Ana səhifə »  İqtisadiyyat »  Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycanda aqrar sektorun qarşısında yeni inkişaf perspektivləri açıb
A+   Yenilə  A-
Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycanda aqrar sektorun qarşısında yeni inkişaf perspektivləri açıb

Ölkədə 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 2,2 faiz, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının istehsalı 1,7 faiz, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 2,6 faiz artıb
Postneft dövründə Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri aqrar sektorla bağlıdır. Ölkəmizdə dövlətin qeyri-neft sektorunun mühüm bir qolu kimi kənd təsərrüfatının üstün inkişafının təmin olunmasına güclü siyasi iradə nümayiş etdirməsi isə heç də təsadüfi deyil. Belə bir strateji kursun seçilməsi ilk növbədə respublikamızın reallıqları ilə bağlıdır. Azərbaycanın iqtisadi potensialının böyük hissəsi aqrar sektorda cəmləşib. Əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaqlar, son illərdə dövlət investisiyaları hesabına yaradılan infrastruktur bu sahədə ənənələri dirçəltməklə respublikanın istehsal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə böyük perspektivlər açır.
Müvafiq Strateji Yol Xəritəsində aqrar sektorun perspektiv inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilib
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixində imzaladığı müvafiq Fərmanla “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin təsdiqlənməsi respublikamızda postneft dövründə aqrar sektorun inkişafına ən yüksək səviyyədə siyasi iradə nümayiş etdirildiyini təsdiqləyir. Bəhs olunan Strateji Yol Xəritəsində aqrar sektorda yaxın, orta və uzunmüddətli dövrdə istehsal və ixrac imkanlarının artırılmasına nail olmaq üçün bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Strateji Yol Xəritəsinə əsasən respublikada rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunun formalaşdırılması məqsədilə əlverişli mühitin yaradılması üçün 9 strateji hədəf müəyyənləşdirilib. Sənəddə qeyd edildiyi kimi, bu strateji hədəflər ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılması, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri bazarının inkişafı və müvafiq resurslara, o cümlədən maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması, kənd təsərrüfatı sahəsində elmi təminatın və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və məsləhət-informasiya xidmətləri sisteminin inkişaf etdirilməsi, bazar infrastrukturunun inkişafı və istehsalçıların bazara çıxışının asanlaşdırılması, təbii resurslardan dayanıqlı istifadə mexanizmlərinin formalaşdırılması, aqrar sahə üzrə biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və kənd yerlərində rifahın yüksəldilməsi məsələlərini əhatə edir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda həyata keçiriləcək prioritetlərin 2020-ci ildə real ÜDM-i birbaşa 575 milyon manat, dolayı şəkildə isə 660 milyon manat olmaqla, ümumilikdə 1235 milyon manat artıracağı proqnozlaşdırılır.
Nəzərdə tutulan tədbirlərin uğurla reallaşdırılması ayrı-ayrı pozisiyalar üzrə yaxşı nəticələrin əldə olunmasını şərtləndirib
Xəbər verildiyi kimi, bu günlərdə mətbuatda milli iqtisadiyyat və ayrı-ayrı sektorlar üzrə qəbul edilən strateji yol xəritələrinin icra vəziyyətinə dair yarımillik monitorinq və qiymətləndirmə hesabatı dərc olunub. Sənədə əsasən deyə bilərik ki, müvafiq Strateji Yol Xəritəsi üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin uğurla reallaşdırılması aqrar sektorda ayrı-ayrı pozisiyalar üzrə yaxşı nəticələrin əldə olunmasını şərtləndirib. Hesabatda qeyd olunur ki, 2017-ci ilin ilk altı ayı ərzində “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin 11 faizi icra edilib, 40 faizinin icrasına başlanılıb. 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 2,2 faiz, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının istehsalı 1,7 faiz, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 2,6 faiz artıb. Əkinlərin ümumi sahəsi isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,1 faiz genişlənib.
Strateji Yol Xəritəsinə əsasən kənd təsərrüfatı sığortası haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanaraq rəy bildirilməsi üçün müvafiq dövlət orqanlarına təqdim edilib. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 2017-ci ilin 6 ayı ərzində 2 aqroparka 11,5 milyon manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili bazardakı ticarəti üzrə uçot göstəriciləri ilə bağlı tənzimləmə sisteminin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi üçün dünya təcrübəsi araşdırılıb və işçi qrupun iclasında bununla bağlı təkliflər irəli sürülüb. Yerli istehsalın dəstəklənməsi və daxili bazarın qorunması məqsədilə respublikamızla sərbəst ticarət sazişi olmayan ölkələrdən bir sıra malların (pomidor, xiyar) idxalına tətbiq olunan gömrük rüsumlarının 2 il müddətində artırılmasını nəzərdə tutan qərar layihəsi hazırlanıb və məktubla Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Kənd təsərrüfatı istehsalı üçün verilmiş torpaq sahəsindən ardıcıl olaraq 3 il ərzində üzrlü səbəb olmadan istifadə edilmədikdə həmin torpaq sahəsi üzərində istifadə hüququna xitam verilməsi əsasının yaradılması üçün Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 73-cü maddəsinə əlavə edilməsi barədə qanunun layihəsi hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib.
Hesabatda bildirildiyi kimi, cari ilin ilk 6 ayında “Aqrolizinq” ASC tərəfindən 3525 kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 9 taxılyığan kombayn, 9 pambıqyığan kombayn, 681 traktor və 2826 digər texnika 525 hüquqi və fiziki şəxsə lizinqə verilib və ya lizinq yolu ilə satılıb. Sumqayıt şəhərində yerləşən Karbamid zavodunun tikintisi davam etdirilir. Ölkənin aparıcı şirkətlərindən biri ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Bundan əlavə, digər şirkətlər ilə əməkdaşlıq sahəsində də Memorandumun imzalanması gözlənilir.
Yarımillik monitorinq və qiymətləndirmə hesabatından da göründüyü kimi, 2017-ci ilin ilk altı ayında “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icrası uğurla təmin edilir. Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində ayrı-ayrı pozisiyalar üzrə reallaşdırılan tədbirlər isə xüsusilə diqqətəlayiqdir.
Ərzaq təhlükəsizliyi Azərbaycanın əsas prioritetidir
Hazırda dünyada meydana çıxan çağırışlar kontekstində müvafiq Strateji Yol Xəritəsinə əsasən ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının gücləndirilməsi ilə bağlı ayrıca hədəfin müəyyənləşdirilməsi strateji önəm daşıyır. Qeyd edək ki, son illərdə ölkəmizdə qida təminatının daxili istehsal hesabına təmin olunması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir və eyni zamanda, normativ-hüquqi baza möhkəmləndirilir. Həyata keçirilən bu və digər tədbirlər nəticəsində ölkəmizin aqrar sektorunda ərzaq məhsulları istehsalı imkanları əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
Şübhə yoxdur ki, bəhs olunan Strateji Yol Xəritəsinə əsasən reallaşdırılan tədbirlər sayəsində ölkənin ərzaq təminatı daha da möhkəmlənəcək. Cari ilin ilk altı ayında Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılması ilə əlaqədar təkliflər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemini təkmilləşdirmək, bu sahədə şəffaflığı daha da artırmaq, pərakəndəliyi və təkrarlanmaları aradan qaldırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılıb. “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanunun layihəsi və “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizlinin təmin olunmasına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın layihəsi hazırlanıb. “Azərbaycan Respublikasında maldarlığın intensiv inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın və “Azərbaycan Respublikasında örüş-otlaq sahələrinin və biçənəklərin səmərəli istifadə olunmasına dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın layihəsi hazırlanıb. Toxumçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının yeni qanun layihəsi beynəlxalq ekspertlərlə birgə işlənilib və müzakirəyə təqdim edilib.
“Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi məqsədilə 5 ölkəyə ixrac missiyaları göndərilib
Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalçılarının ixrac bazarlarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi üçün geniş əhatəli tədbirlərin görülməsi də bəhs olunan Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlərdən biridir. Yarımillik monitorinq və qiymətləndirmə hesabatında bildirildiyi kimi, cari ilin ilk altı ayında “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi məqsədilə ümumilikdə 79 şirkətin iştirakı ilə 5 ölkəyə - Almaniyaya, Əfqanıstana, Pakistana, Qazaxıstana, Qətərə ixrac missiyaları həyata keçirilib.
Bundan başqa, hesabat dövrü ərzində Azərbaycan məhsullarının təbliği məqsədilə “Azərbaycan meyvələri” və “Azərbaycan meyvə şirələri” adlı reklam roliklərinin çəkilişlərinə başlanılıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilmiş “Gulfood 2017” Beynəlxalq Ərzaq Sərgisində və Almaniya Federativ Respublikasının Düsseldorf şəhərində keçirilmiş “Prowein 2017” Beynəlxalq Şərab Sərgisində yerli şirkətlərin vahid ölkə stendi altında iştirakı təmin edilib, Bolqarıstanın “Avropa 2001” jurnalında “Made in Azerbaijan” reklamı yerləşdirilıb. İxrac sənədlərinin əldə edilməsinə dəstək məqsədilə AZPROMO tərəfindən kənd təsərrüfatı, qida, yüngül və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 100-dən artıq yerli şirkətə dəstək göstərilib və zəruri informasiya verilib.
Mübariz ABDULLAYEV

 
  • Oxunub:  5310  |  
  • Tarix:  04-10-2017  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Nazirlər Kabineti Milli Məclisdə illik hesabat verib

12:33
18 Mart
Türkiyədə Çanaqqala zəfərinin 103-cü ildönümü təntənə ilə qeyd olunur
12:32
18 Mart
Bu gün idman gimnastikası üzrə dünya kuboku yarışlarının sonuncu qalibləri müəyyənləşəcək
12:26
18 Mart
Azərbaycan Kazanda Beynəlxalq Türk Kinosu Festivalında təmsil olunacaq
12:10
18 Mart
Prezident İlham Əliyev OPEC-in baş katibinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
12:04
18 Mart
Hikmət Babaoğlu: ABŞ-ın müvafiq dairələrinin Bako Saakyanın səfərinə imkan yaratması beynəlxalq hüquqa ziddir
12:00
18 Mart
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir
11:57
18 Mart
Altıncı Qlobal Bakı Forumu başa çatıb
21:34
17 Mart
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ağacəkmə aksiyası keçiriblər
16:58
17 Mart
Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon və şəhər təşkilat sədrlərinin ümumrespublika müşavirəsi keçirildi
16:53
17 Mart
Allahşükür Paşazadə: Hər yeni Novruz bayramı dövlətimiz və millətimizin uğurlu inkişaf yoluna rəvac verir, Qarabağda qələbəmizə əzmimizi daha da artırır
16:51
17 Mart
Novruz bayramı münasibətilə keçirilən fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
15:56
17 Mart
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində şagirdlərin ikinci mübadilə proqramının açılış mərasimi olub
15:53
17 Mart
Masallı, Mingəçevir və Quba “ASAN həyat” komplekslərində Novruz şənliyi keçiriləcək
15:33
17 Mart
Qırğızıstanın sabiq Baş naziri: Azərbaycan son illərdə sürətli inkişafı ilə beynəlxalq aləmdə diqqəti cəlb edir
15:30
17 Mart
Qlobal Forum çərçivəsində növbəti panel iclas “Elm və siyasət” mövzusuna həsr edilib
15:19
17 Mart
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi hissəsində bayram şənliyi təşkil olunub
15:10
17 Mart
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aztəminatlı ailələrə Novruz sovqatları paylanılır
15:05
17 Mart
Rosen Plevneliev: Qlobal Bakı Forumu aktual müzakirələrin aparıldığı mühüm platformaya çevrilib
13:53
17 Mart
Təlimlərə cəlb edilmiş şəxsi heyət və hərbi texnika daimi dislokasiya məntəqələrinə qayıdıb
13:46
17 Mart
Azərbaycan gimnastı dünya kubokunun gümüş medalını qazanıb
13:42
17 Mart
Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
11:27
17 Mart
“Dərnəgül” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istifadəyə verilib
11:14
17 Mart
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi media ilə əməkdaşlığı genişləndirir
10:44
17 Mart
Sofiyada Novruz bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib
10:39
17 Mart
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 115 dəfə pozub
10:37
17 Mart
Kosta-Rikadakı Expotur-da Azərbaycan da təmsil olunacaq
10:31
17 Mart
Vyanada Azərbaycan kəlağayılarına həsr olunmuş təqdimat keçirlib
10:27
17 Mart
Prezident seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılıb
10:21
17 Mart
Azərbaycan və Özbəkistan modelyerləri əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar
02:19
17 Mart
“Mühacirlər”in erməni lobbisindən və xaricə sığınan bəzi azərbaycanlılardan maliyyələşdiyi məlum olub
02:19
17 Mart
Bako Saakyanın Amerikaya səfəri ABŞ-ın siyasətində ikili standartların bariz nümunəsidir
02:19
17 Mart
Əli Kərimli xalqın onu dəstəkləmədiyini necə etiraf etdi, yaxud ictimai rəylə manipulyasiya etmək artıq mümkün deyil
02:19
17 Mart
İbadoğlunun kəlləmayallaq pensiya “araşdırması”
02:18
17 Mart
VI Qlobal Bakı Forumu qlobal əhəmiyyətli məsələlərin aktiv müzakirə platformasıdır
17:53
16 Mart
Qlobal Forum çərçivəsində keçirilən panel iclaslarından biri Çinin xarici siyasətinə həsr edilib
17:47
16 Mart
Mübariz Qurbanlı: Azərbaycan müxtəlif dinlər, mədəniyyətlərarası qarşılıqlı anlaşmaya xüsusi diqqət ayırır
17:46
16 Mart
Tur-aksiya iştirakçıları Qubada ermənilərin törətdikləri soyqırımı haqqında ətraflı məlumatlandırılıblar
17:45
16 Mart
Sahil Babayev: Ötən il vahid ölkə stendi mexanizmi çərçivəsində 19 milyon manatlıq müqavilələr imzalanıb
17:43
16 Mart
Azərbaycanda 2017-ci ildə şərab ixracı 68 faiz artıb
17:33
16 Mart
Vidadi İsgəndərlinin qohumları onun yalanlarını ifşa etdilər
17:32
16 Mart
Hikmət Babaoğlu: 2017-ci ildə hökumətin əldə etdiyi nəticələr qarşıdakı dövrdə də milli maraqlarımızın təmin olunmasının əsasları kimi qəbul oluna bilər
17:29
16 Mart
Darxan Kıdırəli: Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfələr təqdirəlayiqdir
17:24
16 Mart
Ötən il Azərbaycan ilə Rumıniya arasında ticarət dövriyyəsi 69 faiz artıb
17:23
16 Mart
Aİ-nin dəstəyi ilə Yeni Bakı Limanının əməliyyat imkanlarının genişləndirilməsinə hesablanmış layihəyə start verilib
17:13
16 Mart
“Fitch Ratings”: Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın uzunmüddətli makroiqtisadi sabitliyi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır
17:12
16 Mart
Türk dünyası ilə bağlı müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb
17:07
16 Mart
UNEC-də Novruz şənliyi - müəllimlərlə tələbələr yarışıblar
16:37
16 Mart
Daxili İşlər Nazirliyində geniş kollegiya iclası keçirilib
16:19
16 Mart
Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın bir qrup iştirakçısı Bakı Slavyan Universitetində olub
16:11
16 Mart
Forum çərçivəsində Balkan regionunun indiki və gələcək vəziyyəti müzakirə olunub
16:08
16 Mart
Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarının 106 min nəfərə yaxın sakini kütləvi tibbi müayinələrdən keçirilib
16:01
16 Mart
Siyasi ekspert: Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi bazası məhz demokratiya dəyərlərə söykənir
15:59
16 Mart
IDEA ekoskautlarının sayı gündən günə çoxalır
15:42
16 Mart
Müdafiə naziri: Təlimlər Azərbaycan Ordusunun əməliyyat və döyüş hazırlığında yüksək nailiyyətlər qazandığını bir daha sübut etdi
15:41
16 Mart
UEFA Çempionlar Liqasının dördəbir final mərhələsinin püşkü atılıb
15:27
16 Mart
Naxçıvan məktəbliləri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
15:00
16 Mart
Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin könüllüləri “İlkin tibbi yardım” təlimi keçiblər
14:57
16 Mart
Azərbaycan Hökuməti ilə UNICEF arasında 2016-2020-ci illər üçün ölkə üzrə əməkdaşlıq proqramının orta dövr icmalına dair müzakirələr aparılıb
14:45
16 Mart
Məşhur müğənni Kristina Aqilera Formula-1 yarışı ərəfəsində Bakıda konsert verəcək
14:42
16 Mart
Dünya Bankının missiyası ilə birgə əmək bazarı ilə əlaqədar müzakirələr aparılıb
14:39
16 Mart
Albaniya Prezidenti: Qlobal Bakı Forumu ölkələr arasında əməkdaşlığa və sülhə böyük töhfədir
14:28
16 Mart
Artur Rasi-zadə: Müdafiə sənayesinin inkişafı üçün bu sahəyə ayrılan vəsait 13,5 dəfə artırılıb
14:24
16 Mart
Bakı Dövlət Universitetində bayram tədbiri: Türk xalqlarında Novruz
14:23
16 Mart
“Ölkəmizi tanıyaq”: doqquz şəhər və rayonun məktəbliləri qədim Şəkinin tarixi məkanlarını gəziblər
14:15
16 Mart
Elmar Məmmədyarov: Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin tərəfdarıdır
14:14
16 Mart
Altıncı Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Regional təhlükəsizlik, regional sülh: Orta Şərq” mövzusunda panel iclası keçirilib
14:11
16 Mart
Ombudsman 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
13:00
16 Mart
Baş nazir: Ötən 14 il ərzində Azərbaycanda 1 milyon 900 mindən çox iş yeri açılıb
12:50
16 Mart
Oqtay Əsədov: Həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın investisiya qoyuluşları üçün cəlbediciliyini qoruyub saxlayır
12:45
16 Mart
"SOCAR Polymer"in məhsullarından xammal kimi istifadə edəcək şirkətlərlə danışıqlar aparılır

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+11 +16
gecə+4 +6