A+   Yenilə  A-
YAP Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan şərəfli yol ilə gedir, uğur da onunla birgə addımlayır

Siyavuş Novruzov,
Milli Məclisin İctimai birliklər və
dini qurumlar komitəsinin sədri,
YAP İcra katibinin müavini

 

Müasir cəmiyyətdə siyasi partiyaların ictimaiyyətin müxtəlif sosial sinif və maraq dairələrini vahid ideya və fəaliyyət istiqamətində səfərbəredici, yönləndirici rolu hər kəs tərəfindən bilinən, aydın şəkildə dərk olunan obyektiv gərçəklikdir. Bu baxımdan hər bir siyasi partiyanın özünəməxsus yaranma şərtləri, tarixi şəraiti və bütün bunlardan qaynaqlanan sosial sifarişin müəyyənləşdirdiyi ideoloji hədəfləri, deməli, həm də strateji məqsədlərə yönələn missiyası olur. Bu kriteriyalardan yanaşaraq, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) da bir missiya partiyası olduğu aydınlaşır. O missiya müharibə burulğanında çabalayan ölkəni sülhə, ictimai-siyasi sabitliyə qovuşdurmaq, yeni siyasi sistem formalaşdırmaq, onun ideoloji, hüquqi və iqtisadi təməllərini yaradaraq, inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə çıxarmaqdan ibarət idi. Azərbaycançılıq ideologiyasını cəmiyyətə mənimsətmək, “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamaq (1994) və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasını (1995) qəbul etməklə YAP-ın tarixi missiyasının ilk mərhələsi uğurla yerinə yetirilmiş oldu.
1992-ci ildə YAP-ın bünövrəsini qoymaqla, Ulu Öndər nəinki müstəqil dövlətin ideoloji əsaslarını yaratdı, eyni zamanda, sosiuma hələ uzun illər xalqımızın dövlətçilik ənənələrinə uğurla xidmət edəcək azərbaycançılıq kimi bir dəyər qazandırdı. İrqindən, dinindən, millətindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşını dövlətimiz və vətənimiz naminə səfərbər edən bu ideologiya, sadəcə, ölkə daxilində deyil, dünyaya səpələnmiş bütün azərbaycanlılar üçün istinad mənbəyinə, xidmət stimuluna çevrildi. Bu uzaqgörən ideoloji prinsip, təsadüfi deyil ki, daha sonra bütün dünyada tolerantlıq və multikulturalizm mərkəzi kimi tanınacaq ölkəmiz üçün əsas ideya leytmotivi oldu. Azərbaycançılıqla yanaşı, müstəqil dövlətçilik, qanunçuluq, varislik və yaradıcı təkamül, konstruktiv əməkdaşlıq və vətəndaş həmrəyliyi, habelə sosial ədalət prinsipləri üzvi vəhdət halında bu gün də demokratik, dünyəvi dövlət qurmaq istiqamətində əsas oriyentirlər kimi çıxış edir.
YAP-ın keçdiyi keşməkeşli tarixi yol, lakin şərəflə arxada qoyduğu proseslər barədə çox yazılıb, kifayət qədər deyilib. Lakin bəzi məqamlar var ki, tarixi həqiqətlər və obyektivlik naminə onların üzərində bir daha durmaq zəruridir. Çünki partiya yarandığı dövrdən dövlətçiliyə deyil, iqtidara qarşı müxalif mövqe tutaraq, ləyaqətli müxalifətçilik etməsinə baxmayaraq, o vaxtkı hakimiyyət tərəfindən çox böyük təzyiqlərə məruz qaldı və bu gün demokrat kimi görünməyə çalışanların əsl siması məhz o zaman üzə çıxdı. Belə ki, 1992-ci ilin oktyabrında “91-lər”in Heydər Əliyevə müraciəti yayıldıqdan sonra AXC-”Müsavat” cütlüyü Naxçıvanda çevriliş etmək fikrinə düşdü. Öz potensiallarını işğal altındakı Dağlıq Qarabağın azad olunmasına sərf etmək yerinə, onlar hətta Naxçıvana quru yolla daxil olmaq üçün Türkiyədəki bəzi dairələr ilə danışıqlar aparırdılar. Bütün bu uğursuz cəhdlərin əks-təsir göstərdiyini və YAP-a olan ümumxalq inamın daha da gücləndiyini görən o zamanın baş naziri Pənah Hüseyn digər siyasi qurumları deyil, məhz YAP-ı ana müxalifət elan etmək məcburiyyətində qaldı.
Partiya hakimiyyətə gəldikdən sonra da müəyyən dairələr ondan öz mənafeyi üçün istifadə etməyə cəhdlər göstərdi. Çünki məlum həqiqətdir ki, bir siyasi qurum hakimiyyətdə olan zaman həm müxtəlif maraq daşıyıcıları, bəzi hallarda isə karyeristlər üçün də cəlbedici olur. Onlar partiyanın imkan və təsir gücündən faydalanmaq, daha sonra isə onu bölmək və ya onun bazası əsasında özünə partiya yaratmaq fikrinə düşdülər. Lalə Şövkət Hacıyeva, Rəsul Quliyev, 2001-ci ildən sonra isə Əli İnsanov və digərləri bu tip uğursuz cəhdlər göstərdilər. Lakin tarix sübut etdi ki, bütün bu cəhdlər əbəsdir və yel qayadan heç nə aparmır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə baş verən müsbət irəliləyişlər fonunda YAP-ın bir siyasi qurum kimi qarşısına qoyduğu vəzifələr də günün şərtləri çərçivəsində, heç şübhəsiz, dəyişməli idi. Bu baxımdan partiyanın 1999-cu ildə keçirilən I Qurultayı bir sıra əlamətdar hadisələrlə zəngin oldu. Belə ki, cənab İlham Əliyevin partiyanın Sədr müavini, 2001-ci ildə keçirilmiş II Qurultayda isə Sədrin I müavini seçilməsi təşkilatın sıralarına böyük gənclər ordusunun axınına, onun tərkibinin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından xeyli dəyişməsinə səbəb oldu. I Qurultayın gətirdiyi digər struktur islahatı isə İcra Katibliyinin yaradılması ilə əlaqədardır. Partiyanın nizamnaməsinə görə, onun Mərkəzi Aparatına İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi iş planına müvafiq şəkildə operativ rəhbərliyi həyata keçirən, yerli təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirən və nəzarət edən, peşəkar, daimi əsaslarla çalışan işçilərdən ibarət aparat formalaşdıran bu qurum qısa müddətdə özünü doğruldaraq, mühüm praktiki əhəmiyyət daşıdığını sübut etdi. Tezliklə partiyada ciddi maliyyə intizamı, dəqiq kargüzarlıq sistemi quruldu və rayon (şəhər) təşkilatlarında da uğurla tətbiq edildi. Ştat cədvəlinə uyğun olaraq, partiyanın rayon (şəhər) şöbələrində daimi əsaslarla işləyən aparatlar formalaşdırıldı. Partiyanın əhatə etmədiyi heç bir ərazi, yaşayış və seçki məntəqəsi qalmadı.
Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə partiyanın Sədri seçilməsi ilə partiya yeni dövrün çağırışlarına cavab olaraq, adekvat şəkildə öz fəaliyyətini proqramlaşdırdı. Partiyanın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm adımlar atıldı. Rayon (şəhər) təşkilatları üçün müasir tələblərə cavab verən yeni inzibati binalar tikilib istifadəyə verildi. Təşkilatların avtomobil, sürətli internet, kompüter və s. ilə təchizatı ən yüksək səviyyəyə qaldırıldı. Bütün bunlar tədbirlərin mütəşəkkilliyində, ardıcıllığında və rəngarəngliyində öz müsbət əksini tapdı. Partiya rəhbərliyinin səyləri nəticəsində Gənclər Birliyinin fəaliyyəti yeni mərhələyə qədəm qoydu, təşkilatın qərargahında gənclər üçün xüsusi ofis təsis edildi. Qadınlar Şurası yenidən təşkil olunaraq, fəaliyyət sahəsi genişləndirildi, humanitar layihələrə qadınların cəlb olunması geniş vüsət aldı. 2018-ci ildə YAP İcra Katibliyi üçün müasir tələblərə cavab verən yeni qərargah tikilib istifadəyə verildi. Bu, işçilərin daha səmərəli fəaliyyəti üçün yeni imkanlar açdı. Lakin partiya üzvlərinin fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiymət ölkəmizdə bütün səviyyələrdə - bələdiyyə, parlament, prezident seçkilərində əldə olunan parlaq qələbələr olmuşdur.
Bu gün YAP-ın 735 minə yaxın üzvü var və partiyanın yuxarıda sadalanan uğurlarının təməlində hər bir üzvün gərgin əməyi, əzmkarlığı dayanır. Böyük intellektual potensiala malik partiyamızda üzvlərin 322 min nəfərə yaxını ali təhsilli, 3026 nəfəri fəlsəfə doktoru, 1488 nəfəri elmlər doktoru, onların da bir hissəsi akademikdir. Milli Məclis üzvlərinin 67 nəfərini YAP-ın təmsilçiləri təşkil edir və onlar ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun, müasir hüquq dövlətinin tələblərinə cavab verən qanunvericilik prosesində fəal iştirak edirlər. Habelə, ölkədə seçilmiş bələdiyyə üzvlərinin mühüm əksəriyyəti, yəni 10 mindən artıq vətəndaşımız məhz YAP-ın üzvüdür. Həmçinin respublikamızda fəaliyyət göstərən, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçılarının 83-ü YAP-ın təmsilçisidir.
YAP-ın hər bir üzvü möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar prosesində fəal şəkildə iştirak edir, eyni zamanda, bilik və bacarıqları ilə ölkəmizin inkişafına öz töhfələrini verir. Quruculuq, abadlıq, yaşıllaşdırma və bir sıra humanitar aksiyalarda YAP-ın müvafiq strukturlarının hazırladığı layihələr əhəmiyyətli yer tutur. Hər bir YAP üzvü harada çalışmasından və hansı peşənin sahibi olmasından asılı olmayaraq, partiyamızın Sədri cənab İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətinin aktiv təbliğatçısı və təşviqatçısıdır. Dövlət müstəqilliyimizin qorunması və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması YAP-ın vətənpərvərlik təbliğatının ən önəmli tərkib hissəsidir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdə partiya üzvlərinin cənab Prezidentə ünvanladığı bütün müraciətlərin əsasında bir fikir yer alır ki, hər bir YAP üzvü cənab Ali Baş Komandanın sadiq əsgəridir və hər an Vətən torpaqlarının müdafiəsinə hazırdır.
Ötən dövr ərzində partiyanın beynəlxalq əlaqələri xeyli genişlənmiş, Avropa Xalqları Partiyası (EPP) və Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransı (İCAPP) ilə əməkdaşlıq hazırda da yüksələn xətlə davam edir və təsadüfi deyil ki, onların bir sıra tədbirləri ölkəmizdə keçirilmişdir. Avrasiya məkanında keçirilən bir sıra mötəbər forumlarda YAP-ın nümayəndələri təmsil olunaraq, Azərbaycan həqiqətlərini, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin ədalətli mövqeyini dünyaya çatdırmışlar.
Bu sahədə, xüsusilə Azərbaycan Respublikasının I vitse-prezidenti, YAP Sədrinin müavini Mehriban xanım Əliyevanın geniş və hərtərəfli fəaliyyəti xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Məhz onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən beynəlxalq humanitar layihələr Azərbaycanın dünyadakı imicinin formalaşdırılması baxımından misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Habelə, sivil dünya birliyinə inteqrasiya, xalqın rihafı naminə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sahəsində Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən aksiyalar, eyni zamanda, Azərbaycanda dövlətin sosial siyasətinin mühüm və ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, şəhid ailələrinə edilən yardımlar, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması istiqamətində atılan addımlar bu genişmiqyaslı fəaliyyətin yalnız bir hissəsidir.
Göründüyü kimi, rəhbər-ideya-təşkilat triadasına söykənən, qısa müddətdə Qafqazın ən qüdrətli siyasi qurumu kimi formalaşan YAP nəzəriyyə və praktikanın uğurlu konsolidasiyasına nail olaraq, daxili və xarici düşmənlər üçün keçilməz səddə çevrilmişdir.
Lakin hazırda, təəssüflər olsun ki, on illərdir partiya fəaliyyəti ilə bağlılığı, demək olar ki, kəsilmiş bəzi şəxslərin onun çoxminlik üzvləri haqqında xoşagəlməz fikirlər səsləndirməsi, hətta təhqirə yol verməsi qətiyyən yolverilməz hadisədir və hər bir kəsin ləyaqətinə toxunur. Kimin nə vaxtsa hansısa xidməti göstərməsi bu gün ona partiyanın yüz minlərlə üzvünü təhqir etmək imtiyazı vermir. Həm də maraqlısı odur ki, son dövrlər bəzi şəxslər özlərini cəmiyyətə gah “91-lər”in nümayəndəsi, gah da “partiyanın qurucularından” biri kimi təqdim edirlər. Bu kimilərinə bir daha xatırlatmaq lazımdır - YAP-ın bir tək banisi və yeganə qurucusu var və bu şəxs Ümummilli Lider Heydər Əliyevdir. Qalanları isə Onun şəxsiyyəti və ideyaları işığına toplaşanlardır. Bəzilərinin bu müqəddəs yolu yarımçıq qoymasına, bəzilərinin öz şəxsi ambisiyalarına qurban gedib yarı yolda qalmasına rəğmən, bu yol əbədidir, daimidir və bu gün möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin simasında layiqli rəhbərə malikdir. Bu partiya Vətəni, Milləti sevən, onun tərəqqisinə çalışan insanların birləşdiyi siyasi təşkilatdır və aydın məsələdir ki, kimsənin şəxsi mənafeyinə xidmət etmir.
Yekunda qürur hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, kimlərinsə qərəzindən, subyektiv rəylərindən asılı olmayaraq, YAP Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan şərəfli yol ilə gedir və uğur da onunla birgə addımlayır. Gələcək isə bu yolda inamla, səmimiyyətlə, sədaqətlə və cəsarətlə addımlayanlarındır.

 
  • Oxunub:  7080  |  
  • Tarix:  02-04-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
İndiyədək respublikamızda qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 3,5 milyon kvadratmetr sahəsi olan yaşayış kompleksləri salınıb

17 İyul 21:33
Mənfur erməni terrorizminin növbəti qanlı səhifəsi
17 İyul 20:45
Azərbaycanda “Qahirə+25” konfransına hazırlıq kampaniyası çərçivəsində növbəti regional dinləmələr Gəncədə keçirilib
17 İyul 20:41
Vergilər Nazirliyində seminar–müşavirə keçirilib
17 İyul 20:38
Xoşbəxt Yusifzadə: Qarşıdakı dövrdə əsas hədəf köhnələn yataqların ömrünü uzatmaqdır
17 İyul 20:35
Avropa Şurasının nümayəndələri Azərbaycanda gender bərabərliyinin təmini ilə bağlı görülən işlər barədə məlumatlandırılıb
17 İyul 20:21
Azərbaycan Ordusunun erməni kəndini atəşə tutması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumatlar əsassızdır
17 İyul 20:19
BDU-da “Gender bərabərliyi və media azadlığı” fənninin tədrisi planlaşdırılır
17 İyul 20:17
FHN-in İdman-Sağlamlıq Klubunun kompleksi XV Avropa Gənclər Olimpiya Festivalına hazırdır
17 İyul 20:13
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbinin iştirakçıları ilə görüş olub
17 İyul 20:12
Avropa Gənclər Olimpiya Festivalının nəqliyyat əməliyyatlarının icrasını Bakı Nəqliyyat Agentliyi həyata keçirəcək
17 İyul 17:55
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində arıçılıqla məşğul olan sahibkarlarla görüş keçirilib
17 İyul 17:50
İsrailin Vergi Orqanının rəhbərliyi Qubada olub
17 İyul 17:50
Mişel Solal: Xalçaçılıq qədim sənətdir, onun qorunub saxlanması və yeni nəsillərə ötürülməsi vacibdir
17 İyul 17:40
Lerikdə Silahlı Qüvvələrin sıralarından ehtiyata buraxılan gənclərlə görüş olub
17 İyul 17:33
Gənclər və İdman naziri “EYOF 2019”da iştirak edəcək velosipedçilərlə görüşüb
17 İyul 17:27
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində müasir dövlət quruculuğu ilə əlaqədar müzakirələr aparılıb
17 İyul 17:22
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı ilə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək
17 İyul 17:21
“Yay məktəbi”nin iştirakçılarının Lerik rayonu ilə tanışlığı
17 İyul 16:37
Generallar Bakıda görüşür: qlobal təhlükəsizlik və əməkdaşlıq imkanları
17 İyul 16:18
“Elm” nəşriyyatının fəaliyyəti təkmilləşdirilir
17 İyul 16:01
Beş ayda ölkəyə 70 avtobus gətirilib
17 İyul 15:56
Heydər Əliyev Fondu ürək qüsurlu uşaqların əməliyyatına dəstək oldu
17 İyul 15:28
İxrac olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının geri qaytarılması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir
17 İyul 15:27
Sahibə Qafarova: Azərbaycan gender məsələlərinə böyük əhəmiyyət verən dövlətlərdən biridir
17 İyul 15:02
“Loqos”da Prof.Dr. İshak Özkan ilə görüş keçirilib
17 İyul 14:59
Naxçıvanda gənc polis əməkdaşları təntənəli şəkildə and içiblər
17 İyul 14:36
“Euronews” telekanalı UNESKO-nun Bakı sessiyası haqda süjet yayımlayıb
17 İyul 14:25
Nazirliyin təltif edilmiş əməkdaşlarına vəsiqələr və medallar təqdim olunub
17 İyul 14:19
Azərbaycanın Norveç və İsrail ilə əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
17 İyul 13:56
Bakıda V beynəlxalq “Yay hüquq məktəbi” keçirilib
17 İyul 13:55
Paytaxtdakı sürücülərdən festival günlərində sarı zolaqlarda təhlükəsiz hərəkət üçün şərait yaratmaları tövsiyə edilir
17 İyul 13:51
Azərbaycana gətirilən məhsulların 16,4 faizi dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınıb
17 İyul 13:44
Azərbaycan ilə BMT-nin İnkişaf Proqramı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair müzakirələr aparılıb
17 İyul 13:42
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Milli Mətbuat Günü münasibətilə media nümayəndələrini mükafatlandırıb
17 İyul 12:44
Hər bir ölkə sakini bu il orta hesabla 414 manatlıq müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib
17 İyul 12:38
BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanda həyata keçirilən sosial islahatlar barədə danışılıb
17 İyul 12:13
Ankarada TÜRKSOY kuboku uğrunda at yarışması təşkil olunub
17 İyul 12:02
İsrailin Vergi Orqanının rəhbəri Gömrük Komitəsindəki islahatlar barədə məlumatlandırılıb
17 İyul 12:00
Yay məktəbinin ikinci Oğuz turunun son günü Şəki rayonuna ekskursiya təşkil olunub
17 İyul 11:52
Bakı Mədəniyyətlərarası Gənclər Forumu çərçivəsində plenar sessiyalar keçirilib
17 İyul 11:36
Ukraynanın televiziya kanalı Azərbaycan haqqında növbəti reportajını yayımlayıb
17 İyul 11:26
Sahilboyu torpaqların mühafizəsi üzrə monitorinq qrupları yaradılıb
17 İyul 11:16
BMT-nin Baş katibi: İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə zaman bizi qabaqlayır
17 İyul 11:08
Sabahdan kolleclərin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanları başlanır
17 İyul 11:05
Azərbaycanda əhalinin sayı 0.3 faiz artaraq 10013133 nəfərə çatıb
17 İyul 10:47
Azərbaycanda fərdi sahibkarların sayı 880 mini ötüb
17 İyul 10:40
Hərbi birlikdə təlim-metodiki toplantı keçirilib
17 İyul 10:33
Bu gün “Qarabağ” klubu UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində cavab görüşünü keçirəcək
17 İyul 10:18
Sutka ərzində Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində nisbi sakitlik müşahidə olunub
17 İyul 09:32
Lerikdə “Yay məktəbi” işini davam etdirir
17 İyul 09:31
YAP Gənclər Birliyinin “Yay məktəbi” layihəsinin ikinci Oğuz turunun iştirakçıları şimal-qərb bölgəsində yerləşən tarixi abidələrlə və muzeylərlə tanış olublar
17 İyul 09:30
Əməkdar memar, akademik Rasim Əliyevin 85 illiyi qeyd edilib
17 İyul 09:26
Qəzənfər Əhmədov: ANAMA indiyədək 54 min hektar ərazini mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizləyib
17 İyul 09:20
Azərbaycan xalqı zəngin milli-mənəvi dəyərlərə sahibdir
17 İyul 09:18
İndiyədək respublikamızda qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 3,5 milyon kvadratmetr sahəsi olan yaşayış kompleksləri salınıb
17 İyul 09:13
Regionlarda çəltikçiliyin inkişafı üçün mühüm tədbirlər görülür
16 İyul 23:18
Mehman Əliyevə xatırlatma
16 İyul 21:14
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ədliyyə nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Konstitusiya Məhkəməsində görüş keçirilib
16 İyul 21:09
DSX Akademiyası məzunlarının buraxılış mərasimi olub
16 İyul 20:43
Diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyinə həsr olunmuş VI müşavirə çərçivəsində seminar müzakirələr keçirilib
16 İyul 20:36
Çingiz Hüseynzadə: Əminik ki, Azərbaycan idmançıları Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında uğurla çıxış edəcəklər
16 İyul 20:33
DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasında növbəti məzun buraxılışına həsr olunan tədbir keçirilib
16 İyul 20:26
Nazir: İndiyədək neft-qaz sektoruna 100,6 milyard dollar investisiya yatırılıb
16 İyul 20:23
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keşikçidağ kompleksi ərazisində törədilmiş insidentlə bağlı AZƏRTAC-ın suallarını cavablandırıb
16 İyul 20:21
Baş Prokurorluqda Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ədliyyə naziri ilə görüş keçirilib
16 İyul 20:15
"Azərenerji" ASC-nin Reabilitasiya Proqramı və yeni hədəflər" mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb
16 İyul 20:13
Piter Teys: Beynəlxalq Multikulturalizm Yay və Qış məktəbləri mədəniyyətlərarası dialoqu möhkəmləndirən mühüm təşəbbüsdür
16 İyul 20:10
Fövqəladə missiya, yaxud tarixin ən böyük Azərbaycanlısı
16 İyul 20:08
Gədəbəydə Silahlı Qüvvələrin sıralarından ehtiyata buraxılmış gənclərin qarşılanma mərasimi keçirilib
16 İyul 20:06
Mərkəzi Gömrük Hospitalı İtaliyanın tibb müəssisələri ilə əməkdaşlıq edəcək

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
HAVA HAQQINDA