Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  Azərbaycan neft-qaz sənayesində qazma işlərinin tarixi, bu günü və perspektivləri
A+   Yenilə  A-
Azərbaycan neft-qaz sənayesində qazma işlərinin tarixi, bu günü və perspektivləri

Azərbaycanın həyatı tarixən neft və qazla sıx bağlı olub. Əsrlər boyu məmləkətimizdə, ələlxüsus da Abşeronda yerin təkindən karbohidrogen resursları çıxardılıb. Neft və qazla zəngin olması səbəbindəndir ki, respublikamız dünyada “odlar yurdu” kimi tanınır.
Neft-qaz ehtiyatlarının zənginliyi öz növbəsində Azərbaycanda insanların məişətində və məşğulluğunda silinməz izlər buraxıb. O cümlədən respublikamızda quruda və açıq dənizdə neft-qaz hasilatı, quyuların qazılması və istismarı ilə bağlı zəngin ənənələr formalaşıb.
Dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu Bibiheybətdə qazılıb
Abşeronda ilk neft quyuları kəhriz üsulu ilə qazılıb. Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, Bakıda kəhriz üsulu ilə quyuların qazılması hələ orta əsrlərdə ən yüksək səviyyəyə çatmışdı və XIX əsrin ortalarına qədər inkişaf edirdi. Verilən məlumatlara görə, XVI əsrin əvvəllərində Bakı ətrafında 500-ə qədər neft çalası və quyusu mövcud idi.
Qürurverici haldır ki, dünyada mexaniki üsulla ilk quyu Azərbaycanda - Bibiheybətdə qazılıb. Tarixi mənbələr və son illərdə Rusiyanın Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivindən tapılmış sənədlər dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusunun 1847-ci ildə Bibiheybətdə qazıldığını təsdiqləyir.
Sonradan mexaniki üsulla quyuların qazılması Balaxanı neft yataqlarını da əhatə edib. Həmin quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft əldə olunub. Onu da əlavə edək ki, dünyada mexaniki üsulla qazılan ilk quyu bərpa edilib. Prezident İlham Əliyev 2017-ci il aprelin 26-da Bibiheybət mədəninə gələrək quyunun bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan neftçiləri dünya qazma sənayesinə bir sıra ilklər təqdim ediblər. 1844-cü ildə F.N.Semyonovun səyi ilə qazma üsulu ilə Bakı mədənlərində dünyada ilk dərin quyu qazılıb. Bu hadisə əllə qazmanın sonu olub. 1872-1873-cü illərdə Abşeronda ABŞ-dan 15 il əvvəl quyu nasosundan istifadə edilib. 1884-cü ildə ilk dəfə vurma üsulu ilə qazmanın tətbiqinə başlanıb. Bu, sonralar dünyada “Bakı üsulu” kimi məşhurlaşıb. 1905-ci ildə Balaxanıda dünya neft sənayesi tarixində ilk dəfə kompressor istismarı tətbiq edilib. 1916-cı ildə Ramanada ilk dəfə qazlift texnologiyasından istifadə olunub. 1941-ci ildə dünyada ilk dəfə Bayılda 2000 metr dərinlikdə “Ağa Nemətulla turbin üsulu” ilə maili quyu qazılıb.
“Qara daşlar”da qazılan quyu ilə dünyada açıq dənizdə neftçıxarmanın əsası qoyuldu
Azərbaycanın buruq ustaları quruda neft quyularının qazılmasında bir sıra ilklərə imza atdıqları kimi, açıq dənizdə də neftçıxarmanın əsasını qoyublar. 1803-cü ildə (bəzi məlumatlarda 1798-ci ildə) Bakı sakini Qasımbəy Mənsurbəyov Bibiheybət yaxınlığında, dənizdə, sahildən 18 m və 30 m aralıda iki neft quyusu qazdırıb. Sonralar Xəzər dənizinin qalxması nəticəsində həmin neft kəhrizləri suyun altında qalıb.
Dünyada açıq dənizdə neftçıxarmanın tarixi isə 1949-cu ildə yenə də Bakıda qoyulub. Həmin ildə Azərbaycan neftçiləri Xəzəri ram etməyə nail oldular. “Qara daşlar” deyilən ərazidə neft yatağının kəşfi neftçi-geoloq Ağaqurban Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ərazidə ilk kəşfiyyat buruğunun yerini məşhur neftçi Yusif Səfərov müəyyənləşdirib. Burada ilk quyunun qazılması qazma ustası Mixail Kaveroçkinlə birlikdə Qurban Abasova həvalə edilmişdi. Onların rəhbərlik etdiyi briqada işə 1949-cu il iyunun 24-də başladı. Həmin il noyabrın 7-də isə 942 metr dərinlikdən - Qala lay dəstəsindən ilk neft fontan vurdu. Quyunun gündəlik hasilatı 100 tondan artıq idi. Açıq dənizdə qazılan ilk quyudan neft fontan vurmasının şərəfinə ərazinin əvvəlki adı “Qara daşlar” “Neft Daşları” ilə əvəzləndi. Üç il sonra burada dünyada ilk dəfə olaraq estakadalar tikildi. Daha sonra “Möcüzələr adası”nda növbəti quyunun qazılmasına start verildi.
Beləliklə, mavi Xəzərin qoynunda estakadalar üzərində “Neft daşları” şəhəri yarandı. Bu şəhər Azərbaycan neftçilərinin rəşadətini, yenilməzliyini və əlbəttə ki, məharətini bütün dünyaya nümayiş etdirir.
Azərbaycanda müasir qazma infrastrukturunun yaradılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Azərbaycanda müasir qazma infrastrukturunun yaradılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Keçmiş ittifaq dönəmində - 1969-cu ildə respublikamızın siyasi rəhbərliyinə gələn Ulu Öndər Azərbaycanın neft sənayesində müşahidə edilən geriləmənin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görməyə başladı. Ulu Öndər qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün infrastrukturun yenilənməsindən başladı. Neft hasilatını artırmaq üçün Xəzərin daha dərin sulu hissələrinə doğru irəliləmək tələb olunurdu. Əvvəlcə dənizin 70 metr dərinliyində kəşfiyyat-axtarış işləri aparmağa imkan verən “Xəzər” tipli üzən qazma qurğuları alındı. Görülən tədbirlər tezliklə “Bahar” və “Bulla-dəniz” yataqlarının açılması ilə nəticələndi. Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev az sonra qarşıya dənizin 200 metr və daha çox dərinliyində işləmək vəzifəsi qoydu və böyük siyasi qətiyyət, iradə bahasına bu məqsədinə də nail oldu. 1970-1980-ci illərdə “Şelf” tipli o dövr üçün ən müasir yarımdalma üzən qazma qurğularının respublikaya gətirilməsi dərinsulu sahələrdə zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yaratdı.
Ulu Öndərin respublikamızın qazma infrastrukturunun yüksək səviyyəyə qaldırılmasına verdiyi töhfələr sırasında Onun müstəsna xidmətləri sayəsində araya-ərsəyə gələn Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun önəmini xüsusi qeyd edə bilərik. Keçmiş ittifaq rəhbərliyi bəhs olunan müəssisənin Həştərxanda tikilməsində israrlı idi. Ulu Öndər Özünün keçmiş ittifaqdakı nüfuzundan istifadə edərək o dövrdə analoqu olmayan Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun Bakıda inşa olunmasına nail oldu. Bir-birinin ardınca kəşf olunan dəniz yataqlarında platformaların tikilməsi üçün nəzərdə tutulan sənaye nəhəngi 1984-cü ildə istismara verildi.
Ulu Öndərin respublikamızda qazma infrastrukturunun yenilənməsinə verdiyi töhfələrin bir qismi Azərbaycanın müstəqillik illərinə təsadüf edir. Ümummilli Lider 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə müstəqil Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə qayıtdıqdan sonra ölkəmizin yeni neft strategiyasını işləyib hazırladı və onu uğurla həyata keçirməyə başladı.
“Əsrin müqaviləsi”nin uğurla reallaşdırılması sayəsində Azərbaycanda qazma sahəsində yeni mərhələ başlayıb
1994-cü il sentyabrın 20-də müstəqil Azərbaycanın həyatında tarixi hadisə baş verdi - Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri sayəsində Bakıda dünyanın altı dövlətini təmsil edən 11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının işlənməsinə dair “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Azərbaycanın bu gün beynəlxalq miqyasda uğurlu model kimi qəbul edilən davamlı inkişaf strategiyasının əsası da məhz “Əsrin müqaviləsi” ilə qoyulub.
“Əsrin müqaviləsi”nin uğurla reallaşdırılması sayəsində Azərbaycanda həmçinin qazma sahəsində yeni mərhələ başladı. Bəhs olunan müqavilə çərçivəsində ölkəmizə gələn neft gəlirləri, eləcə də xarici investorların Azərbaycanın neft-qaz sektorunda digər layihələrin icrasında da iştirak etməyə böyük maraq göstərmələri yeni yataqların işlənməsi üçün geniş imkanlar açmışdı. Bu imkanların reallaşdırılması üçün müasir qazma texnologiyalarının respublikamıza gətirilməsi, mövcud qurğuların modernləşdirilməsi əsas vəzifələr kimi müəyyənləşdirilmişdi. Bu vəzifələrə uyğun olaraq “Bakı” elmi-tədqiqat gəmisi yenidən quruldu, “Xəzərdənizneft” yarımdalma qazma qurğusu yenidənqurmadan sonra “Dədə Qorqud” adı ilə ikinci həyata başladı, əsaslı şəkildə yenidən qurulan “Şelf-5” qazma qurğusu 1998-ci ildə “İstiqlal” adı ilə istifadəyə verildi, yenidən inşa olunan “Qurtuluş” özüqalxan qazma qurğusunun istismarına başlanıldı. 2002-ci ilin yayında Xəzərdə ən yeni texnologiyalar əsasında ilk dəfə qazma qurğuları üçün sualtı dayaq tavası quraşdırıldı. Modernləşdirmə işləri həmçinin Heydər Əliyev adına Dərin Özüllər Zavodunu əhatə etdi və müəssisə dəniz platformalarının tikintisinə cəlb olundu. Bundan başqa, ARDNŞ-nin xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlığının nəticəsi olaraq möhtəşəm “Lider” yarımdalma üzən qazma qurğusu inşa olundu və 2003-cü ildə istifadəyə verildi.
Ölkəmizdə qazma infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ənənələr dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən də eyni ardıcıllıqla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə həyata keçirilən yeni neft-qaz layihələri ilə əlaqədar meydana çıxan çağırışları nəzərə alaraq Xəzər dənizində 6-cı nəsil qazma qurğusunun yaradılması haqqında göstəriş verib və bu layihənin icrasını daim dəstəkləyib. Yeni layihə çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan yeni nəsil yarımdalma qurğusu inşa olunub və 2017-ci il mayın 18-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilib. Dənizdə suyun 1000 metr dərinliyə qədər hissələrində qazma əməliyyatları həyata keçirə bilən qurğu ilə maksimal dərinliyi 12,2 min metrə çatan quyular qazmaq mümkündür.
SOCAR-AQŞ Azərbaycan neftçilərinin qazma ənənələrini daha da zənginləşdirir
Bu gün SOCAR-AQŞ Azərbaycan neftçilərinin qazma ənənələrini uğurla davam etdirərək daha da zənginləşdirir. Hazırda Azərbaycanda hər il 70-80 quyu qazılaraq istismara verilir. SOCAR-AQŞ-nin baş direktoru Ramin İsayev bildirib ki, indi Azərbaycanın özünün qazma məktəbi formalaşıb. Bu məktəb yalnız Azərbaycan deyil, ümumilikdə Xəzər regionu üçün gələcək nəsil qazmaçıların yetişdirilməsində mühüm rol oynayır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, SOCAR-AQŞ 2007-ci ildə SOCAR və Abşeron Qazma Şirkəti tərəfindən inteqrə olunmuş qazma və quyu xidmətlərini göstərən birgə müəssisə kimi təsis edilib. Hazırda SOCAR-AQŞ dayazsulu “Günəşli” yatağında yerləşən 7 və 11 saylı, “Qərbi Abşeron” yatağının 20 saylı, “Ümid” yatağının 1 saylı və “Bulla” yatağında 6 saylı Dəniz Stasionar Özüllərində qazma işləri aparır.
Müasir qazma avadanlıqları ilə təchiz olunan SOCAR-AQŞ fəaliyyəti dövründə bir sıra ilklərə imza atıb. Belə ki, dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq SOCAR-AQŞ tərəfindən horizontal istismar quyusu qazılıb. SOCAR-AQŞ-nin kollektivi Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə 100% nəticə əldə edərək kerna nümunələri götürməyə nail olub. Müəssisə tərəfindən Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılıb.
SOCAR-AQŞ 2009-cu ilin iyun ayından etibarən Qazma Podratçıları Beynəlxalq Assosiyasının (IADC), eləcə də 2017-ci ildən Quyuya Nəzarət Beynəlxalq Forumun üzvüdür. SOCAR-AQŞ-nin qazma sahəsində qazandığı uğurlar milli və beynəlxalq səviyyədə bir sıra nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb.

 

Mübariz ABDULLAYEV
“SOCAR-AQŞ” MMC və
Azərbaycan Mətbuat Şurasının
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 25 illiyi
münasibəti ilə kütləvi informasiya vasitələrinin
təmsilçiləri arasında keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur

 
  • Oxunub:  2730  |  
  • Tarix:  06-09-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Bakıda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın səkkizinci iclası keçirilib

17 Sentyabr 17:08
BMT-nin Baş katibi ozon təbəqəsini dağıdan qazlardan qanunsuz istifadə edilməsinin qarşısını almağa çağırıb
17 Sentyabr 17:03
Komitə sədri: Azərbaycanda Aşura mərasimi çox sakit şəraitdə keçdi
17 Sentyabr 16:30
“Saber Junction - 19” təlimi davam edir
17 Sentyabr 16:27
FHN-in İdman-sağlamlıq Mərkəzində idmançılarla görüş keçirilib
17 Sentyabr 16:23
ADNSU Xarkov Politexnik Universiteti ilə əməkdaşlığı genişləndirir
17 Sentyabr 16:09
Sosial sığorta haqlarının yığımı sahəsində görülmüş işlər müzakirə edilib
17 Sentyabr 16:07
YAP-ın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Sevinc Fətəliyeva Şərq Araşdırma qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb
17 Sentyabr 16:04
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib
17 Sentyabr 16:00
“Yaxşılıq unudulmur” layihəsinin yekununa həsr edilmiş konfrans keçirilib
17 Sentyabr 15:51
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında Xəzər dənizi məsələləri üzrə ikitərəfli məsləhətləşmələr keçirilib
17 Sentyabr 15:13
Qeyri-neft daşımaları üzrə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu ilə yükdaşımaların həcmi 23 faiz artıb
17 Sentyabr 15:10
Seçenov Universitetinin Bakı filialında yeni dərs ilinin başlanmasına həsr edilmiş tədbir keçirilib
17 Sentyabr 15:02
Nazir: Azərbaycan Gürcüstan iqtisadiyyatına 3 milyard dollardan çox sərmayə yatırıb
17 Sentyabr 14:57
Energetika Nazirliyində Beynəlxalq Sülh Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
17 Sentyabr 14:47
Neftçalanın Astanlı kəndi qazlaşdırılıb
17 Sentyabr 14:43
FHN-in Akademiyasında ilkin hərbi hazırlığı başa vurmuş kursantların andiçmə mərasimi keçirilib
17 Sentyabr 14:34
Sabah ölkə ərazisində 32 dərəcə isti olacaq
17 Sentyabr 14:25
Təlimlərdə qoşunlar yerdəyişmə tapşırıqlarını icra ediblər
17 Sentyabr 14:23
AZƏRTAC və Tazpit gündəlik informasiya mübadiləsinə başlayıblar
17 Sentyabr 14:21
“Jewish Journal”: Los-Anceles nasist generalları mədh edən ölkəyə dəyər verməməlidir
17 Sentyabr 14:18
AMEA-nın üç elmi-tədqiqat müəssisəsinin direktoru vəzifəsinə seçkilər keçirilib
17 Sentyabr 14:03
BMT-də “2021-ci ilin Beynəlxalq Sülh və Etimad ili” elan olunması haqqında sənəd qəbul edilib
17 Sentyabr 13:22
Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf nazirini qəbul edib
17 Sentyabr 12:52
ADPU-nun magistratura səviyyəsinə 310 nəfər qəbul olunub
17 Sentyabr 12:51
Qəbələdə 37 kilometrlik 2 avtomobil yolu yenidən qurulub
17 Sentyabr 12:46
Ötən illərdə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi 3 mindən çox kursant bitirib
17 Sentyabr 12:41
“Mədəniyyət” kanalında yeni layihə - “Bizi birləşdirən mədəniyyət”
17 Sentyabr 12:36
Qida məhsullarını seçərkən nələrə diqqət etməliyik?
17 Sentyabr 12:34
Hüseynbala Mirələmov: Dövlətimiz və xalqımız heç vaxt xarici müdaxilələrə imkan verməyəcək
17 Sentyabr 12:29
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2019-2020-ci il mövsümünə start veriləcək
17 Sentyabr 12:27
Ağdam xalçaçıları: Çalışırıq ki, Prezidentimizin bizə göstərdiyi qayğıya cavab olaraq keyfiyyətli xalçalar toxuyaq
17 Sentyabr 12:20
Akademik Xoşbəxt Yusifzadənin fransız dilində nəşr edilən “Ömrümün illəri və izləri” kitabı təqdim olunub
17 Sentyabr 12:19
Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 27-ci ildönümü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib
17 Sentyabr 12:14
Mariya Stadnik Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandı
17 Sentyabr 12:07
Əli Əhmədov: Müxalifətin virtual növünün başında Əli Kərimli və xarici ölkələrdə sığınacaq almış fərdlər durur
17 Sentyabr 11:55
Təlimlərdə xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunur
17 Sentyabr 11:51
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitorinq keçiriləcək
17 Sentyabr 11:36
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi ilə bağlı seminar keçirilib
17 Sentyabr 11:34
Strateji Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin yeni stendinin sınaq atışları həyata keçirilib
17 Sentyabr 11:22
Azərbaycanın Misirdəki diaspor rəhbəri əl-Əzhər Universitetinin rektoru ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
17 Sentyabr 11:15
Misir KİV-ləri: Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının XVIII Sammitinə ev sahibliyi etməyə hazırdır
17 Sentyabr 11:07
Birinci sinfə şagird qəbulunun vaxtı uzadılıb
17 Sentyabr 11:06
SOCAR-ın Qaradağ kompleksində ağacəkmə aksiyası keçirilir
17 Sentyabr 10:59
Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq enerji bazarında Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
17 Sentyabr 10:51
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dollar/barreli ötüb
17 Sentyabr 10:43
DİM-də Çin Ədliyyə Nazirliyinin baş müşaviri Pu Tzenfanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
17 Sentyabr 10:11
Emin Ağalarov: İdman mənim həyatımın bir hissəsidir
17 Sentyabr 10:06
Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş idarəsinin nümayəndə heyəti Parisdə təlim səfərindədir
17 Sentyabr 10:04
Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüş keçirilib
17 Sentyabr 10:01
Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi ilə görüşüb
17 Sentyabr 09:56
Nur-Sultanda MDB-də rəqəmsallaşma sahəsinin inkişafı müzakirə edilib
17 Sentyabr 09:52
Misir ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə münasibətlər sürətlə inkişaf edir
17 Sentyabr 09:28
“Multikulturalizmə giriş” dərsliyinin təqdimatı olub
17 Sentyabr 09:26
Bakı Ali Neft Məktəbi yeni tədris ilinə uğurla başlayır
17 Sentyabr 09:23
Regionlarda pambıq sahələrindən bol məhsul toplanacağı gözlənilir
16 Sentyabr 21:50
Türkiyənin Vitse-prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb
16 Sentyabr 20:56
Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktay "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olub
16 Sentyabr 20:46
Bakıda bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib
16 Sentyabr 20:45
Azərbaycan-FAO əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
16 Sentyabr 20:35
Bakıda Azərbaycan–Türkiyə biznes forumu keçirilib
16 Sentyabr 20:12
Şərq İqtisadi Forumu: Asiyada geosiyasi dinamika yeniləşir
16 Sentyabr 20:04
Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində Bilik Günü qeyd edilib
16 Sentyabr 19:40
Azərbaycan və Çin arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq genişlənir
16 Sentyabr 19:08
Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib
16 Sentyabr 18:05
Gürcüstanın Qardabani rayonunda iki uşaq bağçası istifadəyə verilib
16 Sentyabr 17:54
Şirvanda yeni məktəb binası açılıb
16 Sentyabr 17:50
Şahin Mustafayev: Hazırda Azərbaycanda 3 mindən çox türk şirkəti fəaliyyət göstərir
16 Sentyabr 17:46
Sona Əliyeva: Məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi təhsilin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır
16 Sentyabr 17:44
Rauf Əliyev: Beynəlxalq yarış Azərbaycanın təbliği üçün də böyük önəm kəsb edir
16 Sentyabr 17:41
Ötən illərlə müqayisədə BSU-ya qəbul olunanların sayı artıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+24 +27
gecə+16 +20