesabına müasir dərin dəniz özülləri inşa edir, dənizin böyük dərinliklərində qazma işləri aparır, ən müasir standartlar səviyyəsində sənaye müəssisələri qurur, böyük transmilli layihələrdə operator qismində iştirak edir, xarici ölkələrə sərmayə yatırır.

Murtuza Muxtarovun "Podrat qazma" kontoru sənaye üsulu ilə quyuların qazılmasında mühüm rol oynayıb

Odlar yurdunda "qara qızıl"ın mövcud olduğu əcdadlarımıza məlum olsa da, onun hasilatının tarixi o qədər də qədim deyil. Buna rəğmən neft istehsalı sahəsində ilklərin bir neçəsi Azərbaycanda baş verib. Belə ki, XIX əsrin əvvəllərində dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybətdə sahildən 30 m aralı dənizdə əllə qazılmış quyudan neft hasil edilib.
Azərbaycanda, sözün əsl mənasında, neft hasilatının keçmişinə nəzər saldıqda isə məlum olur ki, bu tarix 1847-ci ildən neftin mexaniki üsulla qazılmış quyulardan hasil edilməsi ilə başlanır. 1847-1848-ci illərdə ilk dəfə Bibiheybət və sonra Balaxanı yataqlarında mexaniki üsulla qazılmış quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft əldə edilib və Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı həmin ildən hesablanır. Bir qədər sonra mexaniki üsulla quyuların qazılmasının texnologiyası inkişaf etdikcə Binəqədi, Pirallahı, Suraxanı kimi bir sıra yeni neft yataqları aşkar olundu.
Həmin dövrdə dövlətə məxsus istifadəsiz torpaqlar 24 il müddətinə icarəyə verilirdi. İcarədar hasil etdiyi nefti ixrac etmək və onun satış qiymətini təyin etmək hüququna malik idi. Buna görə də XIX əsrin sonunda neft sənayesində fəaliyyət göstərən 167 sahibkarın 49-u azərbaycanlı idi. Onlardan biri də Murtuza Muxtarov idi. Xüsusi texniki təhsili olmasa da, həmin dövrdə neft maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini M.Muxtarov kimi dərindən bilən ikinci bir sahibkar yox idi. Diplomsuz neft mühəndisi kimi şöhrət qazanmış M.Muxtarov Azərbaycanın neft sənayesi tarixinə özünün ixtirası ilə də daxil olub. 1895-ci ildə dünyada ilk dəfə metal ştanqlarla zərbə qazma dəzgahını quraşdırıb və bunun üçün dövlət patenti alıb. O, bu ixtirasına "Bakı qazma sistemi" adı verib. M.Muxtarovun öz zavodunda buraxdığı dəzgah və avadanlıqlar Rusiyaya və xarici ölkələrə, hətta uzaq Amerikaya da ixrac edilirdi.
Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanın neft sənayesi tarixində Murtuza Muxtarovun yaratdığı "Podrat qazma" kontoru Bakının Balaxanı, Suraxanı, Ramana və Sabunçu neft rayonlarındakı quyuların əksəriyyətinin qazılmasında əsas rol oynayıb. Bu sahələrdəki quyuların əksəriyyəti onun "Podrat qazma" kontoru tərəfindən qazılıb. M.Muxtarov təkcə Bakıda yox, müqavilə əsasında Şimali Qafqazda, o cümlədən Maykop və Qroznı neft mədənlərində quyu qazdırır, zavod və mədənlər, konstruktor büroları ilə texniki və işgüzar əlaqələr saxlayırdı.
1920-ci ildən sonra da Azərbaycanda bir sıra yeni neft yataqları aşkar olundu. 1941-ci ildə isə istehsal həcmi 23,6 milyon tona çatan Bakı nefti SSRİ-nin neft hasilatının 76%-ni təşkil edirdi. 7 noyabr 1949-cu ildə "Neft daşları"nda 942 m dərinliyi olan 1№-li quyunun istismara daxil olması ilə dənizdə neftçıxarmanın əsası qoyuldu. 1950-ci ildə "Neft daşları" yatağının istismara verilməsi Azərbaycanda dəniz neft sənayesinin inkişafına da töhfə oldu.

Ümummilli Liderin 1972-ci ildə əsasını qoyduğu Bakı Dərin Özüllər Zavodu müasir inkişaf yolu keçib

1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, neft və qaz sənayesi də yüksək dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə səciyyələnir. Bu dövrdə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin, xüsusilə dəniz neftinin hasilatının inkişaf tarixində yeni mərhələ başlayır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və səyi nəticəsində 70-80-ci illərdə Azərbaycana 75 növdə 400-dən çox ağır yük qaldıran kran gəmisi, boruçəkən gəmilər, seysmik, sərnişin və s. gəmi növləri gətirildi.
İlk vaxtlarda dənizin 70 m dərinliyində olan sahələrdə geoloji-kəşfiyyat işləri aparmaq üçün "Xəzər" tipli özüqalxan, sonralar isə dənizin 200 m dərinliyindəki sahələrdə işləməyə imkan verən "Şelf" tipli yarımdalma üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin sahələrində zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yarandı. Nəticədə yeni 8 neft və qaz yatağı kəşf edildi, 1980-ci illərdə üzən qazma qurğularının sayı 11-ə çatdı.
Ümummilli Liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq həmin dövrdə Azərbaycanda neft emalı üçün hazırlanmış xüsusi proqrama əsasən, yeni texnika və texnologiyaya malik zavodlar yaradıldı, təzə qurğular inşa olundu. Həştərxanda tikilməsi nəzərdə tutulan Dərin Dəniz Özülləri zavodunun Bakıda inşa edilməsi üçün Moskvadan icazənin alınmasına nail olmaq isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhkəm iradəsinin və cəsarətinin nəticəsi idi.
Zavodun tikilməsinə 1978-ci ildə başlandı və 1989-cu ildə istismara verildi. Tarix Ümummilli Liderin haqlı olduğunu sübut etdi. Beləliklə, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə hazırda Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan zavodun tarixində yeni səhifə açıldı. Müqavilə imzalandıqdan sonra müasir neftayırma qurğuları, habelə "Dədə Qorqud", "İstiqlal" və "Qurtuluş" kimi üzən qazma qurğuları istismara buraxıldı. Bakı Dərin Özüllər Zavodu və "Star Gulf FZCO" şirkəti  tərəfindən təsis edilən "BOS Şelf" şirkəti zavodun ərazisində öz fəaliyyətinə 2011-ci ildə başlayıb və o vaxtdan bəri Xəzər dənizinin ən böyük obyektlərindən birinə çevrilib.

160 illik təcrübə və qabaqcıl qazma texnologiyaları "SOCAR AQŞ"nin uğurlarını şərtləndirir

Məlum olduğu kimi, neft hasilatında lazımi qurğularla yanaşı, bu vasitələrdən istifadə edərək neft-qaz yataqlarını istismar edən müvafiq qurumlara da ehtiyac var idi. Bu məqsədlə 2007-ci ildə  SOCAR  və  Abşeron Qazma Şirkəti tərəfindən qazma və quyu xidmətlərini göstərən "SOCAR AQS" MMC birgə müəssisəsi təsis edilib. Təsisçilərdən biri sənayə üsulu ilə neft və qaz quyularının qazılması sahəsində 160 ildən çox təcrübəyə malik olan SOCAR və digəri isə qabaqcıl qazma texnologiyalarına və yeni idarəetmə metodlarına malik olan AQŞ-dir. Belə ki, "SOCAR AQŞ" Dənizdə Neft və Qaz Quyularının Qazılması və Quyu Təmiri Xidmətlərinin göstərilməsi, Kəmər Endirmə Xidmətləri, Atqıya Qarşı Avadanlıqların və Quyuağzı Avadanlıqların Təmiri və Sınağı Xidmətlərinin göstərilməsi üçün beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən sertifikatlaşdırılıb. Eyni zamanda, "SOCAR AQŞ" 2017-ci ildə dənizdə neft və qaz quyularının qazılması və quyu təmiri xidmətlərinin göstərilməsi sahəsi üzrə API Spec Q2 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin tələblərinə əsasən sertifikatlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, hazırda "SOCAR AQŞ" Xəzərdə 4 neft və qaz yatağında, o cümlədən dayazsulu "Günəşli" yatağında yerləşən  7 və 11 saylı, "Qərbi Abşeron" yatağının 20 saylı, "Ümid" yatağının 1 saylı və  "Bulla" yatağında  6 saylı Dərin Dəniz Stasionar Özüllərində qazma işləri aparır. Ümumiyyətlə, SOCAR son 4 ildə həyata keçirdiyi qazma işlərini 53,5% artırıb. 2015-ci ildə SOCAR 104 411 metr qazma işləri görmüşdüsə, 2018-ci ildə bu göstərici 160 240 metr təşkil edib. Bundan əlavə, 2018-ci ildə ölkədə qazılan quyuların orta dərinliyi 1 878 metr təşkil edib ki, bu da 45,6% artım deməkdir.
Bununla yanaşı, "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi çərçivəsində qazanılmış nailiyyətlər, tərəfdaşlarla faydalı istehsalat münasibətləri nəticəsində 2017-ci ildə layihənin 2050-ci ilədək uzadılması təşəbbüsü ilə çıxış edildi və 14 sentyabr 2017-ci ildə Bakıda Azərbaycan üçün daha əlverişli şərtlərlə yeni müqavilə imzalandı. Yeni sazişlə "Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadılır. Bu sazişlə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulur.
Beləliklə, birmənalı şəkildə demək olar ki, SOCAR hələ uzun illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında, neft strategiyasının uğurlu təminatında, o cümlədən hər birimizin həyatı, yaşayışı ilə bağlı olan dövlət büdcəsinin maliyyə təminatında öz mühüm rolunu oynayacaq.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyası və onun ötən illər ərzində uğurlu icrası, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bu istiqamətdəki çoxşaxəli fəaliyyəti ölkəmiz üçün beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində böyük önəmə və əhəmiyyətə malikdir.

Qaşqay ZİYƏDDİNOĞLU

"SOCAR-AQŞ" MMC və Azərbaycan Mətbuat Şurasının "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasının 25 illiyi münasibəti ilə kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri arasında keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur" 

 
  • Oxunub:  1920  |  
  • Tarix:  09-09-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Bakıda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın səkkizinci iclası keçirilib

17 Sentyabr 17:24
Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən keçirilən müsabiqənin qalibləri ilə görüş olub
17 Sentyabr 17:22
Cəmiyyətimiz xaricdəki “mühacirlər”in əsl simasını görür
17 Sentyabr 17:17
Bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub
17 Sentyabr 17:13
Ağsu və İsmayıllıda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan yeni məktəb binaları istifadəyə verilib
17 Sentyabr 17:08
BMT-nin Baş katibi ozon təbəqəsini dağıdan qazlardan qanunsuz istifadə edilməsinin qarşısını almağa çağırıb
17 Sentyabr 17:03
Komitə sədri: Azərbaycanda Aşura mərasimi çox sakit şəraitdə keçdi
17 Sentyabr 16:30
“Saber Junction - 19” təlimi davam edir
17 Sentyabr 16:27
FHN-in İdman-sağlamlıq Mərkəzində idmançılarla görüş keçirilib
17 Sentyabr 16:23
ADNSU Xarkov Politexnik Universiteti ilə əməkdaşlığı genişləndirir
17 Sentyabr 16:09
Sosial sığorta haqlarının yığımı sahəsində görülmüş işlər müzakirə edilib
17 Sentyabr 16:07
YAP-ın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Sevinc Fətəliyeva Şərq Araşdırma qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb
17 Sentyabr 16:04
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib
17 Sentyabr 16:00
“Yaxşılıq unudulmur” layihəsinin yekununa həsr edilmiş konfrans keçirilib
17 Sentyabr 15:51
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında Xəzər dənizi məsələləri üzrə ikitərəfli məsləhətləşmələr keçirilib
17 Sentyabr 15:13
Qeyri-neft daşımaları üzrə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu ilə yükdaşımaların həcmi 23 faiz artıb
17 Sentyabr 15:10
Seçenov Universitetinin Bakı filialında yeni dərs ilinin başlanmasına həsr edilmiş tədbir keçirilib
17 Sentyabr 15:02
Nazir: Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına 3 milyard dollardan çox sərmayə yatırıb
17 Sentyabr 14:57
Energetika Nazirliyində Beynəlxalq Sülh Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
17 Sentyabr 14:47
Neftçalanın Astanlı kəndi qazlaşdırılıb
17 Sentyabr 14:43
FHN-in Akademiyasında ilkin hərbi hazırlığı başa vurmuş kursantların andiçmə mərasimi keçirilib
17 Sentyabr 14:34
Sabah ölkə ərazisində 32 dərəcə isti olacaq
17 Sentyabr 14:25
Təlimlərdə qoşunlar yerdəyişmə tapşırıqlarını icra ediblər
17 Sentyabr 14:23
AZƏRTAC və Tazpit gündəlik informasiya mübadiləsinə başlayıblar
17 Sentyabr 14:21
“Jewish Journal”: Los-Anceles nasist generalları mədh edən ölkəyə dəyər verməməlidir
17 Sentyabr 14:18
AMEA-nın üç elmi-tədqiqat müəssisəsinin direktoru vəzifəsinə seçkilər keçirilib
17 Sentyabr 14:03
BMT-də “2021-ci ilin Beynəlxalq Sülh və Etimad ili” elan olunması haqqında sənəd qəbul edilib
17 Sentyabr 13:22
Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf nazirini qəbul edib
17 Sentyabr 12:52
ADPU-nun magistratura səviyyəsinə 310 nəfər qəbul olunub
17 Sentyabr 12:51
Qəbələdə 37 kilometrlik 2 avtomobil yolu yenidən qurulub
17 Sentyabr 12:46
Ötən illərdə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi 3 mindən çox kursant bitirib
17 Sentyabr 12:41
“Mədəniyyət” kanalında yeni layihə - “Bizi birləşdirən mədəniyyət”
17 Sentyabr 12:36
Qida məhsullarını seçərkən nələrə diqqət etməliyik?
17 Sentyabr 12:34
Hüseynbala Mirələmov: Dövlətimiz və xalqımız heç vaxt xarici müdaxilələrə imkan verməyəcək
17 Sentyabr 12:29
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2019-2020-ci il mövsümünə start veriləcək
17 Sentyabr 12:27
Ağdam xalçaçıları: Çalışırıq ki, Prezidentimizin bizə göstərdiyi qayğıya cavab olaraq keyfiyyətli xalçalar toxuyaq
17 Sentyabr 12:20
Akademik Xoşbəxt Yusifzadənin fransız dilində nəşr edilən “Ömrümün illəri və izləri” kitabı təqdim olunub
17 Sentyabr 12:19
Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 27-ci ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib
17 Sentyabr 12:14
Mariya Stadnik Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandı
17 Sentyabr 12:07
Əli Əhmədov: Müxalifətin virtual növünün başında Əli Kərimli və xarici ölkələrdə sığınacaq almış fərdlər durur
17 Sentyabr 11:55
Təlimlərdə xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunur
17 Sentyabr 11:51
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitorinq keçiriləcək
17 Sentyabr 11:36
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi ilə bağlı seminar keçirilib
17 Sentyabr 11:34
Strateji Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin yeni stendinin sınaq atışları həyata keçirilib
17 Sentyabr 11:22
Azərbaycanın Misirdəki diaspor rəhbəri əl-Əzhər Universitetinin rektoru ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
17 Sentyabr 11:15
Misir KİV-ləri: Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının XVIII Sammitinə ev sahibliyi etməyə hazırdır
17 Sentyabr 11:07
Birinci sinfə şagird qəbulunun vaxtı uzadılıb
17 Sentyabr 11:06
SOCAR-ın Qaradağ kompleksində ağacəkmə aksiyası keçirilir
17 Sentyabr 10:59
Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq enerji bazarında Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
17 Sentyabr 10:51
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dollar/barreli ötüb
17 Sentyabr 10:43
DİM-də Çin Ədliyyə Nazirliyinin baş müşaviri Pu Tzenfanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
17 Sentyabr 10:11
Emin Ağalarov: İdman mənim həyatımın bir hissəsidir
17 Sentyabr 10:06
Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş idarəsinin nümayəndə heyəti Parisdə təlim səfərindədir
17 Sentyabr 10:04
Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüş keçirilib
17 Sentyabr 10:01
Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi ilə görüşüb
17 Sentyabr 09:56
Nur-Sultanda MDB-də rəqəmsallaşma sahəsinin inkişafı müzakirə edilib
17 Sentyabr 09:52
Misir ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə münasibətlər sürətlə inkişaf edir
17 Sentyabr 09:28
“Multikulturalizmə giriş” dərsliyinin təqdimatı olub
17 Sentyabr 09:26
Bakı Ali Neft Məktəbi yeni tədris ilinə uğurla başlayır
17 Sentyabr 09:23
Regionlarda pambıq sahələrindən bol məhsul toplanacağı gözlənilir
16 Sentyabr 21:50
Türkiyənin Vitse-prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
16 Sentyabr 20:56
Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktay "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olub
16 Sentyabr 20:46
Bakıda bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib
16 Sentyabr 20:45
Azərbaycan-FAO əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
16 Sentyabr 20:35
Bakıda Azərbaycan–Türkiyə biznes forumu keçirilib
16 Sentyabr 20:12
Şərq İqtisadi Forumu: Asiyada geosiyasi dinamika yeniləşir
16 Sentyabr 20:04
Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində Bilik Günü qeyd edilib
16 Sentyabr 19:40
Azərbaycan və Çin arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq genişlənir
16 Sentyabr 19:08
Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib
16 Sentyabr 18:05
Gürcüstanın Qardabani rayonunda iki uşaq bağçası istifadəyə verilib
16 Sentyabr 17:54
Şirvanda yeni məktəb binası açılıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+24 +27
gecə+16 +20