A+   Yenilə  A-
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm uğurlar əldə olunub

Ötən əsrin sonunda müstəqillik əldə edən Azərbaycan Respublikası demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf yolu olaraq müəyyənləşdirib. Lakin müstəqilliyin ilk illərində bu istiqamətdə ciddi addım atılmayıb. Belə ki, 1991-93-cü illərdə sovet dövrünün hüquq sistemi və qanunları ilə respublikanı idarə etmək istəyən təsadüfən hakimiyyətə yiyələnmiş təcrübəsiz şəxslərin yarıtmaz fəaliyyəti, o cümlədən ölkədə hökm sürən xaos, hakimiyyətsizlik və torpaqlarımızın işğala məruz qalması Azərbaycanda hüquqi-demokratik cəmiyyət və dövlət quruculuğu prosesinin başlanmasına imkan verməyib. Üstəlik, hüquqi dövlətin qurulması yönündə islahatların aparılması üçün zəruri olan ictimai-siyasi sabitlik mövcud olmayıb.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası hüquqi islahatların əsas istiqamətini müəyyən etdi
Məhz belə ağır şəraitdə 1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev qısa müddət ərzində Azərbaycanda sabitliyi təmin etməyə nail oldu və dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirməyə başladı. Bundan sonra xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin çox ciddi səyləri ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünya birliyində layiqli yer tutması, sürətli və dinamik inkişafı üçün mükəmməl siyasi və iqtisadi konsepsiyalar işlənib hazırlandı, demokratik, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə əlaqədar zəruri qanunvericilik bazası yaradıldı.
12 noyabr 1995-ci il tarixində ümumxalq səsverməsi yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olundu. Ümummilli Liderin rəhbərliyi altında hazırlanan Konstitusiyada xalqın hakimiyyətin yeganə mənbəyi olması, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması müddəalarının öz əksini tapması sonradan ölkədə həyata keçiriləcək hüquqi islahatların əsas istiqamətini müəyyən etdi.
Təsadüfi deyil ki, Ulu Öndərin rəhbərlik etdiyi komissiya tərəfındən hazırlanan müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyasının qəbul olunması Azərbaycanın tarixi inkişafının yeni mərhələsi adlandırılır. Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli də həmin tarixi hadisəni yüksək dəyərləndirir. Onun sözlərinə görə, Konstitusiyada yüz illər boyu bəşəriyyətin əldə etdiyi mütərəqqi dəyərlər, fundamental hüquq və azadlıqlar öz əksini tapıb: “Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətimizin tarixində hakimiyyət bölgüsü prinsipini, demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını, insan hüquq və azadlıqlarının qeyd-şərtsiz təmin olunmasının bünövrəsini qoyub. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının prioritetliyini özünün gələcək inkişaf yolu kimi seçib”.
Onu da xatırladaq ki, hüquqi islahatların həyata keçirilməsi, qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə 1996-cı ildə Hüquqi İslahat Komissiyası da yaradılıb. Bu Komissiya ilkin mərhələdə reallaşdırılacaq hüquqi islahatların prioritetlərini müəyyən edib.
Hüquqi islahatların əsasını qanunun aliliyi, ümumbəşəri demokratik prinsiplər təşkil edir
Bundan əlavə, hüquqi islahatların aparılması, habelə ölkəmizin Avropa təsisatlarına inteqrasiyası məqsədilə 8 iyun 1996-cı il tarixində Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq proqramı qəbul olunub. “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası’’nın müddəaları nəzərə alınmaqla yeni qanunlar hazırlanıb.
1997-ci ildə qəbul edilən “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Qanun və sonradan qanuna edilən dəyişikliklər insanların konstitusion hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı fərdi şikayətlərə baxılması, Konstitusiyanın müdafiəsi üzrə digər səlahiyyətlər verilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə uyğun olaraq prokurorluğun səlahiyyətlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədilə prokurorluqda da islahatlar həyata keçirilib. 1999-cu ildə qəbul edilən “Prokurorluq haqqında” Qanunu bu qəbildən hesab etmək olar. Hüquqi islahatlar çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərdən biri də “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun qəbul olunmasıdır.
1999-cu ildə “Polis haqqında” Qanun qəbul edilməsi də insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi və polisin fəaliyyətinin tənzimlənməsi baxımından önəmlidir. Bu kontekstdə cəzaçəkmə müəssisələri, istintaq təcridxanalarının Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibindən çıxarılaraq Ədliyyə Nazirliyinin tabeçiliyinə verilməsi və penitensiar sistemdə aparılan digər islahatlar da təqdirəlayiq haldır.
Azərbaycanda aparılan hüquqi islahatlar çərçivəsində 2001-ci ildə Azərbaycan Rəspublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) institutu yaradılması da mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Onu da qeyd edək ki, xalqımızın dövlətçilik tarixi və ənənələri, inkişaf etmiş dövlətlərin hüquqi dövlət quruculuğu təcrübəsi nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda aparılan hüquqi islahatların əsasını ümumbəşəri demokratik prinsiplər, qanunun aliliyi və insan hüquqlarının müdafiəsi kimi fundamental dəyərlər, ədalət mühakiməsinin prinsipləri təşkil edir.
Hüquqi dövlət quruculuğu Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl surətdə davam etdirilir
Hüquqi dövlət quruculuğu prosesi hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl olaraq davam etdirilir. Ölkəmizdə gedən sürətli sosial-iqtisadi inkişafı nəzərə alaraq, Avropanın siyasi, iqtisadi və hüquqi məkanına inteqrasiyanı dövlət siyasətinin prioritetləri sırasına qaldıraraq demokratik cəmiyyətlərə xas olan məhkəmə-hüquq sisteminin fəaliyyətinə, insan hüquqlarının etibarlı müdafiəsinə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti mühüm təşəbbüslərlə çıxış edib.
Bundan əlavə, 2004-cü il yanvarın 13-də “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramı qəbul edilib. Dövlət Proqramı normativ-hüquqi aktların qəbul edilməsi, dövlət qulluğuna qəbul və dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsini, o cümlədən iqtisadi və sosial sahədə bir çox tədbirlərin və beynəlxalq əməkdaşlığın hayata keçirilməsini və s. məsələləri nəzərdə tutur. Bu məqsədlə Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi yaradılıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra Azərbaycanın Konstitusiyasına, bir sıra qanunvericilik aktlarına müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, insan hüquq va azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində yeni qanunların qəbulu, onları həyata keçirəcək yeni institutların təsisi, məhkəmə və digər aidiyyəti orqanların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və digər islahatların davam etdirilməsini şərtləndirib.
Xatırladaq ki, 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı 3 dəfə xalq səsverməsi olub. İlk referendum 24 avqust 2002-ci il, ikinci referendum 18 mart 2009-cu il, üçüncü referendum isə 26 sentyabr 2016-cı il tarixlərində keçirilib.
vətəndaş cəmiyyəti hüquqi dövlətin əsaslarından biridir
Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti sürətlə inkişaf edir. Ekspertlərin fikrincə, dövlət və vətəndaş cəmiyyəti bir-birindən müstəqil olaraq mövcud ola bilməz. Hüquqi dövlətin əsas prinsipləri də açıq və inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərməkdir. Birmənalı şəkildə demək olar ki, müstəqil Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurucusu da Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Onun sayəsində Azərbaycan vətəndaş müharibəsindən vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna doğru çətin və şərəfli yol keçib. Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 13 iyun 2000-ci ildə “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Qanun qəbul edilib. Müasir dövrdə qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və ölkənin demokratikləşməsi prosesinin vacib institutlarından birinə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə QHT-lərə dövlət dəstəyi Konsepsiyasının qəbul olunması, Milli QHT Forumu, Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və digər milli donor qurumlarının yaradılması ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafında yeni mərhələdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Milli Məclisin üzvü Azay Quliyevin qənətinə görə, Azərbaycanda QHT-lər vətəndaş cəmiyyətinin aktorları qismində çıxış edir və onlar cəmiyyətin hər bir fərdinin səsi olaraq hökumətin fəaliyyətinə nəzarət edir. Onun sözlərinə görə, eyni zamanda qanunverici orqan və QHT-lər arasında əməkdaşlıq hakimiyyətin fəaliyyətinin effektivliyinin təmin edilməsi baxımından böyük önəm daşıdığı üçün vətəndaş cəmiyyətinin potensialını yüksək dəyərləndirmək lazımdır.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda QHT-lərin yaranması prosesi 1980-ci illərin sonlarında başlayıb. Dağlıq Qarabağ problemi ortaya atılan dövrdən bəzi ziyalılar müxtəlif təşkilatlar və xeyriyyə cəmiyyətləri təsis ediblər. 1989-cu ildə “Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsi” və Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti yaradılıb. Amma müasir və beynəlxalq standartlara əsasən fəaliyyət göstərən QHT-lər yalnız Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbulundan sonra yaradılıb. Hazırda Azərbaycanda 4300-dən çox QHT mövcuddur.
Beləliklə, birmənalı şəkildə qeyd etmək olar ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət quruculuğu prosesi məhz demokratik, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına təkan verib. Bu siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl surətdə davam etdirilir. Bu baxımdan, hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması davamlı proses olduğundan Azərbaycanda hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən islahatların bu sahədə inkişafı təmin edəcəyinə şübhə yoxdur.
Qaşqay ZİYƏDDİNOĞLU
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün

 
  • Oxunub:  2190  |  
  • Tarix:  02-07-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir, sosial və humanitar sahələrdə böyük işlər görür

24 Avqust 11:41
Mərhəmət Zirvəsini Nura Boyayan MEHRİBANlıq
24 Avqust 11:39
Vaqif Əliyev: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə çevrilmiş bir ölkədir
24 Avqust 11:34
Düşənbədə MDB ölkələri Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
24 Avqust 11:32
Şəmkirdə icbari tibbi sığorta ilə əlaqədar "Sığortalı ol, sağlam yaşa!" adlı maarifləndirici tədbir keçirilib
24 Avqust 11:29
Eldəniz Səlimov: Ölkəmizdə islahatlar davamlı xarakter daşıyır
24 Avqust 11:25
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri vətəndaşlarla görüşüb
24 Avqust 09:30
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın inkişafına, dünyada təbliğinə sanballı töhfələr verir, sosial və humanitar sahələrdə böyük işlər görür
24 Avqust 09:20
“Türkologiya” jurnalı ABŞ-ın “EBSCO” məlumat bazasına daxil edilib
24 Avqust 09:10
Əli Kərimli bilərəkdən gəncləri aqressiv formada fəaliyyətə təhrik edir
24 Avqust 09:08
Regionlarda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı istiqamətində görülən işlər öz nəticəsini verir
23 Avqust 20:18
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb
23 Avqust 20:05
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başa çatıb
23 Avqust 20:04
Hərbi hissələrdə gənc əsgərlərə psixoloji dəstək fəaliyyətləri həyata keçirilir
23 Avqust 20:00
Putin-Makron: Rusiya ilə Aİ münasibətlərinin ziddiyyətləri azalmır
23 Avqust 19:56
Azərbaycan ilə Qayana arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
23 Avqust 19:34
YAP-ın İcra Katibliyində partiyanın Suraxanı, Sabunçu və Pirallahı rayonlarının ilk partiya təşkilatları sədrlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib
23 Avqust 17:58
Azərbaycan Prezidenti milli bayram münasibətilə ukraynalı həmkarını təbrik edib
23 Avqust 17:48
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və YAP Qadınlar Şurası xeyriyyə aksiyası keçirəcək
23 Avqust 17:39
Dövlət Komitəsində Füzuli və Cəbrayılın işğalının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib
23 Avqust 17:26
Vergilər naziri Qubada vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 17:21
Səyyad Salahlı: Din xadimləri də sosial şəbəkələrdən fəal istifadə etməlidirlər
23 Avqust 17:11
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatında mübarizə başlayıb
23 Avqust 17:09
Türkiyədə İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan xatirə sikkəsi buraxılıb
23 Avqust 16:53
Beyləqanda “Pambıq yığımına hazırlıq və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda respublika müşavirəsi keçirilib
23 Avqust 16:48
Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi Baş katib Antonio Quterreşə məktub ünvanlayıb
23 Avqust 16:42
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində vətəndaşların müraciət və qəbulları canlı bağlantı ilə aparılacaq
23 Avqust 16:35
Məhəbbət Vəliyeva: Bu tədris ili üçün 7 mindən artıq vakant müəllim yeri var
23 Avqust 16:29
Azər Badamov: Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqra sahədə daha böyük nailiyyətlər qazanılacaq
23 Avqust 16:24
Tahir Mirkişili: Texnoloji dünyada onun sirlərini və şərtlərini daha yaxşı mənimsəyərək öz milli maraqlarımızı qorumalıyıq
23 Avqust 16:20
Pərvin Kərimzadə: Mehriban xanım Əliyevanın çoxistiqamətli fəaliyyətinin əsasında xalq sevgisi dayanır
23 Avqust 16:17
Fransanın Azərbaycanda yeni səfiri təyin olunub
23 Avqust 16:11
Ramin Quluzadə Tovuzda, birinci müavini Ağstafada vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 16:07
Sabah Fransada G7 sammiti başlayacaq
23 Avqust 15:47
Srisuda Vanapinyosak: Azərbaycan ilə Tailand arasında birbaşa aviareysin açılması hər iki ölkəyə turist axınını artıracaq
23 Avqust 15:42
Qusarın fındıq bağlarından 4 min tona yaxın məhsul toplanacaq
23 Avqust 15:13
Mehriban xanım Əliyeva müasir Azərbaycan qadın hərəkatının lideri kimi dövlətimizin tərəqqisi naminə geniş fəaliyyət göstərir
23 Avqust 14:54
Qarabağ müharibəsi veteranları “Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasında olublar
23 Avqust 14:42
Azərbaycanın xarici dövlət borcu açıqlanıb
23 Avqust 14:19
Kənd Təsərrüfatı naziri Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 14:15
İlin sonunadək Şəkidə 13 subartezian quyusu istismara veriləcək
23 Avqust 14:10
Bu il 750-dək məcburi köçkün özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub
23 Avqust 14:01
Vüqar Rəhimzadə: Bu gün Azərbaycan dövləti və xalqı əleyhinə satqınlardan ibarət “virtual terrorçular” fəaliyyət göstərir
23 Avqust 12:57
KOB-lar “Kapital bazarları vasitəsilə maliyyələşdirmə” mövzusunda maarifləndirilib
23 Avqust 12:54
Hava hücumundan müdafiə vasitələri döyüş atışları icra edib
23 Avqust 12:52
Naxçıvanda Dövlət Bayrağı Muzeyinin yaradılmasının beş illiyi qeyd olunub
23 Avqust 12:43
Səidə Əhmədova: Müəllimlər işə qəbul olunarkən onların psixoloji hazırlıq səviyyəsi nəzərə alınmalıdır
23 Avqust 12:37
Gənclər və İdman naziri Göygöl rayonunda vətəndaşları qəbul edib
23 Avqust 12:09
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Çeçenistanda səfərdədir
23 Avqust 12:03
Şərurda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ikigünlük təlim başa çatıb
23 Avqust 12:01
UNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil olan müsəlman qəbiristanlığı
23 Avqust 11:42
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında hərbi hissənin yaradılmasının 27-ci ildönümü qeyd olunub
23 Avqust 11:36
Bakı Beynəlxalq Dinlərarası və Sivilizasiyalarası Əməkdaşlıq Mərkəzi bəyanat yayıb
23 Avqust 11:31
Azərbaycanda istilik təchizatı sisteminin səmərəliliyinin artırılması mövzusunda İşçi Qrupunun iclası keçirilib
23 Avqust 11:05
Jewish Journal: Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ verilməsinin 100 illiyi tamam olur
23 Avqust 10:40
Dünya birjalarında neftin qiyməti bahalaşıb
23 Avqust 10:13
Bu gün Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yaranmasının 26-cı ildönümü tamam olur
23 Avqust 10:03
Füzuli rayonunun tarixi memarlıq və arxeoloji abidələri erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilib
23 Avqust 10:00
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub
23 Avqust 09:58
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
23 Avqust 09:49
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 26 il ötür
23 Avqust 09:44
Nur-Sultanda “Etnos günü” festivalında qədim adətlərimiz nümayiş olunub
23 Avqust 09:43
UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsinin oyunları keçirilib
23 Avqust 09:40
Yüksək səviyyəli infrastruktur quruculuğu Azərbaycanda prioritet sahə kimi müəyyənləşdirilib
23 Avqust 09:36
Birinci xanım nümunəsi: Azərbaycan qadınının xeyirxahlığı, müasirliyi və fəallığı modeli
23 Avqust 09:33
Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Pirşağı tullantı sutəmizləyici qurğusunun tikintisi ilə tanış olub
23 Avqust 09:31
“Nar”-ın abunəçi bazası sürətlə artmaqdadır
23 Avqust 09:29
Əli Kərimlinin budəfəki avantürası alınmadı
22 Avqust 22:13
“Linfild” və “Qarabağ” komandalarının start heyətləri məlum olub
22 Avqust 22:10
Azərbaycan XİN: Ermənistan heç bir halda demokratiyanın qasidi statusuna iddia edə bilməz
22 Avqust 20:47
“KOB Dostu” Xəzər rayonunda sahibkarlara xidmət göstərəcək

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
HAVA HAQQINDA
Bakı
gündüz+35 +38
gecə+20 +24