A+   Yenilə  A-
Regionlarda yaz-tarla işləri uğurla yekunlaşdırılır

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər öz bəhrəsini verir
Azərbaycanda digər sahələr kimi kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində də həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəinki bu sahənin, ümumilikdə, ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisinə öz töhfəsini verir. Başqa sözlə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət nəticəsində aqrar sahə də keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Məlum olduğu kimi, ölkəmizin regionlarında müasir infrastruktur yaradılır, bu istiqamətdə innovativ metodlar və qabaqcıl təcrübənin səmərəli tətbiqi müsbət nəticələr verir, azad sahibkarlığın dəstəklənməsi çərçivəsində fermerlərə subsidiyalar, güzəştli kreditlər verilir. Digər tərəfdən, ölkəmizdə aqrar sektorda böyük ixrac potensialı mövcuddur və bu potensialdan istifadə etməklə kənd təsərrüfatı sahəsində istehsal həcmlərinin artırılması, həmçinin bu kontekstdə ixrac imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində səmərəli tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı istiqamətində görülən tədbirlər eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məlumdur ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması hər bir ölkənin qarşısında duran strateji xarakterli vəzifələrdən biridir. Bu sahədə irəliləyişə nail olmaq ölkələrin ümumi sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin olunması üçün xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycanda da əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması strateji məqsəd kimi müəyyənləşdirilib, ərzaq məhsulları ilə özünütəminat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün möhkəm əsaslar yaradılıb.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, respublikamızda yaz tarla işləri yekunlaşmaq üzrədir. İyunun 1-nə kimi ölkə üzrə 412,7 min hektar sahədə yazlıq bitkilərin səpini aparılıb. 72,4 min hektar sahədə dənli və dənli paxlalı bitkilər (ondan 31,8 min hektarı dən üçün qarğıdalı), 56,8 min hektarda kartof, 67,7 min hektar sahədə tərəvəz, 21,2 min hektar sahədə bostan bitkiləri, 100,1 min hektarda pambıq, 16,3 min hektar sahədə dən üçün günəbaxan, 7,3 min hektar sahədə şəkər çuğunduru, 2,9 min hektarda tütün, 64,9 min hektar sahədə çoxillik otlar, 1,7 min hektarda birillik otlar və 1,4 min hektar sahədə digər yazlıq bitkilər əkilib.
Regionlara gəlincə Ağcabədi rayonunda 2019-cu ilin məhsulu üçün 67 min 948,95 hektar sahədə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini həyata keçirilib. Əkinlərin 22 min 503 hektarı buğda, 6672 hektarı arpa, 1576,3 hektarı qarğıdalı, 2232,3 hektarı soya, 10 min 452,25 hektarı pambıq, 848,3 hektarı şəkər çuğunduru, 34 hektarı günəbaxan, 11 hektarı yem üçün çuğundur, 245 hektarı kartof, 868,7 hektarı tərəvəz, 441,5 hektarı bostan, 6591,8 hektarı təzə yonca, 15 min 467,8 hektarı köhnə yonca, 5 hektarı sorqodur.
Hazırda ağcabədili fermerlər və torpaq mülkiyyətçiləri əkin sahələrində becərmə işlərini davam etdirir, torpağa və bitkilərə lazımi aqrotexniki qulluq edirlər. Rayonda həmçinin taxıl biçininin qızğın vaxtıdır. Bütün qüvvələr strateji məhsulun itkisiz yığılmasına səfərbər edilib.
Cəbhə bölgəsində yerləşən Ağdam rayonunda da kəndli fermerlər və torpaq mülkiyyətçiləri 9522,9 hektar sahədə yazlıq səpin aparıblar. Yazlıq əkinlərin 2600 hektarı pambıq, 4497 hektarı tərəvəz, 309,4 hektarı şəkər çuğunduru, 373 hektarı kartof, 146 hektarı bostan bitkiləri, 39,5 hektarı qarğıdalı, 5 hektarı dən üçün günəbaxan, 1553 hektarı çoxillik otlardır.
Verilən məlumata görə, hazırda ağdamlı fermerlər yazlıq əkinlərdə becərmə işlərini davam etdirir, torpağa və bitkilərə lazımi aqrotexniki qulluq göstərirlər.
Rayonda həmçinin arpa biçininə də start verilib. Bütün qüvvələr strateji məhsulun itkisiz yığılmasına səfərbər olunub.
İmişlidə yazlıq bitkilərin əkini başa çatıb. Əkinə vaxtında başlayan fermerlər dövlətin məhsul istehsalının artırılması ilə bağlı əkinçilərə göstərdiyi dəstəkdən və verilən əlavə subsidiyalardan yararlanaraq 10 min 616,7 hektar sahədə yazlıq bitkilər əkiblər. Əkin aparılmış sahələrin 164 hektarını qarğıdalı, 1411 hektarını təzə yonca, 7 min 492 hektarını pambıq, 176,8 hektarını kartof, 178 hektarını tərəvəz, 255,5 hektarını bostan bitkiləri, 917,6 hektarını isə çuğundur təşkil edir.
Yazlıq bitkilər əkinini başa çatdıran torpaq mülkiyyətçiləri sahələrdən bol məhsul götürmək üçün hazırda becərmə işləri aparır, bitkilər yemləmə gübrəsi və suvarma suyu ilə təmin olunur, ərazi alaq otlarından təmizlənir.
Daşkəsən rayonunda da yazlıq bitkilərin əkini yekunlaşıb. 2019-cu ilin məhsulu üçün rayonda 146 hektar yazlıq buğda, 85 hektar yazlıq arpa, 62 hektar lobya, 1222 hektar kartof, 100 hektar tərəvəz, 160 hektar isə birillik ot əkilib. Əkilən 100 hektar tərəvəzin 60 hektarı kələm, 40 hektarını isə göyərti təşkil edib.
Bundan əlavə, ötən ilin payızında da 2019-cu ilin məhsulu üçün 174 hektarda buğda, 25 hektarda isə arpa səpini aparılıb.
Neftçala rayonunda da yazlıq bitkilər əkini başa çatıb. Əkinə vaxtında başlayan fermerlər dövlətin məhsul istehsalçılarına göstərdiyi dəstəkdən yararlanaraq cari ilin məhsulu üçün 7 min 536 hektar sahədə yazlıq bitkilər əkini aparıblar. Əkin aparılmış sahələrin 99 hektarını dənli bitkilər (vələmi, soya, qarğıdalı), 1888 hektarını təzə yonca, 5 min 87 hektarını pambıq, 114 hektarını kartof, 136,3 hektarını tərəvəz, 211,8 hektarını bostan bitkisi təşkil edib.
Əkini vaxtında başa çatdıran torpaq mülkiyyətçiləri sahələrdən bol məhsul götürmək üçün hazırda əkin sahələrində becərmə işləri aparır, bitkilərə aqrotexniki qaydada qulluq göstərirlər.
Vurğulanmalıdır ki, qarğıdalı istehsalı Balakən rayonunun kənd təsərrüfatında aparıcı yerlərdən birini tutur. Mövcud təbii iqlim şəraiti rayonun qarğıdalıçılıq üzrə ixtisaslaşmasına, bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsinə imkan verir. Bunun nəticəsidir ki, son illər balakənli fermerlərin həmin sahəyə marağı xeyli artıb. Hazırda Balakən rayonu qarğıdalı bitkisinin əkin sahəsinə və istehsal olunan məhsulun həcminə görə respublikada liderliyini qoruyub saxlayır.
Cari ildə rayonda qarğıdalının əkin sahəsi 173 hektar genişləndirilərək 7 min 213 hektara çatdırılıb. Əlverişli keçən iqlim şəraiti bu il rayonda qarğıdalı istehsalının bol olacağından xəbər verir. Cari mövsümdə balakənli fermerlər 44 min tonadək dən qarğıdalı istehsal etməyi qarşılarına məqsəd qoyublar. Hazırda sahələrə aqrotexniki qulluq işləri davam etdirilir.
Ötən il isə rayonun fermerləri 7 min 40 hektar qarğıdalı sahəsindən 43 min tonadək məhsul götürüblər. Hər hektardan orta məhsuldarlıq 61 sentner təşkil edib.
Zərdab rayonunda isə cari mövsümdə 210,5 hektarda çəltik əkilib və hazırda əkin sahələrində becərmə işləri aparılır. Bu mövsümdə çəltik rayonun Yuxarı Şilyan, Körpükənd, Qoruqbağı, Alıcanlı və Məlikumudlu ərazi dairələrində əkilib. Əkin sahələri ötən ildəkindən 6,5 hektar çoxdur. Torpaq mülkiyyətçiləri gələcək yüksək məhsul üçün aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasına xüsusi diqqət göstərirlər. Belə ki, əkinqabağı sahələrdə hamarlama, malalama, tirləmə işləri aparılıb və çəltik sahələri normaya uyğun şəkildə su ilə doldurulub. Hazırda sahələrdəki su dəyişdirilir, alaq otlarına qarşı mübarizə işləri aparılır.
Ağdaş rayonunda da çəltik əkini başa çatıb. Cari mövsümdə 577 hektarda əkin aparılıb ki, bu da ötən ildəkindən 159 hektar çoxdur. Qeyd edək ki, çəltikçilik Ağdaşda ənənəvi sahə hesab edilir və təsadüfi deyil ki, əkin sahələri ildən-ilə artır. Bu il rayonun 23 ərazi dairəsində çəltik əkilib. Habelə “Biyan” MMC tərəfindən də 10 hektarda əkin aparılıb. Ən çox Yuxarı Ləkidə (120 hektarda) çəltik əkilib. Torpaq mülkiyyətçiləri Aşağı Ləkidə 110 hektarda, Şıxlıda 83 hektarda, Yuxarı Nemətabadda 78 hektarda, Gürcüvada 50 hektarda əkin aparıblar.
Artıq əksər ərazilərdə çıxış alınıb. Hər yerdə sakinlər becərmə işlərinə başlayıblar. Belə ki, su dövriyyəsi həyata keçirilir, bitkilərə gübrə verilir.
Göyçay rayonunda da çəltik əkini başa çatıb və cari mövsümdə 101 hektarda əkin aparılıb ki, bu, ötən ilə nisbətən 16 hektar çoxdur. Vurğulamaq lazımdır ki, bu mövsümdə çəltik rayonun 6 inzibati ərazi dairəsində - Şəhadət, Qızılağac, Mallı-Şıxlı, Yeni-arx, Çərəkə və Kürdşabanda əkilib. Ən çox əkin aparılan ərazi Şəhadət dairəsi olub. Belə ki, torpaq mülkiyyətçiləri burada 28 hektarda çəltik əkiblər. Hazırda sahələrdə su dövriyyəsi aparılır, erkən əkilən və artıq çıxış alınan ərazilərə azot gübrəsinin verilməsinə hazırlıq işləri görülür.
Ağsu rayonunda cari ildə 3349 hektar sahədə yazlıq bitkilər əkilib və artıq ikinci ildir ki, Ərəbmehdibəy ərazi dairəsində çəltik becərilir. Ümumiyyətlə, cənub ərazilərdə torpaq mülkiyyətçilərinin çəltikçiliyə marağı getdikcə artır. Rayonda cari mövsümdə 166 hektarda kartof, 591 hektarda tərəvəz, 971 hektarda qarğıdalı, 65 hektarda günəbaxan və sair bitkilərin əkini aparılıb. Yazlıq bitkilər daha çox Xanbulaq, Qaraqoyunlu, Növcü, Kəndoba və bir sıra digər ərazi dairələrində əkilib.
Zaqatala rayonunun fermerləri isə artıq üçüncü ildir ki, soya bitkisinin əkininə maraq göstərirlər. Ötən il fermerlər 100 hektar soya sahəsindən 194 ton məhsul tədarük ediblər. Builki mövsümdə isə rayonda soya bitkisinin əkin sahəsi 2 dəfədən çox artırılaraq 231 hektara çatdırılıb.
Hazırda rayonda soya bitkisinin əkib becərilməsi ilə 12 fermer məşğul olur. Üç il əvvəl isə onların sayı bir neçə nəfər idi. Havalar əlverişli keçərsə, bu il soya sahələrindən 400 tondan çox məhsul gözlənilir.
Yüksək rentabelli və qiymətli bitki olan soya xüsusilə heyvandarlığın, quşçuluğun inkişaf etdirilməsində, bu sahələrin yem təminatında, məhsuldarlığın artırılmasında mühüm rol oynayır. Soya unu mal-qara üçün çox dəyərli yem hesab olunur. Soya dənindən yağ, marqarin, pendir, süd, un, qənnadı məmulatı və başqa məhsullar da alınır. Soyadan alınan yağ sabunbişirmə sənayesi üçün də xammaldır. Ondan lak-boyaq sənayesində də istifadə olunur.
Pərviz SADAYOĞLU

 
  • Oxunub:  3150  |  
  • Tarix:  06-07-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir, sosial və humanitar sahələrdə böyük işlər görür

24 Avqust 11:39
Vaqif Əliyev: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə çevrilmiş bir ölkədir
24 Avqust 11:34
Düşənbədə MDB ölkələri Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
24 Avqust 11:32
Şəmkirdə icbari tibbi sığorta ilə əlaqədar "Sığortalı ol, sağlam yaşa!" adlı maarifləndirici tədbir keçirilib
24 Avqust 11:29
Eldəniz Səlimov: Ölkəmizdə islahatlar davamlı xarakter daşıyır
24 Avqust 11:25
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri vətəndaşlarla görüşüb
24 Avqust 09:30
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir, sosial və humanitar sahələrdə böyük işlər görür
24 Avqust 09:20
“Türkologiya” jurnalı ABŞ-ın “EBSCO” məlumat bazasına daxil edilib
24 Avqust 09:10
Əli Kərimli bilərəkdən gəncləri aqressiv formada fəaliyyətə təhrik edir
24 Avqust 09:08
Regionlarda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı istiqamətində görülən işlər öz nəticəsini verir
23 Avqust 20:18
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb
23 Avqust 20:05
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başa çatıb
23 Avqust 20:04
Hərbi hissələrdə gənc əsgərlərə psixoloji dəstək fəaliyyətləri həyata keçirilir
23 Avqust 20:00
Putin-Makron: Rusiya ilə Aİ münasibətlərinin ziddiyyətləri azalmır
23 Avqust 19:56
Azərbaycan ilə Qayana arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
23 Avqust 19:34
YAP-ın İcra Katibliyində partiyanın Suraxanı, Sabunçu və Pirallahı rayonlarının ilk partiya təşkilatları sədrlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib
23 Avqust 17:58
Azərbaycan Prezidenti milli bayram münasibətilə ukraynalı həmkarını təbrik edib
23 Avqust 17:48
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və YAP Qadınlar Şurası xeyriyyə aksiyası keçirəcək
23 Avqust 17:39
Dövlət Komitəsində Füzuli və Cəbrayılın işğalının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib
23 Avqust 17:26
Vergilər naziri Qubada vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 17:21
Səyyad Salahlı: Din xadimləri də sosial şəbəkələrdən fəal istifadə etməlidirlər
23 Avqust 17:11
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında mübarizə başlayıb
23 Avqust 17:09
Türkiyədə İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan xatirə sikkəsi buraxılıb
23 Avqust 16:53
Beyləqanda “Pambıq yığımına hazırlıq və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda respublika müşavirəsi keçirilib
23 Avqust 16:48
Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi Baş katib Antonio Quterreşə məktub ünvanlayıb
23 Avqust 16:42
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində vətəndaşların müraciət və qəbulları canlı bağlantı ilə aparılacaq
23 Avqust 16:35
Məhəbbət Vəliyeva: Bu tədris ili üçün 7 mindən artıq vakant müəllim yeri var
23 Avqust 16:29
Azər Badamov: Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqra sahədə daha böyük nailiyyətlər qazanılacaq
23 Avqust 16:24
Tahir Mirkişili: Texnoloji dünyada onun sirlərini və şərtlərini daha yaxşı mənimsəyərək öz milli maraqlarımızı qorumalıyıq
23 Avqust 16:20
Pərvin Kərimzadə: Mehriban xanım Əliyevanın çoxistiqamətli fəaliyyətinin əsasında xalq sevgisi dayanır
23 Avqust 16:17
Fransanın Azərbaycanda yeni səfiri təyin olunub
23 Avqust 16:11
Ramin Quluzadə Tovuzda, birinci müavini Ağstafada vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 16:07
Sabah Fransada G7 sammiti başlayacaq
23 Avqust 15:47
Srisuda Vanapinyosak: Azərbaycan ilə Tailand arasında birbaşa aviareysin açılması hər iki ölkəyə turist axınını artıracaq
23 Avqust 15:42
Qusarın fındıq bağlarından 4 min tona yaxın məhsul toplanacaq
23 Avqust 15:13
Mehriban xanım Əliyeva müasir Azərbaycan qadın hərəkatının lideri kimi dövlətimizin tərəqqisi naminə geniş fəaliyyət göstərir
23 Avqust 14:54
Qarabağ müharibəsi veteranları “Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasında olublar
23 Avqust 14:42
Azərbaycanın xarici dövlət borcu açıqlanıb
23 Avqust 14:19
Kənd Təsərrüfatı naziri Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 14:15
İlin sonunadək Şəkidə 13 subartezian quyusu istismara veriləcək
23 Avqust 14:10
Bu il 750-dək məcburi köçkün özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub
23 Avqust 14:01
Vüqar Rəhimzadə: Bu gün Azərbaycan dövləti və xalqı əleyhinə satqınlardan ibarət “virtual terrorçular” fəaliyyət göstərir
23 Avqust 12:57
KOB-lar “Kapital bazarları vasitəsilə maliyyələşdirmə” mövzusunda maarifləndirilib
23 Avqust 12:54
Hava hücumundan müdafiə vasitələri döyüş atışları icra edib
23 Avqust 12:52
Naxçıvanda Dövlət Bayrağı Muzeyinin yaradılmasının beş illiyi qeyd olunub
23 Avqust 12:43
Səidə Əhmədova: Müəllimlər işə qəbul olunarkən onların psixoloji hazırlıq səviyyəsi nəzərə alınmalıdır
23 Avqust 12:37
Gənclər və İdman naziri Göygöl rayonunda vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 12:09
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Çeçenistanda səfərdədir
23 Avqust 12:03
Şərurda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ikigünlük təlim başa çatıb
23 Avqust 12:01
UNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil olan müsəlman qəbiristanlığı
23 Avqust 11:42
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında hərbi hissənin yaradılmasının 27-ci ildönümü qeyd olunub
23 Avqust 11:36
Bakı Beynəlxalq Dinlərarası və Sivilizasiyalarası Əməkdaşlıq Mərkəzi bəyanat yayıb
23 Avqust 11:31
Azərbaycanda istilik təchizatı sisteminin səmərəliliyinin artırılması mövzusunda İşçi Qrupunun iclası keçirilib
23 Avqust 11:05
Jewish Journal: Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ verilməsinin 100 illiyi tamam olur
23 Avqust 10:40
Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb
23 Avqust 10:13
Bu gün Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yaranmasının 26-cı ildönümü tamam olur
23 Avqust 10:03
Füzuli rayonunun tarixi memarlıq və arxeoloji abidələri erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilib
23 Avqust 10:00
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
23 Avqust 09:58
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
23 Avqust 09:49
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 26 il ötür
23 Avqust 09:44
Nur-Sultanda “Etnos günü” festivalında qədim adətlərimiz nümayiş olunub
23 Avqust 09:43
UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsinin oyunları keçirilib
23 Avqust 09:40
Yüksək səviyyəli infrastruktur quruculuğu Azərbaycanda prioritet sahə kimi müəyyənləşdirilib
23 Avqust 09:36
Birinci xanım nümunəsi: Azərbaycan qadınının xeyirxahlığı, müasirliyi və fəallığı modeli
23 Avqust 09:33
Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pirşağı tullantı sutəmizləyici qurğusunun tikintisi ilə tanış olub
23 Avqust 09:31
“Nar”-ın abunəçi bazası sürətlə artmaqdadır
23 Avqust 09:29
Əli Kərimlinin budəfəki avantürası alınmadı
22 Avqust 22:13
“Linfild” və “Qarabağ” komandalarının start heyətləri məlum olub
22 Avqust 22:10
Azərbaycan XİN: Ermənistan heç bir halda demokratiyanın qasidi statusuna iddia edə bilməz
22 Avqust 20:47
“KOB Dostu” Xəzər rayonunda sahibkarlara xidmət göstərəcək
22 Avqust 20:45
Kiçik dövlət müəssisələrində çalışanlar güzəştli satışı xidmətindən elektron formada istifadə edə bilər

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+35 +38
gecə+20 +24